steam - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

steam

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "steam" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 28 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
steam n. buğu
steam n. buhar
steam n. istim
General
steam v. buhar çıkmak (bir şeyden)
steam v. buhar çıkarmak
steam v. istimbotla veya buharlı lokomotifin çektiği trenle gitmek
steam v. buğulamak
steam v. coşturmak
steam v. buğulama yapmak
steam v. buhar halinde çıkmak (bir şeyden)
steam v. güçlendirmek
steam n. buhar
steam n. güç
steam n. şiddet
steam n. enerji
steam n. öfke
steam n. islim
Technical
steam buhar
steam buhar çıkartmak
steam subuğusu
steam buhar üretmek
steam buğu
steam buhar gücü ile hareket etmek
Food Engineering
steam su buharı
Gastronomy
steam buharda pişirmek
steam çayı demlemek
Chemistry
steam subuharı
Meteorology
steam buhar

Bedeutungen, die der Begriff "steam" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
blow off steam v. stres atmak
cook with steam v. buharda pişirmek
gain steam v. hızla artmak
gain steam v. hızla ilerlemek
gather steam v. hızla ilerlemek
gather steam v. hızla artmak
get up steam v. istim kaldırmak
let off steam v. stres atmak
steam clean v. buharla temizlemek
steam in v. (buhar gücü ile çalışan gemi) bir yere girmek
steam into v. (buhar gücü ile çalışan gemi) bir yere girmek
steam something off v. bir şeyi buhara tutarak çıkarmak
steam something open v. bir şeyi buhara tutarak açmak
steam up v. öfkelendirmek
steam up v. coşturmak
steam up v. kızdırmak
steam up v. (cam vb) buğulanmak
finnish steam bath n. sauna
finnish steam bath n. sauna terleme odası
finnish steam bath n. buhar odası
heat recovery steam generator n. atık ısı kazanı
low pressure steam n. alçak basınçlı buhar
low pressure steam heating n. alçak basınçlı buharla ısıtma
steam bath n. sauna terleme odası
steam bath n. buhar banyosu
steam bath n. sauna
steam bath n. buhar odası
steam chest n. istim kutusu
steam content n. buhar içeriği
steam engine n. buhar makinesi
steam hammer n. şahmerdan
steam heat n. buhar ısısı
steam heater n. buharlı ısıtıcı
steam heating n. buharlı kalorifer
steam injection n. buhar enjeksiyonu
steam pipe n. istim borusu
steam roller n. buharlı silindir
steam roller n. ezici güç
steam roller n. buharlı yol silindiri
steam room n. sauna
steam room n. buhar odası
steam room n. sauna terleme odası
steam shovel n. kazı makinesi
steam shovel n. ekskavatör
steam table n. su buharı özellik tablosu
steam train n. buharlı tren
steam-oil ratio n. buhar-petrol oranı
superheated steam n. kızgın buhar
superheated-steam drying n. kızgın buharla kurutma
operating by steam adj. istimli
at full steam adv. tam hızla
at full steam adv. son hızla
at full steam adv. büyük bir
Phrasals
steam across (a room) (bir yeri/yerden) hızla/çabucak/hışımla geçmek
steam across something (tekne/gemi gibi deniz taşıtı) bir nehir/deniz veya okyanusu geçmek
steam out (of some place) (buhar gücü ile çalışan gemi) bir yerden çıkmak
steam something bir şeyi bir yerden buhar tutarak çıkarmak
steam something off (of) something bir şeyi bir yerden buhar tutarak çıkarmak
steam something out bir şeyi bir yerden buhar tutarak çıkarmak
steam something out of something bir şeyi bir yerden buhar tutarak çıkarmak
steam something up buhar ile kaplamak
steam up çok içmek
steam up buğu/buhar ile kaplanmak
Colloquial
blow off steam içini dökerek rahatlamak
blow off steam deşarj olmak
blow off steam içini döküp rahatlamak
