color - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

color

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "color" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
color n. boya
color n. renk
General
color v. renk katmak
color v. kızarmak
color v. yüzü kızarmak
color v. renk değiştirmek
color v. boyamak
color v. renk vermek
color v. abartmak
color v. saptırmak
color v. renklenmek
color v. çarpıtmak
color v. boya renklendirmek
color v. renklendirmek
color n. ton
color n. canlılık
color n. forma
color n. maske
color n. ten rengi
color n. dış görünüş
color n. nüans
color n. gerçek yüz
color n. içyüzü
color n. yüz rengi
color n. bet beniz
color n. boya
color n. sancak
color n. işaret
color n. coşkunluk
color n. kaba
color n. renk
color adj. kaba
Law
color bahane
color görünüş
Technical
color renklendirmek
color renkli olmak
color boya
color boyamak
color renk
color renk vermek
Computer
color renkte göster
color renkli
Medical
color kolor
Tobacco
color bir standart nevinin renk tonu berraklığı ya da tütün tipine özgü renk değerine göre belirlenen üçüncü faktörü

Bedeutungen, die der Begriff "color" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
skin color n. ten rengi
General
cause to change color v. renginin değişmesine neden olmak
change color v. renk değiştirmek
change color v. yüzü solmak
turn color v. renk değiştirmek
see the color of someone's money v. birisinin parası olup olmadığından emin olmak
change color v. yüzü kızarmak
color up v. kızarmak
acquire (a certain) color v. renk almak
color someone (red-faced) v. yüzünü kızartmak
look at the color of v. rengine bakmak
color code v. renklerle kodlamak
hair color thickener n. saç rengi koyulaştırıcı
color in art n. sanatta renk
color photograph n. renkli fotoğraf
color bar n. ırk ayrımı
color bar n. beyazlar ve siyahlar arasındaki ırk ayrımı
color in interior decoration n. iç dekorasyonda renk
oil color n. yağlı boya
change of color n. renk değişimi
rose color n. pembe
natural color n. asıl renk
color perception n. renk algılama
oil color n. yağlıboya
bright color n. parlak renk
color in architecture n. mimaride renk
color vision n. renkli görme
fast color n. solmaz renk
color television n. renkli televizyon
true color unit n. gerçek renk birimi
skin color n. cilt rengi
straw color n. saman rengi
color filter n. renk filtresi
color reception tests n. renk algılama testleri
color of the face n. bet beniz
flesh color n. ten rengi
solid color n. tek renk
salmon color n. somon rengi
color computer graphics n. renkli bilgisayar grafikleri
color drawing n. renk çizimi
a horse of another color n. tamamıyla farklı bir konu
primary color n. ana renk
natural color n. doğal renk
color photography n. renkli fotoğraf çekme
trichromatic color n. üç renk
color tv n. renkli televizyon
copper titian color n. bakır kızıl kahverengi
true color n. gerçek renk
eye color n. göz rengi
hair color n. saç rengi
exact color n. tam renk
one color n. tek renk
color printing n. renkli baskı
color prints n. renkli baskılar
color separation n. renk ayırımı
color guides n. renk rehberi
color photography n. renkli fotoğrafçılık
color centers n. renk merkezleri
second color n. ikinci renk
bone color n. kemik rengi
color fading n. renk solması
ground-color n. fon
color-blindness n. akromatopsi
flesh-color n. ten rengi
color-blind n. akromatopsi
color-blindness n. renkkörlüğü
off-color humor n. kötü şaka
color match n. renk eşleşmesi
color match n. renk uyumu
color chart n. renk kartelası
color scheme n. renk kartelası
color swatch n. renk kartelası
unfading color n. solmaz renk
water color n. sulu boya
platinum hair color n. platin saç rengi
dull color n. mat renk
dull color n. donuk renk
color balloon n. renkli balon
water color painter n. suluboya ressamı
color print n. renkli baskı
color chart n. renk tablosu
color sergeant n. sancak çavuşu
mink color n. vizon rengi
color assortment n. renk çeşitleri
color assortment n. renk çeşitliliği
wet sand color n. ıslak kum rengi
color sorting n. renk sıralama
color sorting n. renk gruplandırma
dusty rose color n. gül kurusu rengi
mustard color n. hardal rengi
lucky color n. şanslı renk
lucky color n. uğurlu renk
color sticker n. renkli çıkartma
cinnamon color n. tarçın rengi
color bin n. renkli kutu
