kaynak - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kaynakBedeutungen von dem Begriff "kaynak" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 84 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kaynak fund n.
kaynak weld n.
kaynak resource n.
kaynak source n.
kaynak spring n.
General
kaynak ham n.
kaynak source material n.
kaynak contact n.
kaynak spring n.
kaynak seeds n.
kaynak well n.
kaynak original n.
kaynak womb n.
kaynak springhead n.
kaynak bottom n.
kaynak storehouse n.
kaynak mine n.
kaynak root n.
kaynak birth n.
kaynak headspring n.
kaynak head n.
kaynak wellspring n.
kaynak wellhead n.
kaynak paternity n.
kaynak seed n.
kaynak genesis n.
kaynak context n.
kaynak inquiries n.
kaynak fountainhead n.
kaynak fountain n.
kaynak fount n.
kaynak rise n.
kaynak reserve n.
kaynak chapter and verse n.
kaynak font n.
kaynak literature n.
kaynak source of supply n.
kaynak authorship n.
kaynak growth n.
kaynak roots n.
kaynak basis n.
kaynak principle n.
kaynak spore n.
kaynak provenance n.
kaynak derivation n.
kaynak provenience n.
kaynak origin n.
kaynak resource n.
kaynak transferal n.
kaynak reference n.
kaynak root-stock n.
kaynak well-spring n.
kaynak headwaters n.
kaynak mother n.
kaynak grass roots n.
kaynak transferral n.
kaynak referment n.
kaynak parent adj.
kaynak source adj.
Idioms
kaynak fountain head
Trade/Economic
kaynak equity
kaynak origin
Politics
kaynak resource
Technical
kaynak seam
kaynak source
kaynak beginning
kaynak resource
kaynak supply
kaynak welding
Computer
kaynak feed reader
kaynak news aggregator
kaynak from
kaynak originator
kaynak aggregator
kaynak reference
Telecom
kaynak resource
Construction
kaynak seam
kaynak seaming
Automotive
kaynak source
kaynak weld
Marine
kaynak breeder
Medical
kaynak origo
Food Engineering
kaynak resource
Geography
kaynak headwater

Bedeutungen, die der Begriff "kaynak" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kaynak yapmak weld v.
General
kaynak koda dönüştürmek decompile v.
kaynak yaparak birleştirmek weld v.
kaynak yapmak jump the queue v.
kullanmak (kaynak vb) utilize v.
kaynak göstermeden bir kitabın belirli bir kısmını kullanmak plagiarize v.
kaynak yapmak sweat out v.
kaynak teşkil etmek form the basis for v.
kaynak teşkil etmek form a basis for v.
kaynak teşkil etmek constitute a source v.
kaynak yaratmak create resources v.
kaynak ayırmak allocate resource v.
kaynak toplamak raise fund v.
kaynak sağlamak receive fund v.
kaynak sağlamak get fund v.
kaynak sağlamak obtain fund v.
kaynak almak use as a source v.
kaynak almak use as a reference v.
kaynak olarak kullanmak use as a source v.
kaynak olarak kullanmak use as a reference v.
kaynak göstermek give reference v.
kaynak göstermek provide reference v.
parasal kaynak sağlamak bankroll v.
kaynak belirtmek indicate the sources v.
kaynak olmak be a resource v.
(kuyruğa) kaynak yapmak cut in line v.
(kuyruğa) kaynak yapmak cut in front of v.
kaynak sağlamayı durdurmak defund v.
kaynak göstermeden bir kitabın belirli bir kısmını kullanmak plagiarise v.
kullanmak (kaynak vb) utilise v.
kaynak göstermek give full credit v.
kaynak sağlamak resource v.
kaynak sağlamak provide fund v.
kaynak yaratmak create resource v.
kaynak yaratmak creat fund v.
kaynak oluşturmak create resource v.
kaynak oluşturmak creat fund v.
bir programlama dilinden diğerine çevirerek kaynak kodu derlemek transpile v.
bir programlama dilinden diğerine çevirerek kaynak kodu derlemek transcompile v.
kaynak göstermek reference v.
kaynak belirtmek reference v.
dış kaynak external source n.
hareketsiz kaynak stationary source n.
kaynak (kitap vb) source n.
kaynak havzası catchment area n.
argon kaynak argon welding n.
kaynak kültür source culture n.
asıl kaynak fountainhead n.
güvenilir kaynak reliable source n.
doğal kaynak suyu natural spring water n.
kaynak madde source material n.
