diamond - Turkish English Dictionary
History

diamond

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "diamond" in Turkish English Dictionary : 17 result(s)

English Turkish
Common Usage
diamond n. elmas
General
diamond n. camcı keskisi
diamond n. baklava şekli
diamond n. baklava biçimi
diamond n. elmas
diamond n. karo
diamond n. baklava
diamond n. beysbol oyun alanı
diamond adj. baklava biçimli
diamond adj. elmastan
Technical
diamond eşkenar dörtgen baklava şekli
Places
diamond illinois eyaletinde yerleşim yeri
diamond missouri eyaletinde şehir
Baseball
diamond iç alan
diamond oyun alanı
British Slang
diamond mükemmel
diamond harika

Meanings of "diamond" with other terms in English Turkish Dictionary : 244 result(s)

English Turkish
General
black diamond n. karaelmas
diamond cutter n. elmastıraş
certified diamond n. sertifikalı pırlanta
spoonmaker's diamond n. kaşıkçı elması
diamond drill n. elmas uçlu delici
diamond jubilee n. altmışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü
diamond pencil n. elmaslı kalem
rough diamond n. ham elmas
diamond saw n. elmaslı testere
black diamond n. siyah elmas
diamond glass cutter n. elmastıraş
diamond cutter n. elmas keski
diamond ring n. elmas yüzük
glazier's diamond n. elmas
diamond ring n. pırlanta yüzük
diamond bit n. elmas uç
diamond antenna n. çapraz anten
diamond jubilee n. altmışıncı yıldönümü
glass diamond n. elmas
glass diamond n. camkeser
diamond wedding anniversary n. altmışıncı evlilik yıl dönümü
diamond wedding n. altmışıncı evlilik yıldönümü
hope diamond n. dünyanın en büyük mavi elması
diamond syndicate n. elmas karteli
diamond wholesaler n. elmas toptancısı
dirty diamond n. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
war diamond n. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
conflict diamond n. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
blood diamond n. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
blue diamond n. mavi elmas
diamond vault n. elmas kasası
diamond safe n. elmas kasası
diamond burglary n. elmas soygunu
diamond jewelry n. pırlanta takı
diamond-mesh fence n. tel örgü
diamond wedding anniversary n. 60. evlilik yıl dönümü
diamond sword n. elmas kılıç
diamond man n. elmas adam
pave-set diamond n. tamtur elmas
pave-set diamond n. tamtur elmas yüzük
eye clean diamond n. içinde hiçbir leke görülmeyecek şekilde kesilmiş elmas
diamond necklace n. elmas kolye
table diamond n. üzeri düz traşlanmış elmas
containing diamond adj. elmaslı
diamond-shaped adj. baklava biçiminde
diamond-shaped adj. elmas şeklinde olan
diamond-shaped adj. elmas biçimli
diamond-shaped adj. elmas biçiminde
diamond-studded adj. elmas kakmalı/işlemeli
Colloquial
a rough diamond özünde iyi ama kaba kimse
a diamond in the rough işlenmemiş elmas
diamond in the rough eğitilmemiş/yontulmamış insan
diamond in the rough işlenmemiş elmas
diamond in the rough işlenmemiş cevher
a diamond in the rough eğitilmemiş/yontulmamış insan
a rough diamond eğitilmemiş/yontulmamış insan
a diamond in the rough işlenmemiş cevher
a rough diamond işlenmemiş cevher
a rough diamond işlenmemiş elmas
diamond in the rough aslen iyi ancak tavırları kibar ve zarif olmayan biri
a diamond in the rough aslen iyi ancak tavırları kibar ve zarif olmayan biri
a rough diamond aslen iyi ancak tavırları kibar ve zarif olmayan biri
Idioms
diamond cut diamond dinsizin hakkından imansız gelir
diamond cut diamond çivi çiviyi söker
Slang
