safi - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

safiBedeutungen von dem Begriff "safi" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 10 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
safi only adj.
safi pure adj.
safi true adj.
safi clean adj.
safi mere adj.
safi refined adj.
safi net adj.
safi merely adv.
safi just adv.
Trade/Economic
safi net

Bedeutungen, die der Begriff "safi" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 110 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
gayri safi (miktar/ağırlık) gross n.
gayri safi milli hasıla national income n.
safi ağırlık net weight n.
Trade/Economic
gayri safi milli hasılanın büyüme oranı trendi trend rate of gross national product growth
gayri safi yurtiçi hasıla gross domestic product
gayri safi gross
gayri safi kazanç gross earnings
gayri safi milli hasıla gross national product
safi verim net yield
gayri safi sabit sermaye oluşumu gross fixed capital formation
örtülü gayri safi milli hasıla deflatörü implicit gnp deflator
brüt gayri safi milli hasıla gross national product
sabit fiyatlarla gayri safi milli hasılanın hesaplanması deflating
gayri safi hasılat gross proceeds
gayri safi olarak ödenen ücret gross compensation
gayri safi milli harcamalar gross national expenditures
gayri safi kurum kazançları gross corporate profits
gayri safi kar gross margin
gayri safi milli hasıla boşluğu gnp gap
gayri safi yurt içi tasarruflar gross domestic savings
gayri safi ticari kar gross trading profit
gayri safi kar gross profit
brüt gayri safi milli hasıla total gross national product
gayri safi milli hasıla ve işsizliğin çok artmakta olduğu bir durum growth recession
toplam gayri safi milli hasıla total gross national product
gayri safi satışlar gross receipts
gayri safi hükümet borçları gross public debt
gayri safi milli hasıla gross national product gnp
safi milli hasıla net national product
potansiyel gayri safi milli hasıla potential gross national product
zımni gayri safi milli hasıla deflatörü implicit gnp deflator
gayri safi değişim ticaret hadleri gross barter terms of trade
gayri safi gelir gross income
düzeltilmiş gayri safi gelir adjusted gross income
tespit edilmiş gayri safi gelir adjusted gross income
gayri safi milli harcama gross national expenditure
gayri safi yatırım gross investment
gayri safi zarar gross loss
gayri safi faiz gross interest
gayrı safi maliyet gross cost
gayri safi üretim gross output
gayri safi gelir gross revenue
gayri safi kıymet gross value
gayri safi milli refah gross national wellfare
gayri safi hasılat gross revenue
gayri safi işletme kazancı gross operating earnings
gayri safi kar oranı rate of gross profit
gayri safi kazanç gross earning
gayri safi bütçe gross budget
gayri safi navlun gross freight
satışlardan elde edilen safi kar net profit on sales net
safi kazanç net profit
safi maliyet fiyatı net cost
safi kurum kazancı net corporation profit
safi kar net profit
safi tara net tare
toplam gayri safi satışlar gross sales
safi bütçe net budget
safi sıklet net weight
safi hamule useful loads
safi kar pure profit
safi milli hasıla net national product net
gayrı safi yurtiçi hasıla gross national product
gayrı safi yatırım gross investment
gayri safi yurtiçi hasıla gdp
safi fiyat net price
safi ücret take-home pay
safi hasılat avail
gayri safi yurtiçi hasıla gdp per capita
safi gelir net income
safi zarar net loss
safi faiz net interest
safi kar net earning
safi gelir net proceeds
safi gider net expense
safi maliyet net cost
safi altın pure gold
safi gelir disposable income
safi dara net tare
gayri safi yurt içi hasıla gross domestic product
dönem safi kurum kazancı net profit for the period
dönem safi kurum kazancı net profit of the company for the period
safi milli hasıla net national product
safi irat net income
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh) gross domestic product (gdp)
gayri safi yurtiçi hasıla deflatörü gdp deflator
reel gayri safi yurtiçi hasıla real gdp
kişi başı gayri safi milli hasıla gross national product per capita
gayri safi yatırım gross investment
gayrı safi milli gelir gross national income
gayri safi milli hasıla gross national product
kişi başına gayri safi yurt içi hasıla gross national product per capita
gayri safi kar gross profit
gayri safi vergi yükü gross tax burden
Politics
gayri safi devlet borçları gross national debt
gayri safi milli hasıla gross national product (gnp)
Telecom
gayri safi değişim ticaret hadleri gross barter terms of trade
gayri safi katma değer gross value added
Marine
gayri safi tonaj gross tonnage
Agriculture
gayri safi tarımsal üretim gross agricultural production
Military
safi depolama çalışmaları sahası gross space for storage operation
safi depolama sahası gross space available for storage
d-günü malzeme hazırlık gayri-safi imkan ve kabiliyeti d-day material readiness gross capability
gayri safi tonilato gross register tonnage
gayri safi depolama sahası gross space
gayri safi tonilato gross tonnage
gayri safi araç ağırlığı gross vehicle weight
gayri safi ton register ton
Printery
safi beyaz sülfat selülozuna dayalı kuşeli karton solid bleached sulphate
safi esmer sülfat kartonu solid unbleached sulphate board