özgün kaynak dil original source language n.
kaynak kaya source rock n.
kaynak zaman fonksiyonu source time function n.
yararlanılan kaynak reference n.
kaynak dizge source system n.
ulusal kaynak national source n.
zengin kaynak repository n.
biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi biological diversity and natural resources management n.
bilgiyi kaynak hosttan alıp hacker'ın hostuna yönlendirme routing redirect n.
kaynak (fesat/kötülük/huzursuzluk) hotbed n.
kaynak havzası catchment basin n.
kaynak dizini bibliography n.
kaynak suyu spring water n.
sözlü kaynak oral source n.
zengin kaynak treasure house n.
parasal kaynak monetary resource n.
kaynak metin source text n.
kaynak yönetimi resource management n.
dış kaynak kullanma outsourcing n.
topluma ait kaynak common property resource n.
kaynak suyu mineral water n.
kaynak ayrımı resource allocation n.
yararlanılan kaynak source n.
kaynak kullanma (bir yazıyı hazırlarken) reference n.
öz kaynak equity n.
kaynak kullanma (yazı vb) referencing n.
kaynak (haber) quarter n.
kaynak olarak gösterme citation n.
zengin kaynak repertory n.
imalat kaynak planlaması manufacturing resource planning n.
kaynak gereksinimleri resource requirements n.
dış kaynak kullanımı outsourcing n.
dolgu kaynak fillet weld n.
bindirme kaynak fillet weld n.
kaynak-odaklı kuram source-oriented theory n.
kaynak-menzil araştırması origin-destination survey n.
kaynak-dizge normları source system norms n.
ırmağın kaynak kısmı headwaters n.
kaynak yönü upstream n.
adı geçen kaynak mentioned source n.
yardımcı kaynak supplementary resource n.
yardımcı kaynak supplementary reference n.
kaynak yetersizliği resource shortage n.
yerli kaynak domestic resource n.
kaynak kitap reference book n.
ana kaynak primary source n.
ana kaynak main source n.
kaynak dil source language n.
kaynak kodu source code n.
termal kaynak thermal spring n.
ek kaynak additional resource n.
ana/temel kaynak primary resource n.
birincil/ana kaynak primary source n.
sağlam kaynak strong source n.
kaynak (erişimi/kullanımı) rekabeti resource competition n.
orijinal kaynak dil original source language n.
kaynak dozeri paywelder n.
kaynak kitap source book n.
gerekli kaynak(lar) wherewithal n.
içme suyu sağlayan kaynak spring supplying drinking water n.
sıcak kaynak suyu onsen (japanese) n.
kaynak kelime source word n.
asli kaynak primary source n.
kısıtlı kaynak limited source n.
sınırlı kaynak limited source n.
kaynak dağıtıcı resource allocator n.
kaynak ayırıcı resource allocator n.
kaynak değer resource value n.
yegane kaynak sole source n.
tek kaynak sole source n.
kaynak yalıtımı resource isolation n.
kaynak sağlayıcı source provider n.
yerel kaynak local source n.
açık kaynak kitaplıkları open source libraries n.
harika kaynak wonderful resource n.
yazılı kaynak written source n.
yazılı kaynak written source n.
kaynak dumanı welding fume n.
mali kaynak purse n.
kaynak kontrolü source control n.
açık kaynak topluluğu open source community n.
kaynak ustası welder n.
gizli bilgileri veren isimsiz kaynak deep throat n.
kaynak kitap bible n.
