avara - Turkish English Dictionary
History

avaraMeanings of "avara" in English Turkish Dictionary : 9 result(s)

Turkish English
General
avara free running n.
avara shoving off adj.
avara idle adj.
avara shove off! interj.
Technical
avara idle adj.
avara out of gear adv.
Automotive
avara idler n.
avara freewheeling adj.
Marine Biology
avara free-running adj.

Meanings of "avara" with other terms in English Turkish Dictionary : 64 result(s)

Turkish English
General
avara çalışmak run idle v.
avara durmak stand around idly v.
avara kasnak guide pulley n.
avara kasnak idler n.
avara dişlisi disengaging gear n.
avara kolu disengaging lever n.
avara mili countershaft n.
avara mili jack shaft n.
avara kasnak loose pulley n.
avara demiri outrigger n.
avara hareket lost motion n.
Technical
avara kasnağı idler sheave n.
avara kasnağı freewheel n.
avara çark freewheel n.
avara kasnağı empty reel n.
avara kasnağı idle wheel n.
avara çark idler n.
avara çark idler roller n.
avara kasnağı idle pulley n.
avara kasnağı yuvası freewheel race n.
avara kasnağı idling pulley n.
avara kasnağı idler wheel n.
avara kasnağı idler pulley n.
ayarlanabilen avara kasnağı adjustable idler pulley n.
avara çalışma idle running n.
avara çarkı idler wheel n.
avara demiri outrigger n.
avara dişlisi idler gear n.
avara kasnağı kiti freewheel kit n.
avara kasnak balancing wheel n.
avara kasnak idler n.
avara kasnak guide pulley n.
avara kolu disengaging lever n.
avara mil jackshaft n.
avara mili gear shaft n.
avara mili jack shaft n.
avara mili countershaft n.
kayış avara kolu belt shifter n.
Mechanic
avara kasnağı idler n.
avara dişli idler gear n.
avara dişlisi idler n.
Automotive
avara ayar vidası idle adjusting screw n.
avara aks pusher axle n.
avara dişli idle gear n.
avara dişli idler gear n.
avara dişlisi disengaging gear n.
avara kasnak idler pulley n.
avara kol idler arm n.
avara kol idleer arm n.
çift avara dişlili tahrik dual idler gear drive n.
geri vites avara dişlisi reverse idler gear n.
kayış avara gerdirme kasnağı belt idier pulley n.
yüksek hız avara dişlisi high speed idier seat
Marine
avara etmek push off v.
avara etmek shove off v.
avara etmek to push off v.
avara etmek clear out v.
uzun avara gönderi bargepole n.
avara demirlerine bağlanan bot outrigger n.
avara demiri outrigger n.
avara kasnak loose pulley n.
(kayık) avara etmek push off
uzun avara gönderi barge pole
Tobacco
avara rulo idler roller n.