diamond - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

diamond

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"diamond" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 17 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
diamond i. elmas
General
diamond i. camcı keskisi
diamond i. baklava şekli
diamond i. baklava biçimi
diamond i. elmas
diamond i. karo
diamond i. baklava
diamond i. beysbol oyun alanı
diamond s. baklava biçimli
diamond s. elmastan
Technical
diamond eşkenar dörtgen baklava şekli
Places
diamond illinois eyaletinde yerleşim yeri
diamond missouri eyaletinde şehir
Baseball
diamond iç alan
diamond oyun alanı
British Slang
diamond mükemmel
diamond harika

"diamond" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 239 sonuç

İngilizce Türkçe
General
black diamond i. karaelmas
black diamond i. siyah elmas
blood diamond i. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
blue diamond i. mavi elmas
certified diamond i. sertifikalı pırlanta
conflict diamond i. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
diamond antenna i. çapraz anten
diamond bit i. elmas uç
diamond burglary i. elmas soygunu
diamond cutter i. elmas keski
diamond cutter i. elmastıraş
diamond drill i. elmas uçlu delici
diamond glass cutter i. elmastıraş
diamond jewelry i. pırlanta takı
diamond jubilee i. altmışıncı yıldönümü
diamond jubilee i. altmışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü
diamond man i. elmas adam
diamond necklace i. elmas kolye
diamond pencil i. elmaslı kalem
diamond ring i. pırlanta yüzük
diamond ring i. elmas yüzük
diamond safe i. elmas kasası
diamond saw i. elmaslı testere
diamond sword i. elmas kılıç
diamond syndicate i. elmas karteli
diamond vault i. elmas kasası
diamond wedding i. altmışıncı evlilik yıldönümü
diamond wedding anniversary i. altmışıncı evlilik yıl dönümü
diamond wedding anniversary i. 60. evlilik yıl dönümü
diamond wholesaler i. elmas toptancısı
diamond-mesh fence i. tel örgü
dirty diamond i. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
eye clean diamond i. içinde hiçbir leke görülmeyecek şekilde kesilmiş elmas
glass diamond i. camkeser
glass diamond i. elmas
glazier's diamond i. elmas
hope diamond i. dünyanın en büyük mavi elması
pave-set diamond i. tamtur elmas
pave-set diamond i. tamtur elmas yüzük
rough diamond i. ham elmas
spoonmaker's diamond i. kaşıkçı elması
war diamond i. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
containing diamond s. elmaslı
diamond-shaped s. elmas biçimli
diamond-shaped s. baklava biçiminde
diamond-shaped s. elmas şeklinde olan
diamond-shaped s. elmas biçiminde
diamond-studded s. elmas kakmalı/işlemeli
Colloquial
a diamond in the rough aslen iyi ancak tavırları kibar ve zarif olmayan biri
a diamond in the rough işlenmemiş cevher
a diamond in the rough işlenmemiş elmas
a diamond in the rough eğitilmemiş/yontulmamış insan
a rough diamond özünde iyi ama kaba kimse
a rough diamond eğitilmemiş/yontulmamış insan
a rough diamond işlenmemiş cevher
a rough diamond işlenmemiş elmas
a rough diamond aslen iyi ancak tavırları kibar ve zarif olmayan biri
diamond in the rough aslen iyi ancak tavırları kibar ve zarif olmayan biri
diamond in the rough işlenmemiş cevher
diamond in the rough işlenmemiş elmas
diamond in the rough eğitilmemiş/yontulmamış insan
Idioms
diamond cut diamond dinsizin hakkından imansız gelir
diamond cut diamond çivi çiviyi söker
Slang
diamond geezer yardımsever ve güvenilir kişi
diamond geezer efsanevi bir kahraman
Trade/Economic
diamond water paradox elmas su paradoksu
Politics
blood diamond kanlı/kirli elmas
blood diamond savaş elması
conflict diamond savaş elması
conflict diamond kanlı/kirli elmas
converted diamond kanlı/kirli elmas
converted diamond savaş elması
hot diamond kanlı/kirli elmas
hot diamond savaş elması
war diamond savaş elması
war diamond kanlı/kirli elmas
Industry
industrial diamond sanayi elması
Technical
black diamond sondaj elması
black diamond kara elmas
black diamond maden kömürü
black diamond karaelmas
block diamond zımpara elması
characteristics of diamond instruments elmas aletlerin özellikleri
cutter's diamond kesme elması
diamond abrasives elmas aşındırıcılar
diamond antenna çapraz anten
diamond billet kaçık kütük
diamond bit elmas uç
diamond borer elmaslı matkap
diamond boring elmaslı delme
diamond bur elmas freze
diamond burr elmas freze
diamond core bit elmaslı karot matkabı
diamond core drill bit elmaslı karot matkap ucu
diamond core drilling equipment elmaslı sondaj donanımı
diamond crown elmaslı uç
diamond cubic elmas küpsel
diamond cubic küpsel elmas
diamond cubic structure elmas küp yapı
diamond cut baklava biçimli kesilmiş cam
diamond cut-off wheel elmaslı kesme çarkı
diamond cutter elmas keski
diamond cutter elmas uçlu keski
diamond cutting elmas traşlama
diamond cutting saw elmas kesici
diamond cutting shop elmas traşlama atölyesi
diamond dresser elmas yontucu
diamond drill elmas uçlu matkap
diamond drill elmas delgi
diamond drill elmas uçlu delici
diamond drilling elmas uçla sondaj
diamond drilling elmaslı sondaj
