executive - Turkish English Dictionary
History

executive

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "executive" in Turkish English Dictionary : 33 result(s)

English Turkish
Common Usage
executive n. yönetici
executive adj. yönetsel
executive adj. idari
executive adj. yürütme
executive adj. uygulama ile ilgili
executive adj. yürütücü
executive adj. yürütmeye ilişkin
General
executive n. idareci
executive adj. yetkili
executive adj. icra
executive adj. icrai
executive adj. yöneticiye ait
executive adj. yönetimsel
executive adj. uygulayıcı
executive adj. yönetme
executive adj. yetki sahibi
Trade/Economic
executive n. faal idare
executive n. faal idare yürütme yetkisi
executive n. icra organı
executive n. idareci
executive n. icra yetkisi
executive n. üst düzey idareci
executive n. üst düzey yönetici
executive n. yüksek kademe yöneticisi
executive n. yürütme organı
executive adj. icra eden
Law
executive n. yürütme organı
Politics
executive adj. yürütmeyle ilgili
Computer
executive n. yönetim
executive adj. çalıştırıcı
executive adj. yürütücü
executive adj. yürütülebilir
Military
executive adj. muavin

Meanings of "executive" with other terms in English Turkish Dictionary : 353 result(s)

English Turkish
General
executive program n. yönetici program
executive order n. başkanlık emri
executive departments n. yönetici bölümleri
top executive appointment n. yüksek yönetici sınıf ataması
executive ability n. yönetici yeteneği
top executive n. en üst yönetici
executive power n. yürütme yetkisi
executive organ n. yürütme organı
housing executive n. iskan müdürü
communication executive n. iletişim yöneticisi
executive editor n. genel yayın yönetmeni
executive assistant n. özel kalem müdürü
executive officer n. ikinci kaptan
company executive n. firma yetkilisi
local executive personnel n. yerel yönetim personeli
executive power n. yürütme gücü
executive committee n. yürütme kurulu
executive officer n. icra memuru
sales executive n. satış müdürü
executive council n. yürütme kurulu
executive board n. icra heyeti
executive advisory bodies n. yürütmeye yardımcı organlar
account executive n. müşteri temsilcisi
chief executive n. başkan
executive air charter n. özel çarter uçağı
executive summary n. özet (bir raporda vb)
sales executive n. satış yetkilisi
advertising executive n. reklam müdürü
executive director n. baş yönetmen
chief executive officers n. şef yöneticiler
executive committee n. icra heyeti
executive power n. icra kuvveti
executive secretary n. yönetici sekreter
vice president of the executive board n. yönetim kurulu başkan vekili
executive office n. idarehane
executive decision n. idari karar
executive decision n. kritik karar
executive plane n. yönetici uçağı
corporate communication executive n. kurumsal iletişim sorumlusu
executive of company n. firma/şirket yetkilisi
chief executive of company n. genel müdür
chief executive of company n. şirket müdürü
executive (exec) n. yönetici
executive vice president (evp) n. başkan yardımcısı
administrative/executive supervisor or chief n. idari amir
executive coaching n. yönetici koçluğu
digital executive n. dijital yayınlar yönetmeni
senior executive n. kıdemli yetkili/yönetici
executive function n. yürütücü işlev
executive candidate n. yönetici adayı
executive functions n. yürütücü işlevler
chief executive n. başkan
executive producer n. idari yapımcı
mapper (maintaining, preparing and processing executive reports) n. unisys şirketinin geliştirdiği bir dördüncü nesil programlama dili
ex (executive) abrev. yönetici
ex (executive) abrev. idare
ex (executive) abrev. yetkili
exec (executive) abrev. yönetici
exec (executive) abrev. yetkili
exec (executive) abrev. idareci
Trade/Economic
executive vice president n. başkan vekili
design executive officer n. baş tasarım yöneticisi
non-executive director n. bağımsız yönetim kurulu üyesi
chief executive officer n. başkan
chief executive officer n. baş icracı yönetici
chief executive officer n. baş icra sorumlusu
chief executive officer n. baş yönetici
executive vice president n. başkan yardımcısı
chief executive n. baş yönetici
territory executive n. bölge sorumlusu
co-chief executive officer n. eş ceo
co-chief executive officer n. eş icra kurulu başkanı
line executive n. emir komuta zincirindeki yönetici
company executive n. firma sorumlusu