üst düzey kaynak high level source n.
bir grup kaynak veya stratejiden takip edilecek veya seçilecek bir tanesi arrow in the quiver n.
kaynak kitap reference work n.
kaynak gösterilebilirlik referentiality n.
kaynak gösteren kimse referrer n.
kaynak arttırıcı resource-incentive adj.
kaynak odaklı source-based adj.
kaynak yönünden zengin resource-rich adj.
kaynak yönünden fakir resource-poor adj.
kaynak yönünden zayıf resource-poor adj.
kaynak gösterilebilir referable adj.
kaynak gösterilen referenced adj.
kaynak belirtilen referenced adj.
kaynak gösterilebilir referrible [rare] adj.
kaynak olarak as a resource adv.
alıntı/kaynak amaçlı for reference purposes adv.
kaynak yönünden zengin biçimde resourcefully adv.
kaynak göstererek referentially adv.
Phrases
daha fazla okunacak kaynak (for) further reading
sadece kaynak göstermek amacıyla for reference purpose only
sadece kaynak göstermek için for reference purpose only
daha fazla kaynak further resources
Colloquial
güvenilir bir kaynak a reliable source
sağlam bir kaynak a reliable source
(kuyruk/sıra) kaynak yapma butting
(kuyruk/sıra) kaynak yapma budging
(kuyruk/sıra) kaynak yapma line/queue jumping
(kuyruk/sıra) kaynak yapma skipping
(kuyruk/sıra) kaynak yapma shorting
(kuyruk/sıra) kaynak yapma pushing in
(kuyruk/sıra) kaynak yapma ditching
(kuyruk/sıra) kaynak yapma cutting in line
(kuyruk/sıra) kaynak yapma barging
(kuyruk/sıra) kaynak yapma breaking
Idioms
kaynak vermek/göstermek quote chapter and verse
kaynak vermek/göstermek give chapter and verse
çok az bir enerji/kaynak ile hareket etmek be running on fumes
kuyruğa kaynak yapmak jump the queue
(kuyruk/sıra) kaynak yapmak queue jumping
Speaking
kaynak israf etmeyelim let's not waste resources
Trade/Economic
açık kaynak istihbaratı open source intelligence (osint) n.
fon kaynak kullanımı tablosu source and disposition statement
serbest kaynak free resource
borç kaynak loan capital
kaynak dağılımı etkinliği resource allocative efficiency
yeniden kaynak tahsisi reallocation of resources
kaynak yaratma funding
iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı business process outsourcing
mali kaynak financial resource
kaynak kullanımları use of funds
optimum kaynak dağılımı optimum resource distribution
kaynak israfı waste of resources
kaynak tahsisi resource allocation
maddi kaynak pecuniary resource
optimum kaynak tahsisi optimum resource allocation
bir ülkenin aynı kaynak miktarını kullanarak bir maldan diğer ülkeye göre daha fazla miktarda üretim yapabilmesi absolute frequency
kaynak kullanımı sourcing
kaynak ülke country of origin
beşeri kaynak tahmini human resource forecast
en etkin kaynak dağılımı optimum resource allocation
kaynak bulma sourcing
uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit cash received from increase in long term liabilities
olağanüstü kardan sağlanan kaynak sources from extraordinary operations
olağanüstü zarardan dolayı kaynak kullanımı fund usage due to extraordinary operations
kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit cash received from increase in short term liabilities
doğada arzı sınırlı olan herhangi bir kaynak exhaustible resource
fon kaynak kullanımı tablosu sources and uses statement
imalatın kaynak planlaması manufacturing resource planning
finansal kaynak resource
marjinal kaynak maliyeti marginal resource cost
kaynak kullanımı destek fonu resource utilisation support fund
etkin kaynak tahsisi efficient allocation of resources
faaliyet karından sağlanan kaynak funds provided from operations
fonların kaynak ve kullanımları tablosu funds statement
fon kaynak kullanımı tablosu flow of funds statement
içsel kaynak internal source
