surgery - Turkish English Dictionary
History

surgery

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "surgery" in Turkish English Dictionary : 15 result(s)

English Turkish
Common Usage
surgery n. ameliyat
General
surgery n. ameliyathane
surgery n. cerrahlık
surgery n. operatörlük
surgery n. muayenehane
surgery n. görüşme (milletvekilinin seçim bölgesinde kendi seçmenleriyle yaptığı)
Medical
surgery n. ameliyat
surgery n. ameliyatı gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu
surgery n. cerrahlık
surgery n. hariciye
surgery n. muayenehane
surgery n. operatörlük
surgery n. sürjeri
surgery n. şirurji
surgery adj. cerrahi

Meanings of "surgery" with other terms in English Turkish Dictionary : 376 result(s)

English Turkish
Common Usage
lung cancer surgery n. akciğer kanseri cerrahisi
General
perform surgery on v. ameliyat etmek
have cosmetic surgery v. estetik ameliyat olmak
have plastic surgery v. estetik ameliyat yaptırmak
have cosmetic surgery v. estetik ameliyat yaptırmak
have plastic surgery v. estetik ameliyat olmak
have plastic surgery v. estetik olmak
have plastic surgery v. estetik yaptırmak
have cosmetic surgery v. estetik olmak
have cosmetic surgery v. estetik yaptırmak
undergo surgery v. ameliyat olmak
be rushed into surgery with internal bleeding v. bir iç kanama geçirirken acilen ameliyata alınmak
tree surgery n. ağaç budama
cosmetic surgery n. estetik ameliyat
dental surgery n. diş cerrahisi
surgery hours n. muayenehanenin açık olduğu saatler
surgery room n. kabine
thoracic surgery n. göğüs cerrahisi
cosmetic surgery n. plastik cerrahi
duration of surgery n. ameliyat süresi
aesthetic surgery n. estetik ameliyat
aesthetic surgery n. plastik cerrahi
Colloquial
chief of surgery n. cerrahi bölümünün şefi
sex reassignment surgery n. cinsiyet değiştirme operasyonu
during the surgery expr. ameliyat sırasında
in surgery expr. ameliyatta
Idioms
it is not a brain surgery expr. atla deve değil
it is not a brain surgery expr. o kadar/gözünde büyüttüğün kadar zor değil
Speaking
he had a bypass surgery expr. bypass ameliyatı geçirmiş
he had a bypass surgery expr. bypass ameliyatı geçirdi
Institutes
turkish society of cardiovascular surgery n. türk kalp ve damar cerrahisi derneği
Technical
plastic surgery n. estetik cerrahi
plastic surgery n. estetik ameliyat
plastic surgery n. plastik cerrahi
Medical
have a plastic surgery v. estetik olmak
have a plastic surgery v. estetik yaptırmak
aesthetic, plastic and reconstructive surgery n. estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi
aesthetic surgery n. kozmetik cerrahi
reconstructive surgery n. rekonstrüktif cerrahi
reconstructive surgery n. kusurlu, hasar görmüş veya şekli bozuk vücut bölümlerinin görünüş ve işlevinin düzeltilmesini amaçlayan tıbbi operasyonlar
tommy john surgery n. ulnar kollateral ligament rekonstrüksiyonu
tommy john surgery n. dirsekteki zarar görmüş ulnar kollateral bağ dokunun başka bir tendon ile değiştirildiği cerrahi işlem
top surgery n. cinsiyet değiştiren kişinin göğüslerinin cinsiyet kimliğine uyacak şekilde çıkarılması veya büyütülmesi
gender confirmation surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
transsexual surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
urgent surgery n. acil cerrahi
ablative surgery n. ablatif cerrahi
adrenal sparing surgery n. adrenal koruyucu cerrahi
adjuvant surgery n. adjuvan cerrahi
open heart surgery n. açık kalp ameliyatı
surgery kit n. ameliyat seti
lung volume reduction surgery n. akciğer hacim küçültme ameliyatı
surgery suite n. ameliyathane
open surgery n. açık cerrahi
open-heart surgery n. açık kalp ameliyatı
