background - Turkish English Dictionary
History

background

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "background" in Turkish English Dictionary : 42 result(s)

English Turkish
Common Usage
background n. fon
background n. arka plan
General
background n. ardyöre
background n. artyetişim
background n. arka plan
background n. sosyal çevre
background n. geçmiş
background n. özgeçmiş
background n. zemin
background n. geri
background n. evveliyat
background n. bir kimsenin geçmişteki görgü, çevre ve eğitimi
background n. geri plan
background n. geçmiş deneyimler
background n. arkaplan
background n. öncesi
Trade/Economic
background eğitim ve yetişme durumu
background öz geçmiş
background geçmiş
background alt yapı
Law
background özgeçmiş
Politics
background geçmiş
Technical
background zemin
background fon
background geri alan
Computer
background ardalan
background arkaplan
background art alan zemin
background geri plan
background arka plan
background artalan
background sayfa artalanı
Informatics
background artalan
Chemistry
background zemindeğer
Marine Biology
background genel bilgiler
Literature
background film ya da bir kitapta karakterin başına evvelce gelmiş bir olayın hikayesi
background geri/arka plan
Linguistics
background artalan
Sport
background arka alan
Music
background bir caz yapıtında eşlik
Painting
background arka zemin
Theatre
background arka plan

Meanings of "background" with other terms in English Turkish Dictionary : 210 result(s)

