guard - Turkish English Dictionary
History

guard

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "guard" in Turkish English Dictionary : 71 result(s)

English Turkish
Common Usage
guard v. korumak
guard n. nöbetçi
guard n. muhafız
guard n. koruma
General
guard v. nöbet tutmak
guard v. himaye etmek
guard v. muhafaza altına almak
guard v. gözetmek
guard v. korunmak
guard v. beklemek
guard v. bekçi kalmak
guard v. denetlemek
guard v. kontrol etmek
guard v. önlem almak
guard v. tedbirli olmak
guard v. gözetim altında tutmak
guard v. vikaye etmek
guard n. gard
guard n. nöbetçilik
guard n. kolcu
guard n. kondüktör
guard n. gözetici
guard n. çavuş
guard n. derbent
guard n. muhafızlık
guard n. bakıcı
guard n. gözetim
guard n. müdafaa
guard n. muhafızlar
guard n. nöbet
guard n. himaye
guard n. uyanıklık
guard n. savunma duruşu
guard n. koruma görevlisi
guard n. gardiyan
guard n. biletçi (trende)
guard n. boks gard
guard n. bekçi
guard n. korkuluk
guard n. siper
guard n. koruyucu
guard n. koruma
guard n. karakol
guard n. korucu
guard n. nöbetçi asker
Trade/Economic
guard n. bekçi
guard n. muhafız
Law
guard v. himaye etmek
guard v. korumak
guard n. himaye
guard n. koruma
Technical
guard v. beklemek
guard v. önlem almak
guard v. korumak
guard n. koruma
guard n. koruyucu
guard n. korkuluk
guard n. koruma tertibatı
guard n. korumalık
guard n. siper
guard n. tente
Automotive
guard n. koruyucu
Marine
guard n. puntel
Tobacco
guard n. muhafaza
Military
guard n. kolluk nöbeti
guard n. müfreze
guard n. nöbet
Sport
guard n. ofansif koruyucu (amerikan futbolu)
Basketball
guard n. gard
guard n. takımının hücum sistemini yöneten oyuncu
Boxing
guard n. yumruklaşma duruşu

Meanings of "guard" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
be caught off one's guard v. hazırlıksız yakalanmak
relieve guard v. nöbet değiştirmek
be on guard duty v. nöbet tutmak
have one's guard up v. tetikte olmak
guard a secret v. sır tutmak
be on one's guard v. dümen kullanmak
be on guard v. tetikte olmak
lower one's guard v. gardını indirmek
catch someone off guard v. birini gafil avlamak
guard one's tongue v. dilini tutmak
keep guard v. nöbet tutmak
be on guard v. nöbet tutmak
be off guard v. tetikte olmamak
stand guard v. nöbet beklemek
mount guard v. nöbet tutmak
relieve guard v. nöbeti devralmak
keep guard v. korumak
guard one's tongue v. ağzını sıkı tutmak
have one's guard down v. tetikte olmamak
stand guard v. nöbet tutmak
be under guard v. koruma altında olmak
mount guard v. nöbet beklemek
stand guard v. bekçilik etmek
keep one's guard up v. gardını almak
keep up one's guard v. gardını almak
guard the border v. sınır korumak
guard the border v. sınırı korumak
mount one's guard v. gardını almak
keep one's guard v. gardını almak
guard against v. -e karşı önlem almak
keep guard v. nöbet beklemek
guard oneself v. sakınmak
guard one's honour v. şerefini korumak
guard someone from someone v. birini birinden korumak
security guard n. güvenlik görevlisi
guard rail n. vardavela
head guard n. başgardiyan
military guard post n. askeri karakol
honour guard n. merasim kıtası
face guard n. yüz koruyucu
advance guard n. öncü
magneto guard n. manyeto muhafazası
guard hair n. post
prison guard n. hapishane gardiyanı
coast guard n. sahil koruma
guard dog n. bekçi köpeği
arm guard n. silahlı koruma
guard duty n. nöbet hizmeti
body guard n. koruma
provost guard n. askeri polis karakolu
guard duty n. nöbet
national guard n. milis
village guard n. korucu
forest guard n. ormancı
village guard n. köy korucusu
guard post n. korumanın durduğu yer
guard post n. sancak
road guard n. yol bekçisi
a guard of honour n. namus bekçisi
