sanitary - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sanitary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "sanitary" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 16 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
sanitary adj. sağlıkla ilgili
sanitary adj. hijyenik
General
sanitary n. umumi tuvalet
sanitary adj. sağlığa ait
sanitary adj. sağlık
sanitary adj. sağlıksal
sanitary adj. sağlığın korunmasına ait
sanitary adj. temiz
sanitary adj. sağlıklı
Law
sanitary sıhhi
Technical
sanitary sıhhi
sanitary temiz
Automotive
sanitary mükemmel otomobil
Medical
sanitary sağlıklı
sanitary sağlığa uygun
Sport
sanitary sağlıklı koşul

Bedeutungen, die der Begriff "sanitary" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 112 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
sanitary board n. sağlık müdürlüğü
sanitary matters n. sıhhiye
sanitary pad n. kadın pedi
sanitary system n. sıhhi tesisat
sanitary pad n. kadınbağı
sanitary engineering n. sağlık tesisatı mühendisliği
sanitary sewerage n. kanalizasyon
sanitary napkin n. hijyenik kadın bağı
sanitary napkin n. sıhhi peçete
sanitary napkin n. kadınbağı
sanitary conditions n. sağlık şartları
sanitary band n. sanitabant
sanitary affairs n. sıhhi işler
sanitary napkin n. hijyenik ped
sanitary pad n. hijyenik ped
sanitary pad n. kadın bağı
sanitary authority n. sağlık idaresi
lack of sanitary conditions n. sağlığa elverişsizlik
lack of sanitary conditions n. sağlığa elverişsiz
lack of sanitary conditions n. sağlık şartlarının yetersizliği
sanitary engineering n. sıhhi tesisat mühendisliği
sanitary living conditions n. sağlıklı yaşama koşulları
sanitary requirements n. sağlık şartları
sanitary authority n. sağlık makamı
sanitary requirements n. sağlık icapları
sanitary authority n. sağlık merkezi
sanitary ware n. vitrifiye
sanitary paper n. temizlik kağıdı
sanitary napkin n. kadın pedi
sanitary napkin n. adet bezi
sanitary napkin n. kadın bağı
sanitary towel n. kadın bağı
sanitary towel n. kadın pedi
sanitary pad n. adet bezi
sanitary towel n. adet bezi
disposable sanitary products n. tek kullanımlık sağlık ürünleri
sanitary convenience n. umumi hela/tuvalet
sanitary pad n. adet pedi
sanitary towel n. adet pedi
sanitary napkin n. adet pedi
sanitary cordon n. güvenlik kuşağı/kordonu
sanitary class n. hijyen sınıfı
not sanitary adj. sağlığa zararlı
not sanitary adj. sağlığa aykırı
Trade/Economic
sanitary engineering sağlık mühendisliği
sanitary affairs sağlık işleri
sanitary requirements sağlık koşullan
health and sanitary controls sağlığın korunması ile ilgili kontroller
sanitary requirements sağlık gerekleri
port sanitary authority liman sağlık dairesi
non-sanitary enterprises gayri sıhhi müesseseler
sanitary ware manufacturing sıhhi tesisat imalatı
Politics
wto committee on sanitary and phytosanitary measures dtö sağlık ve bitki sağlığı önlemleri komitesi
sanitary and phytosanitary standards sağlık ve bitki sağlığı standartları
Technical
sanitary pipework sıhhi tesisat boru sistemi
sanitary hushing system sağlık atık sistemi
sanitary discharge pis su deşarjı
sanitary pump temiz su sağlama pompası
sanitary installation sıhhi tesisat
sanitary tank pis su tankı
sanitary engineering insanların biyolojik atıkları gibi konularıyla ilgilenen inşaat mühendisliği dalı
sanitary pipe stock sıhhi tesisat boru bacası
sanitary tapware sıhhi tesisat armatürleri
sanitary sewage hela atığı
sanitary sewer pissu borusu
sanitary stoneware keramik sağlık gereçleri
sanitary engineer sıhhi tesisat mühendisi
sanitary zone sağlıklı bölge
sanitary works sıhhi tesisat işleri
sanitary faience hastane tipi fayans
sanitary toilet hastane tipi klozet
sanitary shoe içbükey köşe fayansı
sanitary cross hastane tipi çift çatal
sanitary piping sıhhi tesisat
sanitary engineering sıhhi tesisat mühendisliği
sanitary fittings sıhhi tesisat donanımı
sanitary tee yatay bağlantı çatalı
sanitary ware sıhhi tesisat gereçleri
sanitary taps sıhhi tesisat armatürleri
space heating and sanitary hot water unit alan ısıtma ve kullanma sıcak suyu ünitesi
disposable sanitary products tek kullanımlık sağlık ürünleri
disposable sanitary products tek kullanımlık sıhhi mamuller
Textile
sanitary towel sıhhi havlu
Construction
sanitary ware banyo malzemeleri
sanitary ware banyo ürünleri
sanitary installations sıhhi tesisat
building sanitary sewer bina pissu borusu
sanitary tapware sıhhı tesisat armatürleri
Marine
sanitary engineering sıhhi tesisat mühendisliği
ship sanitary control certificate gemi sağlık kontrol sertifikası
Medical
sanitary engineering sağlık mühendisliği
sanitary technician çevre sağlığı görevlisi
sanitary facilities sağlık tesisleri
sanitary conformity certificate sağlık tescil belgesi
Veterinary
veterinary sanitary certificate veteriner sağlık sertifikası
Marine Biology
sanitary fish temizlikçi balık
Environment
sanitary sewage septik atıksu
sanitary sewer sıhhi atık su sistemi
sanitary landfill sıhhi atık gömme çukuru
sanitary landfill düzenli depolama sahası
sanitary landfill düzenli çöp depolama sahası
Military
veterinary sanitary inspection veteriner sağlık denetlemesi
sanitary order sağlık koruma emri
sanitary area sağlık koruma bölgesi
sanitary report sağlık koruma raporu
sanitary corps sağlık koruma sınıfı
sanitary survey sağlık koruma yoklaması
sanitary transport hasta/yaralı taşıma
medical sanitary company koruyucu tababet bölüğü
minimum sanitary requirements asgari sağlık şartları
ambulance sanitary orderly ambulans sıhhiye eri
ambulance sanitary orderly ambülans sıhhiye eri