bunion removal foot surgery n. ayak başparmak çıkıntısı ameliyatı
surgery room n. ameliyathane
atatürk chest diseases and chest surgery training and research hospital n. atatürk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi
surgery set n. ameliyat seti
prevention of development of depression following open heart surgery n. açık kalp cerrahisi sonrası gelişen depresyonun önlenmesi
abdominal surgery n. abdominal cerrahi
abdominal aortic surgery n. abdominal aort cerrahisi
pulmonary complication risk after abdominal surgery n. abdominal cerrahi sonrası pulmoner komplikasyon riski
elective surgery n. aciliyeti olmayan ve sonuçları bir hastanın ölümüyle sonuçlanmayacak hasta isteğine bağlı ameliyat
open heart surgery n. açık kalp cerrahisi
conversion to open surgery n. açık operasyona dönüş
aggressive surgery n. agresif cerrahi girişim
oral surgery n. ağız cerrahisi
lung volume reduction surgery n. akciğer hacim küçültme cerrahisi
acute appendicitis surgery n. akut appendisit cerrahisi
abdominal surgery n. alt batın cerrahisi
lower extremity surgery n. alt ekstremite cerrahisi
lower limb salvage surgery n. alt ekstremite kurtarma cerrahisi
operative surgery n. ameliyat
surgery scar n. ameliyat izi
surgery scar treatment n. ameliyat izi tedavisi
aneurysmatic subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
aneurysmal subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
aneurismal subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
aneurismatic subarachnoid hemorrhage surgery n. anevrizmatik subaraknoid kanama cerrahisi
ankara numune hospital thoracic surgery clinic n. ankara numune hastanesi göğüs cerrahisi kliniği
aortic surgery n. aort cerrahisi
aorta coronary bypass graft surgery n. aorta koroner baypas greft cerrahisi
surgery of arrhythmias n. aritmi cerrahisi
patient undergoing arthroscopic surgery n. artroskopik cerrahi uygulanan hasta
arthroscopic meniscus surgery n. artroskopik menisküs cerrahisi
arthroscopic patellar instability surgery n. artroskopik patellar instabilite cerrahisi
arthroscopic rotator cuff surgery n. artroskopik rotator kaf cerrahisi
arthroscopic rotator cuff surgery n. artroskopik rotator kılıf cerrahisi
bariatric surgery n. bariatrik cerrahi
fail back surgery sydrome n. başarısız bel ameliyatı sendromu
chief of surgery n. baş cerrah
herniated disk surgery n. bel fıtığı ameliyatı
failed back surgery syndrome n. başarısız bel cerrahisi sendromu
back surgery n. bel cerrahisi
percutaneous surgery in renal stone disease n. böbrek taş hastalığında perkütan cerrahi
bicanalicular silicone tube intubation surgery n. bikanaliküler silikon tüp entübasyonu cerrahisi
computer-assisted surgery n. bilgisayar destekli cerrahi
neck lift surgery n. boyun gerdirme ameliyatı
brain and nerve surgery n. beyin ve sinir cerrahisi
surgery set n. cerrahi set
pre-surgery diagnosis n. cerrahi öncesi tanı
type of surgery n. cerrahi girişim yöntemi
timing of surgery n. cerrahi zamanlama
gender-change surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
coronary artery bypass surgery on the beating heart n. çalışan kalpte koroner arter baypas cerrahisi
multilevel orthopedic surgery n. çok seviyeli ortopedik cerrahi
coronary artery surgery on the beating heart n. çalışan kalpte koroner arter cerrahisi
maxillofacial surgery n. çene ve yüz ameliyatı
pediatric surgery journal n. çocuk cerrahisi dergisi
surgery kit n. cerrahi set
pediatric surgery textbook n. çocuk cerrahisi kitabı
sex reassignment surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
off-pump coronary artery bypass surgery n. çalışan kalpte koroner arter baypas cerrahisi
pediatric surgery n. çocuk cerrahisi
