slide - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

slide

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "slide" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 52 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
slide n. slayt
slide n. sürgü
slide n. kaydırak
Irregular Verb
slide v. slid - slid
General
slide v. kaydırmak
slide v. sessizce gitmek
slide v. akıp gitmek
slide v. kızak yapmak
slide v. kaymak
slide v. sıvışmak
slide v. savuşmak
slide v. kötü yola düşmek
slide v. sessizce geçmek
slide n. diapozitif
slide n. kaydırak (çocuklar için oyun aracı)
slide n. düşüş
slide n. agraf
slide n. patensiz kayma
slide n. dia
slide n. heyelan
slide n. lam (mikroskopta kullanılan)
slide n. patinaj (araba)
slide n. ucu/önü açık terlik
slide n. toprak kayması
slide n. saydam resim
slide n. kayak yeri
slide n. kızak yolu
slide n. diyapozitif
slide adj. sürgülü
Technical
slide kaydırmak
slide kayma
slide ince destek
slide parça
slide kayış
slide kayılan yer
slide kayıcı
slide kaydırak
slide kaymak
slide saydam
Computer
slide slayt
slide slayda
slide bir noktaya kaydır
slide geçişli
slide yansı
slide bir tür kayan yazı
Mechanic
slide kızak
Construction
slide lam
Biology
slide preparat
slide üzerine numune konulan cam plaka
slide cam deney plakası
Military
slide apolet
Hunting
slide kapak takımı

Bedeutungen, die der Begriff "slide" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 321 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
slide show slayt gösterisi
General
go down the slide v. kaydıraktan kaymak
let slide v. ihmal etmek
let slide v. (dil/konuşma) paslanmak
let slide v. vazgeçmek
let things slide v. oluruna bırakmak
let things slide v. akışına bırakmak
let things slide v. sermek
let things slide v. ihmal etmek
let things slide v. ilgilenmemek
make a slide show v. slayt gösterisi yapmak
ride down the slide v. kaydıraktan kaymak
slide along v. karnı üzerinde sürünmek
slide around v. ustalıkla geçiştirmek (bir meseleyi)
slide around v. ustalıkla atlatmak (bir meseleyi)
slide down v. kayıp düşmek
slide down the slide v. kaydıraktan kaymak
slide in v. sokmak
slide into v. kapılmak
slide into v. girmek
slide into v. bir şeyi belli etmeden (bir yere) koymak
slide into v. saplanmak
slide into v. batmak
slide into v. sürüklenmek
slide into chaos v. kaosa sürüklenmek
slide into oblivion v. unutulmaya yüz tutmak
slide off the track v. pist dışına çıkmak
slide off the track v. pistten çıkmak
slide on ice v. kızak kaymak
slide over v. geçiştirmek
slide over v. ustalıkla atlatmak (bir meseleyi)
slide over v. ustalıkla geçiştirmek (bir meseleyi)
cross slide n. çapraz kızak
hair-slide (uk) n. saç tokası
lantern slide n. slayt
lantern slide n. diya
microscope slide n. lam
pistol slide n. (tüfekte) sürgü
playground slide n. çocuk parkı kaydırağı
pool with water slide n. su kaydıraklı havuz
slide gate n. sürgülü kapı
slide machine n. slayt makinesi
slide projection n. slayt gösterimi
slide projector n. slayt göstericisi
slide projector n. diyapozitif projektörü
slide projector n. diyapozitif projeksiyon makinesi
slide rule n. sürgülü cetvel
slide rule n. sürgülü hesap cetveli
slide show n. saydam gösterisi
slide-rule n. sürgülü hesap cetveli
tie slide n. kravat iğnesi
transparent slide n. slayt
water slide n. su kaydırağı
Phrasals
slide along boyunca süzülmek/kaymak
slide around kaymak
slide back geriye kaymak/çekilmek
slide back geriye kaymak
slide by bir şeyden öylece durmak
slide down from something -den aşağıya kaymak
slide down something aşağıya kaymak
Phrases
continued on next slide devamı sonraki slayta
Idioms
let it slide oluruna bırakmak
let it slide ihmal etmek
let it slide ilgilenmemek
let it slide sermek
let it slide akışına bırakmak
let it/things slide boşlamak
let someone slide by (zorluk çıkarmadan) almak/geçmesine izin vermek
let something slide işi sermek
let something slide by boşa vakit harcamak
let something slide by (fırsat/bir cisim) ellerinden kayıp gitmek
let things slide ilgilenmemek
let things slide ihmal etmek
let things slide oluruna bırakmak
let things slide akışına bırakmak
let things slide sermek
Speaking
