surgery - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

surgery

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "surgery" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 15 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
surgery n. ameliyat
General
surgery n. ameliyathane
surgery n. cerrahlık
surgery n. operatörlük
surgery n. muayenehane
surgery n. görüşme (milletvekilinin seçim bölgesinde kendi seçmenleriyle yaptığı)
Medical
surgery n. ameliyat
surgery n. ameliyatı gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu
surgery n. cerrahlık
surgery n. hariciye
surgery n. muayenehane
surgery n. operatörlük
surgery n. sürjeri
surgery n. şirurji
surgery adj. cerrahi

Bedeutungen, die der Begriff "surgery" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 388 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
lung cancer surgery n. akciğer kanseri cerrahisi
General
perform surgery on v. ameliyat etmek
have plastic surgery v. estetik ameliyat yaptırmak
have cosmetic surgery v. estetik ameliyat olmak
have cosmetic surgery v. estetik ameliyat yaptırmak
have plastic surgery v. estetik ameliyat olmak
have plastic surgery v. estetik olmak
have plastic surgery v. estetik yaptırmak
have cosmetic surgery v. estetik olmak
have cosmetic surgery v. estetik yaptırmak
undergo surgery v. ameliyat olmak
be rushed into surgery with internal bleeding v. bir iç kanama geçirirken acilen ameliyata alınmak
surgery hours n. muayenehanenin açık olduğu saatler
dental surgery n. diş cerrahisi
cosmetic surgery n. estetik ameliyat
surgery room n. kabine
tree surgery n. ağaç budama
thoracic surgery n. göğüs cerrahisi
cosmetic surgery n. plastik cerrahi
duration of surgery n. ameliyat süresi
aesthetic surgery n. estetik ameliyat
aesthetic surgery n. plastik cerrahi
Colloquial
chief of surgery n. cerrahi bölümünün şefi
sex reassignment surgery n. cinsiyet değiştirme operasyonu
during the surgery expr. ameliyat sırasında
in surgery expr. ameliyatta
Idioms
meatball surgery n. acil müdahale olarak savaş alanında yapılan ameliyat
meatball surgery n. savaşa alanında yaralının hayatını kurtarmak için acil ve hızlı şekilde uygulanan cerrahi işlem/müdahale
it is not a brain surgery expr. atla deve değil
it is not a brain surgery expr. o kadar/gözünde büyüttüğün kadar zor değil
Speaking
he had a bypass surgery expr. bypass ameliyatı geçirdi
he had a bypass surgery expr. bypass ameliyatı geçirmiş
Institutes
turkish society of cardiovascular surgery n. türk kalp ve damar cerrahisi derneği
Technical
plastic surgery n. estetik ameliyat
plastic surgery n. estetik cerrahi
plastic surgery n. plastik cerrahi
Medical
have a plastic surgery v. estetik yaptırmak
have a plastic surgery v. estetik olmak
aesthetic, plastic and reconstructive surgery n. estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi
aesthetic surgery n. kozmetik cerrahi
reconstructive surgery n. rekonstrüktif cerrahi
reconstructive surgery n. kusurlu, hasar görmüş veya şekli bozuk vücut bölümlerinin görünüş ve işlevinin düzeltilmesini amaçlayan tıbbi operasyonlar
tommy john surgery n. ulnar kollateral ligament rekonstrüksiyonu
tommy john surgery n. dirsekteki zarar görmüş ulnar kollateral bağ dokunun başka bir tendon ile değiştirildiği cerrahi işlem
top surgery n. cinsiyet değiştiren kişinin göğüslerinin cinsiyet kimliğine uyacak şekilde çıkarılması veya büyütülmesi
gender confirmation surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
transsexual surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
surgery kit n. ameliyat seti
abdominal surgery n. abdominal cerrahi
open surgery n. açık cerrahi
surgery set n. ameliyat seti
surgery room n. ameliyathane
bunion removal foot surgery n. ayak başparmak çıkıntısı ameliyatı
open-heart surgery n. açık kalp ameliyatı