surgery region n. cerrahi saha
surgery and anesthesia services n. cerrahi ve anestezi hizmetleri
gender reassignment surgery n. cinsiyet değiştirme ameliyatı
surgery clinic n. cerrahi kliniği
cleft palate surgery n. damak yarığı cerrahisi
dermatologic surgery n. dermatolojik cerrahi
vascular surgery n. damar cerrahisi
mohs’ micrographic surgery technique n. deri tümörlerinin tedavisinde kullanılan bir cerrahi teknik
cleft lip surgery n. dudak yarığı cerrahisi
dental surgery n. dişçilik
reconstructive surgery n. estetik ameliyat
elective surgery n. elektif cerrahi
epilepsy surgery n. epilepsi cerrahisi
esthetic surgery n. estetik cerrahi
extremity surgery n. ekstremite ameliyatı
elective coronary artery bypass graft surgery n. elektif koroner arter baypas greft (kabg) cerrahisi
endoscopic surgery n. endoskopik cerrahi
endoscopic sinus surgery n. endoskopik sinüs cerrahisi
plastic surgery n. estetik ameliyat
early surgery n. erken cerrahi
elective surgery n. elektif cerrahi müdahale
plastic surgery n. estetik cerrahi
elective unilateral strabismus surgery n. elektif tek taraflı şaşılık cerrahisi
frontal sinusitis surgery n. frontal sinüzit cerrahisi
facial nerve surgery n. fasiyal sinir cerrahisi
gamma knife surgery n. gamma knife cerrahisi
gastrointestinal surgery n. gastrointestinal cerrahi
flexor tendon surgery n. fleksör tendon cerrahisi
functional endoscopic sinus surgery n. fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi
delayed surgery n. gecikmiş cerrahi
department of thoracic surgery n. göğüs cerrahisi kliniği
chest diseases and surgery training hospital n. göğüs hastalıkları ve cerrahisi eğitim hastanesi
ambulatory surgery n. günübirlik cerrahi
thoracic surgery department n. göğüs cerrahisi anabilim dalı
outpatient surgery n. günübirlik cerrahi
department of general surgery n. genel cerrahi anabilim dalı
thoracic-cardiac surgery n. göğüs-kalp cerrahisi
image-guided surgery n. görüntüleme rehberliğindeki cerrahi
thoracic surgery emergencies n. göğüs cerrahisi acilleri
paediatric outpatient surgery n. günübirlik pediyatrik cerrahi
general surgery specialist n. genel cerrahi uzmanı
ambulatory lower abdominal surgery n. günübirlik alt batın cerrahisi
thoracic and cardiovascular surgery n. göğüs ve kalp damar cerrahisi
eye surgery n. göz ameliyatı
general surgery n. genel cerrahi
thoracic diseases and surgery n. göğüs hastalıkları ve cerrahisi
general surgery assistant n. genel cerrahi asistanı
abdominal surgery with general anesthesia n. genel anestezi altında alt karın ameliyatı
day case surgery n. günübirlik ameliyat
chest diseases and chest surgery training and research hospital n. göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi
general surgery department n. genel cerrahi anabilim dalı
general surgery clinic n. genel cerrahi kliniği
breast lift surgery n. göğüs kaldırma
same-day surgery n. günübirlik cerrahi
outpatient arthroscopic surgery n. günübirlik artroskopi girişimi
thoracic diseases and thoracic surgery center n. göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi merkezi
cardiothoracic surgery n. göğüs kalp damar cerrahisi
plastic surgery n. güzellik ameliyatı
damage control surgery n. hasar kontrol cerrahisi
preparation of the patient for the surgery n. hastaları cerrahiye hazırlama
hemorrhoid surgery n. hemoroid ameliyatı
hallux valgus surgery n. halluks valgus cerrahisi
gynecologic surgery n. jinekolojik ameliyat
gynecologic surgery n. jinekolojik cerrahi
gynecologic laparoscopic surgery n. jinekolojik laparaskopik cerrahi
intracranial mass surgery n. intrakranial kitle cerrahisi
surgery of insulinoma n. insulinoma cerrahisi