arzı tükenmeyen kaynak renewable resource
kaynak transferi resource transfer
kaynak maliyeti resource cost
iktisadi kaynak economic resource
tarifeler sonucu etkin olmayan kaynak kullanımı ile yurt içi üretimin artırılması ve tüketimde ortaya çıkan bozulmaların toplum açısından toplam maliyeti protection costs of a tariff
yenilenebilen kaynak renewable resource
yabancı kaynak liability
kaynak eklenebilirliği addionality
ikinci el kaynak second hand source
tükenebilir kaynak exhaustible resource
kaynak ülke source country
uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri cash outflows due to long term liability payments
kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri cash outflows due to short term liability payments
kaynak donatımı resource endowment
faaliyet zararından dolayı kaynak kullanımı funds flow relating to operating activities
yabancı kaynak kalemi liability component
coğrafi kaynak işareti appellation of origin
kaynak dağılımı resource allocation
kaynak ayırma görünümü resource allocation view
etkin kaynak dağılımı efficient distribution of resources
kaynak dağılımında bozukluk misallocation
yanlış kaynak tahsisi misallocation
kaynak yönetimi resource management
kaynak tahsisi allocation of resources
kaynak dağılımı allocation of resources
hazır kaynak stock in trade
kaynak tabanlı vergiler source based taxes
optimal kaynak tahsisi optimum resource allocation
mali kaynak exchequer
optimum kaynak dağılımı optimum source of allocation
kaynak ilkesi source principle
kaynak tahsisi source allocation
kaynak etkinliği source efficiency
finansman kaynak source of finance
kaynak ayrımı resource allocation
kaynak yaratma fund raising
kaynak akışı flow of funds
doğal kaynak natural resource
özel kaynak private source
yetersiz kaynak inadequate resource
yetersiz kaynak insufficient fund
kaynak almak receive fund
doğal kaynak yoğun mal land-intensive commodity
kaynak devlet state of source
etkin kaynak kullanımı efficient use of resources
kaynak araştırması literature search
nakit kaynak cash resource
yetersiz kaynak sağlamak underfund
mali kaynak monetary resource
parasal kaynak monetary resource
kaynak arayışı fund seeking
kaynak bulmak find fund
kaynak kullanımını destekleme fonu resource utilization support fund
kaynak yetersizliği lack of resources
yerli kaynak domestic fund
kaynak verimliliği resource productivity
tahsis edilebilir kaynak allocatable resource
açık kaynak open source
öz kaynak oranı equity capital ratio
kaynak suyu dolum tesisi spring water filling factory
dışarıdan kaynak temini outsourcing
kaynak temini resource procurement
kaynak temini fund procurement
kaynak temini borrowing
iç kaynak paketi domestic funding package
kaynak tabanlı resource-based
kaynak temelli resource-based
kaynak kullanım hedefleri resource utilisation targets
atanabilir kaynak allocable source
ana kaynak primary source
ana kaynak main source
ana kaynak major source
küresel kaynak kullanımı global sourcing
kitle kaynak crowdsourcing
krediye kaynak sağlayan originator
dış kaynak kullanan firma/şirket outsourcer
hane-halkı kaynak paylaşımı/dağılımı intra-household resource allocation
bütünleşik kaynak yönetimi integrated resource management
kaynak laneti resource curse
kaynak laneti paradox of plenty
dış kaynak kullanımı outsource
kaynak seferberliği resource mobilisation
kaynak seferberliği resource mobilization
işletme kaynak planlaması enterprise resource planning
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning
kurumsal kaynak planlama enterprise resource planning
kaynak kullanım destekleme fonu (kkdf) resource utilization support fund (rusf)
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning (erp)