diamond geezer yardımsever ve güvenilir kişi
diamond geezer efsanevi bir kahraman
Trade/Economic
diamond water paradox elmas su paradoksu
Politics
hot diamond kanlı/kirli elmas
hot diamond savaş elması
conflict diamond kanlı/kirli elmas
blood diamond kanlı/kirli elmas
converted diamond kanlı/kirli elmas
conflict diamond savaş elması
blood diamond savaş elması
converted diamond savaş elması
war diamond kanlı/kirli elmas
war diamond savaş elması
Industry
industrial diamond sanayi elması
Technical
diamond borer elmaslı matkap
diamond engine eşkenar şeklinde dizel motoru
diamond antenna çapraz anten
diamond drilling elmas uçla sondaj
diamond drilling bit elmaslı matkap ucu
black diamond maden kömürü
diamond shape elmas şeklinde
diamond core drill bit elmaslı karot matkap ucu
diamond drilling elmaslı delme
diamond hammer tarama çekici
diamond crown elmaslı uç
diamond shape paralelkenar
diamond wire saw elmaslı tel kesme makinesi
diamond drill elmas delgi
diamond cutting saw elmas kesici
diamond mesh baklavalı tel örgü
diamond shaped baklavalı
diamond shaped baklava biçimli
diamond wheel elmastıraş ayna
diamond saw elmaslı testere
diamond mesh kümesteli
diamond shaped elmaskesme
diamond glass cutter elmas
diamond hammer baklavalı çekiç
diamond washer baklava pul
diamond drill elmas uçlu delici
diamond bit elmas uç
diamond glass cutter elmaslı camkeser
diamond tool elmas uçlu aygıt
diamond cutter elmas keski
diamond-mesh lath baklavalı tel örgü
diamond-shaped baklava biçimli
diamond-mesh lath kümes teli
diamond-pointed chisel elmas uçlu keski
diamond shaped baklava biçiminde
diamond burr elmas freze
diamond bur elmas freze
diamond embossed sheet baklava dilimli sac
thin film diamond ince zar elması
diamond billet kaçık kütük
single-crystal diamond tek taneli elmas
sintered polycrystalline diamond toplaşık çoktaneli elmas
vickers diamond pyramid hardness vickers elmas piramit sertliği
black diamond kara elmas
sintered polycrystalline diamond sinterlenmiş çok taneli elmas
black diamond sondaj elması
vickers diamond pyramid hardness tester vickers elmas piramit sertlikölçeri
black diamond karaelmas
glass diamond camkeser
diamond wheel elmastraşlı ayna
diamond cut-off wheel elmaslı kesme çarkı
diamond wheel elmaslı çark
diamond cutting elmas traşlama
diamond grinding wheel elmaslı taşlama çarkı
diamond pyramid hardness elmas piramit sertliği
diamond drilling elmaslı sondaj
diamond boring elmaslı delme
diamond dresser elmas yontucu
diamond film elmas zar
diamond tool elmas uçlu takım
diamond abrasives elmas aşındırıcılar
diamond pyramid hardness test elmas piramit sertlik deneyi
diamond cutting shop elmas traşlama atölyesi
diamond-tipped tools elmas uçlu takımlar
diamond subtitutes elmas yerine geçen maddeler
diamond mine elmas madeni
diamond paste elmas macun
diamond drill elmas uçlu matkap
diamond grinding elmaslı taşlama
diamond rock drill elmaslı kaya matkabı
diamond knife elmas bıçak
diamond setter elmas kakıcı
diamond paste elmas pasta
diamond glass-cutter elmaslı camkeser
diamond cubic elmas küpsel
diamond cubic structure elmas küp yapı
diamond pyramid hardness number elmas piramit sertlik numarası
diamond mould elmas kalıp
diamond pointengraving elmas işleme
diamond sawing elmaslı testereleme
diamond cutter elmas uçlu keski
polycrystalline diamond çok taneli elmas
glazer's diamond camcı elması
polycrystalline sintered diamond çok taneli sinterli elmas
cutter's diamond kesme elması