diamond drilling elmaslı delme
diamond drilling bit elmaslı matkap ucu
diamond drilling equipment elmaslı sondaj donanımı
diamond embossed sheet baklava dilimli sac
diamond engine eşkenar şeklinde dizel motoru
diamond film elmas zar
diamond glass cutter elmas
diamond glass cutter elmaslı camkeser
diamond glass-cutter elmaslı camkeser
diamond grinding elmaslı taşlama
diamond grinding wheel elmaslı taşlama çarkı
diamond hammer tarama çekici
diamond hammer baklavalı çekiç
diamond knife elmas bıçak
diamond mesh baklavalı tel örgü
diamond mesh kümesteli
diamond mine elmas madeni
diamond mould elmas kalıp
diamond pass mayın kalibre
diamond pass eşkenar dörtgen kalibre
diamond pass eşkenar dörtgen geçi
diamond paste elmas macun
diamond paste elmas pasta
diamond patterned glass baklava desenli cam
diamond pointengraving elmas işleme
diamond pyramid hardness elmas piramit sertliği
diamond pyramid hardness number elmas piramit sertlik numarası
diamond pyramid hardness test elmas piramit sertlik deneyi
diamond quality elmas kalitesi
diamond reaming shell elmaslı portkron
diamond rock drill elmaslı kaya matkabı
diamond roughing passes baklava biçimli hazırlama pasoları
diamond saw elmaslı testere
diamond sawing elmaslı testereleme
diamond setter elmas kakıcı
diamond shape paralelkenar
diamond shape elmas şeklinde
diamond shaped baklavalı
diamond shaped baklava biçimli
diamond shaped elmaskesme
diamond shaped baklava biçiminde
diamond subtitutes elmas yerine geçen maddeler
diamond tool elmas uçlu aygıt
diamond tool elmas uçlu takım
diamond washer baklava pul
diamond wheel elmastıraş ayna
diamond wheel elmaslı çark
diamond wheel elmastraşlı ayna
diamond wire saw elmaslı tel kesme makinesi
diamond-mesh lath baklavalı tel örgü
diamond-mesh lath kümes teli
diamond-pointed chisel elmas uçlu keski
diamond-shaped baklava biçimli
diamond-tipped tools elmas uçlu takımlar
glass diamond camkeser
glazer's diamond camcı elması
grindability of raw optical glass with diamond pellets ham optik camın elmas parçalarla aşındırılabilirliği
grindability with diamond pellets elmas parçalarla aşındırılabilirlik
impregnated diamond bit emprenye elmas matkap
man-made diamond yapay elmas
natural diamond doğal elmas
polishing diamond parlatma elması
polycrystalline diamond çok taneli elmas
polycrystalline sintered diamond çok taneli toplaklanmış elmas
polycrystalline sintered diamond çok taneli sinterli elmas
single-crystal diamond tek taneli elmas
sintered polycrystalline diamond toplaşık çoktaneli elmas
sintered polycrystalline diamond sinterlenmiş çok taneli elmas
surface set diamond bit taşlı elmas matkap
thin film diamond ince zar elması
vickers diamond pyramid hardness vickers elmas piramit sertliği
vickers diamond pyramid hardness tester vickers elmas piramit sertlikölçeri
water-diamond paradox elmas su çelmecesi
water-diamond paradox su-elmas paradoksu
wireline diamond core drilling equipment çelik halatlı elmas sondaj donanımı
Computer
diamond arrow elmas ok
diamond dots baklava noktalar
diamond line baklava deseni
dotted diamond noktalı elmas
filled diamond dolu baklava
hollow diamond boş baklava
solid diamond düz elmas
Mechanic
diamond tools elmas takımlar
polycrystallin diamond çok kristalli elmas
Construction
diamond pane baklava biçiminde pencere camı
diamond pencil camcı elması
diamond pencil elmaslı kalem
diamond slate baklava karo
glazier's diamond camcı elması
Traffic
diamond lane birden fazla yolcu ile giden araçlara ayrılmış şerit
diamond lane birden fazla yolcu taşıyan araçlara ayrılmış şerit
Railway
diamond crossing ingiliz makası
diamond crossing kruvasman
diamond point elmas uç
diamond point baklava biçimli geçit
non-standard diamond crossing standart dışı kruvazman
standard diamond crossing standart çapraz geçiş
Aeronautic
diamond pyramid hardness test elmas koni sertlik deneyi
diamond wing eşkenar dörtgen kanat
Mining
black diamond karaelmas
black diamond endüstri elması
black diamond siyah elmas
black diamond karbonado
diamond crown elmaslı kron
diamond crown elmaslı uç
diamond drilling elmas uçlu matkapla delme
diamond drilling elmaslı delme
diamond mine elmas madeni
diamond mines elmas madenleri
Medical
gardner–diamond syndrome gardner-diamond sendromu
Dentistry
diamond instruments elmas aletler
diamond rotary instruments elmas döner aletler
Marine Biology
diamond mesh codend rombik gözlü torba
diamond sturgeon çar balığı
diamond sturgeon rus mersin balığı
Astronomy
solar eclipse diamond ring güneş tutulması elmas yüzüğü
Geology
diamond drilling elmaslı sondaj
Places
black diamond washington eyaletinde şehir
blue diamond nevada eyaletinde şehir
diamond bar kaliforniya eyaletinde şehir
diamond bluff wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
diamond city arkansas eyaletinde şehir
Military
diamond formation baklava nizamı
four-rounds illumination diamond dört atımlı aydınlatma mermisi
Basketball
diamond-and-one baklava ve bir kutu ve bir savunma şeklinin benzeri dört savunma
Baseball
baseball diamond beysbol sahası
British Slang
diamond geezer mükemmel/süper/adamın hası