ash - Turkish English Dictionary
History

ash

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "ash" in Turkish English Dictionary : 10 result(s)

English Turkish
Common Usage
ash n. kül
General
ash n. alıç
ash n. kül
Construction
ash kül
Woodworking
ash dişbudak kerestesi
Chemistry
ash sodyum karbonat
ash karbonat
Botanic
ash dişbudak ağacı
Forestry
ash dişbudak ağacı
Geology
ash volkanik kül

Meanings of "ash" with other terms in English Turkish Dictionary : 212 result(s)

English Turkish
General
be reduced to ash v. kül olmak
blow the ash off with one's mouth v. ağzıyla külleri üflemek
ash wednesday n. paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çarşambası
flue ash n. uçgun kül
ash can n. kül tenekesi
ash pile n. küllük
bottom ash n. dip külü
ash can n. küllük
ash heap n. küllük
ash tree n. dişbudak
ash can n. çöp tenekesi
coal ash n. kömür külü
ash separator n. kül ayırıcı
ash retention figure n. kül içindeki yanmamış madde
ash pan n. kül kutusu
ash pan n. küllük
ash removal n. kül alma
fly ash n. uçucu kül
fly ash n. uçan kül
ash wood n. dişbudak kerestesi
bottom ash n. taban külü
ash-blonde n. küllü sarı (saç)
cigarette ash n. sigara külü
ash heap n. kül yığını
ash heap n. kül birikintisi
ash test n. kül testi
wooden ash n. odun külü
ash-colored adj. külrengi
ash-free adj. külsüz
ash colored adj. külrengi
ash coloured adj. külrengi
ash-coloured adj. külrengi
Technical
ash removal atma
ash retention figure kül içindeki yanmamış madde
ash sawlog kerestelik dişbudak tomruğu
ash box kül sandığı
fly ash cement uçucu küllü çimento
ash pan küllük
ash log dişbudak tomruğu
ash gray kül rengi
ash separator kül ayırıcı
ash pit kül çukuru
ash flow kül akıntısı
bone ash kemik külü
fuel oil ash yakıt külü
fly ash uçan kül
soda ash susuz sodyum karbonat
volcanic ash volkanik kül
fly ash uçan toz
ash hoist kül vinci
water insoluble ash suda çözünmeyen kül
fuel ash yakıt külü
ash tray kül tablası
ash removal kül alma
ash door kül kapağı
total ash toplam kül
ash pit fırın küllüğü
fly ash ince kül
ash determination kül tayini
coal ash kömür çağı
ash content kül miktarı
smokebox ash dumanlık külü
ash content kül muhtevası
coal ash content meter kül içerikölçeri
quick ash uçan kül
soda ash çamaşır sodası
water soluble ash suda çözünen kül
sulfated ash sülfatlanmış kül
determination of cement content and ash residue çimento ve kül muhtevası tayini
light soda ash hafif soda
black ash ham soda
light soda ash toz soda
fly ash uçucu kül
flue ash uçkun
soda ash sodyum karbonat
granular ash taneli kül
volcanic ash yanardağ külü
volcanic ash püskürük kül
ash alkalinity kül alkalinitesi
flue ash baca külü
soda ash soda külü
fly ash kurum
coke ash kok külü
fly-ash duman külü
fly-ash based mould powders duman külü temelli kalıp tozları
high ash coal çok küllü kömür
black ash arıtılmamış soda
ash bunker kül bunkeri
ash determination kül belirleme
ash graphite mixtures kül grafit karışımları
ash content kül içeriği
ash pan kül tavası
ash constituent kül bileşeni
ash bucket kül kovası
dense soda ash granül soda
ash cooling külde soğutma
ash chute kül oluğu
ash car kül vagonu
ash residue kül kalıntısı
ash handling plant kül atma tesisi
pressurized water ash removal basınçlı su ile kül temizleme
high ash yüksek küllü
ash bogie curuf arabası
loss due to carbon in bottom ash curufta yanmamış karbon kaybı
rich in ash yüksek küllü
high ash coal yüksek küllü kömür
ash extractor curuf çıkarıcı
hydraulic ash transport hidrolik kül nakli
fly ash hopper uçucu kül bunkeri
fly ash return uçucu kül geri beslemesi