cemetery guard n. mezar bekçisi
cemetery guard n. mezarlık bekçisi
fire guard n. şömine siperi
knee-guard n. dizlik
face-guard n. miğfer
guard net n. koruyucu ağ
guard stone n. yol kenarı taşı
guard rail n. korkuluk
guard rail n. parmaklık
guard board n. iskele korkuluğu
guard plate n. siper
guard plate n. kalkan
guard band n. koruma bandı
guard rail n. siper demiri
guard band n. güvenlik bandı
guard rail n. otokorkuluk
guard wall n. koruma duvarı
guard net n. koruma ağı
guard plate n. koruma levhası
guard valve n. kapatma vanası
guard band n. koruyucu bant
guard rail n. vardamana
praetorian guard n. eski roma'da imparatorun muhafız kıtası
door guard n. kapı görevlisi
guard tower n. nöbetçi kulesi
life-guard n. cankurtaran
security guard n. güvenlik elemanı
watch guard n. saat kaytanı
border guard n. sınır muhafızı/polisi
head guard n. kask
head guard n. koruyucu başlık
private security guard n. özel güvenlik elemanı
toe guard n. ayak burun koruyucusu
sneeze guard n. camekan
door guard n. kapı kelepçesi
guard box n. bekçi/nöbetçi kulübesi
rat guard n. farelik
coast guard n. sahil koruma görevlisi
cross-guard n. balçak
security guard n. güvenlikçi
guard detail n. koruma ekibi
change of guard n. nöbet değişimi
guard shack n. bekçi kulübesi
guard building n. bekçi kulübesi
guard booth n. bekçi kulübesi
personal security guard n. özel koruma görevlisi
shin guard n. dizlik
death guard n. ölüm bekçisi
guard post n. bekçi kulübesi
arm-guard n. okçuların ok atarken yaralanmamak için kollarına sardıkları koruma
castle-guard n. kale muhafızı
avant-guard n. yenilikçi grup
avant-guard n. ilerici grup
off guard adj. korunaksız
off-guard adj. korunaksız
rear-guard adj. ekonomik, siyasi, sosyal direniş ile ilgili
on guard adv. nöbette
on guard adv. tetikte
Phrasals
guard someone against something v. birini bir şeye karşı korumak
guard someone from something v. birini bir şeyden korumak
Colloquial
stand guard v. gözcülük yapmak
be on one's guard against v. gardını almak
be on one's guard against v. gözünü dört açmak
be on one's guard against v. tetikte olmak
be on one's guard against v. -e karşı önlemler almak
be on your guard expr. dikkat et
be on your guard expr. gardını al
Idioms
run the guard v. nöbetçiyi atlatmak
put one on one's guard v. alarma geçirmek
drop/lower/let down your guard v. artık kendini riskte hissetmemek
stay on one's guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
remain on guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
catch one off one's guard v. boş bir anında yakalamak
keep on guard against someone v. birine karşı gardını almak
catch off one's guard v. birinin şaşkınlığından yararlanmak
keep on one's guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
be on guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
stay on one's guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
remain on guard against someone v. birine karşı gardını almak
be on guard against someone v. birine karşı gardını almak
remain on one's guard against someone v. birine karşı gardını almak
catch off one's guard v. birinin dalgınlığından yararlanmak
stay on one's guard against someone v. birine karşı gardını almak
stay on guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
be on guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
be on one's guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
remain on guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
catch off guard v. birini hazırlıksız yakalamak
keep on one's guard against someone v. birine karşı gardını almak
catch someone off guard v. birini hazırlıksız yakalamak
be on one's guard against someone v. birine karşı gardını almak
