closure - Turkish English Dictionary
History

closure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "closure" in Turkish English Dictionary : 30 result(s)

English Turkish
Common Usage
closure n. kapanma
closure n. kapatma
closure n. kapama
General
closure v. oylamaya geçmek
closure v. koymak
closure n. kapanım
closure n. kapatma
closure n. kötü bir şeye son verme
closure n. kapanma
closure n. kapatıcı
closure n. kapama
closure n. oylamaya geçme
closure n. kapanış
closure n. son verme
closure n. bitirme
Trade/Economic
closure kapanış
Politics
closure kapatma
closure müzakere sonu
Technical
closure kapanma
closure kilit
closure conta
Informatics
closure kapsanım
Construction
closure kapanma
Medical
closure klosür
closure bir açıklığı kapatma
Food Engineering
closure kapak
Linguistics
closure kapanıklık
closure kapalılık
closure kapanma
Hunting
closure tüfek fişeğinin ağzını kapatan tıkaç maddesi

Meanings of "closure" with other terms in English Turkish Dictionary : 119 result(s)

English Turkish
General
closure motion n. kapanma önergesi
closure property n. kapalılık özelliği
error of closure n. kapanma hatası
site closure and stabilization n. alanın kapatılması ve düzenlenmesine ilişkin eylemler
account closure hesap kapama
account closure form hesap kapama formu
account closure request hesap kapama isteği
account closure request hesap kapama talebi
Trade/Economic
administrative closure idari kapanış
closure entry kapanış maddesi
closure of accounts hesapların kapanması
closure of the bid teklif süresinin kapanması
financial close/closure finansal kapanış
year-end closure dönem sonu hesapların kapanışı
Law
closure case kapatma davası (siyasi parti vb)
Politics
closure of borders sınırların kapanması
closure of political parties siyasi partilerin kapatılması
embassy closure elçilik kapatma
notice of closure kat ihtarnamesi
orderly closure usulüne uygun tasfiye
over-closure case kapatma davası
Technical
bung closure system tapalı kapatma sistemi
closure block kanat sonlandırma parçası
closure disc sonlandırma diski
closure method before washing and drying and or dry cleaning yıkama kurutma veya kuru temizlemeden önce kapatma metodu
closure piece sonlandırma parçası
closure piece kanat sonlandırma parçası
closure sheet ambalaj sacı/levhası
closure tape kapatma bantı
container-closure integrity test kap-kapak bütünlük testi
error of closure kapanma hatası
eye closure göz kapalılığı
inserted flange type closure systems geçirmeli flanş tipli kapak sistemleri
method of closure kapama metodu
method of closure kapama yöntemi
plastic closure plastik tıpa
plug closure system tapalı kapatma sistemi
radial error of closure radyal kapama hatası
rubber closure kauçuk tıpa
screw cap closure vidalı kapaklı kapatma sistemi
space closure ara/aralık kapama
valve seat and closure mechanism vana sızdırmazlık elemanı oturma yüzeyi ve kapama mekanizma
Computer
closure line kapanış çizgisi
eye aperture/closure göz açıklığı/kapalılığı
Informatics
single-ended closure tek taraftan erişilen koruncak
Telecom
cable splice closure kablo dış kılıf eki
fiber optic splice closure lifli optik birleştirme sonlandırması
splice closure lif kaynak koruması
splice closure ek kutusu
Textile
back closure arkadan kapanan/fermuarlı
concealed closure gizli kapama
fake closure sahte kapama
fly closure patlet kapama
front closure ön kapama
polo closure polo kapama
Automotive
closure panels/knee bolsters kapama panelleri/diz yastıkları
power closure mechanisms güç kapama mekanizmaları
rear closure dynamic weatherstrip arka kapama ve dinamik conta
rear closure hinges arka kapama menteşeleri
rear closure support & checks arka kapama destek ve tahditleyicileri
rear closure, deck lid, liftgate and tailgate outer handle lock mechanism arka kapama, bagaj kapağı, yukarıya açılan arka panel ve arkakapak dış tutamak kilit mekanizması
Traffic
lane closure şerit kapama
Aeronautic
rate of closure kapanma hızı
rate of longitudinal closure uzunlamasına kapanma hızı
Marine
closure of navigation geminin seyrinin engellenmesi
closure problem kapalılık yüzdesi
river-mouth closure nehir ağzı kapanması
Petrol
closure of the trap kapan kapaması
Medical
angle closure glaucoma açı kapanması glokomu
chest closure toraks kapatılması
child resistant closure çocuk emniyetli kapak
closure integrity test kap uyum testi
closure of atrial septal defect atriyal septal defektin kapatılması
closure of patent ductus arteriosus patent duktus arteriyozusun kapatılması
closure of skin cilt kapatılması
closure of the defect defektin kapatılması
closure of the neural canal nöral kanalın kapanması
container closure system kap kapak sistemi
delayed skin closure geciktirilmiş cilt kapatılması
delayed wound closure geç dönem yara kapanması
elastomeric closure elastomerik kapak
failure of neural tube closure nöral tüpün kapanma yetersizliği
late closure geç kapanma
percutaneous transcatheter closure perkutan transkatater kapama
post-operative perforation closure rate postoperatif perforasyon kapanma oranı
premature closure of the frontal fontanelle frontal fontonelin erken kapanması
primary closure primer kapatma
primary closure primer sütürle kapatma
primary closure primer onarım
total excision and primary closure method total eksizyon ve primer kapama yöntemi
tracheostomy closure trakeostominin kapatılması
transcatheter closure of ventricular septal defect transkateter yöntemle ventriküler septal defektinin kapatılması
wound closure yara kapama
Psychology
law of closure kapatma yasası
need for closure kapatma ihtiyacı
visual closure görsel kapatma
Dentistry
orthodontic space closure ortodontik boşluk kapatma
space closure aralık kapatma
Optics
appositional angle closure üst üste binmiş açı kapanması
synechial angle closure sineşili açı kapanması
visual closure görüntü tamamlaması
Food Engineering
safety closure emniyet bandı
zip lock closure fermuarlı kapatma
Math
algebraic closure cebirsel kapanış
closure property kapalılık özelliği
closure property of multiplication çarpmaya kapalılık özeliği
convex closure dışbükey kaplam
Marine Biology
seasonal closure sezonsal kapama
seasonal closure mevsimsel kapama
spatial closure alansal yasak
temporal closure geçici kapama
time closure zaman yasağı
Tobacco
double end closure drum ara kapama tamburu
Linguistics
inner closure iç kapanım
outer closure dış kapamalı
velic closure art damak kapanmalı
Military
closure minefield kapama mayın tarlası
closure of horizon ufuk kapaması
emergency nozzle closure system acil püskürtücü kapama sistemi