idle - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

idle

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "idle" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 53 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
idle adj. başıboş
General
idle v. boşta çalışmak
idle v. boş gezmek
idle v. rölantiye almak
idle v. boş durmak
idle v. boşta olmak
idle v. oyalanmak
idle v. avarelik etmek
idle v. rölantide çalışmak
idle v. boşa harcamak
idle v. zaman öldürmek
idle v. (motor) boşta çalışmak
idle adj. başıboş
idle adj. gereksiz
idle adj. asılsız (söz)
idle adj. boş (vakit)
idle adj. işsiz
idle adj. yersiz
idle adj. kullanılmayan
idle adj. boşa geçen
idle adj. avare
idle adj. çalışmayan
idle adj. işe yaramaz
idle adj. işlemeyen (makine)
idle adj. haylaz
idle adj. işlemeyen
idle adj. tembel
idle adj. işsiz güçsüz
idle adj. atıl
idle adj. aylak
idle adj. boşta
idle adj. atıl durumda
idle adj. etkin olmayan
idle adj. boş
idle adj. yararsız
idle adj. avara
idle adj. boş duran
idle adj. eylemsiz
Trade/Economic
idle işsiz
Politics
idle gerçeklere dayanmayan
idle temelsiz
Technical
idle rölanti
idle işlemeyen
idle avara
Computer
idle boş durma
idle boş duran
idle eylemsiz
idle boş duran boş
idle etkin olmayan
idle boş
Automotive
idle avarada çalışmak (motor)
idle rölantide çalışmak (motor)
idle rölanti

Sens de "idle" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 341 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
idle around v. oyalanmak
General
run idle v. avara çalışmak
run idle v. boşa dönmek
idle away time v. zaman öldürmek
stand idle v. hiçbir şey yapmadan durmak
be idle v. atıl kalmak
idle about v. aylak aylak dolaşmak
stand idle by v. eli kolu bağlı oturmak
stand idle v. kullanılmamak (makine)
idle away v. boşa geçirmek
idle away v. boşa harcamak
stand idle by v. kayıtsız kalmak
stand idle (in the slack period) v. sinek avlamak
lie idle v. atıl durmak
remain idle v. atıl durmak
stand idle v. atıl durmak
idle away one's youth v. gençliğini boşa harcamak
idle away one's youth v. gençliğini heba etmek
idle away one's youth v. gençliğini harcamak
have an idle chit-chat v. iki çift laf etmek
idle one's time away v. zamanını boşa geçirmek
idle one's time away v. zamanı boşa harcamak
remain idle v. atıl kalmak
stand idle with hands tied v. eli kolu bağlı oturmak
let the car idle v. aracı/arabayı boşta bekletmek
let the car idle v. aracı/arabayı boşa almak
stand idle v. kullanılmamak
idle fellow n. tembel
idle position n. rölanti durumu
idle resources n. atıl kaynaklar
low idle n. alçak rölanti
idle hours n. boş vakit
idle capital n. atıl sermaye
idle time n. boşa giden zaman
crowd of idle onlookers n. kuru kalabalık
idle talk n. gereksiz konuşma
bone-idle n. sultani tembel
burly and bone-idle n. haymana mandası
idle time n. zaman öldürme
idle time n. boş zaman
idle question n. boş soru
idle question n. anlamsız soru
idle class n. boş ders
bone-idle adj. uyuşuk
bone-idle adj. tembel
bone-idle adj. külkedisi
bone-idle adj. köşe kadısı
Phrasals
idle about aylak aylak dolaşmak
Proverb
the devil finds works for idle hands boş duranın ayağına şeytan takılır
the devil finds work for idle hands boş durana şeytan iş bulur
devil finds work for idle hands to do boş durana şeytan güler
idle people have the least leisure tembelin boş zamanı olmaz
idle folk have the least leisure tembelin boş zamanı olmaz