stay on guard against someone v. birine karşı gardını almak
catch someone off guard v. boş bir anında yakalamak
stay on guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
catch one off one's guard v. birini hazırlıksız yakalamak
put one on one's guard v. birini tedirgin etmek
keep on guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
keep on guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
remain on one's guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
be on one's guard against someone v. birine karşı tetikte olmak
keep on one's guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
remain on one's guard against someone v. birine karşı gözünü dört açmak
put one on one's guard v. diken üstünde olmasına neden olmak
put their guard up against v. gardını almak
let one's guard down v. gardını düşürmek
catch someone off guard v. hazırlıksız yakalamak
take somebody off guard v. hazırlıksız yakalamak
catch somebody off guard v. hazırlıksız yakalamak
lower one's guard v. gardını indirmek
catch one off one's guard v. hazırlıksız yakalamak
drop one's guard v. gardını indirmek
lower one's guard v. gardı düşmek
drop one's guard v. gardı düşmek
drop one's guard v. gardını düşürmek
off one's guard v. hazırlıksız yakalanmak
catch one off one's guard v. gafil avlamak
catch off guard v. gafil avlamak
catch someone off guard v. gafil avlamak
catch off-guard v. hazırlıksız yakalamak
lower one's guard v. gardını düşürmek
drop/lower/let down your guard v. gardını düşürmek
let one's guard down v. kendini sakınmayı/korumayı bırakmak
let the fox guard the henhouse v. kuzuyu kurda emanet etmek
catch somebody off guard v. şok etmek
drop one's guard v. süngüsünü düşürmek
take somebody off guard v. şaşırtmak
lower one's guard v. süngüsü düşmek
catch somebody off guard v. şaşırtmak
take somebody off guard v. şok etmek
catch someone off guard v. savunmasız haldeyken şaşırtmak
drop one's guard v. süngüsü düşmek
lower one's guard v. süngüsünü düşürmek
let one's guard down v. tedbiri elden bırakmak
be on one's guard v. tetikte olmak
put one on one's guard v. teyakkuza geçirmek
put their guard up against v. tetikte olmak
be off one's guard v. hazırlıksız olmak
be off one's guard v. gardını indirmek
be off one's guard v. gafil bir durumda olmak
be off one's guard v. boş bulunmak
be on one's guard v. hazırlıklı olmak
be on one's guard v. gardını almak
be on one's guard v. tetikte beklemek
leave (one's) guard down v. gardını düşürmek
leave (one's) guard down v. kendini sakınmayı/korumayı bırakmak
leave (one's) guard down v. tedbiri elden bırakmak
leave (one's) guard down v. tetikte olmamak
leave (one's) guard down v. dikkati elden bırakmak
leave (one's) guard down v. savunmasını düşürmek
leave (one's) guard down v. olası tehlikelere karşı ihtiyatlı olmamak
leave (one's) guard down v. olası tehlikelere karşı tedbirli olmamak
leave (one's) guard down v. olası tehlikelere karşı dikkatli olmamak
the old guard n. eski kafalı kimse
a guard of honor n. namus bekçisi
a guard of honour n. namus bekçisi
the old guard n. örümcek kafalı
the old guard n. tutucu kimse
the old guard n. yeniliklerden hoşlanmayan kimse
on guard expr. hazır
off one's guard expr. hazırlıksız
on your guard expr. hazır
upon one's guard expr. hazır
on one's guard expr. hazır
on your guard expr. tetikte
on one's guard expr. tetikte
upon one's guard expr. tetikte
on guard expr. tetikte
Speaking
guard the door expr. kapıyı gözetlemek
Slang
nard guard n. ani durma ve çarpma durumunda erkek genital bölgesini korumak için bisikletin gövdesine monte edilmiş minder
nard guard n. testis koruma minderi
nard guard n. testis koruma yastığı