diamond patterned glass baklava desenli cam
diamond roughing passes baklava biçimli hazırlama pasoları
diamond cut baklava biçimli kesilmiş cam
block diamond zımpara elması
diamond cubic küpsel elmas
polishing diamond parlatma elması
man-made diamond yapay elmas
natural diamond doğal elmas
polycrystalline sintered diamond çok taneli toplaklanmış elmas
diamond pass mayın kalibre
diamond pass eşkenar dörtgen kalibre
diamond pass eşkenar dörtgen geçi
diamond drilling equipment elmaslı sondaj donanımı
diamond core drilling equipment elmaslı sondaj donanımı
diamond reaming shell elmaslı portkron
impregnated diamond bit emprenye elmas matkap
diamond core bit elmaslı karot matkabı
diamond quality elmas kalitesi
surface set diamond bit taşlı elmas matkap
characteristics of diamond instruments elmas aletlerin özellikleri
wireline diamond core drilling equipment çelik halatlı elmas sondaj donanımı
grindability of raw optical glass with diamond pellets ham optik camın elmas parçalarla aşındırılabilirliği
grindability with diamond pellets elmas parçalarla aşındırılabilirlik
water-diamond paradox su-elmas paradoksu
water-diamond paradox elmas su çelmecesi
Computer
solid diamond düz elmas
diamond line baklava deseni
diamond arrow elmas ok
diamond dots baklava noktalar
dotted diamond noktalı elmas
filled diamond dolu baklava
hollow diamond boş baklava
Mechanic
diamond tools elmas takımlar
polycrystallin diamond çok kristalli elmas
Construction
diamond pane baklava biçiminde pencere camı
diamond pencil camcı elması
diamond pencil elmaslı kalem
diamond slate baklava karo
glazier's diamond camcı elması
Automotive
half diamond junction yarım diamond kavşak
diamond tools elmas aletler
diamond star elmas yıldız
three-level diamond junction üç seviyeli elmas kavşak
Traffic
diamond lane birden fazla yolcu taşıyan araçlara ayrılmış şerit
diamond lane birden fazla yolcu ile giden araçlara ayrılmış şerit
Railway
diamond crossing kruvasman
diamond crossing ingiliz makası
diamond point elmas uç
diamond point baklava biçimli geçit
non-standard diamond crossing standart dışı kruvazman
standard diamond crossing standart çapraz geçiş
Aeronautic
diamond wing eşkenar dörtgen kanat
diamond pyramid hardness test elmas koni sertlik deneyi
Mining
black diamond karbonado
black diamond karaelmas
black diamond endüstri elması
black diamond siyah elmas
diamond crown elmaslı kron
diamond drilling elmaslı delme
diamond drilling elmas uçlu matkapla delme
diamond crown elmaslı uç
diamond mine elmas madeni
diamond mines elmas madenleri
Medical
gardner–diamond syndrome gardner-diamond sendromu
Dentistry
diamond instruments elmas aletler
diamond rotary instruments elmas döner aletler
Marine Biology
diamond mesh codend rombik gözlü torba
diamond sturgeon çar balığı
diamond sturgeon rus mersin balığı
Astronomy
solar eclipse diamond ring güneş tutulması elmas yüzüğü
Geology
diamond drilling elmaslı sondaj
Places
black diamond washington eyaletinde şehir
diamond bluff wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
diamond city arkansas eyaletinde şehir
blue diamond nevada eyaletinde şehir
diamond bar kaliforniya eyaletinde şehir
Military
four-rounds illumination diamond dört atımlı aydınlatma mermisi
diamond formation baklava nizamı
Basketball
diamond-and-one baklava ve bir kutu ve bir savunma şeklinin benzeri dört savunma
Baseball
baseball diamond beysbol sahası
British Slang
diamond geezer mükemmel/süper/adamın hası