company executive n. firma yetkilisi
finance executive n. finans sorumlusu
executive level n. genel yönetim
chief executive officer n. genel müdür
executive acts n. hükümet işlemleri
account executive n. hesap yöneticisi
executive function n. hükümet
public relations executive n. halkla ilişkiler üst düzey yöneticisi
executive power n. icra kuvveti
executive committee member n. icra kurulu üyesi
executive board member n. idare heyeti üyesi
non-executive director n. icrada görevi olmayan yönetici
executive board member n. icra heyeti üyesi
executive president n. icra kurulu başkanı
executive expense n. idare masrafı
executive management committee n. icra/yönetim kurulu
executive board members n. idare heyeti üyeleri
business executive n. iş idarecisi
executive manager n. idari müdür
executive assistant n. idari asistan
chief executive officer n. icra kurulu başkanı
executive action n. idarenin faaliyeti
executive commitee n. idari komite
chief executive officer n. icra yetkili amir
executive board n. icra kurulu
executive function n. icra fonksiyonu
executive acts n. idari işler
executive commitee n. icra komitesi
chief executive officers n. icra kurulu başkanları
executive report n. idari rapor
chief executive officer n. icra kurulu başkanı
deputy chief executive officer n. icra kurulu başkan vekili
executive action n. icrai faaliyet
executive board members n. icra heyeti üyeleri
executive board n. idare heyeti
executive summary n. idari özet
executive ability n. idarecilik yeteneği
chief executive officer n. icra başkanı
executive order n. kararname
executive trade agreement n. karşılıklı ticari anlaşma
key accounts sales executive n. kilit müşteriler satış yöneticisi
company executive n. kurum yetkilisi
corporate sales executive n. kurumsal satış yetkilisi
executive compensation n. makam ödeneği
executive compensation n. makam tazminatı
executive expense n. müdüriyet masrafı
account executive n. menkul kıymetler borsasında kayıtlı firma temsilcisi
executive director n. murahhas üye
account executive n. müşteri ilişkileri yöneticisi
executive director n. murahhas aza
operation executive n. operasyon sorumlusu
director of executive staff and administrative affairs n. personel ve idari işler müdürü
marketing executive n. pazarlama yetkilisi
project executive n. proje yetkilisi
director of executive staff and administrative affairs n. personel ve idari işler sorumlusu
marketing executive n. pazarlama sorumlusu
sales executive n. satış yönetmeni
sales executive n. satış yetkilisi
executive assistant manager in charge of sales n. satış müdür yardımcısı
jury of executive opinion n. satış tahmini yöntemi
account executive n. reklam şirketi ile müşteri arasındaki temel bağlantı
executive assistant manager in charge of sales n. satıştan sorumlu müdür yardımcısı
company executive n. şirket yöneticisi
company executive n. şirket sorumlusu
company executive n. şirket yetkilisi
design executive officer n. tasarımdan sorumlu baş yönetici
top level executive n. üst düzey yöneticisi konumu
executive coaching n. üst düzey yönlendirme
top executive n. üst kademe yönetici
executive salaries n. uzman maaşları
senior executive n. üst düzey yönetici
top executive n. üst kademe yöneticisi
executive expenses n. yönetim giderleri
executive assistance n. yönetici asistanlığı
chairman of executive council n. yürütme kurulu başkanı
executive expense n. yönetim gideri
executive control n. yönetim görevlilerinin denetlenmesi
executive summary n. yönetici özeti
executive scorecard n. yönetici puan kartı
executive salaries n. yönetici kadro maaşları
executive board members n. yönetim kurulu üyeleri
executive management n. yönetici kadro
executive retreat n. yönetici kadro için dinlence yerleri
executive assistant n. yönetici asistanı
executive training n. yönetici eğitimi
executive team n. yönetici kadro
executive board member n. yönetim kurulu üyesi
executive office n. yönetim ofisi
executive leader n. yönetici lider
executive perks n. yönetici kadrosunun aldığı prim ödemeleri
executive advisor n. yönetim danışmanı
executive candidate n. yönetici adayı
executive judgement n. yönetici tahmini
executive team n. yönetici ekip
executive leadership n. yönetici liderlik
executive board n. yönetim kurulu
executive manager n. yönetim müdürü
executive team n. yönetim ekibi
chairman of the executive board n. yönetim kurulu başkanı