let off steam içini döküp rahatlamak
let off steam içini dökerek rahatlamak
let off steam deşarj olmak
Idioms
a head of steam (bir işin yapılması için gerekli olan) enerji
a head of steam iş yapma arzusu veya hevesi
at full steam tam gaz
at full steam bütün hızıyla
at full steam tüm hızıyla
blow off some steam içini döküp rahatlamak
blow off some steam içini dökmek
blow off steam içini döküp rahatlamak
blow off steam içini dökmek
blow off steam kafayı dağıtmak
blow off steam rahatlamak
build up a head of steam kendinde bir şeyi yapacak enerjiyi bulmak/toplamak
build up a head of steam (bir işi/görevi yapmak için) enerjisi/isteği/arzusu olmak
do something under one's own steam kendi yağı ile kavrulmak
full steam ahead tam gaz
full steam ahead eldeki tüm olanaklarla
full steam ahead tüm gücüyle
get some steam up güçlenmek
get some steam up (buharlı motor) ısınmak
get steam up güçlenmek
get steam up (buharlı motor) ısınmak
get up a full head of steam toparlanmak
get up a full head of steam harekete hazır hale gelmek
get up a full head of steam kendine gelmek
get up a full head of steam ısınmak
get up a full head of steam tam formuna gelmek
get up a full head of steam güç kazanmak
get up a full head of steam kendini/enerjisini toplamak
get up a head of steam kendinde bir şeyi yapacak enerjiyi bulmak/toplamak
get up steam bir işe ısınmaya başlamak
let off some steam içini dökmek
let off some steam içini döküp rahatlamak
let off steam içini döküp rahatlamak
let off steam içini dökmek
let's blow off some steam biraz stres atalım
pick up steam toparlanmak
pick up steam eskisinden daha iyi bir duruma gelmek
pick up steam ivme kazanmak
ran out of steam sıfırı tüketmek
run out of steam sıfırı tüketmek
run out of steam pili bitmek
run out of steam hırsı/şevki/hevesi tükenmek
run out of steam hevesi/coşkusu kalmamak
run out of steam (brit) enerjisi tükenmek
steam out (of some place) (bir yerden) hışımla çıkmak
steam someone's beam birisini sinirlendirmek
steam someone's beam birini kızdırmak
steam someone's beam küplere bindirmek
steam someone's beam çok kızdırmak
under one's own steam kendi gayretiyle
under one's own steam yardımsız
under one's own steam kendi başına
work up a head of steam (bir işi/görevi yapmak için) enerjisi/isteği/arzusu olmak
work up a head of steam kendinde bir şeyi yapacak enerjiyi bulmak/toplamak
Slang
steam someone up birinin tepesini attırmak
steam someone up birini heyecanlandırmak
steam someone's beam birinin tepesini attırmak
Technical
acid steam ager asitli buharlama makinesi
air steam hava buharı
air-release properties of steam turbine oils buhar türbin yağlarının hava ayrışma özellikleri
ancillary steam line yardımcı buhar hattı
atmospheric steam curing atmosferik buhar kürü
automatic extraction steam turbine otomatik ara buharlı türbin
automatic steam trap otomatik buhar kapanı
auxiliary steam yardımcı buhar
auxiliary steam equipment yardımcı buhar ekipmanı
auxiliary steam line yardımcı buhar hattı
auxiliary steam system yardımcı buhar sistemi
average steam velocity ortalama buhar hızı
axial steam flow eksenel buhar akışı
back-pressure steam karşı basınç buharı
bellow type steam trap körüklü kondenstop
bimetallic steam trap bimetalik buhar kapanı
blade exposure to steam kanatlara buhar yollama
blade exposure to steam kanatlara buhar açma
bleed steam ara buhar
bring a turbine on steam buhar türbinine yol vermek
by-pass steam baypas buharı
centrifugal steam separator santrifüj buhar separatörü
