colour - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

colour

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "colour" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
colour n. renk
colour n. boya
General
colour v. yüzü kızarmak
colour v. renklenmek
colour v. renklendirmek
colour v. çarpıtmak
colour v. abartmak
colour v. renk katmak
colour v. saptırmak
colour v. kızarmak
colour v. renk değiştirmek
colour v. boya renklendirmek
colour v. renk vermek
colour v. boyamak
colour n. dış görünüş
colour n. nüans
colour n. ten rengi
colour n. yüz rengi
colour n. canlılık
colour n. gerçek yüz
colour n. kaba
colour n. ton
colour n. coşkunluk
colour n. maske
colour n. içyüzü
colour n. forma
colour n. bet beniz
colour n. renk
colour n. boya
colour n. işaret
colour n. sancak
colour adj. kaba
Law
colour görünüş
colour bahane
Technical
colour renk vermek
colour boya
colour renk
colour boyamak
colour renkli olmak
colour renklendirmek
Computer
colour renkli
colour renkte göster
Medical
colour kolor
Tobacco
colour bir standart nevinin renk tonu berraklığı ya da tütün tipine özgü renk değerine göre belirlenen üçüncü faktörü

Bedeutungen, die der Begriff "colour" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
change colour v. solmak
change colour v. kızarıp bozarmak
change the colour of v. rengini değiştirmek
change colour v. yüzü kızarmak
change colour v. rengi atmak
turn the colour of copper v. bakırlaşmak
change colour v. renkten renge girmek
take on a gray colour v. bozarmak
colour up v. kızarmak
change the colour v. rengini değiştirmek
grow back to one's natural colour v. doğal rengini geri kazanmak
colour someone (red-faced) v. yüzünü kızartmak
look at the colour of v. rengine bakmak
fry the onions until pink in colour v. soğanları pembeleşinceye kadar kızartmak
fry the onions until pink in colour v. soğanları pembeleşinceye kadar kavurmak
earth colour n. toprak rengi
colour excess n. renk artışı
rose colour n. pembe
colour fidelity n. doğal renklere sadakat
colour hue n. renk nüansı
main colour n. ana renk
colour balance n. renk dengesi
colour blindness n. renk körlüğü
colour indicator n. renk göstergesi
bright scarlet colour n. galibarda
colour killer n. renkönleyici
fundamental colour n. ana renk
yellow colour n. sarılık
colour chemistry n. renk kimyası
colour chart n. renk kataloğu
fundamental colour n. esas renk
colour correction n. renk düzeltme
colour carrier n. renk taşıyıcısı
luminous colour n. fosforlu renk
colour matching n. renk uyuşumu
depth of colour n. renk koyuluğu
colour diagram n. renk diyagramı
colour tv n. renkli televizyon
colour error n. renk hatası
skin colour n. cilt rengi
colour of the face n. beniz
colour dipping n. renk daldırması
colour photography n. renkli fotoğrafçılık
light brown colour n. devetüyü
solid colour n. düz renk
hair colour n. saç rengi
environment colour n. çevre rengi
bright colour n. parlak renk
base colour n. ana renk
base colour n. zemin rengi
colour change n. renk değişimi
combination colour n. karışım rengi
colour fidelity n. renk doğruluğu
dark colour n. koyu renk
enamel colour n. emay rengi
fast colour n. solmaz renk
ground-colour n. fon
natural colour n. doğal renk
iridescent colour n. yanardöner renk
intense colour n. koyu renk
light colour n. açık renk
water colour n. suluboya
lose colour n. soluk renk
lose colour n. uçuk renk
eye colour n. göz rengi
body colour n. ten rengi
british colour council n. ingiliz renk konseyi
skin colour n. ten rengi
dull colour n. mat renk
dull colour n. donuk renk
colour block n. renkli klişe
colour-blindness n. akromatopsi
colour-blindness n. renkkörlüğü
colour assortment n. renk çeşitleri
colour assortment n. renk çeşitliliği
mustard colour n. hardal rengi
colour sticker n. renkli çıkartma
accent colour n. ara renk
color removal; colour removal n. renk giderimi
colour cosmetics n. renkli kozmetik ürünleri
colour balloon n. renkli balon
off colour adj. rahatsız
under colour of adj. bahanesiyle