accent color n. ara renk
color removal; colour removal n. renk giderimi
color cosmetics n. renkli kozmetik ürünleri
petrol color n. petrol rengi
color transition n. renk geçişi
color balloon n. renkli balon
under color of adj. bahanesiyle
off color adj. kaba
color blind adj. renk körü
off color adj. müstehcen
off color adj. doğal renkte olmayan
color printed adj. renkli basılı
two-color adj. çift renk
two-color adj. iki renk
color-blind adj. renkkörü
off-color adj. açık saçık
off-color adj. solmuş
off-color adj. keyifsiz
off-color adj. doğal renkte olmayan
off-color adj. müstehcen
off-color adj. belirsiz
brick color adj. kiremit rengi
wheat-color adj. buğday rengi
color-based adj. renk tabanlı
color-based adj. renk bazlı
by color adv. renge göre
Colloquial
a horse of another color başka bir konu
a horse of another color bambaşka bir konu
a horse of another color tamamıyla farklı bir konu
horse of a different color başka bir konu
horse of a different color tamamıyla farklı bir konu
horse of a different color bambaşka bir konu
Idioms
change color kızarıp bozarmak
see the color of money paranın rengini görmek
see the color of someone's money paranın ucunu görmek
change color rengi atmak
feel off color keyifsiz olmak
feel off color neşesi kaçmak
show one's true color gerçek yüzü ortaya çıkmak
lend color to something renk katmak
lend color to something renk getirmek
off-color kaba/açık seçik/müstehcen (şaka)
riot of color renk cümbüşü
be off-color keyifsiz olmak
be off-color iyi hissetmemek
see the color of somebody's money paranın rengini görmek
see the color of somebody's money paranın ucunu görmek
person of color beyaz olmayan
give/lend color to renk katmak
Speaking
color him red-faced onu utandır
what color do you like hangi rengi seversin
what color do you like hangi renkten hoşlanırsın
what color are your eyes? gözlerin ne renk?
what color are your eyes? gözlerinin rengi ne?
what color ne renk
your natural color senin doğal rengin
what's your favorite color? en sevdiğin renk ne?
what color are the chairs in the house? evdeki sandalyeler ne renk?
what's your favorite color? en sevdiğin renk hangisi?
what color is your hair? saçların ne renk
i have a toy and its color is pink benim bir oyuncağım var ve rengi pembe
did you change your hair color? saç rengini mi değiştirdin?
do you have this in a different color? bunun başka rengi var mı?
do you have this in another color? bunun başka rengi var mı?
your lucky color is red senin şanslı rengin kırmızıdır
your lucky color is red senin şanslı rengin kırmızı
did you color your hair? saçlarını mı boyattın?
did you color your hair? saçlarını mı boyadın?
color the pictures resimleri boya
my favorite color is pink en sevdiğim renk pembe
my favorite color is pink favori rengim pembe
my favorite color is pink en sevdiğim renk pembedir
what color is your shirt? gömleğin ne renk?
what color is your shirt? gömleğin ne renk?
what color is turkish flag? türk bayrağı ne renk?
what color is turkish flag? türk bayrağının ne rengi ne?
this color is very becoming on you bu renk sana çok yakışıyor
Trade/Economic
color chart kartela
Law
off-color müstehcen
Technical
color picture tube renkli resim tüpü
color keyed paint dekor boyası
color graphics adapter renkli grafik adaptörü
oil color bezir yağına karıştırılarak yapılan renk
copper color bakır rengi
color graphic renkli grafik
reference color solution referans renk çözeltisi
color display renk göstergesi
color matching renk eşlemesi
color mapping renk eşlemi
color scheme renk planı
color filter renk süzgeci
color mismatch renk uyumsuzluğu
color palette renk paleti
color map renk haritası
color variations renk değişiklikleri
color value renk değeri
color graphics renkli grafik
color stability renk kararlığı
color light signal renkli ışıklı sinyal
color segmentation renk bölütlemesi
color scheme renk tertibi
color variations renk çeşitliliği
color mapping renk haritalaması
color-harden yüzey sertleştirmek
color-blindness daltonizm
color-blindness renk körlüğü
color-wash renkli badana
multi-color graphics adapter çok renkli grafik adaptörü
spot color spot renk
spot color ink spot renk mürekkebi
vivid color canlı renk
vivid color parlak renk
color management system renk yönetim sistemi.