compartment radiator steam inlet kompartıman radyatörleri buhar branşmanı
compressed air steam trap hava basınçlı buhar tutucu
condensing steam turbine yoğuşmalı buhar türbini
condensing steam turbine kondenserli türbin
controlled steam extraction kontrollü ara buhar alma
copper steam reaction bakır buhar tepkimesi
corridor radiator steam inlet koridor radyatörleri buhar branşmanı
cyclone steam separator siklon suyu ayırıcı
dead steam çürük buhar
dead steam atık buhar
dead steam kullanılmış buhar
decatize with dry steam kuru buharla dekatirlemek
determination of color fastness to vulcanization by open steam method açık buhar yöntemi ile vulkanizasyona karşı renk haslığının tayini
direction of steam flow buhar akış yönü
direct-steam plant direkt buhar santrali
domestic steam egzoz buharı
domestic steam düşük basınçlı buhar
double acting steam hammer çift vuruşlu buharlı şahmerdan
drop steam hammer buharlı dövme çekici
dry saturated steam kuru doymuş buhar
dry saturated steam doymuş kuru buhar
dry steam kuru buhar
dryness traction of steam buharlı kuruluk derecesi
dry-saturated steam kuru doymuş buhar
electricity power production plants by using steam buhar kullanarak elektrik enerjisi üreten tesisler
exhaust steam çürük buhar
exhaust steam atık buhar
exhaust steam egzoz buharı
exhaust steam kullanılmış buhar
exhaust steam casing çürük buhar kasası
exhaust steam flow çürük buhar debisi
exhaust steam oil separator egzoz buharı yağ separatörü
exhaust steam pipe çürük buhar hattı
exhaust steam turbine egzoz buharı türbini
exhaust steam turbine çürük buhar türbini
expansion steam engine buhar genleşmeli makine
expansive steam trap genleşen buhar kapanı
final steam temperature son buhar sıcaklığı
flash steam flaş buhar
flash steam çürük buhar
float steam trap şamandralı buhar kapanı
free-steam serbest buhar
full-load steam flow tam yük buhar debisi
get steam up buhar açmak
get steam up buhara yol vermek
gland leakage steam sızdırmazlık kaçak buharı
heat recovery steam generator ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü
heat recovery steam generator atık ısı kazanı
heating steam ısıtma buharı
heating steam drain ısıtma buharı drenajı
high pressure steam yüksek basınçlı buhar
high- pressure steam heating yüksek basınçlı buharlı ısıtma
high-pressure cylinder exhaust steam yüksek basınç gövdesi egzoz buharı
high-pressure steam yüksek basınçlı buhar
high-pressure steam boiler yüksek basınçlı buhar kazanı
high-pressure steam engine yüksek basınçlı buhar makinesi
high-pressure steam sterilizer yüksek basınçlı buhar sterilizatörü
high-pressure steam turbine yüksek basınçlı buhar türbini
high-speed steam engine yüksek hızlı buhar makinesi
inflow of steam into blades buharın kanatlara girişi
initial steam conditions başlangıç buhar değerleri
initial steam control valve başlangıç buhar reglaj valfi
initial steam outlet temperature başlangıç buhar çıkış sıcaklığı
initial steam temperature başlangıç buhar sıcaklığı
leakage steam kaçak buhar
leakage steam condenser kaçak buhar kondenseri
leakage steam control valve kaçak buhar kumanda valfi
leakage steam flow kaçak buhar debisi
leaking steam flow kaçak buhar debisi
leak-off steam line kaçak buhar hattı
leak-off steam pipe kaçak buhar hattı
live steam taze buhar
live steam canlı buhar
live steam taze istim
live steam açık buğu
live steam sağlam buhar
live steam kazan buharı
live steam açık buhar
live steam piping taze buhar hattı
live steam pressure taze buhar basıncı
live steam space kazanların buhar bölgesi mahalli