colour blind adj. renk körü
off colour adj. keyifsiz
bright colour adj. parlak renkli
colour-blind adj. renkkörü
colour-blind adj. renk körü
off-colour adj. müstehcen
off-colour adj. açık saçık
three-colour adj. üçrenkli
off-colour adj. belirsiz
single-colour adj. tekrenkli
off-colour adj. solmuş
off-colour adj. keyifsiz
pastel colour adj. pastel renki
colour-fast adj. renk vermez
colour-fast adj. solmaz
off-colour adj. doğal renkte olmayan
colour-fast adj. rengi atmaz
Phrases
of every stripe and colour her renkten
of every stripe and colour her türden
of every stripe and colour her çeşitten
Colloquial
lend colour to renklendirmek
lend colour to renk katmak
lend colour to canlandırmak
a horse of another colour tamamıyla farklı bir konu
a horse of another colour başka bir konu
a horse of another colour bambaşka bir konu
horse of a different colour bambaşka bir konu
horse of a different colour başka bir konu
horse of a different colour tamamıyla farklı bir konu
Idioms
under colour of gerekçesiyle
give colour to renklendirmek
give colour to renk vermek
give a false colour to yanlış bilgi vermek
give a false colour to yalan haber vermek
give a false colour to haberi yanlış vermek
see the colour of someone's money parası olduğunu görmek
under colour of bir şeyin arkasına saklanarak
see the colour of someone's money paranın kokusunu almak
change colour benzi solmak
see the colour of someone's money parasını görmek
colour up renklendirmek
change colour kızarmak
under colour of bahanesiyle
colour up renk katmak
colour up daha ilginç kılmak
see the colour of someone's money paranın yüzünü görmek
colour up kızarmak
change colour rengi atmak
be off-colour keyifsiz olmak
be off-colour iyi hissetmemek
off-colour kaba/açık seçik/müstehcen (şaka)
see the colour of somebody's money paranın ucunu görmek
see the colour of somebody's money paranın rengini görmek
someone's true colour to come out rengi belli olmak
look a bit off colour (biraz) solgun görünmek
Speaking
what's your favorite colour en sevdiğin renk ne
what's your favourite colour en sevdiğin renk ne
what colour are your eyes? gözlerinin rengi ne?
what colour are your eyes? gözlerin ne renk?
what colour ne renk
fry the onions until pink in colour soğanları pembeleşinceye kadar kızartın
fry the onions until pink in colour soğanları pembeleşinceye kadar kavurun
what colour is your hair? saçların ne renk
did you change your hair colour? saç rengini mi değiştirdin?
what colour is turkish flag? türk bayrağı ne renk?
what colour is turkish flag? türk bayrağının ne rengi ne?
Trade/Economic
colour chart kartela
Law
colour-combinations renk birleşimleri
colour of law bir karineye dayanan ancak temelde mevcut olmayan yasal hak
off-colour müstehcen
Politics
colour revolution turuncu devrim
Technical
cable colour code kablo renk kodu
combination colour karışım rengi
colour test renk testi
colour coder renk kodlayıcı
colour tube renkli alıcı lambası
colour magnitude diagram renk parlaklık diyagramı
acuity of colour image renkli görüntü keskinliği
composite colour signal bileşik renk sinyali
colour purity magnet renk saflaştırma mıknatısı
colour master sample orijinal renk örneği
colour center renk merkezi
colour killer renk önleyici
colour picture tube renkli görüntü lambası
base colour ana renk
colour converter renk çevirici
colour kinescope renkli kineskop
sighting colour işaretleme boyası
colour contamination renk bulaşması
colour triangle renk üçgeni
colour cell renk hücresi
colour negative film renkli negatif film
colour program renkli program
colour index renk ölçeği
colour breakup renk çözülmesi
colour plate renkli plaka
colour gate renk kapı devresi
ice colour buz boyası
colour picture signal renkli resim sinyali
colour television mask renkli televizyon maskesi
colour synchronizing signal renk senkronizasyon sinyali
colour slide renkli saydam resim
colour burst renk senkronizasyon sinyali
colour difference signal renk ayırım sinyali
colour contrast renk kontrastı