idle hands are the devil's playthings tanrı boş duranı sevmez
Colloquial
bone-idle tembel insan
bone-idle tembel teneke
bone-idle tembellik içine işlemiş
bone-idle tembellik iliklerine işlemiş
bone-idle doğuştan tembel
Idioms
bone idle sultani tembel
bone idle çok tembel
idle away (zamanı) boşa geçirmek
idle away harcamak
the devil finds works for idle hands boş duranın ayağına şeytan takılır
an idle brain is the devil's workshop boş beyin şeytanın mekanıdır
idle fellow kaldırım mühendisi
idle fellow işi gücü olmayan kimse
be bone idle (brit) çok tembel olmak
idle rumor ağızdan ağza dolaşan söylenti
idle rumour ağızdan ağza dolaşan söylenti
Slang
have an idle chit-chat iki laf etmek
bone-idle miskin
bone-idle tembel
Trade/Economic
idle capacity atıl kapasite
idle money kullanılmadan tutulan para mevcutları
idle capacity kullanılmayan kapasite kısmı
idle balances atıl para stoku
idle money işletilmeyen para
idle time cost atıl geçen zaman maliyeti
machine idle time makinenin boş geçen zamanı
idle capacity expenses and losses çalışmayan kısım gider ve zararları
idle balances kullanılmayan para
idle production capacity boş üretim kapasitesi
idle capacity boş kapasite
idle capacity aylak kapasite
idle production capacity atıl üretim kapasitesi
idle capital atıl sermaye
idle money atıl para
idle time atıl zaman
idle balance atıl bakiye
idle resources atıl kaynaklar
idle money işlemeyen para
idle capital işlemeyen sermaye
idle time kullanılmayan zaman
idle resources kullanılmayan kaynaklar
idle capacity expenses losses çalışmayan kısım gider ve zararları
labor force idle atıl durumdaki işgücü
idle capacity cost atıl üretim kapasitesi maliyeti
idle capacity atıl üretim potansiyeli
idle money kullanılmayan para
machine idle time makinenin durduğu süre
machine idle time makinenin çalışmadığı zaman
idle stock ölü stok
idle money atıl para
Law
idle threat boş tehdit
Technical
idle gear avare dişli
idle load compensator rölanti yükü dengeleyici
idle validation switch rölanti geçerlilik anahtarı
idle time boşta kalma zamanı
idle governor rölanti regülatörü
idle time durma zamanı
idle time ölü zaman
idle gear kayıcı dişli
idle air control rölanti hava kontrolü
idle tracking switch rölanti izleme anahtarı
extended compressor at idle rölantide uzatılmış kompresör
automatic idle speed otomatik rölanti hızı
idle jet rölanti jeti
idle screw rölanti vidası
idle gear shaft avare mili
idle speed control rölanti hız kontrolü
idle air control valve rölanti hızı hava valfi
blower idle gears fan ara dişlileri
idle wheel avara kasnağı
high idle boşta tam gaz devir
high idle yüksüz yüksek devir
idle character eylemsiz damga
idle line boş hat
idle pulley avara kasnağı
idle running boşta çalışma
idle character boş damga
idle position rölanti durumu
idle running avara çalışma
idle position boşta durum
low idle düşük rolanti
high idle yüksek rolanti
idle capacity kullanılmayan sığa
idle mode rölanti
idle mode bekleme modu
idle time boş zaman
idle capacity atıl kapasite
idle current boşta çalışma akımı
idle load heat consumption loss avarya ısısı tüketim yitiği
idle load heat avarya ısısı
idle time boşta çalışma süresi
idle time management boş zaman yönetimi
Computer
synchronous idle character uyum karakteri
synchronous idle character eşzamanlı boşa işleme karakteri
when idle boşta iken
run when idle bilgisayarda çalışılmıyorken çalıştır
run when idle boşken çalıştır
am i idle? boşta mıyım?