atatürk chest diseases and chest surgery training and research hospital n. atatürk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi
prevention of development of depression following open heart surgery n. açık kalp cerrahisi sonrası gelişen depresyonun önlenmesi
surgery suite n. ameliyathane
ablative surgery n. ablatif cerrahi
urgent surgery n. acil cerrahi
adrenal sparing surgery n. adrenal koruyucu cerrahi
open heart surgery n. açık kalp ameliyatı
lung volume reduction surgery n. akciğer hacim küçültme ameliyatı
adjuvant surgery n. adjuvan cerrahi
abdominal aortic surgery n. abdominal aort cerrahisi
pulmonary complication risk after abdominal surgery n. abdominal cerrahi sonrası pulmoner komplikasyon riski
elective surgery n. aciliyeti olmayan ve sonuçları bir hastanın ölümüyle sonuçlanmayacak hasta isteğine bağlı ameliyat
open heart surgery n. açık kalp cerrahisi
conversion to open surgery n. açık operasyona dönüş
aggressive surgery n. agresif cerrahi girişim
oral surgery n. ağız cerrahisi
lung volume reduction surgery n. akciğer hacim küçültme cerrahisi
acute appendicitis surgery n. akut appendisit cerrahisi
abdominal surgery n. alt batın cerrahisi
lower extremity surgery n. alt ekstremite cerrahisi
lower limb salvage surgery n. alt ekstremite kurtarma cerrahisi
operative surgery n. ameliyat
surgery scar n. ameliyat izi
surgery scar treatment n. ameliyat izi tedavisi
aneurysmatic subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
aneurysmal subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
aneurismal subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
aneurismatic subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
ankara numune hospital thoracic surgery clinic n. ankara numune hastanesi göğüs cerrahisi kliniği
aortic surgery n. aort cerrahisi
aorta coronary bypass graft surgery n. aorta koroner baypas greft cerrahisi
surgery of arrhythmias n. aritmi cerrahisi
patient undergoing arthroscopic surgery n. artroskopik cerrahi uygulanan hasta
arthroscopic meniscus surgery n. artroskopik menisküs cerrahisi
arthroscopic patellar instability surgery n. artroskopik patellar instabilite cerrahisi
arthroscopic rotator cuff surgery n. artroskopik rotator kaf cerrahisi
arthroscopic rotator cuff surgery n. artroskopik rotator kılıf cerrahisi
bariatric surgery n. bariatrik cerrahi
chief of surgery n. baş cerrah
failed back surgery syndrome n. başarısız bel cerrahisi sendromu
fail back surgery sydrome n. başarısız bel ameliyatı sendromu
herniated disk surgery n. bel fıtığı ameliyatı
back surgery n. bel cerrahisi
neck lift surgery n. boyun gerdirme ameliyatı
percutaneous surgery in renal stone disease n. böbrek taş hastalığında perkütan cerrahi
computer-assisted surgery n. bilgisayar destekli cerrahi
bicanalicular silicone tube intubation surgery n. bikanaliküler silikon tüp entübasyonu cerrahisi
brain and nerve surgery n. beyin ve sinir cerrahisi
maxillofacial surgery n. çene ve yüz ameliyatı
pre-surgery diagnosis n. cerrahi öncesi tanı
pediatric surgery textbook n. çocuk cerrahisi kitabı
coronary artery bypass surgery on the beating heart n. çalışan kalpte koroner arter baypas cerrahisi
gender reassignment surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
coronary artery surgery on the beating heart n. çalışan kalpte koroner arter cerrahisi
multilevel orthopedic surgery n. çok seviyeli ortopedik cerrahi
surgery kit n. cerrahi set
pediatric surgery journal n. çocuk cerrahisi dergisi
type of surgery n. cerrahi girişim yöntemi
sex reassignment surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
timing of surgery n. cerrahi zamanlama
gender-change surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
surgery region n. cerrahi saha
surgery clinic n. cerrahi kliniği
surgery set n. cerrahi set