bir işin yürümesi için kaynak, insan gücü ve materyal sağlama resourcing
kaynak sağlama resourcing
eleman temini seçme ve yerleştirme süreçlerinde dış kaynak kullanımı recruitment process outsourcing
işe alım süreçlerinde dış kaynak kullanımı recruitment process outsourcing
kaynak transferi transfer of funds
kaynak aktarımı transfer of funds
kaynak aktarımı funds transfer
kaynak transferi funds transfer
dış kaynak kullanımı outsourcing
kaynak bağımlılığı resource dependence
kaynak bolluğu resource slack
kaynak fazlalığı teorisi resource slack theory
kaynak fazlalığı resource slack
kaynak bolluğu teorisi resource slack theory
ekonomik kaynak economic resource
doğal kaynak natural resource
kaynak dağılımı resource allocation
kaynak transferi resource transfer
kaynak kullanımı resource utilization
kaynak kullanımı ve destekleme fonu resource utilization and support fund
kaynak kira vergisi resource rent tax
doğal kaynak kullanma vergisi resource rent tax
Law
orman yatırımının geliştirilmesi ve kaynak bilgi sistemleri projesi development of forest management and resource information systems project
yazısız kaynak unwritten source
ikincil kaynak subsidiary source
birincil kaynak primary source
Politics
kaynak planı resource schedule
yapay kaynak artificial source
kaynak planlanma resource planning
kamusal kaynak public resource
mali kaynak tahsisatı allocation of funds
mali kaynak fund
mali kaynak source of finance
kaynak geliştirme fund raising
kaynak geliştirme sorumlusu fund raiser
çekirdek kaynak core funding
danışma ve kaynak merkezi counseling and resource centre
resmi kaynak official source
uluslararası kalkınma birliği kaynak tazelemeleri replenishments of international development association (ida)
mikro ve orta ölçekli işletmeler için avrupa ortak kaynak inisiyatifi joint european resources for micro-to-medium enterprises initiative
yurt içi kaynak domestic resource
Institutes
kaynak kullanımı destekleme fonu resource utilization support fund
kaynak yönetimi ve balıkçılık yapılan daire başkanlığı department of resource management and fisheries structures
kaynak yönetimi ve balıkçılık yapıları daire başkanlığı department of resource management and fishing structures
Technical
otomatik kaynak makinesi automatic welding machine
kaynak düzeneği welding apparatus
gelişimsel yükleme kaynak süzgeci progressive download source filter
kaynak zamanı welding time
uçuca kaynak yapma bull welding
aralıklı kaynak intermittent welding
bindirme kaynak lap weld
geçici kaynak tack welding
kaynak teli welding rod
küt kaynak butt weld
kaynak teli welding wire
kaynak astarı welding primer
kaynak ölçer resource meter
kaynak birim source module
kaynak program listelemesi source program listing
elektrikle ısıtılarak eritilen kaynak eleclrothermic electrode
kaynak dikişi welding seam
kaynak nipeli weld nipple
igbt kaynak makinesi igbt welder
kaynak belgesi source document
kaynak yapmada kullanılan alet weldor
otomatik kaynak automatic welding
yapay kaynak fountain
ideal kaynak ideal source
kaynak deste source deck
kaynak bekleme durumu deadlock condition
kaynak küme source pack
kaynak yapma welding
yüksek sıcaklıkta kullanılan asetilen kaynak şaluması acetylene torch
dinamik kaynak akımı dynamic source current
kaynak gerilmesi welding stress
kaynak veri otomasyonu source data automation
kaynak program belgeliği source program library
kaynak tekniği welding technique
kaynak göstermek refer
lastik kaynak makinesi vulcaniser
dinamik kaynak gerilimi dynamic source voltage
kaynak pensesi electrode holder
kaynak bileziği weld collar
kaynak zonu weld zone
kaynak kalitesi welding quality
elektrikli kaynak makinesi arc welder
kaynak elektrodu overcord