live steam space taze buhar bölgesi
live steam space kazanların buhar bölgesi
low pressure steam alçak basınçlı buhar
low pressure steam generator alçak basınçlı buhar üreteci
low pressure steam heating alçak basınçlı buharla ısıtma
low-pressure main steam extraction line alçak basınç ana buhar hattı
low-pressure steam alçak basınçlı buhar
low-pressure steam inlet alçak basınç buhar girişi
main steam ana buhar
main steam conditions ana buhar değerleri
main steam control ana buhar reglajı
main steam control valve ana buhar reglaj valfi
main steam flow ana buhar akımı
main steam flow rate ana buhar debisi
main steam inlet ana buhar girişi
main steam outlet temperature ana buhar çıkış sıcaklığı
main steam pipe ana buhar hattı
main steam pipe insulation buhar kondüviti izolesi
main steam pressure ana buhar basıncı
main steam regulation ana buhar reglajı
main steam supply ana buhar beslemesi
main steam temperature ana buhar sıcaklığı
maximum steam flow maksimum buhar debisi
mean velocity of steam ortalama buhar hızı
mechanical steam trap şamandralı buhar kapanı
motive steam tahrik buharı
neutral steam printing nötr buhar baskı
no-load steam flow yüksüz çalışma buhar miktarı
open steam açık buhar
operating steam çalışma buharı
operating steam işletme buharı
pad-steam process pad-steam yöntemi
partial load steam consumption kısmi yükte buhar sarfiyatı
piston steam engine pistonlu buhar makinesi
pressurized steam basınçlı buhar
process steam proses buharı
process steam işletme buharı
quadruple steam engine dört silindirli pistonlu buhar makinesi
radiator steam exhaust pipe buhar çıkış borusu
radiator steam-inlet pipe buhar giriş borusu
raise steam buhar vermek
raise steam up buhar açmak
reciprocating steam engine pistonlu buhar makinesi
reheat of steam buharın yeniden ısıtılması
reheat steam tekrar kızdırılmış buhar
reheat steam pipe tekrar kızdırıcı hattı
reheated steam tekrar kızdırılmış buhar
reheated steam admission tekrar kızdırılmış buhar girişi
reheated steam entry tekrar kızdırılmış buhar girişi
resistance to steam buhara dayanıklılık
retrofitted steam turbine yeniden uyarlanmış buhar türbini
saturated steam doygun buhar
saturated steam doymuş buhar
saturated steam penetration doymuş buharın içeri sızması
saturated steam turbine doymuş buhar türbini
saturated steam turbine-generator plant doymuş buhar türbojeneratör tesisi
seal steam leak-off valve sızdırmazlık buhar kaçağı valfi
seal steam losses sızdırmazlık buhar kayıpları
seal steam supply valve sızdırmazlık buharı besleme valfi
sealing leakage steam sızdırmazlık kaçak buharı
sealing steam sızdırmazlık buharı
sealing steam box sızdırmazlık buhar kasası
sealing steam collecting pipe sızdırmazlık buharı kolektörü
sealing steam condenser sızdırmazlık buharı kondenseri
sealing steam control valve sızdırmazlık buharı kontrol valfi
sealing steam drains sızdırmazlık buharı drenajı
sealing steam line sızdırmazlık buhar hattı
sealing steam pocket sızdırmazlık buhar cebi
sealing steam supply sızdırmazlık buharı beslemesi
sealing steam valve sızdırmazlık buhar valfi
sealing steam valve sızdırmazlık buharı valfi
secondary steam sekonder buhar
secondary steam governing valve sekonder buhar reglaj valfi
seepage steam sızıntı buhar
seepage steam kaçak buhar
shaft-seal steam condenser şaft sızdırmazlık buharı kondenseri
shaft-seal steam header şaft sızdırmazlık buharı kolektörü
shaft-seal steam pressure transducer şaft sızdırmazlık buharı basınç transdüseri