off-pump coronary artery bypass surgery n. çalışan kalpte koroner arter baypas cerrahisi
pediatric surgery n. çocuk cerrahisi
surgery and anesthesia services n. cerrahi ve anestezi hizmetleri
cleft palate surgery n. damak yarığı cerrahisi
vascular surgery n. damar cerrahisi
mohs’ micrographic surgery technique n. deri tümörlerinin tedavisinde kullanılan bir cerrahi teknik
dermatologic surgery n. dermatolojik cerrahi
cleft lip surgery n. dudak yarığı cerrahisi
dental surgery n. dişçilik
reconstructive surgery n. estetik ameliyat
endoscopic surgery n. endoskopik cerrahi
elective coronary artery bypass graft surgery n. elektif koroner arter baypas greft (kabg) cerrahisi
plastic surgery n. estetik cerrahi
endoscopic sinus surgery n. endoskopik sinüs cerrahisi
esthetic surgery n. estetik cerrahi
early surgery n. erken cerrahi
elective surgery n. elektif cerrahi müdahale
plastic surgery n. estetik ameliyat
extremity surgery n. ekstremite ameliyatı
elective unilateral strabismus surgery n. elektif tek taraflı şaşılık cerrahisi
elective surgery n. elektif cerrahi
epilepsy surgery n. epilepsi cerrahisi
functional endoscopic sinus surgery n. fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi
delayed surgery n. gecikmiş cerrahi
facial nerve surgery n. fasiyal sinir cerrahisi
flexor tendon surgery n. fleksör tendon cerrahisi
gamma knife surgery n. gamma knife cerrahisi
gastrointestinal surgery n. gastrointestinal cerrahi
frontal sinusitis surgery n. frontal sinüzit cerrahisi
eye surgery n. göz ameliyatı
cardiothoracic surgery n. göğüs kalp damar cerrahisi
plastic surgery n. güzellik ameliyatı
paediatric outpatient surgery n. günübirlik pediyatrik cerrahi
outpatient surgery n. günübirlik cerrahi
thoracic surgery emergencies n. göğüs cerrahisi acilleri
thoracic surgery department n. göğüs cerrahisi anabilim dalı
department of general surgery n. genel cerrahi anabilim dalı
thoracic-cardiac surgery n. göğüs-kalp cerrahisi
thoracic diseases and surgery n. göğüs hastalıkları ve cerrahisi
general surgery assistant n. genel cerrahi asistanı
abdominal surgery with general anesthesia n. genel anestezi altında alt karın ameliyatı
image-guided surgery n. görüntüleme rehberliğindeki cerrahi
breast lift surgery n. göğüs kaldırma
thoracic and cardiovascular surgery n. göğüs ve kalp damar cerrahisi
general surgery specialist n. genel cerrahi uzmanı
ambulatory lower abdominal surgery n. günübirlik alt batın cerrahisi
day case surgery n. günübirlik ameliyat
general surgery n. genel cerrahi
department of thoracic surgery n. göğüs cerrahisi kliniği
chest diseases and surgery training hospital n. göğüs hastalıkları ve cerrahisi eğitim hastanesi
ambulatory surgery n. günübirlik cerrahi
chest diseases and chest surgery training and research hospital n. göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi
thoracic diseases and thoracic surgery center n. göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi merkezi
outpatient arthroscopic surgery n. günübirlik artroskopi girişimi
general surgery department n. genel cerrahi anabilim dalı
general surgery clinic n. genel cerrahi kliniği
same-day surgery n. günübirlik cerrahi
hemorrhoid surgery n. hemoroid ameliyatı
preparation of the patient for the surgery n. hastaları cerrahiye hazırlama
hallux valgus surgery n. halluks valgus cerrahisi
damage control surgery n. hasar kontrol cerrahisi
gynecologic laparoscopic surgery n. jinekolojik laparaskopik cerrahi
gynecologic surgery n. jinekolojik ameliyat
intracranial mass surgery n. intrakranial kitle cerrahisi
gynecologic surgery n. jinekolojik cerrahi
gynecologic laparoscopic surgery n. jinekolojik laparoskopik operasyon
surgery of insulinoma n. insulinoma cerrahisi
cardiothoracic surgery n. kardiyotorasik operasyon
carotid artery surgery n. karotis arter cerrahisi