colour cast renk üstünlüğü
water colour sulu boya
colour saturation renk doyması
colour slide renkli diya
colour stability renk kararlılığı
colour code renk skalası
colour test pattern renkli ayar resmi
colour stain renk lekesi
colour program renkli yayın
colour threshold renk eşiği
colour test card renkli ayar resmi
colour decal renkli çıkartma
colour display tube renkli alıcı lambası
secondary colour karışım rengi
colour interference suppression renk karışmasını önleme düzeni
colour negative renk negatifi
colour bar renk çubuğu
colour separation renk ayrımı
colour code renk kodu
colour television tube renkli televizyon tüpü
base colour zemin rengi
colour television camera renkli televizyon kamerası
capacitor colour code kondansatör renk kodu
colour synchronizing burst renk senkronizasyon sinyali
colour television receiver renkli televizyon alıcısı
colour phase alternation renk fazı değişimi
standard colour standart renk
colour reference signal renk referans sinyali
colour slide renkli slayt
colour tone renk tonu
colour television systems renkli televizyon sistemleri
colour temperature renk sıcaklığı
colour decoder renk çözücü
colour filter renk filtresi
colour transmission renkli yayın
fast colour solmayan renk
colour receiver renkli alıcı
identification colour tanıtım rengi
complementary colour komplemanter renk
colour anodizing renk anotlaması
cab colour renk
colour synchrontzing signal renk senkronizasyon sinyali
colour programme renkli program
automatic colour control otomatik renk kontrolü
colour subcarrier renk alttaşıyıcı
colour telecine renkli film yayın aygıtı
colour sequence renk sırası
colour scale renk ölçeği
colour television renkli televizyon
colour reaction renk reaksiyonu
depth of colour renk derinliği
colour temperature meter renk sıcaklık ölçeri
colour strip renk çubuğu
colour disc renk diski
colour harmony renk harmonisi
resistor colour code direnç renk kodu
colour printing technology renkli baskı teknolojisi
temper colour meneviş rengi
colour chemistry renk kimyası
colour error renk hatası
colour fastness renk haslığı
colour indicator renk göstergesi
colour matching renk uyuşumu
colour photography renkli fotoğrafçılık
colour correction renk düzeltme
colour dipping renk daldırması
complementary colour komplementar renk
colour buffing renk perdahlaması
colour photograph renkli fotoğraf
colour positive film renkli pozitif film
colour kinescope renkli saptayıcı
colour buffing renk açkılaması
colour chart renk levhası
colour filter renk süzgeci
depth of colour renk koyuluğu
primary additive colour primer toplanabilir renk
priming colour astar boya
glue colour tutkallı badana
colour subcarrier renk alt-taşıyıcısı
single-gun colour picture tube tek elektron toplu lamba
single-colour tek renkli
three-colour process üçrenkli işlem
three-gun colour tube üç elektron toplu lamba
protective colour koruyucu renk
two-colour printing çift renkli basım
four colour printing dört renkli baskı
fast colour base diazo bazı
luminous colour fosforlu boya
intermediate colour ara renk
ice colour azoik boya
fast colour salt diozo tuzu
natural colour doğal renk
initial colour başlangıç rengi
ground colour zemin rengi
mixed colour karışım rengi
iridescent colour yanardöner renk
complementary colour tamamlayıcı renk
contrasting colour kontrast renk
starting colour başlangıç rengi
colour harmony renk uyumu
colour blending renk karışımı
colour chart renk katalogu
colour sensitivity renk duyarlığı
colour value renk değeri
colour embossing renkli kabartma
colour yield renk verimi
colour deviation renk sapması
colour sequence renk kararlılığı
colour scale renk skalası
colour discharge printing renkli aşındırma baskı
colour printing renkli baskı
colour film renkli film
colour change renk değişimi
colour combination renk kombinasyonu
colour doctor boya raklesi
colour sense renk duyusu
colour mixture renk karışımı
colour resist renkli rezerve
main colour ana renk
oil colour yağlıboya
pure colour saf renk
false colour sahte renk