directionally encoded color maps yönsel kodlanmış renk haritaları
directionally encoded color maps yönsel kodlu renkli haritalar
color index renk indeksi
color difference renk farkı
semi-micro color indicator yarı mikro renk belirteçi
color indicator titration method renk belirteç titrasyon yöntemi
color coding renk kodlaması
comparison of color of pigments pigmentlerin renginin karşılaştırılması
color sensitivity renk duyarlılığı
color camera renkli kamera
color tv glasses renkli tv camları
color anodizing renkseme eloksallaması
color phosphate coating renkli fosfat örtü
semitransparent color yarıgeçirgen renk
color dipping renklendirme daldırması
color anodizing renkseme artıuçlaması
ceramic color glaze renkli seramik
color etching renkli dağlama
color blibe renkli kabarcık
color sensitive renge duyarlı
off-color rengini atmış
salmon color somon rengi
color sensitive sensor renge duyarlı duyarga
color compensation renk dengeleme
complementary color üretici renk
color code renk simgesi
color temperature renk sıcaklığı
color buffing renk açkılaması
color centres renk merkezleri
color metallography renkli metalografi
color concentrate renk derişintisi
color oxide renk oksit
color photomicrography renkli fotomikrografi
color code renk kodu
color contrast renk zıtlığı
color sensitive filter renge duyarlı süzgeç
secondary color karma renk
tertiary color karışım rengi
glass color cam rengi
color spectrum renk spektrumu
dichroic color çift renkli renk
chromatic color kromatik renk
natural color doğal renk
determination of color fastness to vulcanization by open steam method açık buhar yöntemi ile vulkanizasyona karşı renk haslığının tayini
color space renk boşluğu
color indicator titration method renk belirteç titrasyon metodu
color distortion renk saçaklanması
color distortion renk sapması
color measurement renk ölçümü
passive matrix color liquid crystal display modules pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
active matrix color liquid crystal display modules aktif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
color coding and marking renk kodlaması ve işaretlemesi
color difference of an organic coating organik bir kaplamanın renk farkı
color line plotter renkli satır yazıcısı
color management renk yönetimi
color measurement and management renk ölçme ve yönetme
color difference renk farklılığı
small color differences küçük renk farklılıkları
color measuring instrument renk ölçme aleti
color chart renk cetveli
color discontinuity renk süreksizliği
color parameters renk parametreleri
color calibration tolerance renk kalibrasyon toleransı
color display renkli ekran
color scheme renk düzeni
color temperature renk ısısı
color dodge renk soldurma
color burn renk yanması
Computer
solid color düz renk
set color renk ayarla
shading color gölgelendirme ayarla
shadow color gölgelendirme rengi
specify color rengi belirtin
slide color scheme slayt renk grubu
special color özel renk
spot color nokta rengi
tint base color ton ana rengi
text and line color metin ve çizgi rengi
system color sistem rengi
text color metin rengi
title text color başlık metni rengi
color/photo renkli/foto
fore color ön renk
font/fore color yazı tipi/önalan rengi
tab color sekme rengi
text/fore color metin/ön rengi
mode/color mod/renk
fill/back color dolgu/zemin rengi
color eraser renk silicisi
black/color siyah/renkli
fill/back color zemin/arka plan rengi
photo/color fotoğraf/renkli
font/fore color yazı tipi/ön rengi
undo color rengi geri al
underline color altçizgi rengi
trap color yakalama rengi
two color boxes iki renkli kutular
underline color alt çizgi rengi
which color? hangi renk?
use standard toolbar color standart araç çubuğu rengini kullan
redo color rengi yeniden uygula
remove color rengi kaldır
rgb color model rgb renk modeli
crisp and vibrant color graphics net ve canlı renkli grafikler
second color ikinci renk
select color renk seç
beginning color başlangıç rengi
button color düğme rengi
shadow color gölge rengi
24 bit color 24 bit renkli
apply color scheme renk grubunu uygula
apply color renk uygula
automatic color otomatik renk
can print color renkli yazdırabilir
accent color diğer renk
any color herhangi renk
change color rengi değiştir
char color karakter rengi
background color zemin rengi
banded color çizgili renk
back color arka plan rengi
base color ana renk
bad color value yanlış renk değeri
background color artalan rengi
character color karakter rengi
back color zemin rengi
change color renk değiştir
black and color siyah ve renkli
border color kenarlık rengi
color graphics adapter renkli grafik bağdaştırıcı
color fill renk dolgusu
color map renk eşlemi
color planes renk düzlemleri
color buttons on toolbars araç çubuğunda renkli düğmeler
color expected renk gerekli
color wheel renk tekerleği
color filter renk süzgeci