patient undergoing cardiopulmonary bypass surgery n. kardiyopulmoner baypas ameliyatı geçiren hasta
cardiothoracic surgery n. kardiyotorasik cerrahi
patients undergoing cardiac surgery n. kardiyak cerrahi geçiren hastalar
cardiac surgery n. kalp ameliyatı
esmolol and magnesium sulfate use in cardiac surgery n. kardiyak cerrahisinde esmolol ve magnezyum sülfat kullanımı
skull base surgery n. kafa kaidesi cerrahisi
non-cardiac surgery n. kalp dışı cerrahi
bloodless surgery n. kansız ameliyat
carotid endarterectomy surgery n. karotis endarterektomi cerrahisi
cardiac surgery premedication n. kardiyak cerrahi premedikasyonu
carotis artery surgery n. karotis arter cerrahisi
hip replacement surgery n. kalça protezi ameliyatı
cardiovascular surgery n. kalp ve damar cerrahisi
cardiovascular surgery clinic n. kalp ve damar cerrahisi kliniği
heart surgery n. kalp ameliyatı
closed-heart surgery n. kapalı kalp ameliyatı
heart surgery n. kalp cerrahisi
bone surgery n. kemik cerrahisi
ent surgery n. kbb cerrahisi
keratorefractive surgery n. keratorefraktif cerrahi
inguinal hernia surgery n. kasık fıtığı cerrahisi
cataract surgery n. katarak ameliyatı
accident surgery n. kazalardan doğan yaralanmalarla ilgilenen tıp dalı
accident surgery n. kaza cerrahisi
cataract surgery n. katarakt cerrahisi
coronary artery bypass grafting surgery n. koroner arter baypas greftleme ameliyatı
chronic otitis surgery n. kronik otit cerrahisi
coronary and surgery intensive care unit n. koroner ve cerrahi yoğun bakım ünitesi
coronary artery surgery n. koroner arter cerrahisi
infectious complications of colorectal surgery n. kolorektal cerrahide infeksiyöz komplikasyonlar
colon and rectal surgery speciality n. kolon ve rektum cerrahisi
acute isovolemic hemodilution in coronary artery surgery n. koroner arter cerrahisinde akut izovolemik hemodilüsyon
cosmetic surgery n. kozmetik cerrahi
colorectal surgery n. kolorektal cerrahi
pyoderma gangrenosum after coronary artery bypass surgery n. koroner bypass cerrahisi sonrası piyoderma gangrenozum
transient blindness after coronary artery bypass surgery n. koroner arter baypas cerrahisi sonrası geçici körlük
colon and rectal surgery n. kolon ve rektum cerrahisi
congenital heart surgery n. konjenital kalp cerrahisi
coronary artery bypass surgery n. koroner arter bypass greft cerrahisi
coronary artery bypass graft surgery n. koroner arter bypass ameliyatı
magnesium replacement in coronary artery bypass surgery n. koroner arter baypas cerrahisinde magnezyum replasmanı
coronary artery bypass surgery n. koroner arter bypass ameliyatı
cabg surgery n. koroner arter baypas cerrahisi
otolaryngology-head and neck surgery n. kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi
coronary artery bypass surgery n. koroner arter bypass cerrahisi
contaminated surgery n. kontamine cerrahi
salvage surgery n. kurtarma cerrahisi
coronary artery bypass graft surgery n. koroner arter bypass greft cerrahisi
conventional surgery n. konvansiyonel cerrahi
chronic pilonidal sinus surgery n. kronik pilonidal sinüs cerrahisi
revascularization by coronary artery surgery n. koroner arter cerrahisi ile revaskülarizasyon
bypass surgery n. koroner arter bypass ameliyatı
antegrade colonic enema surgery n. malone antegrad kolon lavmanı
laparascopic surgery n. laparoskopik cerrahi
bandaid surgery n. laparoskopik cerrahi
laser eye surgery n. lasik
laparoscopic gynecologic surgery n. laparoskopik jinekoloji cerrahisi
laparoscopic surgery n. laparoskopik cerrahi
laser eye surgery n. lazer göz ameliyatı
laser surgery n. lazer cerrahisi
lumbar disc surgery n. lomber disk cerrahisi
minimally invasive surgery n. laparoskopik cerrahi
lasik surgery n. lazer göz ameliyatı
major orthopedic surgery n. majör ortopedik cerrahi
major gynecologic surgery n. majör jinekolojik cerrahi