colour difference renk farkı
false colour film sahte renkli film
colour contribution index renk katkı endeksi
determination of colour fastness of dyed paper and board boyalı kağıt ve kartonda renk haslığının tayini
colour coding renk kodlaması
raw natural-colour index test doğal ham renk indisi deneyi
secondary colour ikincil renk
inside colour iç renk
bad colour istenmeyen renk
permanent colour kalıcı renk
three-colour process üç renkli basma yöntemi
complementary colour tümler renk
three-colour üç renkli
earth colour toprak rengi
shaded colour soluk renk
surface colour yüzey rengi
colour indicator titration method renk belirteç titrasyon metodu
dry colour coating kuru renkli kaplama
colour gas propan gazı
transparent colour açık renk
tertiary colour üçüncü renk
transparent colour saydam renk
majolica colour yarısaydam renk
ink colour mürekkep boyası
small colour differences küçük renk farkları
shaded colour donuk renk
dark colour koyu renk
ground colour fon rengi
keuffel and esser colour analyzer keuffel ve esser renk çözümleyicisi
kodachrome colour film kodachrome renkli film
red colour kırmızı renk
measurement of surface colour yüzey renginin ölçülmesi
colour fastness to sea water deniz suyuna karşı renk haslığı
relative colour strength of dyes in solution çözelti içindeki boyaların bağıl renk dayanımı
change in colour of a test specimen bir deney parçasının rengindeki değişim
standard depth of colour standart renk derinliği
multimedia colour scanner multimedya renk tarayıcısı
colour corrected infinity optical system renk düzeltmeli sonsuz optik sistem
colour and turbidity of water suyun renk ve bulanıklığı
colour measurement and management renk ölçümü ve yönetimi
colour stability to heat ısıya karşı renk kararlılığı
colour stability in humid atmospheres containing sulfur dioxide kükürt dioksit içeren nemli ortamlarda renk kararlılığı
vocabulary used in colour measurement renk ölçümünde kullanılan terminoloji
colour measurement and management renk ölçme ve yönetme
colour management renk yönetimi
colour space renk boşluğu
extended rgb colour space uzatılmış rgb renk boşluğu
colour difference renk farklılığı
colour measuring instrument renk ölçme aleti
small colour differences küçük renk farklılıkları
colour chart renk cetveli
colour-blindness renk körlüğü
off-colour rengini atmış
colour-blindness daltonizm
colour temperature renk ısısı
Computer
active colour etkin renk
colour mapping renk haritalaması
colour mapping renk eşlemi
colour quality renk kalitesi
neutral colour önalan rengi
resistor colour code direnç renk kodu
single-and multi-colour visual display terminals tek ve çok renkli görsel görüntü terminalleri
background colour arka plan rengi
background colour arkaplan rengi
colour scheme renk şeması
colour grading renk saptırma
Telecom
colour palette renk paleti
Electric
cable colour code kablo renk kodu
colour contrast renk kontrastı
colour contrast renk karşıtlığı
Television
colour carrier renk taşıyıcısı
colour saturation renk doyması
colour test pattern renkli ayar resini
colour television renkli televizyon
colour difference signal renk ayırım sinyali
automatic colour control otomatik renk kontrolü
colour reference signal renk referans sinyali
colour display tube renkli alıcı lambası
colour telecine renkli film yayın aygıtı
composite colour signal bileşik renk sinyali
colour television systems renkli televizyon sistemleri
colour television receiver renkli televizyon alıcısı
colour gate renk kapı devresi
colour transmission renkli yayın
colour picture signal renkli resim sinyali
colour burst renk senkronizasyon sinyali
colour bar renk çubuğu
colour strip renk çubuğu
colour tube renkli alıcı lambası
acuity of colour image renkli görüntü keskinliği
colour converter renk çevirici
colour breakup renk çözülmesi
colour killer renkönleyici
colour cell renk hücresi
colour slide renkli diya
colour television tube renkli televizyon tüpü
colour synchronizing signal renk senkronizasyon sinyali