nard guard n. taşak koruma minderi
nard guard n. taşak koruma yastığı
nard guard n. bacak arası koruma yastığı/minderi
Trade/Economic
security guard n. güvenlik görevlisi
customshouse guard n. gümrük muhafaza memuru
coast guard n. sahil koruma
Law
castle-guard n. (eski ingiltere'de) kaleye belli bir mesafedeki konutu korumanın bedeli olarak alınan vergi
cattle guard n. sığır engeli
unarmed private security guard n. silahsız özel güvenlik görevlisi
armed private security guard n. silahlı özel güvenlik görevlisi
Politics
guard the frontier v. sınırı korumak
guard the frontier v. sınırı beklemek
republican guard n. cumhuriyet muhafızları
chief village guard n. korucubaşı
coast guard command n. sahil güvenlik komutanlığı
serbian volunteer guard n. sırp gönüllü muhafızları
national guard n. ulusal muhafızlar
Institutes
european border and coast guard agency n. avrupa sınır ve sahil güvenlik teşkilatı
european border and coast guard agency n. avrupa sınır ve sahil güvenlik ajansı
united states coast guard (uscg) n. birleşik devletler sahil güvenliği (bdsg)
command of coast guard n. sahil güvenlik komutanlığı
coast guard command n. sahil güvenlik komutanlığı
Technical
switch guard n. akım koruması
foot guard n. ayak koruması
switch guard n. anahtar koruyucu
intermediate guard n. ara koruma
memory guard n. bellek koruyucusu
memory guard n. bellek muhafızı
guard fence n. bariyer
belt guard n. bant koruyucusu
axle guard integral with bogie frame n. boji dingil çatalı
ball guard n. bilye muhafazası
mud guard fender n. çamurluk
sprocket guard n. cer muhafazası
axle guard n. dingil çatalı
axle guard check-plate n. dingil çatalı pateni
flat guard n. düz muhafaza
wheel guard n. disk muhafazası
door handle guard n. emniyet tutamağı
safety guard n. emniyet muhafazası
guard gate n. emniyet kapağı
guard-chain n. emniyet zinciri
angle-iron guard n. emniyet kornişi
toe guard n. etek (ayak koruyucu)
guard lock n. emniyet kapağı
fan guard plate n. fan mahfaza sacı
brush guard n. fırça muhafazası
brush guard n. fırça siperi
fan guard n. fan muhafazası
guard bit n. güvenlik biti
idler guard n. istikamet tekeri muhafazası
guard stake n. işaret kazığı
camshaft guard n. kam mili muhafazası
crankcase guard n. karter muhafazası
interference guard bands n. karışımönler bantlar
cab guard n. kabin muhafazası
belt guard n. kayış siperi
guard wire n. kılavuz teli
fire-guard n. kıvılcım siperi
scuff guard n. kazıma koruması
guard cell n. koruyucu hücre
corner guard n. köşe korkuluğu
guard ring n. koruma halkası
guard rail n. kret korkuluğu
guard wall n. korkuluk duvarı
guard-ring capacitor n. koruyucu halka kapasitesi
laser guard n. lazer koruyucusu
rubber guard n. lastik koruyucu
mount kit underrun guard n. montaj kiti yer altı koruması
engine guard n. motor muhafazası
guard rail n. muhafaza korkuluğu
guard stake n. muhafaza kazığı
guard plate n. muhafaza plakası
operator head guard n. operatör üst korkuluğu
operator protective guard n. operatör koruyucu mahfaza
front hand-guard n. ön el koruyucusu
propeller shaft guard n. pervane şaftı koruması
profile guard n. profil koruyucu
pump coupling guard n. pompa eşi koruması
finger guard n. parmak mahfazası
coast guard cutter n. sahil güvenlik teknesi
coast guard n. sahil muhafaza
radiator guard n. radyatör koruyucusu zırhı
coast guard n. sahil güvenlik
splash-guard n. sıçrama korumalığı
splash-guard n. sıçrama siperi
splash guard n. sıçrama siperi
splash-guard n. sıçrantı korumalığı
level guard n. seviye koruması
splash-guard n. sıçrantı siperi
trigger guard n. tetik mahfazası
full-table chip and coolant guard n. tam tezgah çapak ve soğutma sıvısı koruması
dust guard kit n. toz kapağı kiti