he's sliding down the slide kaydıraktan kayıyor
let things slide hayatı akışına bırakmak
she's sliding down the slide kaydıraktan kayıyor
Slang
let it slide boşver
Trade/Economic
profit slide kar azalışı
slide rule sürgülü hesap cetveli
Technical
adjusting slide ayarlayım sürgü
adjusting slide ayarlayıcı sürgü
air slide havalı bant
angle of slide kayma açısı
anticreep slide kemer ayar kızağı
anti-slide kaymaz
automatic slide projector otomatik slayt projeksiyon cihazı
bearing slide yatak kızağı
change slide valve yön değiştirme sürgülü valfi
circular slide rule dairesel sürgülü cetvel
circular slide valve dairesel sürgülü valf
clay slide kil kayması
colour slide renkli saydam resim
colour slide renkli diya
colour slide renkli slayt
control slide kontrol sürgüsü
cross slide çapraz dayak
cross slide çapraz kızak
detritus slide kaya parçacıkları kayması
double-ported slide valve çift portlu (geçitli) sürgülü çekmece
film slide çerçeveli film
flat slide valve düz sürgülü vana
flow slide akarak kayma
flow slide akma şeklinde kayma
four-slide presses dört kaymalı basgaç
gas slide gaz kelebeği sürgüsü
glass slide lam
half-part slide ring yarım bilezik
kodachrome slide film kodachrome saydam filmi
lantern slide fotoğraf slaytı
multiple-slide press çok kaydırmalı pres
multiple-slide press çok kaydırmalı basgaç
operating slide kapak sürgü kolu
panel slide katlanan dam kızağı
parallel slide valve paralel sürgülü vana
piston slide valve pistonlu sürgülü vana
piston slide valve piston sürgülü valfı
pull-out table slide çekme masa kızağı
resistance to slide kaymazlık
resistance to slide kaymaya dayanım
retrogressive slide gerileyici kayma
retrogressive slide gerilek kayma
retrogressive slide geriye doğru gelişen kayma
right hand slide sağ taraf
rock slide kaya kayması
rotary slide valve döner sürgülü vana
silicate microscope slide silikat mikroskop lamı
simple-slide valve basit sürgülü valf
slide bar kılavuz ray
slide bar kapı sürmesi
slide bar sürgü
slide bearing kayıcı yatak
slide bearing kızaklı rulman
slide block kayıcı blok
slide caliper sürmeli kumpas
slide case çekmece muhafazası
slide casing sürgülü muhafaza
slide coil sürgülü bobin
slide control valve sürgülü kontrol vanası
slide damper jaluzi tip ayar damperi
slide dog kayıcı mandal
slide face sürgülü valf yüzeyi
slide gale offtake kayar kapaklı piriz
slide gate sürgülü tapa
slide gate slayd geyt
slide gate nozzle sürgülü tapa deliği
slide gauge sürmeli kumpas
slide gauge sürme mastar
slide hammer sürgülü çekiç
slide joint kayıcı mafsallı
slide member sürgülü eleman
slide plane kayma düzlemi
slide plate kayıcı plaka
slide projector saydam göstericisi
slide rail sürgülü ray
slide rheostat sürgülü reosta
slide ring kayıcı halka
slide ring kayıcı segman
slide rod valf bağlantı kolu
slide rod sürgü kolu
slide rod çekmece kolu
slide rule hesap cetveli
slide rule sürgülü cetvel
slide stop kayıcı tampon
slide strip kayıcı şerit
slide trombone sürgülü trombon
slide valve piston valf
slide valve şiber vana
slide valve şiber valf
slide valve sürgülü vana
slide valve sürgülü klepe
slide valve sürgülü valf
slide valve casing sürgülü vana gövdesi
slide valve housing sürgülü vana gövdesi
slide washer kayıcı pul
slide-in sürgülü
slide-table machine kayar tablalı makine
slide-wire kaymalı tel
steam slide valve buhar sürgülü vanası
suction slide valve emme şiberi
suction slide valve sürgülü emme vanası
talus slide moloz kayması
three-way slide valve üç yollu sürgülü vana
trunnion slide fren mili glisiyeri
valve slide supap sürgüsü
water slide su kaydırağı
Computer
35mm film slide 35mm film slaydı
advance slide gelişmiş slayt
advance to the next slide sonraki slayda ilerle
best scale for slide show slayt gösterisi için en uygun ölçek
build slide text slayt metni yerleştir
check for title and placeholder text off slide başlık ve yerbelirleyici metninin slaydın dışında olup olmadığını denetle
copy slide slayt kopyala
current slide geçerli slayt
delete slide slayt sil
don't show on title slide başlık slaydında gösterme
duplicate slide slayt çoğalt
during the slide show slayt gösterisi sırasında
edit slide slayt düzenle
edit slide object slayt nesnesi düzenle