pinhole surgery n. laparoskopik cerrahi
minor hand surgery n. küçük el cerrahisi
keyhole surgery n. laparoskopik cerrahi
major gynecological surgery n. majör jinekolojik cerrahi
vertical banded gastroplasty surgery n. mide kelepçesi ameliyatı
breast lift surgery n. meme kaldırma
artemis (advanced robotic telemanipulator for minimally invasive surgery) n. minimal invazif cerrahi için geliştirilmiş robotik uzaktan kumanda aleti
minimally invasive heart surgery n. minimal invaziv kalp ameliyatı
minimally invasive surgery n. minimal invaziv cerrahi
extravesical antireflux surgery n. mesane dışından reflü önleyici ameliyat
stomach surgery n. mide ameliyatı
breast lift surgery n. meme dikleştirme
minimally invasive heart surgery n. minimal invaziv kalp cerrahisi
breast-conserving surgery n. meme koruyucu ameliyat
gastric surgery n. mide ameliyatı
breast and endocrine surgery n. meme ve endokrin cerrahisi
minimal invasive spinal surgery n. minimal invaziv spinal cerrahi
vertical banded gastroplasty surgery n. mide bandı ameliyatı
minimal invasive endoscopic sinus surgery n. minimal invaziv endoskopik sinüs cerrahisi
middle ear surgery n. orta kulak cerrahisi
oncological surgery n. onkolojik cerrahi
oculoplastic surgery n. oküloplastik cerrahi
neurotologic surgery n. nörotolojik cerrahi
oculoplastic surgery n. okuloplasti
nephron-sparing surgery (nss) n. nefron koruyucu cerrahi
nephron sparing surgery n. nefron koruyucu cerrahi
bariatric surgery n. obezite cerrahisi
nasal septal surgery n. nazal septal cerrahi
orthognathic surgery n. ortognatik cerrahi
spine surgery n. omurga cerrahisi
timing of surgery n. operasyon zamanlaması
ophthalmic surgery n. oftalmik cerrahi
organ-preserving surgery n. organ koruyucu cerrahi girişim
spinal surgery n. omurga cerrahisi
nasal valve surgery n. nazal valv cerrahisi
orthopaedic surgery n. ortopedik ameliyat
otologic surgery n. otolojik cerrahi
otosclerosis surgery n. otoskleroz cerrahisi
orthopedic surgery instrumentation n. ortopedik ameliyat aletleri
orthopedic surgery n. ortopedik cerrahi
orthopedic surgery n. ortopedik ameliyat
peripheral elective surgery n. periferik elektif cerrahi
pediatric cardiac surgery n. pediyatrik kalp cerrahisi
ambulatory surgery n. poliklinik cerrahisi
pilonidal sinus surgery n. pilonidal sinüs cerrahisi
perianal surgery n. perianal cerrahi
pediatric cardiac surgery n. pediatrik kalp cerrahisi
plastic and reconstructive surgery n. plastik ve rekonstrüktif cerrahi
plastic surgery n. plastik ameliyat
robot-assisted laparoscopic renal surgery n. robot yardımlı laparoskopik renal cerrahi
biliary tract surgery n. safra yolu cerrahisi
rotator cuff surgery n. rotator kılıf cerrahisi
rotator cuff surgery n. rotator kaf cerrahisi
oral preprosthetic surgery n. protez öncesi ağız cerrahisi
refractive surgery n. refraktif cerrahi
robotic surgery n. robotik cerrahi
virtual surgery n. sanal cerrahi
revision otosclerosis surgery n. revizyon otoskleroz cerrahisi
preprosthetic oral surgery n. protez öncesi ağız cerrahisi
revision surgery n. revizyon cerrahisi
cerebellopontine angle tumor surgery n. serebellopontin köşe tümörü cerrahisi
urologic surgery under spinal anesthesia n. spinal anestezi altında ürolojik cerrahi girişim
squint surgery n. şaşılık cerrahisi
subtotal laryngeal surgery n. subtotal larenks cerrahisi
strabismus surgery n. şaşılık cerrahisi
stapes surgery n. stapez cerrahisi
sham operation (placebo surgery) n. suni operasyon
stereotactic surgery n. stereotaksi
submandibular gland surgery n. submandibular bez cerrahisi
thoracic surgery n. toraks cerrahisi
head of the department of general surgery, faculty of medicine n. tıp fakültesi genel cerrahi anabilim dalı başkanı
sham operation (placebo surgery) n. taklit operasyon
accident surgery n. travmatoloji