shaft-seal steam relief valve şaft sızdırmazlık buharı tahliye vanası
shaft-seal steam supply valve şaft sızdırmazlık buharı besleme valfi
simple impulse steam turbine tek basamaklı aksiyon türbini
specific steam consumption özgül buhar harcaması
specific steam consumption özgül buhar tüketimi
specific steam consumption özgül buhar harcamı tüketimi
spindle leakage steam mil kaçak buharı
start-up steam yol verme buharı
steam access buhar girişi
steam accumulator buhar akümülatörü
steam accumulator buhar deposu
steam admission buhar girişi
steam admission valve buhar giriş ventili
steam air heater buharlı hava ısıtıcısı
steam air-heater buharlı hava ısıtıcısı
steam and electric air heating set buharlı elektrikli hava ısıtıcısı
steam and electric heat exchanger buhar-elektrik eşanjörü
steam and water mixture buhar-su karışımı
steam atmosphere subuğusu atmosferi
steam atmosphere buhar atmosferi
steam atomizer buhar atomizörü
steam atomizing burner atomize buhar brülörü
steam autoclave buhar otoklavı
steam autoclave buharlı otoklav
steam autoclave buharlama otoklavı
steam autoclave buhar otoklav
steam back-flow buhar geri akışı
steam baffle buhar perdesi
steam barrier buhar bariyeri
steam black (boya) buhar siyahı
steam black buhar siyahı
steam blueing subuğulu mavileştirme
steam blueing buharlı mavileştirme
steam boiler buhar kazanı
steam boiler buğu kazanı
steam bubbles buhar kabarcıkları
steam by-pass line buhar baypas hattı
steam calorimeter buhar kalorimetresi
steam calorimetry buhar kalorimetrisi
steam car buharlı otomobil
steam cargo winches buharlı yük vinçleri
steam chamber buhar odası
steam check valve buhar çekvalfi
steam chest çekmece mahfazası
steam chest istim kutusu
steam chest buhar kasası
steam chest buhar giriş kasası
steam cleaner buharlı temizleyici
steam cleaning buharlı temizleme
steam cleaning subuğulu temizleme
steam coal kazan kömürü
steam coal buhar üretmede kullanılan kömür
steam coil buhar serpantini
steam coil buhar boru demeti
steam collector buhar kolektörü
steam condenser buhar kondenseri
steam condition buhar durumu
steam conditions buhar şartları
steam connection buhar bağlantısı
steam consumer buhar tüketicisi
steam consumption buhar tüketimi
steam convection oven buharlı konveksiyonlu fırın
steam cooker buharlı pişirici
steam cooler buhar soğutucusu
steam crane istim vinci
steam crane buharlı vinç
steam curing buharla kür yapma
steam curing buhar kürü
steam cycle buhar devresi
steam cycle buhar çevrimi
steam cylinder buhar silindiri
steam cylinder oil buhar silindiri yağı
steam deflector buharlı damıtma
steam demand buhar ihtiyacı
steam density buhar yoğunluğu
steam discharge buhar deşarjı
steam distillation buhar damıtımı
steam distillation su buharı damıtımı
steam distillation buhar damıtması
steam distributing valve buhar dağıtım valfi
steam distribution box buhar dağıtım kasası
steam distribution chamber buhar dağıtım haznesi
steam distributor buhar distribütörü
steam distributor buhar dağıtıcısı
steam dome buhar domu
steam dome buhar sarnıcı
steam drier buhar kurucutucu
steam drier buhar kurutucusu
steam driven auxiliary oil pump buhar tahrikli yardımcı yağ pompası
steam drum buhar domu
steam dryer buhar kurutucusu
steam drying kuru buhar elde etme
steam dump valve buhar aşırı üretim ventili
steam ejector buharlı ejektör
steam ejector buhar püskürteci
steam ejector condenser buharlı ejektör kondenseri
steam electric power plant buhar ile elektrik enerjisi üreten tesis
steam engine pistonlu buhar makinesi
steam engine buhar makinası