gynecologic laparoscopic surgery n. jinekolojik laparoskopik operasyon
carotid endarterectomy surgery n. karotis endarterektomi cerrahisi
cardiac surgery premedication n. kardiyak cerrahi premedikasyonu
carotis artery surgery n. karotis arter cerrahisi
cardiovascular surgery n. kalp ve damar cerrahisi
cardiovascular surgery clinic n. kalp ve damar cerrahisi kliniği
closed-heart surgery n. kapalı kalp ameliyatı
heart surgery n. kalp cerrahisi
cardiothoracic surgery n. kardiyotorasik operasyon
cardiothoracic surgery n. kardiyotorasik cerrahi
carotid artery surgery n. karotis arter cerrahisi
patient undergoing cardiopulmonary bypass surgery n. kardiyopulmoner baypas ameliyatı geçiren hasta
patients undergoing cardiac surgery n. kardiyak cerrahi geçiren hastalar
cardiac surgery n. kalp ameliyatı
hip replacement surgery n. kalça protezi ameliyatı
bloodless surgery n. kansız ameliyat
skull base surgery n. kafa kaidesi cerrahisi
heart surgery n. kalp ameliyatı
esmolol and magnesium sulfate use in cardiac surgery n. kardiyak cerrahisinde esmolol ve magnezyum sülfat kullanımı
non-cardiac surgery n. kalp dışı cerrahi
bone surgery n. kemik cerrahisi
accident surgery n. kaza cerrahisi
accident surgery n. kazalardan doğan yaralanmalarla ilgilenen tıp dalı
keratorefractive surgery n. keratorefraktif cerrahi
cataract surgery n. katarakt cerrahisi
cataract surgery n. katarak ameliyatı
ent surgery n. kbb cerrahisi
inguinal hernia surgery n. kasık fıtığı cerrahisi
chronic pilonidal sinus surgery n. kronik pilonidal sinüs cerrahisi
coronary artery bypass surgery n. koroner arter bypass greft cerrahisi
coronary artery bypass graft surgery n. koroner arter bypass ameliyatı
congenital heart surgery n. konjenital kalp cerrahisi
colon and rectal surgery n. kolon ve rektum cerrahisi
bypass surgery n. koroner arter bypass ameliyatı
revascularization by coronary artery surgery n. koroner arter cerrahisi ile revaskülarizasyon
otolaryngology-head and neck surgery n. kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi
contaminated surgery n. kontamine cerrahi
coronary artery bypass surgery n. koroner arter bypass cerrahisi
colon and rectal surgery speciality n. kolon ve rektum cerrahisi
acute isovolemic hemodilution in coronary artery surgery n. koroner arter cerrahisinde akut izovolemik hemodilüsyon
cosmetic surgery n. kozmetik cerrahi
colorectal surgery n. kolorektal cerrahi
infectious complications of colorectal surgery n. kolorektal cerrahide infeksiyöz komplikasyonlar
coronary and surgery intensive care unit n. koroner ve cerrahi yoğun bakım ünitesi
coronary artery surgery n. koroner arter cerrahisi
coronary artery bypass grafting surgery n. koroner arter baypas greftleme ameliyatı
coronary artery bypass surgery n. koroner arter bypass ameliyatı
magnesium replacement in coronary artery bypass surgery n. koroner arter baypas cerrahisinde magnezyum replasmanı
chronic otitis surgery n. kronik otit cerrahisi
cabg surgery n. koroner arter baypas cerrahisi
salvage surgery n. kurtarma cerrahisi
coronary artery bypass graft surgery n. koroner arter bypass greft cerrahisi
conventional surgery n. konvansiyonel cerrahi
pyoderma gangrenosum after coronary artery bypass surgery n. koroner bypass cerrahisi sonrası piyoderma gangrenozum
transient blindness after coronary artery bypass surgery n. koroner arter baypas cerrahisi sonrası geçici körlük
major gynecologic surgery n. majör jinekolojik cerrahi
minimally invasive surgery n. laparoskopik cerrahi
laparascopic surgery n. laparoskopik cerrahi
laser eye surgery n. lasik
lasik surgery n. lazer göz ameliyatı
lumbar disc surgery n. lomber disk cerrahisi