hydraulic ash removal hidrolik kül alma
unburned carbon in ash külde yanmamış karbon miktarı
ash separator kül filtresi
mechanical ash separator mekanik kül filtresi
ash silo kül bunkeri
ash handling plant kül atma teçhizatı
ash silo kül silosu
ash pump kül pompası
ash removal kül atma
ash filter kül filtresi
ash disposal kül atma
dry ash removal katı cüruf alma
mechanical ash arrestor mekanik kül tutucu
ash hopper kül silosu
ash dam kül barajı
ash fusion temperature külün ergime sıcaklığı
ash hopper kül bunkeri
submerged ash conveyor su altı cüruf çıkarıcısı
moisture and ash free analysis nem ve kül hariç yakıt analizi
fly ash bound mixtures uçucu kül bağlayıcılı karışımlar
pulverised fuel ash (pfa) öğütülmüş yakıt külü
pulverized fuel ash (pfa) öğütülmüş yakıt külü
ash discharge helix kül boşaltma helezonu
Construction
coal ash kömür külü
fly-ash cement uçucu küllü çimento
class c fly ash c sınıfı uçucu kül
fly ash uçucu kül
pulverized fuel ash pulverize yakıt külü
Automotive
ash frame dişbudak şasi
Aeronautic
ash content kul muhtevası
Marine
ash ejector kül çıkartıcı
ash pan kül tavası
ash hoisting winch kül vinci
fly ash cement uçucu kül katkılı çimento
ash pan hoe kül çapası
ash pit door kül kapağı
Mining
fly-ash uçucu kül
Medical
water soluble ash suda çözünen kül
sulphated ash sülfat külü
acid insoluble ash asitte çözünmeyen kül
bone ash kemik külü
Physics
ash mixer and scrubber agitator kül karıştırıcı ve gaz temizleme ajitatörü
Chemistry
soda ash soda külü
bone ash kemik tozu
bone ash kemik külü
sulfate ash sülfat külü
sulphated ash sülfatlanmış kül
sulphated ash sülfat külü
pearl ash potasyum karbonat
Biology
ash tree dişbudak ağacı
Botanic
moreton bay ash n. anavatanı avustralya olan sarkık dallı ve gri kabuklu okaliptus ağacı
red ash (fraxinus pennsylvanica) n. yeşil dişbudak
red ash (fraxinus pennsylvanica) n. kadifemsi dallı ve yere bakan yapraklarıyla küçük amerikan ağacı
downy ash n. yeşil dişbudak
downy ash n. kadifemsi dallı ve yere bakan yapraklarıyla küçük amerikan ağacı
new zealand ash (alectryon excelsus) n. titoki
new zealand ash (alectryon excelsus) n. yeni zelanda'da yetişen, parlak yeşil yapraklarını dökmeyen bir ağaç
brown ash karadişbudak
black ash karadişbudak
hoop ash karadişbudak
basket ash karadişbudak
common ash dişbudak ağacı
common ash dişbudak
mountain ash üvez
mountain ash üvez ağacı
japanese ash japon ıhlamuru
european mountain ash üvez
european mountain ash üvez ağacı
european ash adi dişbudak
narrow-leafed ash dişbudak
common European ash adi dişbudak
flowering ash çiçekli dişbudak
manna ash çiçekli dişbudak
european mountain ash kuş üvezi
european ash dişbudak
common european ash dişbudak
Tobacco
ash content kül tayini
Forestry
white ash beyaz dişbudak
Environment
fly ash uçucu kül
ash flow kül akması
ash fall kül yağışı
volcanic ash volkan külü
volcanic ash soil volkan külü toprağı
removal of volcanic ash volkan küllerinin temizlenmesi
ash emissions kül salınımları
ash plumes kül bulutları
Meteorology
ash clouds kül bulutları
ash cloud kül bulutu
Geology
ash-flow volkanik kül-akıntısı
volcanic ash volkan külü
volcanic ash yanardağ külü
volcanic ash volkanik kül
pumiceous ash flow pumisli kül akması
ash deposits kül tortulları
Places
tarabulus ash-sharm n. lübnan'da bir liman şehri
mountain ash galler'de yerleşim yeri
ash fork arizona eyaletinde şehir
ash grove missouri eyaletinde şehir
blue ash ohio eyaletinde şehir
ash springs nevada eyaletinde şehir
Printery
ash content kül miktarı
British Slang
flash the ash sigara ikram etmek