steam engine lokomotif
steam engine buhar makinesi
steam engineering buhar mühendisliği
steam engines buhar makineleri
steam equalization buhar dengeleyici
steam equalization buğu dengeleyici
steam escape buhar kaçağı
steam excavator buharlı ekskavatör
steam exhaust buhar çıkışı
steam exhaust connection buhar egzoz bağlantısı
steam exhaust pipe buhar egzoz borusu
steam exhaust pressure buhar çıkış basıncı
steam exhaust temperature buhar çıkış sıcaklığı
steam exit buhar çıkışı
steam expansion buhar genişlemesi
steam expansion tank buhar genleşme tankı
steam feed heater buhar beslemeli ısıtıcı
steam feed pump buhar besleme pompası
steam filter buhar filtresi
steam fitter ısıtma döşemecisi
steam fitter istim borucusu
steam fitter buhar mekaniği
steam fitting buhar tesisatçılığı
steam fitting buhar armatürü
steam flow buhar akışı
steam flow cross section buhar akış kesiti
steam flow meter buhar debimetresi
steam flow rate buhar debisi
steam flow transmitter buhar debisi transmiteri
steam gauge basıölçer
steam gauge manometre
steam gauge guhar basıncını gösteren borulu gösterge
steam gauge pressure buhar göreli basıncı
steam gauge pressure buhar manometre basıncı
steam generating capacity buhar üretim kapasitesi
steam generating plant buhar jeneratör tesisi
steam generating plant buhar üretim tesisi
steam generating tubes buhar üretim boruları
steam generation buhar üretimi
steam generator buhar jeneratörü
steam generator buhar kazanı
steam generator buhar üreteci
steam generator üretici
steam generator buharlı jeneratör
steam hammer buharlı şahmerdan
steam hammer istim çekici
steam hammer buhar çekici
steam hammer buharlı çekiç
steam header buhar kolektörü
steam header buhar toplama borusu
steam heater buharlı ısıtıcı
steam heating buharlı kalorifer
steam heating buharlı ısıtma
steam heating installation yüksek basınçlı buhar sofajı
steam heating line buharlı ısıtma hattı
steam heating system buharlı ısıtma devresi
steam heating system buharlı ısıtma sistemi
steam hose buhar hortumu
steam humidifier buharlı nemlendirici
steam impurities buhar kirliliği
steam induction pipe buhar giriş hattı
steam injection system buhar püskürtme sistemi
steam injector buhar enjektörü
steam injector water-feed pump buhar enjektörlü besi pompası
steam injector water-teed pump buhar enjektörlü besi pompası
steam inlet buhar girişi
steam inlet connection buhar giriş bağlantısı
steam inlet control valve buhar girişi reglaj valfi
steam inlet control valve buhar girişi kontrol valfi
steam inlet pipe buhar giriş hattı
steam inlet pressure buhar giriş basıncı
steam inlet to heater for lavatory hot-water su ısıtma buhar branşmanı
steam inlet valve buhar giriş ventili
steam inlet-end section türbinin buhar giriş tarafı
steam installation buharlı döşem
steam installation buhar tesisi
steam jacket buhar ceketi
steam jacket ceketi
steam jacket buhar örtüsü
steam jacketed kettle buhar ceketli su ısıtıcısı
steam jacketed kettle buhar su ısıtıcısı
steam jet air ejector buharlı hava ejektörü
steam jet air ejector buhar püskürtmeli hava ejektörü
steam jet air ejector condenser buharlı hava ejektörü kondenseri
steam jet air pump buharlı hava pompası
steam jet blower buharla püskürtmeli üfleyici
steam jet refrigeration buhar enjektörlü soğutma
steam leakage buhar sızıntısı
steam leakage buhar kaçırması
steam line buhar hattı
steam line warm-up buhar hattının ısıtılması
steam locomotive buharlı lokomotif
steam locomotive buhar lokomotifi
steam nozzle istim memesi