overflow guard n. taşırma muhafazası
dust guard n. toz muhafazası
bumper guard n. tampon boynuzu
guard rail n. tepe korkuluğu
overhead guard n. üst koruyucu
ventilator guard plate n. vantilatör koruma sacı
oil guard n. yağ sıçrama sacı
underrun guard n. yer altı koruması
side guard n. yan korkuluk
pedestrian guard rail n. yaya korkuluğu
side underrun guard n. yan yer altı koruması
chain guard n. zincir korkuluğu
chain guard n. zincir muhafazası
chain-saw front hand-guard n. zincirli el testeresi ön el koruyucusu
chain guard n. zincir mahfazası
Computer
memory guard n. bellek muhafızı
memory guard n. bellek koruyucusu
guard bit n. güvenlik biti
guard band n. koruma bandı
guard bars n. koruma çizgisi
Telecom
frequency guard band n. frekans koruma bandı
guard time n. koruma süresi
guard channel n. koruma kanalı
guard band n. koruma bandı
guard time n. koruma zamanı
release guard signal n. serbest bırakma koruma işareti
time guard band n. zamana göre koruma bandı
Electric
guard wire n. kılavuz teli
Textile
zip guard n. fermuar muhafazası
needle guard n. iğne muhafazası
needle guard n. iğne siperi
Construction
guard rail n. korkuluk
rail guard n. parmaklık
rail guard n. ray siperi
overhead guard n. üst koruyucu
Lighting
luminaire guard n. koruma ızgarası
Automotive
heavy duty steel tank guard n. ağır hizmet çelik depo muhafazası
underride guard n. arka koruma kalkanı
mud guard n. çamurluk
splash-guard n. çamurluk
splash guard n. çamurtutan
splash guard n. çamurluk
air guard n. hava koruyucu
sump guard n. karter koruma
oil pan guard n. karter muhafazası
sump guard n. karter muhafazası
belt guard n. kayış koruyucusu
edge guard n. kenar koruma bandı
side guard n. kenar koruyucu
dog guard n. köpek koruyucu
power take-off drive shaft guard n. kuyruk mili ara şaftı mahfazası
magneto guard n. manyeto mahfazası
engine splash guard n. motor çamur kalkanı
grill guard n. ön koruma demiri
bumper guard n. tampon koruyucu
stone guard n. taşsavar
bumper guard n. tampon boynuzu
side guard n. yan koruyucu
Traffic
traffic guard n. işaretçi trafik görevlisi
traffic guard n. işaretçi trafik memuru
traffic guard n. ışıklarda vb. trafiği idare eden trafik görevlisi
crossing guard n. okul trafik/yaya trafiği görevlisi/sorumlusu
crossing guard n. öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinden sorumlu görevli
guard rail n. yaya korkuluğu
Railway
train guard n. tren bekçisi
impact guard n. çarpma korunağı
axle guard n. dingil çatalı
chief guard n. şeftren
axle guard guide n. yağ kutusu kulağı
Aeronautic
gapped type ice guard n. aralıklı buzlanma koruyucusu
gapless type ice guard n. aralıksız buzlanma koruyucusu
ice guard n. buz perdesi
air intake debris guard n. hava giriş siperi
rail guard n. koruyucu demir
guard iron n. koruyucu demir
runway guard lights n. pist koruma ışıkları
Marine
after guard n. geminin kıç tarafında duran nöbetçi
guard ship n. kılavuz gemi
guard ship n. koruma gemisi
coast guard navigation center n. sahil güvenlik seyir merkezi
coast guard n. sahil muhafızı
coast guard boat n. sahil güvenlik botu
guard rail n. vardavela punteli
Medical
guard column n. koruyucu kolon
Dentistry
mouth guard n. ağız koruyucusu
night guard n. ısırma splinti
night guard n. ısırma plağı
Physics
guard ring n. ark halkası
guard ring n. atlama halkası
guard ring n. emniyet halkası
guard circle n. koruyucu çember
Biology
guard cell n. koruyucu hücre
Apiculture
guard bee n. koruyucu arı
guard bee n. muhafız arı
Tobacco
label guard door n. etiket kılavuz kapağı
guard circuit check n. koruyucu devresi kontrolü
Forestry
tree guard n. ağaç gövdesini hayvanlardan ve mekanik hasarlardan korumakta kullanılan cihaz