laser eye surgery n. lazer göz ameliyatı
minor hand surgery n. küçük el cerrahisi
keyhole surgery n. laparoskopik cerrahi
pinhole surgery n. laparoskopik cerrahi
major orthopedic surgery n. majör ortopedik cerrahi
major gynecological surgery n. majör jinekolojik cerrahi
bandaid surgery n. laparoskopik cerrahi
laparoscopic gynecologic surgery n. laparoskopik jinekoloji cerrahisi
laparoscopic surgery n. laparoskopik cerrahi
laser surgery n. lazer cerrahisi
antegrade colonic enema surgery n. malone antegrad kolon lavmanı
minimally invasive surgery n. minimal invaziv cerrahi
minimal invasive endoscopic sinus surgery n. minimal invaziv endoskopik sinüs cerrahisi
vertical banded gastroplasty surgery n. mide bandı ameliyatı
extravesical antireflux surgery n. mesane dışından reflü önleyici ameliyat
breast and endocrine surgery n. meme ve endokrin cerrahisi
gastric surgery n. mide ameliyatı
vertical banded gastroplasty surgery n. mide kelepçesi ameliyatı
minimally invasive heart surgery n. minimal invaziv kalp ameliyatı
breast-conserving surgery n. meme koruyucu ameliyat
stomach surgery n. mide ameliyatı
minimally invasive heart surgery n. minimal invaziv kalp cerrahisi
breast lift surgery n. meme kaldırma
breast lift surgery n. meme dikleştirme
minimal invasive spinal surgery n. minimal invaziv spinal cerrahi
artemis (advanced robotic telemanipulator for minimally invasive surgery) n. minimal invazif cerrahi için geliştirilmiş robotik uzaktan kumanda aleti
middle ear surgery n. orta kulak cerrahisi
oncological surgery n. onkolojik cerrahi
timing of surgery n. operasyon zamanlaması
nephron sparing surgery n. nefron koruyucu cerrahi
bariatric surgery n. obezite cerrahisi
nephron-sparing surgery (nss) n. nefron koruyucu cerrahi
nasal septal surgery n. nazal septal cerrahi
spinal surgery n. omurga cerrahisi
nasal valve surgery n. nazal valv cerrahisi
ophthalmic surgery n. oftalmik cerrahi
organ-preserving surgery n. organ koruyucu cerrahi girişim
oculoplastic surgery n. oküloplastik cerrahi
neurotologic surgery n. nörotolojik cerrahi
spine surgery n. omurga cerrahisi
oculoplastic surgery n. okuloplasti
orthognathic surgery n. ortognatik cerrahi
orthopedic surgery n. ortopedik ameliyat
orthopedic surgery n. ortopedik cerrahi
otosclerosis surgery n. otoskleroz cerrahisi
orthopedic surgery instrumentation n. ortopedik ameliyat aletleri
orthopaedic surgery n. ortopedik ameliyat
otologic surgery n. otolojik cerrahi
ambulatory surgery n. poliklinik cerrahisi
peripheral elective surgery n. periferik elektif cerrahi
plastic surgery n. plastik ameliyat
pediatric cardiac surgery n. pediyatrik kalp cerrahisi
pediatric cardiac surgery n. pediatrik kalp cerrahisi
plastic and reconstructive surgery n. plastik ve rekonstrüktif cerrahi
pilonidal sinus surgery n. pilonidal sinüs cerrahisi
perianal surgery n. perianal cerrahi
biliary tract surgery n. safra yolu cerrahisi
preprosthetic oral surgery n. protez öncesi ağız cerrahisi
robotic surgery n. robotik cerrahi
virtual surgery n. sanal cerrahi
revision otosclerosis surgery n. revizyon otoskleroz cerrahisi
robot-assisted laparoscopic renal surgery n. robot yardımlı laparoskopik renal cerrahi
rotator cuff surgery n. rotator kaf cerrahisi
rotator cuff surgery n. rotator kılıf cerrahisi
refractive surgery n. refraktif cerrahi
revision surgery n. revizyon cerrahisi
oral preprosthetic surgery n. protez öncesi ağız cerrahisi
cerebellopontine angle tumor surgery n. serebellopontin köşe tümörü cerrahisi
urologic surgery under spinal anesthesia n. spinal anestezi altında ürolojik cerrahi girişim
squint surgery n. şaşılık cerrahisi
stereotactic surgery n. stereotaksi