executive manager n. yetkili müdür
executive director n. yönetici müdür
executive agency n. yürütme ajansı
executive advisor n. yönetici danışmanı
executive opinion survey n. yönetici görüşleri anketi
executive decision-making process n. yönetimsel karar verme süreci
executive opinion survey n. yönetici görüşleri anketi
executive function n. yürütme görevi
executive coordinator n. yönetim koordinatörü
executive director n. yetkili müdür
executive training n. yöneticilik eğitimi
executive training n. yönetici yetiştirme
ceo (chief executive officer) n. icra kurulu başkanı
business executive n. şirket yöneticisi
business executive n. ticari işletme yöneten kimse
business executive n. işletmeci
Law
start executive proceeding v. icra takibinde bulunmak
executive board n. başkanlık divanı
executive organs of the state n. devletin idari organları
executive organs of the state n. devletin idari kurumları
general executive board n. genel idare kurulu
executive session n. gizli celse
executive act n. hükümet tasarrufu
executive board n. heyeti idare
executive decision n. icrai karar
executive board n. idare heyeti
executive proceeding n. icra takibi
executive pardon n. idari af
executive act n. icra kanunu
executive organ n. idari kurum
executive ability n. icra yeteneği
executive power n. icra kuvveti
executive organ n. idari organ
executive order n. kanun hükmünde kararname
justices' chief executive n. mahkeme yazı işleri müdürü
executive ability n. sevk ve idare yeteneği
justices' chief executive n. sulh mahkemesi idare amiri
executive transactions n. yürütme işlemi
executive lawyer n. yönetici avukat
executive function n. yürütme görevi
executive branch n. yürütme organı
executive organ n. yürütme organı
executive power n. yürütme organı
executive power n. yürütme erki
Politics
the executive n. devletin idari makamları
the executive n. devletin idari kolu
executive order n. abd kanun hükmünde kararname
executive order n. abd kararnamesi
alternate executive director n. alternatif icra direktörü
european commission executive agency n. avrupa komisyonu yürütme ajansı
executive order n. başkanlık emri
executive order n. başkanlık kararnamesi
executive order n. başkanlık emirnamesi
dual executive n. çift başlı yürütme
foreign trade executive n. dış ticaret yöneticisi
education audiovisual and culture executive agency n. eğitim görsel işitsel ve kültür icra ajansı
education audiovisual and culture executive agency (eacea) n. eğitim görsel işitsel ve kültür icra ajansı
executive agency for the public health programme n. genel sağlık programı yürütme ajansı
executive agency for the public health programme (phea) n. genel sağlık programı yürütme ajansı
executive function n. icra görevi
executive power n. icra yetkisi
executive agreement n. icrai anlaşma
executive board n. icra kurulu
istanbul 2010 european capital of culture agency executive board n. istanbul 2010 avrupa kültür başkenti ajansı yürütme kurulu
executive director n. icra direktörü
executive competence n. icra yetkisi
executive directors n. İcra kurulu direktörleri
executive unit n. icrai birim
executive authority n. icra makamı
chief executive n. icra başkanı
executive council n. icra konseyi
executive committee n. icra komitesi
executive authority n. icra mercii
chairman of the executive board n. İcra kurulu başkanı
executive organ n. icra organı
executive authority n. icra eden idare
central executive board n. merkez yürütme kurulu
central executive committee n. merkez yürütme kurulu
central executive committee n. merkez yürütme kurulu (myk)
central executive board n. merkez yürütme kurulu (myk)
private sector executive n. özel sektör yöneticisi
party executive n. parti yöneticisi
health and safety executive n. sağlık ve güvenlik dairesi
presidential executive office n. rusya devlet başkanlık dairesi
presidential executive office n. rusya devlet başkanlığı dairesi
executive agency for competitiveness and innovation n. rekabet edebilirlik ve inovasyon yürütme ajansı
trans-european transport network executive agency n. trans-avrupa taşımacılık ağı yürütme ajansı
executive, legislative and judicial powers n. yasama, yürütme ve yargı erkleri
executive authority n. yürütme organı
executive control n. yönetimsel kontrol
executive power n. yürütme yetkisi