kaynak koduna dönüştürme decompile
kaynak küme source deck
kaynak kodlaması source coding
kaynak menteşesi weld hinge
sağ yönlü kaynak right welding
kaynak somunu weld nut
dikiş biçimli kaynak seam welding
kapalı radyoaktif kaynak sealed radioactive source
yardımcı ısıl kaynak auxiliary thermal source
kaynak operasyonu welding operation
tek evreli kaynak single phase source
kaynak işliği welding shap
çıkıntılı kaynak projection welding
kaynak makine source machine
kaynak konstrüksiyonu welded assembly
kaynak rondelası weld washer
kaynak şaluması welding torch
kaynak elektrodu welding electrode
dikey veya düşey kaynak vertical weld
örgü kaynak weave welding
su altı kaynak cihazı ile yapılan kesme underwater cutting
demirciler tarafından kullanılan bir kaynak şekli forge welding
kaynak üfleci blowlamp
kaynak makinesi welding
geçici kaynak tack weld
kaynak odası welding room
kaynak bağlantısı welded assembly
kaynak ağzı welding bent
ocak ile yapılan kaynak yöntemi die welding
kaynak modül source module
kaynak bekleme deadlock
kaynak ağzı welding end
kaynak perçini weld pin
kaynak yapımında kullanılan makine welding machine
sızdırmaz kaynak sealed source
dövme kaynak hammer welding
kaynak flanşı weld flange
kaynak akımı source current
kaynak aparatı welding apparatus
kaynak metodu welding method
kuşatma kaynak flank joint
kaynak resmi welding drawing
kaynak kütüğü source file
kaynak cihazı welding apparatus
kaynak dil source language
kaynak tozu welding flux
izotropik kaynak isotropic source
kaynak bölgesi weld zone
kaynak plakası weld plate
kaynak kilit somunu weld lock nut
kaynak yeri weld
kaynak edilebilir weldable
kaynak dikişi weld
kaynak niteliği welding quality
soğuk kaynak cold welding
kaynak bağlantı splice
kaynak kod source code
kaynak kelepçesi weld clamp
kaynak edilmiş welded
kaynak cıvatası weld bolt
kaynak kablosu welding cable
kaynak dolgu çubuğu welding tiller
kaynak atölyesi welding shop
birleştirme kaynak joint welding
küt kaynak butt welding
kıt kaynak scarce source
balistik kaynak ballistic welding
altlıklı kaynak dikişi weld with backing strip
duraklamalı kaynak skip welding
kaynak yapımında uzman kişi welder
kaynak program source program
kaynak vidası weld screw
dolgu kaynak fillet weld
kaynak ağızlı butt welding
kaynak işlemi welding operation
dinamik kaynak direnci dynamic source resistance
kaynak yönlendirmesi source routing
kaynak kapsayıcısı source container
küt kaynak dikişi butt weld
kaynak aygıtı welding apparatus
kaynak ekseni axis of a weld
çekiçli kaynak hammer welding
kaynak elektrodu welding rod
kaynak gerilimi source voltage
kaynak sarf malzemeleri welding consumables
kaynak yöntemi welding method
kaynak bilgisayar source computer
kaynak manşonu weld sleeve
kaynak üfleci blowtorch
kaynak elektrotu welding electrode
nikel alaşımlı kaynak elektrodu inconel welding electrodes
kaynak makinesi welding machine
kaynak zırhı welding shields
kaynak camı welding shields
kaynak çapağı welding burrs
kaynak çapağı welding chip
kaynak çapağı welding burr
dikişin eğimi (kaynak) weld slope
argon kaynak argon welding
kaynak yeri welding place
kaynak ısısı welding heat
kaynak tozu brazing compound
kaynak tozu welding powder
kaynak tozu welding compound
kaynak makinesi welding apparatus
elektrikli ev aletlerinin enerji ve diğer kaynak tüketimlerinin etiketleme ve standart ürün bilgileri yoluyla gösterilmesi indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances
sızdırmaz kaynak seal weld
termal kaynak thermal source
pirinç kaynak brazing
kaynak kalkanı welding hood
kaynak bölge welding area
kaynak jeneratörü arc welder
kendinden kaynak autogenous soldering
otomatik kaynak automatic weld