idle - Turkish English Dictionary
History

idle

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "idle" in Turkish English Dictionary : 52 result(s)

English Turkish
Common Usage
idle adj. başıboş
General
idle v. boş durmak
idle v. boş gezmek
idle v. rölantiye almak
idle v. boşta çalışmak
idle v. boşta olmak
idle v. oyalanmak
idle v. avarelik etmek
idle v. rölantide çalışmak
idle v. boşa harcamak
idle v. zaman öldürmek
idle v. (motor) boşta çalışmak
idle adj. başıboş
idle adj. gereksiz
idle adj. asılsız (söz)
idle adj. boş (vakit)
idle adj. işsiz
idle adj. yersiz
idle adj. kullanılmayan
idle adj. boşa geçen
idle adj. avare
idle adj. işlemeyen (makine)
idle adj. haylaz
idle adj. işsiz güçsüz
idle adj. çalışmayan
idle adj. işe yaramaz
idle adj. işlemeyen
idle adj. tembel
idle adj. atıl
idle adj. aylak
idle adj. boşta
idle adj. atıl durumda
idle adj. etkin olmayan
idle adj. boş
idle adj. yararsız
idle adj. avara
idle adj. boş duran
idle adj. eylemsiz
Trade/Economic
idle adj. işsiz
Politics
idle adj. gerçeklere dayanmayan
idle adj. temelsiz
Technical
idle adj. avara
idle adj. işlemeyen
idle adj. rölanti
Computer
idle adj. boş duran
idle adj. boş
idle adj. boş duran
idle adj. etkin olmayan
idle adj. eylemsiz
Automotive
idle v. avarada çalışmak (motor)
idle v. rölantide çalışmak (motor)
idle adj. rölanti

Meanings of "idle" with other terms in English Turkish Dictionary : 342 result(s)

English Turkish
Common Usage
idle around v. oyalanmak
General
idle away v. boşa harcamak
stand idle by v. kayıtsız kalmak
be idle v. atıl kalmak
idle about v. aylak aylak dolaşmak
stand idle by v. eli kolu bağlı oturmak
stand idle v. kullanılmamak (makine)
idle away v. boşa geçirmek
run idle v. boşa dönmek
idle away time v. zaman öldürmek
stand idle v. hiçbir şey yapmadan durmak
run idle v. avara çalışmak
stand idle (in the slack period) v. sinek avlamak
remain idle v. atıl durmak
lie idle v. atıl durmak
stand idle v. atıl durmak
idle away one's youth v. gençliğini harcamak
idle away one's youth v. gençliğini boşa harcamak
idle away one's youth v. gençliğini heba etmek
have an idle chit-chat v. iki çift laf etmek
idle one's time away v. zamanını boşa geçirmek
idle one's time away v. zamanı boşa harcamak
remain idle v. atıl kalmak
stand idle with hands tied v. eli kolu bağlı oturmak
let the car idle v. aracı/arabayı boşta bekletmek
let the car idle v. aracı/arabayı boşa almak
stand idle v. kullanılmamak
low idle n. alçak rölanti
idle position n. rölanti durumu
idle hours n. boş vakit
idle capital n. atıl sermaye
idle resources n. atıl kaynaklar
idle fellow n. tembel
idle time n. boşa giden zaman
crowd of idle onlookers n. kuru kalabalık
idle talk n. gereksiz konuşma
bone-idle n. sultani tembel
burly and bone-idle n. haymana mandası
idle time n. zaman öldürme
idle time n. boş zaman
idle question n. boş soru
idle question n. anlamsız soru
idle class n. boş ders
bone-idle adj. külkedisi
bone-idle adj. uyuşuk
bone-idle adj. köşe kadısı
bone-idle adj. tembel
Phrasals
idle about v. aylak aylak dolaşmak
Proverb
the devil finds works for idle hands boş duranın ayağına şeytan takılır
the devil finds work for idle hands boş durana şeytan iş bulur
devil finds work for idle hands to do boş durana şeytan güler
idle people have the least leisure tembelin boş zamanı olmaz
idle folk have the least leisure tembelin boş zamanı olmaz
idle hands are the devil's playthings tanrı boş duranı sevmez
Colloquial
bone-idle n. tembel insan
bone-idle n. tembel teneke
bone-idle adj. doğuştan tembel
bone-idle adj. tembellik iliklerine işlemiş
bone-idle adj. tembellik içine işlemiş
Idioms
be bone idle (brit) v. çok tembel olmak
idle away v. harcamak
idle away v. (zamanı) boşa geçirmek
idle rumour n. ağızdan ağza dolaşan söylenti
idle rumor n. ağızdan ağza dolaşan söylenti
bone idle n. çok tembel
idle fellow n. işi gücü olmayan kimse
idle fellow n. kaldırım mühendisi
bone idle n. sultani tembel