at idle time boşta olma sırasında
connection idle bağlantı boş
cpu is idle cpu boş
foreground idle önalan boşta
idle settings boşta kalma ayarları
idle timer boş süreölçer
idle loop işlevsiz döngü
idle line boş hat
idle time boşta kalma süresi
idle time boş kalma süresi
idle character eylemsiz damga
idle time aylak süre
idle sensitivity boş duyarlığı
idle character uyum karakteri
idle line etkin olmayan hat
idle time boşta zaman
idle character boş damga
idle time boş süre
on idle boş üzerinde
on idle boştayken
idle time durma zamanı
idle time boşta kalma zamanı
idle time ölü zaman
idle time boş zaman
away -idle meşgul
idle timeout boşta kalma zamanaşımı
idle timeout eylemsizlik zaman aşımı
idle session limit eylemsiz/atıl/ boş durulan/bağlı olmadan durulan oturum sınırı
idle session limit boş oturum sınırı
Informatics
idle loop işlevsiz döngü
synchronous idle character eşzamanlama karakteri
idle time boş durma süresi
idle line boş hat
Telecom
trunks idle boştaki trunklar
idle handoff boşta hücreler arası aktarma
idle loop atıl yerel ağ
idle loop boş döngü
idle line boş hat
idle signal unit boş işaret birimi
idle channel noise boş kanal gürültüsü
idle loop boş yerel ağ
idle mode bekleme kipi
idle handoff in slotted mode zaman dilimli kipteki dolu olmayan hücrelerarası aktarım
synchronous idle character eş zamanlı boş karakter
idle handoff in non-slotted mode zaman dilimli olmayan kipteki dolu olmayan hücrelerarası aktarım
busy-idle bits meşgul-boş bitler
transmitter idle power output verici boş güç çıkışı
Textile
idle pulley boş kasnak
Automotive
fast idle control device yüksek rölanti kontrol devresi
idle co rölantide karbon monoksit yüzdesi
base idle baz rölanti
idle speed control servo rölanti devri kontrol servosu
fast idle speed yüksek rölanti devri
idle concerns rölanti ile ilgili
idle adjust plug rölanti ayar tıpası
carburettor idle tube karbüratör rölanti memesi borusu
fast idle cam yüksek rölanti kamı
idle gear avara dişli
idle fuel system rölanti devresi
fast idle temperature sensor yüksek rölanti sıcaklık sensörü
idle speed control motor rölanti devri kontrol motoru
idle speed compensation rölanti devir dengelemesi
idle mixture co2 rölanti karışımındaki co2 miktarı
idle running rölanti
idle tracking switch rölanti izleme sivici
carburettor slow idle adjusting screw karbüratör düşük rölanti ayar vidası
fast idle temperature sensor yüksek rölanti sıcaklık müşiri
idle up lever idle up levyesi
idle weirdness nedeni belirsiz arıza
idle rpm motor rölanti devri
idle contact point rölanti temas noktası
idle air jet rölanti hava jeti
idle speed control bypass air solenoid rölanti devri kontrol bypass hava selenoidi
fast idle control servo yüksek rölanti kontrol servosu
adjusting lever at idle position ayar levyesi rölanti konumunda
idle spring rölanti yayı
idle jet rölanti memesi
fast idle opening yüksek rölanti açıklığı
idle speed rölanti devri
idle needle rölanti iğnesi
idle vibration rölantide titreme
carburettor idle adjusting screw karbüratör rölanti ayar vidası
idle position rölanti konumu
idle speed compensation relay rölanti devir dengeleme rölesi
idle air adjusting screw hava ayar vidası
idle adjust plug rölanti ayar vidası
idle adjusting screw rölanti ayar vidası
idle speed control lever rölanti devir kontrol levyesi
idle outer spring rölanti dış yayı
idle up rölanti yükseltme
carburettor fast idle cam karbüratör yüksek rölanti kamı
idle adjust rölanti ayarı
idle mixture adjusting screw rölanti karışım ayar vidası
rough idle vuruntulu röle
excessive idle vibration rölantide aşırı iteleme
fast idle thermo valve hızlı rölanti termo valf
idle speed adjusting screw rölanti devir ayar vidası
idle air adjust unit rölanti hava ayarlama ünitesi
idle spring capsule rölanti yay kapsülü
idle speed adjusting screw rölanti devri ayar vidası
fast idle vacuum servo lever pin yüksek rölanti vakum servo kol pimi