colour coder renk kodlayıcı
colour cast renk üstünlüğü
colour receiver renkli alıcı
colour interference suppression renk karışmasını önleme düzeni
colour contamination renk bulaşması
colour television camera renkli televizyon kamerası
colour synchronizing burst renk senkronizasyon sinyali
colour purity magnet renk saflaştırma mıknatısı
colour programme renkli yayın
colour center renk merkezi
colour subcarrier renk alttaşıyıcı
colour slide renkli slayt
colour slide renkli saydam resim
colour programme renkli program
colour disc renk diski
colour television mask renkli televizyon maskesi
colour picture tube renkli görüntü lambası
colour phase alternation renk fazı değişimi
colour test card renkli ayar resmi
colour decoder renk çözücü
measurements for monochrome and colour television transmission siyah beyaz ve renkli televizyon işaretinin iletimi ölçümleri
monochrome and colour television transmission siyah beyaz ve renkli televizyon işaretinin iletimi
Textile
colour analysis renk analizi
colour fastness renk haslığı
colour card renk kartı
colour assortment renk asortisi
matt colour mat renk
colour range renk paleti
achromatic colour şeffaf
achromatic colour akromatik renk
colour fastness solmazlık haslığı
colour harmony renk uyumu
colour mixture renk karışımı
colour deviation renk sapması
colour printing renkli baskı
ground colour zemin rengi
pastel colour pastel renkler
primary colour ana renk
water colour su boyası
colour doctor boya raklesi
colour discharge printing renkli aşındırma baskı
colour resist renkli rezerve
colour-woven renkli dokunmuş
colour fastness to water suya karşı renk haslığı
colour fastness to perspiration tere karşı renk haslığı
colour fastness to sea water deniz suyuna karşı renk haslığı
colour fastness to dry cleaning kuru temizlemeye karşı renk haslığı
grey scale for assessing change in colour solmanın değerlendirilmesinde yararlanılan gri skala
colour fastness to spotting lekelenmeye karşı renk haslığı
colour fastness to domestic and commercial laundering evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı
colour fastness of textiles tekstil malzemelerinin renk haslıkları
tests of colour fastness renk haslığı deneyleri
colour fastness to artificial light yapay ışığa karşı renk haslığı
test for colour fastness renk haslığı deneyleri
colour fastness to rubbing sürtünmeye karşı renk haslığı
Construction
quickly drying colour çabuk kurur boya
Lighting
colour solid renk katısı
related perceived colour birlikte algılanmış renk
defective colour vision renk görme sapaklığı
colour space tür uzayı
illuminant colour shift ışıklayıcı renk çarpıklaşması
optimal colour stimuli optimal renk uyartıları
unrelated perceived colour ayrı algılanmış renk
perceived colour algılanmış renk
additive mixture of colour stimuli renk uyartıları toplamsal karışımı
chromatic perceived colour algılanmış türsel renk
uniform colour space tekdüze türsel uzay
uniform colour space üniform tür uzayı
colour equation renk denklemi
colour rendering renksel geriverim
colour rendering index renksel geriverim indisi
metameric colour stimuli metamer renk uyartıları
psychophysical colour psikofizik renk
resultant colour shift toplam renk çarpıklaşması
complementary colour stimuli tümler renk uyartıları
colour stimulus renk uyartısı
reference colour stimuli referans renk uyartıları
luminous colour ışık rengi
aperture colour delik rengi
reference colour stimuli birincil renk uyartıları
optimal colour stimuli en yüksek renk uyartıları
colour fullness türsellik düzeyi
correlated colour temperature benzer renk sıcaklığı
adaptive colour shift uymada renk çarpıklaşması
colour matching renk eşleme
colour stimulus function renk uyartı fonksiyonu
surface colour yüzey rengi
colour atlas renk atlası
achromatic perceived colour türsüz algılanmış renk
relative colour stimulus function bağıl renk uyartı fonksiyonu
colour fullness türsel doymuşluk
colour-matching functions renkölçümsel fonksiyonlar
non-luminous colour ışımayan nesne rengi