English Turkish
General
be drawn to background v. arka plana çekilmek
blend into the background v. arka plana uydurmak
keep in the background v. kendini göstermemek
keep in the background v. gölgede kalmak
keep in the background v. arka planda kalmak
push something into the background v. geri plana atmak
push something into the background v. ikinci plana atmak
stay in the background v. ikinci planda kalmak
stay in the background v. kendini göstermemek
stay in the background v. arka planda kalmak
throw background out of focus v. arka plana atmak
academic background n. akademik geçmiş
academic background n. akademik özgeçmiş
background check n. geçmiş araştırması
background check n. geçmiş sorgulaması
background investigation n. öz geçmiş araştırması
background knowledge n. arka plan bilgisi
background knowledge n. art alan bilgisi
background light n. arka plan ışığı
background music n. fon müziği
background music n. arka plan müziği
background noise n. fon gürültüsü
background noise n. uğultu
background noise n. çevre gürültüsü
background outline n. arka plan taslağı
background story n. özgeçmiş
background studies n. bir konunun temeliyle ilgili olarak yapılan çalışmalar
background study n. temel çalışma (bir konu vb)
common background n. ortak geçmiş
cultural background n. kültürel birikim
educational background n. eğitim durumu
educational background n. eğitim hayatı
educational background n. öğrenim durumu
ethnic background n. etnik geçmiş
ethnic background n. etnik altyapı
factual background n. arka plandaki gerçekler/olaylar
functional background n. işlevsel arka plan
hereditary background n. kalıtsal geçmiş
historical background n. tarihsel arka plan
historical background n. tarihi altyapı
historical background n. tarihsel arka plan
historical background n. tarihi arka plan
historical background n. tarihi geçmiş
in the background n. gözden uzak
personal background n. özgeçmiş
social background n. sosyal altyapı
solid background n. sağlam altyapı
theoretical background n. teorik altyapı
in the background adv. geri planda
in the background adv. ikinci planda
Colloquial
educational background eğitim geçmişi
educational background öğrenim geçmişi
in the background arka planda
keep in the background arka planda kalmak
keep in the background kendini göstermemek
keep in the background geri planda kalmak
remain in the background kendini göstermemek
remain in the background geri planda kalmak
remain in the background arka planda kalmak
Idioms
blend into background arka plana düşmek
blend into background geri plana düşmek
do a background check geçmişini kontrol etmek
fade into background arka plana düşmek
fade into background geri plana düşmek
keep in the background arka planda kalmak
keep something in the background arka planda tutmak
keep something in the background geri planda tutmak
melt into background arka plana düşmek
melt into background geri plana düşmek
merge into background geri plana düşmek
merge into background arka plana düşmek
recede into background arka plana düşmek
recede into background geri plana düşmek
retreat into background geri plana düşmek
retreat into background arka plana düşmek
slip into background arka plana düşmek
slip into background geri plana düşmek
Trade/Economic
background information arka plan bilgi
background paper arka plan belgesi
educational background eğitim bilgileri
long-standing background köklü geçmiş
managerial background yönetimsel birikim
personal background özgeçmiş
personal background kişisel geçmiş
personal background kişisel özgeçmiş
personal background kişisel altyapı
professional background mesleki tecrübeler
project background proje geçmişi
social background sosyal geçmiş
Law
criminal background check sabıka kaydı sorgulama/sorgulaması
criminal background screening sabıka kaydı sorgulama/sorgulaması
criminal background screening sabıka geçmişi sorgulama/sorgulaması
national instant criminal background check system anında sabıka sorgulama ulusal sistemi
national instant criminal background check system anında sabıka sicil sorgulama ulusal sistemi
Politics
background of the candidate adayın özgeçmişi
ethnic background etnik köken
migration background göçmenlik geçmişi
Technical
background application arka plan uygulaması
background area önceliksiz alan
background heating arkadan ısıtma
background image arkadan görüntü
background information gerekli bilgiler
background irradiance ana ışınım
background job arkaplan işi
background lighting arka panel aydınlatması
background noise geri plan gürültüsü
background noise uğultu
background noise zemin gürültüsü
background processing işlem
background processing önceliksiz işlem
background program önceliksiz program
background program ardçıl program
background radiation temel radyasyon
background radiation geri plan radyasyonu
background radiation geri alan ışınımı
background subtraction geri plan çıkarımı
database background veritabanı artalanı
display background ekran arkaplanı
pattern background desen artalanı
scientific background bilimsel zemin
spectrum background spektrum fonu
Computer
application background uygulama artalanı
background application arka plan uygulaması
background application arkaplan uygulaması
background application art bölüm uygulaması
background color arka plan rengi
background color arka fon rengi
background color zemin rengi
background color artalan rengi
background color arkaplan rengi
background colour arkaplan rengi
background colour arka plan rengi
background data arka plan verileri
background data arkaplan verileri
background features arka plan özellikleri
background fill arka plan dolgusu
background fill artalan dolgusu
background image arka plan görüntüsü
background job artalan işi
background mode artalan kipi
background music fon müziği
background objects artalan nesnelerini
background open arka plan açık
background pagination artalanda sayfa numaralandırma
background pagination arka-alanda sayfa numaralandırma
background partition art bellek bölümü
background printing artalanda yazdır
background printing arkaplan baskı
background printing arka plan baskı
background procedures artalan yordamları
background processes artalan işlemleri
background processing önceliksiz işlem
background processing arkaplan işlemleri
background processing önceliksiz işlemler
background processing arka plan işlemleri
background processing geri plan işlemi
background processing ardçıl işlem
background program önceliksiz program
background program ardçıl program
background repagination artalanda yeniden sayfalandır
background rom önceliksiz rom
background save arka planda kayıt
background shading artalan gölgeleme
background sound arka plan sesi [web sitesi vb]
background sound arka plan sesi (web sitesi vb)
blue background mavi artalan
continue slideshow play in background slayt gösterisini artalanda yürütmeye devam et
copy background artalanı kopyala
copy background arka planı kopyala
custom background özel artalan
default background color varsayılan zemin rengi
handout background dinleyici kopyası artalanı
hide background page zemin sayfasını gizle
in background arka planda
info background bilgi arka planı
natural background concentration doğal arka plan konsantrasyonu
notes background not artalanı
omit background graphics from master artalan grafiklerini asıldan çıkart
only text and background colors yalnızca metin ve artalan renkleri
open background açık arka plan
print in background artalanda yazdır
residing in background artalanda kalan
sheet background sayfa artalanı
sheet background artalan
show background arka planı göster
working in background artalanda çalışıyor
Informatics
background job artalan işi
display background görüntü arka-planı
Telecom
access category-background arka plan erişim sınıfı
background color cancellation arka plan renk iptali
background noise arka plan gürültüsü
Medical
genetic background genetik geçmiş
scientific background bilimsel altyapı
scientific background bilimsel zemin
Psychology
background firing rate zemin ateşlenme oranı
figure-background perception figür-zemin algısı
Statistics
background information bilgi birikimi
Physics
cosmic microwave background radiation kozmik mikrodalga arkaplan ışıması
natural background doğal çevre ışıması
Chemistry
background radiation zemindeğer ışıması
Biochemistry
background count taban sayımı
Literature
background story film ya da bir kitapta karakterin başına evvelce gelmiş bir olayın hikayesi
background story geri/arka plan
Linguistics
background information artalan bilgisi
Environment
background count arka plan miktarı
background level arka plan seviyesi
background radiation arka plan radyasyon miktarı
Military
background count temel sayım
Theatre
background music arka müziği
Cinema
background film diplik film