rutubet - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

rutubetBedeutungen von dem Begriff "rutubet" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 18 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
rutubet dampness n.
rutubet humidity n.
rutubet damp n.
rutubet moisture n.
General
rutubet dankness n.
rutubet wetness n.
rutubet moistness n.
rutubet wet n.
rutubet moisture n.
Technical
rutubet humidity n.
rutubet moisture n.
rutubet damp n.
rutubet humidify n.
Textile
rutubet humidity n.
Construction
rutubet humidity n.
Automotive
rutubet coolant soaking n.
Agriculture
rutubet moisture n.
Tobacco
rutubet humid n.

Bedeutungen, die der Begriff "rutubet" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 87 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
rutubet almak dehumidify v.
serbest rutubet free moisture n.
rutubet problemleri moisture problems n.
rutubet geçirmez damp-proof adj.
Technical
rutubet almak moisture soak-up v.
analiz numunesindeki higroskopik rutubet hygroscopic moisture in the analysis sample n.
alt ve üst rutubet sınırı lower and upper moisture limit n.
belirli sıcaklık ve nem şartlarında rutubet dengesine şartlandırma conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions n.
dengelenmiş rutubet seviyesi equilibrated moisture level n.
doğal rutubet inherent moisture n.
faydalı olmayan rutubet unavailable soil moisture n.
genel rutubet yoğunlaşması general condensation of moisture n.
higroskopik rutubet tayini determination of hygroscopic moisture n.
kapiler rutubet capillary moisture n.
kritik rutubet critical humidity n.
nispi rutubet değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklikler dimensional changes associated with changes in relative humidity n.
nispi rutubet değişikliği relative humidity change n.
nispi rutubet relative humidity n.
optimum rutubet muhtevası optimum moisture content n.
partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot n.
rutubet yalıtımı damp proofing n.
rutubet hareketi moisture movement n.
rutubet geçirmezlik moisture proofing n.
rutubet derecesi moisture gradient n.
rutubet kesici tabaka non-permeable layer n.
rutubet ve tane büyüklüğü dağılımı analizi moisture and particle size analysis n.
rutubet atma release of moisture n.
rutubet muhtevası kontrolü moisture-content control n.
rutubet etkisiyle kıvrılmanın tayini determination of curling on exposure to moisture n.
rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcı moisture separator reheater n.
rutubet giderici dehumidifier n.
rutubet ve uçucu madde muhtevası moisture and volatile matter content n.
rutubet hasarı damage due to humidity n.
rutubet keskinliği ölçümü precision of moisture measurement n.
rutubet yazıcı hygrograph n.
rutubet tesiri effect of moisture n.
rutubet ölçer moisture meter n.
rutubet miktarı moisture content n.
rutubet dengesi moisture equilibrium n.
rutubet muhtevası moisture content n.
sabit rutubet constant moisture n.
rutubet direnci humidity resistance n.
rutubet kontrolü humidity control n.
rutubet değişimi moisture exchange n.
rutubet hasarı damage due to moisture n.
rutubet kayıpları humidity losses n.
rutubet yüzdesi percentage of moisture n.
rutubet içeriği değeri moisture content value n.
rutubet kaybı loss in moisture n.
rutubet yalıtımı dampproofing n.
termoplastiklerdeki rutubet muhtevasının kulometri ile belirlenmesi determination of moisture content in thermoplastics by coulometry n.
tabii rutubet muhtevası natural moisture content n.
toprak rutubet ölçer soil moisture meter n.
taşınabilir rutubet sınırı transportable moisture limit n.
toplam rutubet total moisture n.
üst ve alt rutubet sınırı upper and lower moisture limit n.
yarı sürekli zemin rutubet bölgesi zone of semi continuous soil moisture n.
yarı sürekli zemin rutubet zonu zone of semi continuous soil moisture n.
yerindeki rutubet inplace moisture n.
zeminde rutubet dağılışı moisture distribution in the soil n.
yığın malzemenin rutubet muhtevası moisture content of bulk material n.
rutubet oranı wetness n.
Textile
mutlak rutubet absolute humidity n.
Construction
rutubet hareketi moisture movement n.
rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content n.
rutubet yalıtım tabakası damp course n.
rutubet yalıtımı moisture insulation n.
rutubet genleşmesi moisture expansion n.
rutubet geçirmez tabaka damp-proof course n.
uç rutubet şartları extreme moisture conditions n.
Mining
bir partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot n.
higroskopik rutubet hygroscopic moisture n.
Food Engineering
rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter n.
rutubet içeriğinin tayini determination of moisture content n.
rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter content n.
Physics
havadan rutubet absorbe etme hygroscopicity n.
nispi rutubet relative humidity n.
Chemistry
rutubet miktarı moisture content n.
Agriculture
rutubet eşdeğeri humidiy equivalent n.
Tobacco
rutubet ölçüm kapları tin caps n.
rutubet yüzdesi percentage of humidity n.
tütüne rutubet tutma yeteneğini arttırmak amacıylakatılan maddeler humectant n.
tütünün belirli bir hava sıcaklığı ve bağıl nem ortamındaki rutubet alma kapasitesi higroskopicity n.
Environment
yüksek rutubet şartları conditions of high humidity n.
yüksek rutubet şartları high humidity conditions n.
Meteorology
soğuk hava ve rutubet weather n.
Military
rutubet almaz alevli barut flashless non-hygroscopic powder n.