infrastructure - Turkish English Dictionary
History

infrastructure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "infrastructure" in Turkish English Dictionary : 13 result(s)

English Turkish
Common Usage
infrastructure n. altyapı
General
infrastructure n. sosyal sabit sermaye
infrastructure n. enfrastrüktür
infrastructure n. altyapı tesisleri
Trade/Economic
infrastructure altyapı
infrastructure enfrastrüktür
Technical
infrastructure enfrastrüktür
infrastructure altyapı işleri
Computer
infrastructure altyapı
infrastructure alt yapı
Construction
infrastructure alt yapı
infrastructure altyapı
Food Engineering
infrastructure altyapı

Meanings of "infrastructure" with other terms in English Turkish Dictionary : 112 result(s)

English Turkish
General
create the infrastructure of v. altyapısını oluşturmak
improve the infrastructure v. altyapıyı iyileştirmek
bilateral infrastructure n. iki taraflı alt yapı
common infrastructure n. ortak altyapı
communication infrastructure n. iletişim altyapısı
completion of infrastructure n. altyapı tamamlama
cultural infrastructure n. kültürel altyapı
current infrastructure n. mevcut altyapı
energy infrastructure n. enerji altyapısı
existing infrastructure n. mevcut altyapı
information technology infrastructure n. bilgi teknolojisi
infrastructure cost n. altyapı maliyeti
infrastructure engineering n. altyapı mühendisliği
infrastructure framework n. altyapı çerçevesi
infrastructure investment n. altyapı yatırımı
infrastructure work n. altyapı çalışması
infrastructure works n. altyapı çalışmaları
infrastructure works n. altyapı işleri
legal infrastructure n. hukuksal altyapı
production infrastructure n. üretim altyapısı
social infrastructure n. sosyal altyapı
solid infrastructure n. sağlam altyapı
sound infrastructure n. sağlam altyapı
strong infrastructure n. sağlam altyapı
tangible infrastructure n. maddi altyapı
technical infrastructure n. teknik altyapı
urban infrastructure n. kentsel altyapı
Trade/Economic
alignment of quality infrastructure kalite altyapısının benzeştirilmesi
alignment of quality infrastructure kalite altyapısının uyumlaştırılması
alignment of quality infrastructure benzeştirilmesi
commercial information infrastructure ticari bilgi alt yapısı
conformity assessment infrastructure uygunluk değerlendirme altyapısı
corporate infrastructure kurumsal altyapı
economic infrastructure ekonomik alt yapı
hard infrastructure ağır altyapı
hard infrastructure fiziki altyapı
infrastructure accounting unit alt yapı muhasebe birimi
infrastructure and facilities altyapı ve tesisler
infrastructure investment altyapı yatırımı
infrastructure investments altyapı yatırımları
multi dimensinal analysis infrastructure çok boyutlu analiz altyapısı
public key infrastructure-pki açık anahtar altyapısı-aaa
quality infrastructure kalite altyapısı
soft infrastructure teknik ya da fiziki olmayan altyapı
soft infrastructure hafif altyapı
transportation infrastructure ulaşım altyapısı
Law
legal infrastructure hukuki altyapı
Politics
asian infrastructure financing initiative (aifi) asya altyapı finansman girişimi
committee on infrastructure for spatial information in the european community avrupa topluluğunda konumsal bilgi altyapısı komitesi
infrastructure capacity altyapı kapasitesi
infrastructure development altyapı geliştirme
infrastructure financing altyapı finansmanı
infrastructure project altyapı projesi
integrated infrastructure initiative bütünleştirilmiş altyapı girişimi
office for infrastructure and logistics altyapı ve lojistik ofisi
project preparation facilities (ppfs) for infrastructure in africa afrika'da altyapı projeleri hazırlama kolaylıkları
regional infrastructure bölgesel altyapı
tourist infrastructure turist altyapısı
transport infrastructure ulaştırma altyapısı
transport infrastructure taşımacılık altyapısı
transport infrastructure charging taşımacılık altyapı ücretlendirmesi komitesi
Institutes
dedicated road infrastructure for vehicle safety in europe avrupa’da trafik emniyeti için yol altyapısı
department of infrastructure and environmental monitoring altyapı ve çevre izleme daire başkanlığı
department of quality infrastructure and market surveillance kalite altyapısı ve piyasa gözetimi dairesi
directorate general for infrastructure and urban transformation services altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü
directorate general of infrastructure investments altyapı yatırımları genel müdürlüğü
transport infrastructure needs assessment ulaştırma altyapısı ihtiyaç analizi
Tourism
social infrastructure sosyal alt yapı
technical infrastructure teknik alt yapı
Technical
infrastructure planning altyapı planlaması
spatial data infrastructure mekansal veri altyapısı
technological infrastructure project teknolojik altyapı projesi
wireless infrastructure kablosuz altyapı
Computer
network infrastructure şebeke altyapısı
portal infrastructure portal altyapısı
public key infrastructure açık anahtar alt yapısı
public-key infrastructure paylaşımlı-anahtar altyapısı
Informatics
public key infrastructure açık şifreleme düzeni
Telecom
global information infrastructure küresel bilgi altyapısı
independent network infrastructure bağımsız şebeke altyapısı
infrastructure based competition alt yapıya dayalı rekabet
public key infrastructure açık anahtar altyapısı
telecommunication infrastructure telekomünikasyon altyapısı
telematics infrastructure telematik altyapısı
unlicensed national information infrastructure lisanssız ulusal bilgi altyapısı
Television
cable tv infrastructure kablolu televizyon altyapısı
Construction
grey infrastructure (şehircilik) gri altyapı
infrastructure committee alt yapı komitesi
infrastructure construction altyapı inşaatı
infrastructure development altyapı geliştirme
infrastructure project altyapı projesi
infrastructure services altyapı hizmetleri
infrastructure system altyapı sistemi
infrastructure systems altyapı sistemleri
rural infrastructure kırsal altyapı
social infrastructure sosyal altyapı
transport infrastructure needs assessment ulaştırma altyapı ihtiyaç analizi/değerlendirmesi
urban infrastructure kentsel altyapı
Environment
hydraulic infrastructure su altyapısı
infrastructure leakage index altyapı sistemi kayıp-kaçak endeksi (ili)
transportation and infrastructure ulaşım ve altyapı
urban infrastructure facilities kentsel altyapı hizmetleri
urban infrastructure services kentsel altyapı hizmetleri
water infrastructure su altyapısı
Military
common infrastructure müşterek alt yapı
defence industrial infrastructure savunma sanayii altyapısı
defence information infrastructure savunma bilgi alt yapısı
global information infrastructure küresel bilgi alt yapısı
national information infrastructure milli bilgi alt yapısı
national infrastructure milli alt yapı
national infrastructure milli enfrastrüktür
Sport
club infrastructure kulüp altyapısı