submandibular gland surgery n. submandibular bez cerrahisi
subtotal laryngeal surgery n. subtotal larenks cerrahisi
sham operation (placebo surgery) n. suni operasyon
stapes surgery n. stapez cerrahisi
strabismus surgery n. şaşılık cerrahisi
cytoreductive surgery n. tümör yükünü azaltmaya yönelik cerrahi operasyon
totally endoscopic coronary artery bypass surgery (tecab) n. tam endoskopik koroner arter bypass cerrahisi
totally endoscopic coronary artery bypass surgery (tecab) n. tam endoskopik koroner arter baypas cerrahisi
temporomandibular joint ankylosis surgery n. temporomandibüler eklem ankilozu cerrahisi
thyroid surgery n. tiroid cerrahisi
transplantation surgery n. transplantasyon cerrahisi
sham operation (placebo surgery) n. taklit operasyon
accident surgery n. travmatoloji
total hip replacement surgery n. total kalça protezi ameliyatı
total correction surgery n. tam düzeltim ameliyatı
thyroid surgery n. tiroid ameliyatı
nail surgery n. tırnak cerrahisi
thoracoscopic surgery n. torakoskopik cerrahi
thoracic surgery n. toraks cerrahisi
head of the department of general surgery, faculty of medicine n. tıp fakültesi genel cerrahi anabilim dalı başkanı
totally endoscopic coronary artery bypass surgery (tecab) n. total endoskopik koroner arter bypass cerrahisi
upper abdominal surgery n. üst batın cerrahisi
vats (video assisted thoracoscopic surgery) n. video yardımlı torakoskopik cerrahi
open urologic surgery n. ürolojik açık cerrahi
keyhole surgery n. ufak bir yarık yoluyla yapılan ameliyat
vascular surgery n. vasküler cerrahi
video-assisted thoracoscopic surgery n. video-yardımlı torakoskopik cerrahi
varicose vein surgery n. varis ameliyatı
video-assisted thoracoscopic surgery n. video yardımlı torakoskopik cerrahi
vertebral surgery n. vertebra cerrahisi
by-pass heart surgery n. yandan geçişli kalp ameliyatı
facial plastic surgery n. yüz plastik cerrahisi
ovarian surgery n. yumurtalık ameliyatı
ovarian surgery n. yumurtalık operasyonu
facial plastic surgery n. yüz çene cerrahisi
antiseptic surgery n. ameliyat ve yara temizliğinde antiseptik madde kullanılan cerrahi teknik
impaction surgery n. gömme ameliyatı
exploratory surgery n. keşif ameliyatı
at the site of the surgery expr. operasyon lojunda
Dentistry
oral surgery n. ağız cerrahisi
maxillofacial surgery n. çene cerrahisi
gum surgery n. dişeti ameliyatı
dental surgery n. diş cerrahisi
gum surgery n. dişeti cerrahisi
endodontic surgery n. endodontik cerrahi
endoscopic sinus surgery n. endoskopik sinüs cerrahisi
impacted third molar surgery n. gömülü üçüncü molar cerrahisi
bonre surgery n. kemik cerrahisi
oral surgery n. oral cerrahi
preprosthetic reconstructive surgery n. preprotetik rekonstrüktif cerrahi
Optics
oculoplastic surgery n. oküloplastik cerrahi
clear lens exchange surgery n. saydam lens değişimi cerrahisi
Veterinary
veterinary surgery n. veterinerlik
veterinary surgery n. veterinerlik cerrahisi
Social Sciences
sexual reconstruction surgery n. beden inşa operasyonu
top surgery n. trans insanların göğüs bölgelerinde feminen bir görünüm elde etmek için başvurduğu cerrahi müdahale
gender confirmation surgery n. beden uyum operasyonu
gender confirmation surgery n. cinsiyet uyum sürecinin bir parçası olarak trans kişilerin genital değişiklik amacıyla geçirdiği cerrahi operasyon
gender affirming surgery n. beden uyum operasyonu
gender affirming surgery n. cinsiyet uyum sürecinin bir parçası olarak trans kişilerin genital değişiklik amacıyla geçirdiği cerrahi operasyon
Education
bachelor of surgery n. cerrahi lisans derecesi
Military
bureau of medicine and surgery n. deniz kuvvetleri sağlık dairesi