choose color renk seç
color scheme renk düzeni
color key renk düğmesi
color management system renk yönetim sistemi
color quality renk kalitesi
color view renkli görünüm
color type renk türü
color palette resim paleti
color depth renk derinliği
color matrix renk matrisi
color intent renk aralığı
color overheads renkli asetatlar
color printing renkli baskı
color balance renk dengesi
color graphics renkli grafik
color profile description renkli profil tanımı
color picker renk seçimi
color settings renk ayarları
color boost renk artırma
color table renk tablosu
color photo renkli fotoğraf
color set renk ayarı
compress to color renkliye sıkıştır
color toolbars renkli araç çubukları
color model renk modeli
color coding renk kodlaması
color scheme renk şeması
custom color özel renk
color picture renkli resim
color segmentation renk bölütlemesi
color formatting renk biçimlendirme
color key type renk anahtarı türü
color profile producer renkli profil üreticisi
color printing renkli yazdırma
color scheme renk grubu
color graphics options renkli grafikler seçeneği
color matching renk eşleme
color tone renk tonu
color change renk değişimi
color map renk eşleme
color buttons renkli düğmeler
color set renk kümesi
color graphics renkli grafikler
color rendering intent renk oluşturma amacı
color jpeg renkli jpeg
color wheel renk tekeri
color preview renkli önizleme
color film renkli film
color palette renk paleti
color usage renk kullanımı
color bars renk çubukları
color features renk özellikleri
color average ara renk
color control renk denetimi
color enable renk etkinleştir
color setup renk ayarları
color photo options renkli fotograf seçenekleri
color treatment renk işleme
color photo renkli fotograf
color mode renk modu
color only yalnızca renk
cycle font color yazıtipi rengini değiştir
crd color space crd renk alanı
current color geçerli renk
default gridline color varsayılan kılavuz çizgileri rengi
device color aygıt rengi
display color depth görüntü birimi renk derinliği
default font color varsayılan yazıtipi rengi
default background color varsayılan zemin rengi
diacritic color aksan işareti rengi
end color bitiş rengi
dlg font color dlg yazı tipi rengi
dropout color çıkarma rengi
dropout color düşme rengi
effect color efekt rengi
dlg fill color dlg dolgu rengi
edit color düzenle renk
entire color scheme tüm renk grubu
extrusion color kalıp rengi
fill color dolgu rengi
fill color doldurma rengi
fill color renk doldur
font and color yazı tipi ve renk
fore color önalan rengi
font color yazıtipi rengi
first color ilk renk
grid color kılavuz rengi
handout color scheme dinleyici kopyası renk grubu
gridline color kılavuz çizgisi rengi
gridline and heading color kılavuz çizgi ve başlık rengi
gridline color kılavuz çizgileri rengi
high contrast color scheme yüksek karşıtlık renk düzeni
highlight color vurgu rengi
hover color bağlantı vurgulama rengi
high color yüksek renk
full color dolgu rengi
font color yazı tipi rengi
image color matching component görüntü rengi eşleştirme bileşeni
hyperlink color köprü rengi
indicator color gösterge rengi
image color matching method görüntü rengi eşleştirme yöntemi
image color matching görüntü rengi eşleştirme
ignore 16 color 16 rengi yoksay
line color çizgi rengi
link color bağlantı rengi
media color ortam rengi
middle color orta renk
more color daha fazla renk
new color yeni renk
neutral color önalan rengi
notes color scheme not renk grubu
no color renk yok
no color change renk değişikliği yok
multiscan color çoklu tarama renkli
note color not rengi
pattern color desen rengi
pass color geçiş rengi
paper color kağıt rengi
pick up color scheme renk grubunu al
pen color kalem rengi
object color nesne rengi
other color diğer renk
background color arka fon rengi
3-d color 3-b renk
3-d color 3-d renk
1-pass color 1-geçiş rengi
color-cycling renk döngüsü
multi-color graphics array çok renkli grafik bağdaştırıcı
multi-color graphics adapter çok renkli grafik bağdaştırıcı
color printer renkli yazıcı
color image renkli görüntü
background color arka plan rengi
background color arkaplan rengi
color printout renkli çıktı
color printing renkli çıktı alma
color print renkli çıktı
color grading renk saptırma
Informatics
color correction renk düzeltimi
foreground color önplan rengi
additive color system toplanır renk sistemi
color temperature renk sıcaklığı
color palette renk paleti
color intensity renk yeğinliği
color map renk eşlemi
color resolution renk çözünürlüğü
color graphics renkli grafik
color resolution renk ayrımlanırlığı
color graphics adapter renkli grafik bağdaştırıcı
color depth renk zenginliği
color wheel renk seçme tekeri
color management system renk yönetim sistemi
color depth renk derinliği
chroma-key color anahtar renk
color wheel renk tekeri
multi-color graphics adapter çok renkli grafik uyarlayıcı