flexible - Turkish English Dictionary
History

flexible

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "flexible" in Turkish English Dictionary : 29 result(s)

English Turkish
Common Usage
flexible adj. bükülgen
flexible adj. esnek
General
flexible adj. elastiki
flexible adj. sabit olmayan
flexible adj. eğilir
flexible adj. değişken
flexible adj. uysal
flexible adj. yumuşak başlı
flexible adj. hareket kabiliyeti yüksek
flexible adj. kolay bükülür
flexible adj. elastik
flexible adj. lastikli
flexible adj. yumuşak
flexible adj. esnek
flexible adj. eğilebilir
flexible adj. esner
flexible adj. esneklik
flexible adj. esneyebilir
Trade/Economic
flexible elastikli
flexible değişik
flexible kararsız
flexible mütehavvil
flexible değişken
Technical
flexible bükülgen
flexible fileksıbl
flexible eğilebilir
flexible bükülebilir
Medical
flexible fleksibl
Food Engineering
flexible esnek

Meanings of "flexible" with other terms in English Turkish Dictionary : 316 result(s)

English Turkish
General
be flexible v. esnek olmak
flexible rate n. esnek kur
flexible cable n. bükülgen kablo
flexible production n. esnek üretim
flexible time n. esnek zaman
flexible manufacturing systems n. esnek imalat sistemleri
flexible working n. esnek çalışma
flexible hours of labor n. esneklik çalışma saatleri
flexible exchange rate system n. değişken kur sistemi
flexible working n. atipik çalışma
flexible constitution n. esnek anayasa
flexible leather n. esnek deri
flexible working hours n. esnek çalışma saatleri
flexible use n. esnek kullanım
flexible joint n. esnek bağlantı
flexible joint n. esnek eklem
flexible dose n. değişken doz
flexible carrier bag n. esnek taşıma torbası
flexible design structure n. esnek tasarım yapısı
flexible braid n. esnek örgü
in a flexible manner adv. esnek biçimde
flexible dose adv. esnek doz olarak
Trade/Economic
flexible manufacturing system aynı fabrikada ufak partiler halinde farklı malların üretilmesine olanak sağlayan türde bir otomasyon
flexible benefits esnek avantajlar
flexible delivery teslimde esneklik
flexible exchange rate dalgalı kur sistemi
flexible accelerator esnek hızlandırıcı
flexible budget esnek bütçe
flexible exchange rate yüzen kur sistemi
flexible pricing esnek fiyat
flexible exchange rate esnek kur sistemi
flexible exchange rate değişken kur sistemi
flexible working time esnek çalışma zamanı
flexible wages esnek ücretler
flexible prices esnek fiyatlar
flexible exchange rate esnek döviz kuru
flexible funds esnek fonlar
flexible budget değişken bütçe
flexible rate değişken kur
flexible standard değişken standart
flexible tariff değişken tarife
flexible schedule değişken program
flexible rate esnek kur
flexible exchange rate system esnek döviz kuru sistemi
flexible accelerator model esnek hızlandıran modeli
flexible account limit esnek hesap limiti
flexible-balanced funds esnek –dengeli fonlar
flexible budget mütehavvil bütçe
flexible standard mütehavvil standart
flexible tariff mütehavvil tarife
flexible tariff esnek tarife
flexible schedule esnek çalışma programı
flexible working hour esnek çalışma saati
flexible manufacturing system esnek üretim sistemi
flexible manufacturing system esnek imalat sistemi
flexible production system esnek üretim sistemi
flexible accumulation esnek birikim
flexible spending account (fsa) esnek harcama hesabı
flexible cost-plus pricing esnek maliyet artı fiyatlandırma
flexible auctions esnek ihaleler
flexible employment esnek istihdam
flexible working hours esnek çalışma saatleri
flexible working arrangement esnek çalışma düzeni
flexible commercial loan ticari esnek kredi
flexible working hours esnek çalışma saatleri
flexible exchange rates esnek döviz kuru
flexible working esnek çalışma
flexible exchange rate regime esnek döviz kuru sistemi
Politics
flexible response doctrine esnek karşılık doktrini
flexible credit line (fcl) esnek kredi hattı
flexible credit line (fcl) esnek kredi hattı
Insurance
flexible income pmf gelir amaçlı esnek eyf
flexible growth pmf büyüme amaçlı esnek eyf