idle inner spring rölanti iç yayı
idle air control duty cycle rölanti hava kontrol çevrimi
idle co rölanti co miktarı
idle mixture control screw gaz karıştırma memesi
idle adjust connection rölanti ayar bağlantısı
vibration at idle rölanti esnasında titreşim
idle control system rölanti kontrol sistemi
idle speed control lever rölanti devri kontrol kolu
idle speed actuator rölanti devir kumandası
idle knock rölanti vuruntusu
rough idle düzensiz rölanti
carburettor idle air bleed channel karbüratör rölanti memesi hava tahliye kanalı
idle speed control rölanti devir kontrolü
bypass idle system bypass rölanti sistemi
fast idle adjuster yüksek rölanti ayarlayıcısı
fast idle adjusting screw yüksek rölanti ayar vidası
carburettor idle needle valve karbüratör rölanti memesi iğne supabı
low idle speed rölanti devri
idle cutoff valve yakıt kesme valfi
fast idle thermo valve hızlı rölanti termo valfi
idle air control valve rölanti hava kontrol valfi
idle speed control valve rölanti devri kontrol valfi
idle air control valve rölanti havası kontrol valfi
idle air control valve rölanti hava ayarı kumanda valfi
thermactor idle vacuum valve sıcaklık ayarlı rölanti vakum valfi
idle valve rölanti valfi
electronic idle control valve elektronik rolanti kontrol valfi
idle speed control rolanti hız kontrolü
rotary idle control valve rotatif rolanti kontrol supabı
idle speed boost rolanti arttırıcı
fast idle control device hızlı rolanti kontrolü
idle speed control servo rolanti hız kontrol dümeni
idle control solenoid valve rolanti kontrol solenoid valfi
idle air control rolanti hava kontrol
low idle alçak rölanti
idle adjusting screw avara ayar vidası
idle shut-off valve rölanti kesme valfi
idle air jet hava sızdırma memesi
cold idle speed solenoid soğuk rölanti devri solenyoidi
two-speed idle test iki hızlı rölanti testi
fast idle yüksek rölanti
idle stop solenoid yüksek rölanti devri solenoyidi
fast idle screw yüksek rölanti hızı ayar vidası
fast idle control device yüksek rölanti kontrol düzeneği
fast idle solenoid yüksek rölanti solenoyidi
off-idle discharge ports kademeli rölanti deşarj delikleri
adjustable off-idle air bleed ayarlı rölanti dışı hava tahliye memesi
automatic idle speed otomatik rölanti hızı
electronic idle control elektronik rölanti kontrolü
idle mixture screw karışım ayar vidası
rough idle bozuk rölanti
idle switch rölanti anahtarı
idle mixture screw rölanti ayar vidası
idle discharge hole rölanti deşarj deliği
idle circuit rölanti devresi
idle speed rölanti devri
idle speed adjustment rölanti devri ayarı
idle speed control motor rölanti devri kontrol motoru
idle speed control valve rölanti devri kontrol valfı
idle compensator rölanti düzenleyici
idle emissions test rölanti emisyon testi
idle-state damper springs rölanti etabı yayları
idle air adjusting unit rölanti hava ayar birimi
idle air bleed screw rölanti hava ayar vidası
idle air control system rölanti hava kontrol düzeni
idle air control valve rölanti hava kontrol valfı
idle air bleed rölanti hava tahliye deliği
idle vent valve rölanti havalandırma valfı
idle tracking switch rölanti izleme anahtarı
idle mixture adjustment rölanti karışım ayarı
idle mixture rölanti karışımı
idle jet rölanti memesi
idle limiter rölanti sınırlayıcı
idle transfer port rölanti transfer deliği
idle-up solenoid valve rölanti yükseltici solenoyit valf
neutral idle control rölantide boş vitesi etkinleştirme
neutral idle control rölantide boşa alma
idle stop-start system rölantide dur ve çalış düzeni
constant idle system sabit rölanti düzeni
fixed idle-air bypass sabit rölanti hava baypası
Railway
idle track kullanılmayan hat
idle track işlemeyen hat
Aeronautic
idle thrust boşta itme kuvveti
idle cut off rölantide çalışan motoru durdurmak
Statistics
idle period aylak dönem
Military
idle time rölanti anı
idle capacity boş sığa
Sport
idle coaches boştaki teknik direktörler