an idle brain is the devil's workshop expr. boş beyin şeytanın mekanıdır
the devil finds works for idle hands expr. boş duranın ayağına şeytan takılır
Slang
have an idle chit-chat v. iki laf etmek
bone-idle n. miskin
bone-idle adj. tembel
Trade/Economic
idle capital n. atıl sermaye
idle money n. atıl para
idle production capacity n. atıl üretim kapasitesi
idle time cost n. atıl geçen zaman maliyeti
idle money n. atıl para
idle capacity n. atıl üretim potansiyeli
idle capacity cost n. atıl üretim kapasitesi maliyeti
idle balance n. atıl bakiye
labor force idle n. atıl durumdaki işgücü
idle capacity n. atıl kapasite
idle resources n. atıl kaynaklar
idle balances n. atıl para stoku
idle time n. atıl zaman
idle capacity n. aylak kapasite
idle capacity n. boş kapasite
idle production capacity n. boş üretim kapasitesi
idle capacity expenses and losses n. çalışmayan kısım gider ve zararları
idle capacity expenses losses n. çalışmayan kısım gider ve zararları
idle money n. işlemeyen para
idle money n. işletilmeyen para
idle capital n. işlemeyen sermaye
idle time n. kullanılmayan zaman
idle money n. kullanılmayan para
idle balances n. kullanılmayan para
idle capacity n. kullanılmayan kapasite kısmı
idle money n. kullanılmadan tutulan para mevcutları
idle resources n. kullanılmayan kaynaklar
machine idle time n. makinenin durduğu süre
machine idle time n. makinenin boş geçen zamanı
machine idle time n. makinenin çalışmadığı zaman
idle stock n. ölü stok
idle investment n. atıl yatırım
Law
idle threat n. boş tehdit
Technical
idle pulley n. avara kasnağı
idle wheel n. avara kasnağı
idle capacity n. atıl kapasite
idle running n. avara çalışma
idle gear n. avare dişli
idle gear shaft n. avare mili
idle load heat n. avarya ısısı
idle load heat consumption loss n. avarya ısısı tüketim yitiği
idle mode n. bekleme modu
idle character n. boş damga
idle time n. boşta kalma zamanı
idle time management n. boş zaman yönetimi
idle time n. boş zaman
idle time n. boşta çalışma süresi
high idle n. boşta tam gaz devir
idle running n. boşta çalışma
idle line n. boş hat
idle current n. boşta çalışma akımı
idle position n. boşta durum
idle time n. durma zamanı
low idle n. düşük rolanti
blower idle gears n. fan ara dişlileri
idle character n. eylemsiz damga
idle gear n. kayıcı dişli
idle capacity n. kullanılmayan sığa
automatic idle speed n. otomatik rölanti hızı
idle time n. ölü zaman
idle air control n. rölanti hava kontrolü
idle tracking switch n. rölanti izleme anahtarı
idle position n. rölanti durumu
extended compressor at idle n. rölantide uzatılmış kompresör
idle speed control n. rölanti hız kontrolü
idle validation switch n. rölanti geçerlilik anahtarı
idle governor n. rölanti regülatörü
idle jet n. rölanti jeti
idle screw n. rölanti vidası
idle mode n. rölanti
idle air control valve n. rölanti hızı hava valfi
idle load compensator n. rölanti yükü dengeleyici
high idle n. yüksek rolanti
high idle n. yüksüz yüksek devir
Computer
idle time n. aylak süre
connection idle n. bağlantı boş
idle session limit n. boş oturum sınırı
idle line n. boş hat
idle time n. boş zaman
idle time n. boş süre
idle time n. boş kalma süresi
idle timeout n. boşta kalma zamanaşımı
idle character n. boş damga
idle time n. boşta kalma zamanı
idle time n. boşta zaman
idle timer n. boş süreölçer
idle time n. boşta kalma süresi
idle settings n. boşta kalma ayarları
idle sensitivity n. boş duyarlığı
idle time n. durma zamanı
synchronous idle character n. eşzamanlı boşa işleme karakteri
idle line n. etkin olmayan hat
idle timeout n. eylemsizlik zaman aşımı
idle session limit n. eylemsiz/atıl/ boş durulan/bağlı olmadan durulan oturum sınırı
idle character n. eylemsiz damga
idle loop n. işlevsiz döngü
idle time n. ölü zaman
foreground idle n. önalan boşta
synchronous idle character n. uyum karakteri
idle character n. uyum karakteri
away-idle adj. meşgul
when idle expr. boşta iken
run when idle expr. boşken çalıştır
am I idle? expr. boşta mıyım?