flexible-balanced funds esnek–dengeli fonlar
Technical
flexible plate fieksibıl plaka
flexible skin fleksıbıl kabuk
flexible metallic packing esnek metalik salmastra
flexible cellular material esnek köpük maddesi
flexible connection esnek bağlantı
flexible cellular material esnekgözenekli malzeme
flexible joint esnek bağlantı
flexible coupling esnek akupleman
flexible sheet esnek levha
flexible plate bükülgen plaka
flexible shell fleksıbıl kabuk
flexible pavement fileksibıl kaplama
flexible shaft esnek mil
flexible pavement esnek kaplama
flexible conduit system bükülgen boru sistemi
flexible card clothing wires esnek tarak garnitür telleri
flexible fuel esnek yakıt
flexible pipe esnek boru
flexible plate esnek plaka
flexible wall fileksibil duvar
flexible hose esnek hortum
flexible waveguide bükülebilir dalga kılavuzu
flexible pipe hortum
flexible coupling esnek bağlantı
flexible coaxial cable bükülgen eşeksenli kablo
flexible pipe fileksibıl boru
flexible hose helezoni hortum
flexible coupling esnek bağlama
flexible resistor bükülebilir direnç
flexible manufacturing esnek imalat
flexible waveguide esnek daga kılavuzu
flexible insulating sleeve bükülgen yalıtıcı manşon
flexible head spanner esnek başlı ingiliz anahtarı
flexible duct esnek kanal
flexible disk flopi disk
armoured flexible conveyor kıvrılır zırhlı konveyör
flexible joint esnek conta
armoured flexible conveyor kıvrılır kuşanık taşıyıcı
flexible hose bükülgen hortum
flexible hose pipe connection fren aküplömanı
flexible cable esnek kablo
flexible conductor bükülgen iletken
flexible cable bükülgen kablo
flexible hose pipe dummy coupling fren aküplöman askısı
flexible drive for auxiliary equipment yardımcı motor fleksibl mili
flexible material esnek gereç
flexible metal hose esnek metal hortum
flexible ducting esnek bağlama kanalı
single sided flexible printed board tek yüzlü esnek baskılı levha
cellular polymeric flexible material gözenekli polimerik esnek madde
double sided flexible printed board çift yüzlü esnek baskılı levha
preformed flexible steel wire önceden biçimlendirilmiş esnek çelik tel
flexible rubber hose esnek lastik hortum
flexible plastic esnek plastik
flexible connections esnek bağlantılar
flexible connections bükülgen bağlantılar
flexible elastomeric seal esnek elastometrik conta
urethane-based flexible foam pillow üretan esaslı esnek köpük yastık
flexible copper-clad polyester film bakır kaplı esnek poliester film
flexible cellular polymeric material esnek gözenekli polimer malzeme
flexible cellular polymeric material esnek gözenekli polimerik malzeme
combined flexible electrical insulation material birleşik bükülgen elektrik yalıtım malzemesi
guided type fall arrester on a flexible anchorage line esnek bir ankraj hattı üzerindeki kılavuz tip düşmeyi önleme tertibatı
braided flexible cable örgülü bükülgen kablo
flexible shell esnek kabuk
cores of flexible cables bükülgen kabloların damarları
flexible multilayer printed boards with through connections geçiş bağlantılı bulunan esnek çok tabakalı baskılı devre levhaları
core colors of flexible cables and cords bükülgen kablo ve kordonların damar renkleri
high-pressure flexible die forming yüksek basınçlı esnek kalıpta biçimleme
flexible cam bükülebilir kam
flexible mandrel esnek mandrel
flexible manufacturing systems esnek imalat sistemleri
flexible mould esnek kalıp
flexible dummy bar esnek kukla çubuğu
flexible die forming esnek kalıp yapma
flexible composites esnek karmalar
flexible connectors elastik bağlantı elemanları
empty sack made from thermoplastic flexible film termoplastik esnek filmden yapılmış boş torba
heat-resistant flexible cable ısıya dayanıklı bükülgen kablo
flexible copper-clad polyester film bakır kaplı esnek polyester film
flexible dummy bar esnek tampon çubuğu
flexible manufacturing systems esnek yapım dizgeleri
flexible system esnek dizge
cryogenic flexible hose kroyojenik esnek hortum
high-pressure flexible connections yüksek basınçlı esnek bağlantılar
flexible coaxial cable assemblies bükülebilir koaksiyel kablo montajları