regulatory committee for executive agencies (rcea) n. yürütme ajansları düzenleyici komitesi
executive board n. yürütme kurulu
executive body n. yürütme organı
executive department n. yürütme dairesi
executive agreement n. yürütme anlaşması
executive development n. yüksek kademe yöneticilerin yetiştirilmesi
executive organ n. yürütme organı
executive power n. yürütme erki
executive function n. yürütme işlevi
executive branch n. yürütme organı
executive power n. yürütme
executive power n. yürütme organı
executive committee n. yürütme komitesi
executive agency n. yürütme ajansı
executive function n. yürütme fonksiyonu
executive agreement n. yürütücü anlaşma
chief executive n. abd başkanı
chief executive n. bir abd eyaletinin valisi
mec (member of the executive council) abrev. yürütme kurulu üyesi
Institutes
central decision and executive board n. merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
Industry
hse (health and safety executive) [uk] abrev. iş sağlığı ve güvenliği
Tourism
executive housekeeper n. kat yöneticisi
Media
deputy executive editor n. genel yayın yönetmeni yardımcısı
broadcast executive n. yayın sorumlusu
Advertising
advertising executive n. reklam müdürü
Technical
communications executive n. iletişim yöneticisi
executive information system n. üst yönetim bilişim sistemi
executive routine n. uygulayıcı yordam
executive system n. yönetici dizge
resident executive n. yerleşik uygulayıcı
executive meeting n. yönetim kurulu toplantısı
executive board n. yönetim kurulu
executive system n. yönetici sistem
executive routine n. yönetici yordam
Computer
communications executive n. iletişim yöneticisi
advanced interactive executive n. ileri etkileşimli yönetici
ms-dos executive menu n. ms-dos yönetici sistem menüsü
ms-dos executive window n. ms-dos yönetici penceresi
executive report n. üst yönetim raporu
executive routine n. uygulayıcı yordam
executive information system n. üst yönetim bilişim sistemi
executive report n. üstyönetim raporu
executive information system n. üstyönetim bilişim sistemi
executive routine n. yürütücü altprogram
executive program n. yürütücü program
executive program n. yönetici program
executive program n. yürütme programı
resident executive n. yerleşik uygulayıcı
executive system n. yönetici dizge
executive routine n. yönetici yordam
executive system n. yönetici sistem
executive program n. yürütücü izlence
Informatics
executive information system n. üstyönetim bilişim sistemi
executive program n. yürütücü program
Telecom
central executive unit n. merkezi yönetim birimi
spectrum services executive n. spektrum hizmetleri yöneticisi
executive information system n. üstyönetim bilişim sistemi
abstract executive n. yönetici özeti
executive summary n. yönetim özeti
Automotive
compact executive car n. kompakt üst sınıf otomobil
executive car n. üst sınıf otomobil
Aeronautic
central executive unit n. merkezi yönetim birimi
central executive unit n. merkezi yönetim birim
Marine
executive officer n. ikinci kaptan
Psychology
central executive n. merkezi yürütme
Pharmaceutics
pharmacy executive n. eczane sorumlusu
Optics
executive bifocals n. yönetici bifokal gözlüğü
Gastronomy
executive chef n. aşçı başı
Education
office management and executive assistant training n. büro yönetimi ve yönetici asistanlığı eğitimi
executive secretary n. genel müdürlük sekreteri
executive education n. yönetici eğitimi
executive mba n. yöneticiler için işletme yüksek lisans programı
executive mba n. yönetici mba
Military
executive order n. abd başkanı emri
battery executive n. batarya subayı
chief executive n. baş yönetici
executive officer n. ikinci komutan
executive analysis n. icrai analiz
executive for reserve and rotc affairs n. ihtiyatlık ve yedek subay hazırlık eğitim teşkilat işleri muavini
executive officer (XO) n. kurmay başkanı
executive assistant of chief of staff n. kurmay başkanı icra subayı
executive officer n. muavin
executive agent for the joint chiefs of staff n. müşterek kurmay başkanları heyeti icra üyesi
defence industry executive committee n. savunma sanayii icra komitesi
Cinema
executive producer n. baş yapımcı
Abbreviation
nirex (nuclear industry radioactive waste executive) n. nükleer sanayi radyoaktif atık yönetimi
eo (executive order) n. başkanlık emri
eo (executive order) n. kararname
epp (executive pension plan) n. şirket emeklilik planı