run when idle expr. bilgisayarda çalışılmıyorken çalıştır
on idle expr. boştayken
on idle expr. boş üzerinde
at idle time expr. boşta olma sırasında
cpu is idle expr. cpu boş
Informatics
idle line n. boş hat
idle time n. boş durma süresi
synchronous idle character n. eşzamanlama karakteri
idle loop n. işlevsiz döngü
Telecom
idle loop n. atıl yerel ağ
idle mode n. bekleme kipi
idle handoff n. boşta hücreler arası aktarma
trunks idle n. boştaki trunklar
idle loop n. boş yerel ağ
idle signal unit n. boş işaret birimi
idle channel noise n. boş kanal gürültüsü
idle line n. boş hat
idle loop n. boş döngü
synchronous idle character n. eş zamanlı boş karakter
busy-idle bits n. meşgul-boş bitler
transmitter idle power output n. verici boş güç çıkışı
idle handoff in non-slotted mode n. zaman dilimli olmayan kipteki dolu olmayan hücrelerarası aktarım
idle handoff in slotted mode n. zaman dilimli kipteki dolu olmayan hücrelerarası aktarım
Textile
idle pulley n. boş kasnak
Automotive
adjustable off-idle air bleed n. ayarlı rölanti dışı hava tahliye memesi
idle adjusting screw n. avara ayar vidası
low idle n. alçak rölanti
idle gear n. avara dişli
base idle n. baz rölanti
bypass idle system n. bypass rölanti sistemi
rough idle n. bozuk rölanti
rough idle n. düzensiz rölanti
electronic idle control n. elektronik rölanti kontrolü
electronic idle control valve n. elektronik rolanti kontrol valfi
idle mixture control screw n. gaz karıştırma memesi
fast idle control device n. hızlı rolanti kontrolü
idle air jet n. hava sızdırma memesi
idle air adjusting screw n. hava ayar vidası
fast idle thermo valve n. hızlı rölanti termo valfi
fast idle thermo valve n. hızlı rölanti termo valf
idle up lever n. idle up levyesi
two-speed idle test n. iki hızlı rölanti testi
off-idle discharge ports n. kademeli rölanti deşarj delikleri
idle mixture screw n. karışım ayar vidası
carburettor idle air bleed channel n. karbüratör rölanti memesi hava tahliye kanalı
carburettor idle needle valve n. karbüratör rölanti memesi iğne supabı
carburettor slow idle adjusting screw n. karbüratör düşük rölanti ayar vidası
carburettor idle tube n. karbüratör rölanti memesi borusu
carburettor fast idle cam n. karbüratör yüksek rölanti kamı
carburettor idle adjusting screw n. karbüratör rölanti ayar vidası
idle rpm n. motor rölanti devri
idle weirdness n. nedeni belirsiz arıza
automatic idle speed n. otomatik rölanti hızı
idle-up n. rölanti yükseltme
idle speed compensation relay n. rölanti devir dengeleme rölesi
idle air control valve n. rölanti hava ayarı kumanda valfi
idle air control valve n. rölanti havası kontrol valfi
idle adjust n. rölanti ayarı
idle fuel system n. rölanti devresi
idle needle n. rölanti iğnesi
idle vibration n. rölantide titreme
idle position n. rölanti konumu
idle shut-off valve n. rölanti kesme valfi
idle adjust plug n. rölanti ayar vidası
rotary idle control valve n. rotatif rolanti kontrol supabı
idle adjusting screw n. rölanti ayar vidası
idle speed control lever n. rölanti devir kontrol levyesi
idle outer spring n. rölanti dış yayı
idle valve n. rölanti valfi
idle speed control n. rolanti hız kontrolü
idle speed control motor n. rölanti devri kontrol motoru
idle concerns n. rölanti ile ilgili
idle speed compensation n. rölanti devir dengelemesi
idle mixture co2 n. rölanti karışımındaki co2 miktarı
idle running n. rölanti
idle tracking switch n. rölanti izleme sivici
idle speed control servo n. rölanti devri kontrol servosu
idle co n. rölantide karbon monoksit yüzdesi
idle speed control valve n. rölanti devri kontrol valfi
idle adjust plug n. rölanti ayar tıpası
idle knock n. rölanti vuruntusu
idle speed actuator n. rölanti devir kumandası
idle speed control lever n. rölanti devri kontrol kolu
idle control system n. rölanti kontrol sistemi