sacks made from thermoplastic flexible film termoplastik esnek filmden yapılmış torbalar
semi-flexible polyvinyl chloride tile polivinilklorürden yarı esnek karo
flexible tube bükülebilir tüp
flexible couplings used in mechanical power transmission- mekanik güç aktarımında kullanılan esnek kaplinler
flexible packaging esnek paketleme
cellular flexible polymeric materials gözenekli esnek polimer maddeler
low-density flexible cellular materials düşük yoğunluklu esnek gözenekli maddeler
polyurethane sheathed flexible cable poliüretan kılıflı bükülgen kablo
flexible sheet material bükülgen yaprak malzeme
flexible couplings used for mechanical power transmission mekanik güç aktarmakta kullanılan esnek kavramalar
flexible tubing and connections esnek boru ve bağlantı elemanları
flexible sheets esnek levhalar
flexible printed board bükülebilir baskılı devre
flexible heating appliance bükülebilir ısıtıcı
sacks made of thermoplastic flexible film termoplastik esnek filmden yapılan torbalar
intersector thin flexible card sektörlerarası ince esnek kart
flexible polymeric materials esnek polimerik malzemeler
flexible sheets for waterproofing su yalıtımı için esnek levhalar
flexible pipe systems esnek boru sistemleri
sacks made from thermoplastic flexible film termoplastik filmden yapılmış torbalar
thin flexible vertical specimen düşey konumlu ince esnek deney numunesi
flexible and rigid cellular polymeric materials esnek ve sert gözenekli polimerik malzemeler
flexible cylindrical plastic tube bükülebilir silindirik plastik tüp
flexible cylindrical metallic tube bükülebilir silindirik metal tüp
flexible conical metallic tube bükülebilir konik metal tüp
flexible conduit systems bükülgen boru sistemleri
sack made from thermoplastic flexible film termoplastik esnek filmden yapılmış torba
thermoplastic flexible film termoplastik esnek film
flexible cellular polymeric materials esnek gözenekli polimerik malzemeler
cylindrical flexible laminated tube bükülebilir silindirik lamine tüp
cores in cables and flexible cords kablolar ve bükülgen kordonlarda damarlar
flexible pipe elements esnek boru elemanları
non-metallic flexible tube metal olmayan esnek tüp
metallic flexible pipe esnek metal boru
metallic flexible tube esnek metal tüp
flexible coupling elastik kaplin
flexible suspension system hareketli askı sistemi
flexible metal hose elastik metal hortum
cables for flexible connections bükülgen bağlantılar için kablolar
flexible coaxial cable assemblies bükülgen koaksiyal kablo donanımları
flexible cylindrical metallic tube bükülebilir silindirik metalik tüp
heat-shrinkable semi-flexible polyvinylidene fluoride sleeve ısıyla büzülebilen yarı bükülgen poliviniliden florür manşon
flexible carrier bag esnek taşıma torbası
flexible sheet heating elements bükülgen kılıflı ısıtma elemanları
heat-resistant flexible cables ısıya dayanıklı bükülgen kablolar
flexible cable insulated and sheathed with halogen-free thermoplastic compounds halojensiz termoplastik yalıtımlı ve kılıflı bükülgen kablo
flexible insulating sleeving bükülgen yalıtıcı manşonlar
flexible plastics-coated detonating cord esnek plastik kaplanmış ateşleme fitili
flexible plastics-coated detonating cord esnek plastik kaplanmış infilakli fitil
flexible fibrous-overbraided detonating cord üzeri örgülü esnek lifli ateşleme fitili
flexible fibrous-overbraided detonating cord üzeri örgülü esnek lifli infilaklı fitil
flexible feed chute esnek mermi yolu
flexible buried pipe esnek gömülü boru
flexible organic light emitting diode (foled) esnek organik led
Computer
flexible disk disket
flexible conductor bükülgen iletken
flexible disk flopi disk
data interchange on flexible disk cartridges esnek disk kartuşları üzerinde veri değişimi
unrecorded flexible disk cartridge kayıt edilmemiş esnek disk kartuşu
flexible length instruction extensions (flix) esnek uzunluktaki komut uzantıları
Telecom
flexible alerting esnek ikaz
Electric
flexible waveguide bükülebilir dalga kılavuzu