cutting attachment guard dimensions n. kesme donanımı mahfazası boyutları
Education
watch and guard duty after normal office hours n. mesai dışı nöbet
watch and guard duty during normal business hours n. mesai içi nöbet
History
castle-guard n. mülk sahibini derebeyine daimi olarak hizmete mecbur bırakan feodal düzen
red guard n. 1960'larda çin kültür devriminde oluşan maocu eğilimli radikal aktivist genç grubun üyesi olan kimse
imperial guard n. bostancı
foot guard n. piyade
Military
mount guard v. bekçi olarak devriyeye çıkmak
mount guard v. gözcü olarak nöbet tutmak
mount guard v. uygun adımla marş etmek
catch the enemy off guard v. düşmanı gafil avlamak
guard mount v. nöbet değiştirmek
change the guard v. nöbet değiştirmek
mount guard v. nöbetçi dikmek
mount guard v. nöbet tutmak
active guard and reserve n. tam zamanlı çalışan gönüllü ulusal muhafızlar
advance guard reserve n. öncü birlik ikinci kısmı
rear guard n. dümdar
changing of the guard n. nöbetçi değişimi
train guard n. askeri treni koruyan kuvvetler
corporal of the guard n. askerde nöbetçilerin değişiminden sorumlu onbaşı
the air national guard of the united states n. abd hava milli muhafız teşkilatı
air national guard of the united states n. abd hava milli muhafız teşkilatı
the army national guard of the united states n. abd kara kuvvetleri milli muhafız teşkilatı
yeoman of the guard n. askeri heyet üyesi
united states coast guard n. abd sahil güvenlik teşkilatı
provost guard n. askeri inzibat postası
united states army national guard n. abd kara kuvvetleri milli muhafız teşkilatı
united states national guard n. abd milli muhafız bürosu
rear guard n. artçı
rear guard support n. artçı artçısı
rear guard reserve n. artçı büyük kısmı
range guard n. atış emniyet nöbetçisi
life-guard service n. cankurtaran hizmeti
rear guard reserve n. cephe gerisi yedekler
regiment of presidential guard n. cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanlığı
forklift truck guard n. çatal istif aracı korkuluğu
rear guard support n. cephe gerisi desteği
presidential guard regiment n. cumhurbaşkanlığı muhafız alayı
guard duty n. devriye nöbeti
exterior guard n. dış karakol
disciplinary guard n. disiplin muhafızı
old guard n. eski nizam karakolu
guard band n. emniyet bandı
security guard n. emniyet nöbetçisi
brush guard n. far korkuluğu
inactive national guard n. gayri faal milli muhafız teşkilatı
custodial guard n. gardiyan
air national guard n. hava milli muhafız teşkilatı
air guard n. hava gözcüsü
honour guard n. ihtiram nöbetçisi
home guard n. iç güvenlik kuvveti
gendarmerie guard unit n. jandarma koruma birliği
gendarmerie and coast guard academy n. jandarma ve sahil güvenlik akademisi
interior guard n. iç karakol
gendarmerie installation guard unit n. jandarma cezaevi koruma birliği
sergeant of the guard n. iç karakol astsubayı
army national guard n. kara kuvvetleri milli muhafız teşkilatı
short guard n. kısa tutuş
convoy guard n. konvoy muhafızı
life-guard submarine n. kurtarma denizaltısı
guard operation n. koruma harekatı
guard duty n. kolluk nöbeti
village guard n. köy korucusu
rural guard n. köy korucusu
federation guard n. muhafız birliği
national guard bureau n. milli muhafız bürosu
national guard n. milli muhafız teşkilatı
prisoner guard n. muhafız
honour guard n. merasim kıtası
prisoner guard n. muhafız grubu
chief of national guard bureau n. milli muhafız bürosu başkanı
national guard n. milli muhafız
guard of honor n. merasim kıtası
national guard regulations n. milli muhafız kararnamesi
guard duty n. nöbet
guard of roster n. nöbet çizelgesi
guard report n. nöbet raporu
guard duty n. nöbet hizmeti
guard cartridge n. nöbetçi fişeği