idle speed control n. rölanti devir kontrolü
low idle speed n. rölanti devri
idle switch n. rölanti anahtarı
idle mixture screw n. rölanti ayar vidası
idle discharge hole n. rölanti deşarj deliği
idle circuit n. rölanti devresi
idle speed n. rölanti devri
idle speed adjustment n. rölanti devri ayarı
idle speed control motor n. rölanti devri kontrol motoru
idle speed control valve n. rölanti devri kontrol valfı
idle compensator n. rölanti düzenleyici
idle emissions test n. rölanti emisyon testi
idle-state damper springs n. rölanti etabı yayları
idle air adjusting unit n. rölanti hava ayar birimi
idle air bleed screw n. rölanti hava ayar vidası
idle air control system n. rölanti hava kontrol düzeni
idle air control valve n. rölanti hava kontrol valfı
idle air bleed n. rölanti hava tahliye deliği
idle vent valve n. rölanti havalandırma valfı
idle tracking switch n. rölanti izleme anahtarı
idle mixture adjustment n. rölanti karışım ayarı
idle mixture n. rölanti karışımı
idle jet n. rölanti memesi
idle limiter n. rölanti sınırlayıcı
idle transfer port n. rölanti transfer deliği
idle-up solenoid valve n. rölanti yükseltici solenoyit valf
neutral idle control n. rölantide boş vitesi etkinleştirme
neutral idle control n. rölantide boşa alma
idle stop-start system n. rölantide dur ve çalış düzeni
constant idle system n. sabit rölanti düzeni
fixed idle-air bypass n. sabit rölanti hava baypası
idle air jet n. rölanti hava jeti
idle speed control bypass air solenoid n. rölanti devri kontrol bypass hava selenoidi
idle air control duty cycle n. rölanti hava kontrol çevrimi
idle speed adjusting screw n. rölanti devri ayar vidası
idle adjust connection n. rölanti ayar bağlantısı
excessive idle vibration n. rölantide aşırı iteleme
idle control solenoid valve n. rolanti kontrol solenoid valfi
idle co n. rölanti co miktarı
idle speed adjusting screw n. rölanti devir ayar vidası
idle speed n. rölanti devri
idle air control valve n. rölanti hava kontrol valfi
idle spring n. rölanti yayı
idle speed boost n. rolanti arttırıcı
idle inner spring n. rölanti iç yayı
vibration at idle n. rölanti esnasında titreşim
idle jet n. rölanti memesi
idle air control n. rolanti hava kontrol
idle speed control servo n. rolanti hız kontrol dümeni
idle air adjust unit n. rölanti hava ayarlama ünitesi
idle spring capsule n. rölanti yay kapsülü
idle contact point n. rölanti temas noktası
idle mixture adjusting screw n. rölanti karışım ayar vidası
cold idle speed solenoid n. soğuk rölanti devri solenyoidi
thermactor idle vacuum valve n. sıcaklık ayarlı rölanti vakum valfi
idle cutoff valve n. yakıt kesme valfi
rough idle n. vuruntulu röle
fast idle temperature sensor n. yüksek rölanti sıcaklık sensörü
fast idle cam n. yüksek rölanti kamı
fast idle control device n. yüksek rölanti kontrol devresi
fast idle speed n. yüksek rölanti devri
fast idle temperature sensor n. yüksek rölanti sıcaklık müşiri
fast idle n. yüksek rölanti
idle stop solenoid n. yüksek rölanti devri solenoyidi
fast idle screw n. yüksek rölanti hızı ayar vidası
fast idle control device n. yüksek rölanti kontrol düzeneği
fast idle solenoid n. yüksek rölanti solenoyidi
fast idle adjusting screw n. yüksek rölanti ayar vidası
fast idle adjuster n. yüksek rölanti ayarlayıcısı
fast idle control servo n. yüksek rölanti kontrol servosu
fast idle opening n. yüksek rölanti açıklığı
fast idle vacuum servo lever pin n. yüksek rölanti vakum servo kol pimi
adjusting lever at idle position expr. ayar levyesi rölanti konumunda
Railway
idle track n. işlemeyen hat
idle track n. kullanılmayan hat
Aeronautic
idle cut off v. rölantide çalışan motoru durdurmak
idle thrust n. boşta itme kuvveti
Statistics
idle period n. aylak dönem
Military
idle capacity n. boş sığa
idle time n. rölanti anı
Sport
idle coaches n. boştaki teknik direktörler