flexible resistor bükülebilir direnç
flexible cord esnek kordon
flexible cord bükülgen kordon
flexible coaxial cable bükülgen eşeksenli kablo
semi-flexible coaxial cable yarı esnek eş eksenli kablo
polyurethane sheathed flexible cable poliüretan kılıflı bükülgen kablo
heat-resistant flexible cable ısıya dayanıklı bükülgen kablo
polyvinyl chloride insulated flexible cable polivinil klorür yalıtımla bükülgen kablo
flexible connections bükülgen bağlantılar
flexible cables for lifts asansörler için bükülgen kablolar
intended to be connected to electric supply by a flexible cord and a plug bükülgen bir kordon ve bir fiş ile elektrik besleme sistemine bağlanması amaçlanan
Textile
dry flexible leather kuru esnek deri
Construction
flexible coupling esnek bağlantı
flexible mounting esnek montaj
flexible shaft esnek şaft
flexible wire kordon tel
flexible wire esnek kablo
flexible shaft esnek kanal
flexible envelope esnek kaplama
flexible cord esnek kablo
flexible metal tubing esnek metal boru
flexible metal roofing esnek metal çatı örtüsü
flexible tubing esnek boru
flexible mounting sarsıntı iletmez bağlama
flexible connection esnek bağlama
flexible ducting esnek bağlama kanalı
flexible coupling esnek kavrama
flexible seamless tubing esnek eksiz boru
flexible metallic hose bükülgen metalik boru
flexible connector esnek bağlayıcı
flexible sheet esnek levha
flexible pipe esnek boru
flexible duct esnek kanal
flexible cord bükülebilir kordon
flexible pavement esnek kaplama
flexible conduit esnek boru
flexible suspension esnek askı
flexible shaft esnek mil
flexible metals esnek metaller
flexible cord esnek kordon
flexible wall esnek dayanma duvarı
flexible coupling lastik kavrama
flexible cord kordon
flexible drop-chute esnek şüt
flexible waterproofing sheet esnek su yalıtım levhası
flexible sheets for waterproofing su sızdırmazlık amaçlı esnek levhalar
flexible aluminum tube bükülebilir alüminyum tüp
flexible ducts esnek kanallar
flexible hinge esnek menteşe
aluminium flexible ducts alüminyum esnek kanallar
flexible pavement esnek yol kaplaması
Automotive
flexible coupling esnek kavrama
flexible coupling esnek kaplin
flexible coupling telafi edici mafsal
flexible fuel tubing benzin borusu
flexible brake pipe esnek fren borusu
flexible brake hose esnek fren hortumu
flexible fuel tubing esnek yakıt borusu
flexible clutch esnek kavrama
flexible fuel line esnek yakıt hattı
flexible fuel vehicle esnek yakıtlı taşıt
flexible coupling esnek mafsal
flexible duct esnek boru
flexible impeller pump esnek çarklı pompa
flexible claw grabber esnek çengelli tutucu
flexible manufacturing esnek imalat
flexible drive esnek tahrik
flexible brake pipe esnek fren borusu
flexible drive handle esnek sap
flexible fuel vehicle esnek yakıtlı araç
flexible flyer fleksibl flayer
Traffic
flexible superstructure esnek üstyapı
Railway
flexible material esnek malzeme
Aeronautic
flexible wall ayarlanabilir duvar
flexible use of airspace havasahasınin esnek kullanımı
flexible use of airspace hava sahasının esnek kullanımı
Marine
flexible submerged breakwater esnek yarı batık dalgakıran
Medical
flexible dose değişken doz
flexible fiberoptic bronchoscope bükülebilir fiberoptik bronkoskop
fiberoptic flexible bronchoscopy fiberoptik fleksibl bronkoskopi
flexible endoscopy bükülebilir endoskopi
flexible videocolonoscopy bükülebilir videokolonoskopi
flexible colonoscopy bükülebilir kolonoskopi
Food Engineering
flexible package esnek ambalaj
flexible packaging esnek ambalajlama
Chemistry
flexible and semi-rigid cellular plastics made from polyethylene polietilenden imal edilmiş esnek ve yarı rijit gözenekli plastikler
flexible cellular polymeric materials esnek gözenekli polimerik malzemeler
Agriculture
flexible tine harrows oynak dişli tırmıklar
Environment
flexible structure esnek yapı
flexible response esnek reaksiyon
Military
flexible gun tam dönüşlü silah
flexible response esnek mukabele
flexible unit esnek birlik
flexible table of organization and equipment esnek teşkilat ve malzeme kadrosu