rutubet - Turkish English Dictionary
History

rutubetMeanings of "rutubet" in English Turkish Dictionary : 18 result(s)

Turkish English
Common Usage
rutubet dampness n.
rutubet humidity n.
rutubet damp n.
rutubet moisture n.
General
rutubet dankness n.
rutubet wetness n.
rutubet moistness n.
rutubet wet n.
rutubet moisture n.
Technical
rutubet humidity n.
rutubet moisture n.
rutubet damp n.
rutubet humidify n.
Textile
rutubet humidity n.
Construction
rutubet humidity n.
Automotive
rutubet coolant soaking n.
Agriculture
rutubet moisture n.
Tobacco
rutubet humid n.

Meanings of "rutubet" with other terms in English Turkish Dictionary : 87 result(s)

Turkish English
General
rutubet almak dehumidify v.
serbest rutubet free moisture n.
rutubet problemleri moisture problems n.
rutubet geçirmez damp-proof adj.
Technical
rutubet almak moisture soak-up v.
analiz numunesindeki higroskopik rutubet hygroscopic moisture in the analysis sample n.
alt ve üst rutubet sınırı lower and upper moisture limit n.
belirli sıcaklık ve nem şartlarında rutubet dengesine şartlandırma conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions n.
dengelenmiş rutubet seviyesi equilibrated moisture level n.
doğal rutubet inherent moisture n.
faydalı olmayan rutubet unavailable soil moisture n.
genel rutubet yoğunlaşması general condensation of moisture n.
higroskopik rutubet tayini determination of hygroscopic moisture n.
kapiler rutubet capillary moisture n.
kritik rutubet critical humidity n.
optimum rutubet muhtevası optimum moisture content n.
nispi rutubet değişikliği relative humidity change n.
nispi rutubet relative humidity n.
nispi rutubet değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklikler dimensional changes associated with changes in relative humidity n.
partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot n.
sabit rutubet constant moisture n.
rutubet yüzdesi percentage of moisture n.
rutubet hareketi moisture movement n.
rutubet geçirmezlik moisture proofing n.
rutubet muhtevası kontrolü moisture-content control n.
rutubet etkisiyle kıvrılmanın tayini determination of curling on exposure to moisture n.
rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcı moisture separator reheater n.
rutubet giderici dehumidifier n.
rutubet derecesi moisture gradient n.
rutubet kesici tabaka non-permeable layer n.
rutubet ve tane büyüklüğü dağılımı analizi moisture and particle size analysis n.
rutubet içeriği değeri moisture content value n.
rutubet kaybı loss in moisture n.
rutubet yalıtımı dampproofing n.
rutubet hasarı damage due to moisture n.
rutubet kayıpları humidity losses n.
rutubet kontrolü humidity control n.
rutubet değişimi moisture exchange n.
rutubet direnci humidity resistance n.
rutubet dengesi moisture equilibrium n.
rutubet muhtevası moisture content n.
rutubet yalıtımı damp proofing n.
rutubet atma release of moisture n.
rutubet hasarı damage due to humidity n.
rutubet keskinliği ölçümü precision of moisture measurement n.
rutubet yazıcı hygrograph n.
rutubet ve uçucu madde muhtevası moisture and volatile matter content n.
rutubet miktarı moisture content n.
rutubet tesiri effect of moisture n.
rutubet ölçer moisture meter n.
tabii rutubet muhtevası natural moisture content n.
termoplastiklerdeki rutubet muhtevasının kulometri ile belirlenmesi determination of moisture content in thermoplastics by coulometry n.
toplam rutubet total moisture n.
toprak rutubet ölçer soil moisture meter n.
taşınabilir rutubet sınırı transportable moisture limit n.
üst ve alt rutubet sınırı upper and lower moisture limit n.
yarı sürekli zemin rutubet bölgesi zone of semi continuous soil moisture n.
yarı sürekli zemin rutubet zonu zone of semi continuous soil moisture n.
yerindeki rutubet inplace moisture n.
zeminde rutubet dağılışı moisture distribution in the soil n.
yığın malzemenin rutubet muhtevası moisture content of bulk material n.
rutubet oranı wetness n.
Textile
mutlak rutubet absolute humidity n.
Construction
rutubet yalıtımı moisture insulation n.
rutubet genleşmesi moisture expansion n.
rutubet geçirmez tabaka damp-proof course n.
rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content n.
rutubet yalıtım tabakası damp course n.
rutubet hareketi moisture movement n.
uç rutubet şartları extreme moisture conditions n.
Mining
bir partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot n.
higroskopik rutubet hygroscopic moisture n.
Food Engineering
rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter n.
rutubet içeriğinin tayini determination of moisture content n.
rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter content n.
Physics
havadan rutubet absorbe etme hygroscopicity n.
nispi rutubet relative humidity n.
Chemistry
rutubet miktarı moisture content n.
Agriculture
rutubet eşdeğeri humidiy equivalent n.
Tobacco
rutubet ölçüm kapları tin caps n.
rutubet yüzdesi percentage of humidity n.
tütünün belirli bir hava sıcaklığı ve bağıl nem ortamındaki rutubet alma kapasitesi higroskopicity n.
tütüne rutubet tutma yeteneğini arttırmak amacıylakatılan maddeler humectant n.
Environment
yüksek rutubet şartları high humidity conditions n.
yüksek rutubet şartları conditions of high humidity n.
Meteorology
soğuk hava ve rutubet weather n.
Military
rutubet almaz alevli barut flashless non-hygroscopic powder n.