embed slide slayt katıştır
end slide show slayt gösterisini bitir
end with black slide siyah slaytla bitir
enter slide numbers and slide ranges slayt numaralarını ve slayt aralığını girin
every slide her slayt
expand slide slayt genişlet
first slide ilk slayda
first slide ilk slayt
go to hidden slide gizli slayda git
go to slide slayda git
go to that slide o slayda git
hidden slide gizli slayt
hide slide slayt gizle
include on slide slayda ekle
last slide son slayda
last slide viewed görüntülenen son slayda
last slide viewed görüntülenen son slayt
microsoft powerpoint slide microsoft powerpoint slaydı
new slide yeni slayt
next slide sonraki slayda
next slide sonraki slayt
no slide title slayt başlığı yok
on slide slayt no
popup menu/previous slide açılan menü/önceki slayt
powerpoint slide powerpoint slayt
powerpoint slide shows powerpoint slayt gösterileri
previous slide önceki slayt
return to first slide ilk slayda dön
return to the previous slide önceki slayda dön
send slide slayt gönder
show new slide dialog yeni slayt iletişimini göster
slide changes slayt değişiklikleri
slide color scheme slayt renk grubu
slide design slayt tasarımı
slide finder slayt bulucusu
slide footer slayt altbilgi
slide from left soldan kaydır
slide gap slayt aralığı
slide image slayt resmi
slide image area slayt resim alanı
slide layout slayt düzeni
slide list view slayt listesi görünümü
slide master asıl slayt
slide meter slayt metre
slide meter slayt ölçer
slide miniature küçük slayt
slide n of n slayt n/n
slide navigator slayt rehberi
slide number slayt numarası
slide preview slayt önizleme
slide setup slayt yapısı
slide show slayt şov
slide show help slayt gösteri yardımı
slide show well slayt gösteri kutusu
slide sorter slayt sıralayıcısı
slide time slayt süresi
slide title slayt başlığı
slide title periods slayt başlığı noktası
slide title style slayt başlık biçemi
slide titles slayt başlıkları
slide to left sola kaydır
slide transition slayt geçişi
slide view slayt görünümü
stop when this slide ends bu slayt bittiğinde dur
summarize slide slayt özetle
take me to slide beni slayda götür
title of slide slayt başlığı
title slide başlık slaydı
use slide timings slayt sürelerini kullan
Informatics
slide writer saydama dönüştürücü
Telecom
slide mobile phone kızaklı cep telefonu
Mechanic
cross-slide çapraz kızak
tool slide takım kızağı
Television
colour slide renkli diya
colour slide renkli saydam resim
colour slide renkli slayt
Textile
slide fastener fermuar
Construction
panel slide katlanan dam kızağı
Automotive
slide pin kayıcı pim
timer slide stopper avans kayıcı stoperi
Aeronautic
emergency slide acil durum kaydırağı
slide raft tahliye kaydırağı
tail slide kuyruk üzerinde kayış
Mining
slide resistance kayma dayanımı
Medical
slide agglutination lam aglütinasyonu
slide agglutination test lam aglütinasyon testi
Math
slide rule sürgülü cetvel
Environment
bed plane slide yatak düzlemi kayması
circular slide dairesel kayma
colluvial deposit slide moloz toprak birikinti kayması
debris slide moloz kayması
rock slide kaya akması
slide surface kayma yüzeyi
Meteorology
gold slide gold sürgüsü
mud slide çamur kayması
Geology
cover slide yüzeysel toprak kayması
cover slide örtü kayması
gravity slide yerçekimi kayması
palynological slide palinolojik preparat
rock slide kaya kayması
Military
azimuth adjustment slide rule istikamet açısı düzeltme sürgülü cetveli
gun slide namlu kızağı
military slide rule askeri hesap cetveli
military slide rule askeri sürgülü cetvel
Hunting
rear sight slide gez sürgüsü
rebound slide tetik sürgüsü
rebound slide spring yerine getirici süngü yayı
slide action pompa hareketli doldurma sistemi
slide catch sürgü tutucu mandalı
slide mounted safety sürgüye monte edilmiş emniyet sistemi
slide stop sürgüyü son atışta açık tutan eleman
slide stop sürgü tutma kolu
slide stop sürgü tutucu
slide stop pin sürgü tutucu pimi
slide stop spring sürgü tutucu yayı
Sport
death slide çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş
foefie slide çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş
Music
slide trombone sürgülü trombon
Bookbindery
slide binder ciltleme üçgen profil