temporomandibular joint ankylosis surgery n. temporomandibüler eklem ankilozu cerrahisi
thyroid surgery n. tiroid cerrahisi
totally endoscopic coronary artery bypass surgery (tecab) n. tam endoskopik koroner arter bypass cerrahisi
thoracoscopic surgery n. torakoskopik cerrahi
nail surgery n. tırnak cerrahisi
total hip replacement surgery n. total kalça protezi ameliyatı
totally endoscopic coronary artery bypass surgery (tecab) n. tam endoskopik koroner arter baypas cerrahisi
cytoreductive surgery n. tümör yükünü azaltmaya yönelik cerrahi operasyon
totally endoscopic coronary artery bypass surgery (tecab) n. total endoskopik koroner arter bypass cerrahisi
total correction surgery n. tam düzeltim ameliyatı
transplantation surgery n. transplantasyon cerrahisi
thyroid surgery n. tiroid ameliyatı
vascular surgery n. vasküler cerrahi
upper abdominal surgery n. üst batın cerrahisi
video-assisted thoracoscopic surgery n. video yardımlı torakoskopik cerrahi
vertebral surgery n. vertebra cerrahisi
keyhole surgery n. ufak bir yarık yoluyla yapılan ameliyat
open urologic surgery n. ürolojik açık cerrahi
vats (video assisted thoracoscopic surgery) n. video yardımlı torakoskopik cerrahi
video-assisted thoracoscopic surgery n. video-yardımlı torakoskopik cerrahi
varicose vein surgery n. varis ameliyatı
by-pass heart surgery n. yandan geçişli kalp ameliyatı
ovarian surgery n. yumurtalık ameliyatı
ovarian surgery n. yumurtalık operasyonu
facial plastic surgery n. yüz çene cerrahisi
facial plastic surgery n. yüz plastik cerrahisi
antiseptic surgery n. ameliyat ve yara temizliğinde antiseptik madde kullanılan cerrahi teknik
impaction surgery n. gömme ameliyatı
exploratory surgery n. keşif ameliyatı
bch (bachelor of surgery) n. cerrahi lisans programı
bench surgery n. organın ameliyathane dışında onarılıp vücuda geri takıldığı cerrahi operasyon
ex vivo surgery n. organın ameliyathane dışında onarılıp vücuda geri takıldığı cerrahi operasyon
ex vivo surgery n. ex vivo ameliyatı
bench surgery n. ex vivo ameliyatı
laser trabecular surgery n. lazer trabeküloplasti
laser trabecular surgery n. göz sıvısının drenajını hızlandırmak için bir alanda çok sayıda küçük lazer yanıkları meydana getirerek yapılan bir göz ameliyatı
major surgery n. majör cerrahi
major surgery n. anestezi veya solunum desteği gerektiren cerrahi ameliyat
at the site of the surgery expr. operasyon lojunda
Dentistry
oral surgery n. ağız cerrahisi
maxillofacial surgery n. çene cerrahisi
gum surgery n. dişeti cerrahisi
gum surgery n. dişeti ameliyatı
dental surgery n. diş cerrahisi
endodontic surgery n. endodontik cerrahi
endoscopic sinus surgery n. endoskopik sinüs cerrahisi
impacted third molar surgery n. gömülü üçüncü molar cerrahisi
bonre surgery n. kemik cerrahisi
oral surgery n. oral cerrahi
preprosthetic reconstructive surgery n. preprotetik rekonstrüktif cerrahi
Optics
oculoplastic surgery n. oküloplastik cerrahi
clear lens exchange surgery n. saydam lens değişimi cerrahisi
extracapsular surgery n. ekstrakapsüler katarakt ameliyatı
Veterinary
veterinary surgery n. veterinerlik cerrahisi
veterinary surgery n. veterinerlik
Social Sciences
sexual reconstruction surgery n. beden inşa operasyonu
top surgery n. trans insanların göğüs bölgelerinde feminen bir görünüm elde etmek için başvurduğu cerrahi müdahale
gender confirmation surgery n. beden uyum operasyonu
gender confirmation surgery n. cinsiyet uyum sürecinin bir parçası olarak trans kişilerin genital değişiklik amacıyla geçirdiği cerrahi operasyon
gender affirming surgery n. beden uyum operasyonu
gender affirming surgery n. cinsiyet uyum sürecinin bir parçası olarak trans kişilerin genital değişiklik amacıyla geçirdiği cerrahi operasyon
Education
bachelor of surgery n. cerrahi lisans derecesi
Military
bureau of medicine and surgery n. deniz kuvvetleri sağlık dairesi