infrastructure - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

infrastructure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"infrastructure" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 13 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
infrastructure i. altyapı
General
infrastructure i. sosyal sabit sermaye
infrastructure i. altyapı tesisleri
infrastructure i. enfrastrüktür
Trade/Economic
infrastructure enfrastrüktür
infrastructure altyapı
Technical
infrastructure altyapı işleri
infrastructure enfrastrüktür
Computer
infrastructure alt yapı
infrastructure altyapı
Construction
infrastructure alt yapı
infrastructure altyapı
Food Engineering
infrastructure altyapı

"infrastructure" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 125 sonuç

İngilizce Türkçe
General
create the infrastructure of f. altyapısını oluşturmak
improve the infrastructure f. altyapıyı iyileştirmek
urban infrastructure i. kentsel altyapı
infrastructure works i. altyapı işleri
technical infrastructure i. teknik altyapı
infrastructure work i. altyapı çalışması
infrastructure engineering i. altyapı mühendisliği
infrastructure investment i. altyapı yatırımı
common infrastructure i. ortak altyapı
infrastructure cost i. altyapı maliyeti
completion of infrastructure i. altyapı tamamlama
infrastructure works i. altyapı çalışmaları
production infrastructure i. üretim altyapısı
information technology infrastructure i. bilgi teknolojisi
energy infrastructure i. enerji altyapısı
solid infrastructure i. sağlam altyapı
sound infrastructure i. sağlam altyapı
social infrastructure i. sosyal altyapı
current infrastructure i. mevcut altyapı
existing infrastructure i. mevcut altyapı
bilateral infrastructure i. iki taraflı alt yapı
legal infrastructure i. hukuksal altyapı
infrastructure framework i. altyapı çerçevesi
strong infrastructure i. sağlam altyapı
cultural infrastructure i. kültürel altyapı
communication infrastructure i. iletişim altyapısı
tangible infrastructure i. maddi altyapı
Trade/Economic
economic infrastructure ekonomik alt yapı
multi dimensinal analysis infrastructure çok boyutlu analiz altyapısı
alignment of quality infrastructure kalite altyapısının uyumlaştırılması
conformity assessment infrastructure uygunluk değerlendirme altyapısı
alignment of quality infrastructure kalite altyapısının benzeştirilmesi
alignment of quality infrastructure benzeştirilmesi
quality infrastructure kalite altyapısı
infrastructure investment altyapı yatırımı
public key infrastructure-pki açık anahtar altyapısı-aaa
hard infrastructure fiziki altyapı
soft infrastructure teknik ya da fiziki olmayan altyapı
soft infrastructure hafif altyapı
hard infrastructure ağır altyapı
transportation infrastructure ulaşım altyapısı
commercial information infrastructure ticari bilgi alt yapısı
infrastructure accounting unit alt yapı muhasebe birimi
corporate infrastructure kurumsal altyapı
infrastructure and facilities altyapı ve tesisler
infrastructure investments altyapı yatırımları
Law
legal infrastructure hukuki altyapı
Politics
integrated infrastructure initiative bütünleştirilmiş altyapı girişimi
transport infrastructure taşımacılık altyapısı
transport infrastructure ulaştırma altyapısı
infrastructure capacity altyapı kapasitesi
tourist infrastructure turist altyapısı
office for infrastructure and logistics altyapı ve lojistik ofisi
transport infrastructure charging taşımacılık altyapı ücretlendirmesi komitesi
committee on infrastructure for spatial information in the european community avrupa topluluğunda konumsal bilgi altyapısı komitesi
infrastructure project altyapı projesi
project preparation facilities (ppfs) for infrastructure in africa afrika'da altyapı projeleri hazırlama kolaylıkları
infrastructure financing altyapı finansmanı
infrastructure development altyapı geliştirme
asian infrastructure financing initiative (aifi) asya altyapı finansman girişimi
regional infrastructure bölgesel altyapı
Institutes
dedicated road infrastructure for vehicle safety in europe avrupa’da trafik emniyeti için yol altyapısı
transport infrastructure needs assessment ulaştırma altyapısı ihtiyaç analizi
department of infrastructure and environmental monitoring altyapı ve çevre izleme daire başkanlığı
directorate general for infrastructure and urban transformation services altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü
department of quality infrastructure and market surveillance kalite altyapısı ve piyasa gözetimi dairesi
general directorate of infrastructure investments altyapı yatırımları genel müdürlüğü
Tourism
technical infrastructure teknik alt yapı
social infrastructure sosyal alt yapı
Technical
infrastructure planning altyapı planlaması
technological infrastructure project teknolojik altyapı projesi
wireless infrastructure kablosuz altyapı
spatial data infrastructure mekansal veri altyapısı
Computer
public-key infrastructure paylaşımlı-anahtar altyapısı
public key infrastructure açık anahtar alt yapısı
network infrastructure şebeke altyapısı
portal infrastructure portal altyapısı
Informatics
public key infrastructure açık şifreleme düzeni
Telecom
public key infrastructure açık anahtar altyapısı
independent network infrastructure bağımsız şebeke altyapısı
infrastructure based competition alt yapıya dayalı rekabet
telecommunication infrastructure telekomünikasyon altyapısı
unlicensed national information infrastructure lisanssız ulusal bilgi altyapısı
telematics infrastructure telematik altyapısı
global information infrastructure küresel bilgi altyapısı
Television
cable tv infrastructure kablolu televizyon altyapısı
Construction
infrastructure construction altyapı inşaatı
infrastructure services altyapı hizmetleri
urban infrastructure kentsel altyapı
infrastructure project altyapı projesi
infrastructure committee alt yapı komitesi
infrastructure development altyapı geliştirme
transport infrastructure needs assessment ulaştırma altyapı ihtiyaç analizi/değerlendirmesi
infrastructure system altyapı sistemi
infrastructure systems altyapı sistemleri
rural infrastructure kırsal altyapı
social infrastructure sosyal altyapı
grey infrastructure (şehircilik) gri altyapı
Automotive
public charging infrastructure i. kamusal şarj altyapısı
private charging infrastructure i. özel şarj altyapısı
semi-public charging infrastructure i. yarı kamusal şarj altyapısı
intelligent transportation infrastructure akıllı ulaşım altyapısı
infrastructure-to-infrastructure communications altyapılar arası iletişim
road infrastructure yol altyapısı
vehicle-to-infrastructure communications araç ve altyapı arası iletişim
traffic infrastructure trafik altyapısı
national spatial data infrastructure ulusal mekansal veri altyapısı
5g infrastructure public private partnership (5g-ppp) 5g altyapısı kamu özel ortaklığı
e-mobility charging infrastructure elektrikli ulaşım şarj altyapısı
Environment
urban infrastructure services kentsel altyapı hizmetleri
urban infrastructure facilities kentsel altyapı hizmetleri
water infrastructure su altyapısı
hydraulic infrastructure su altyapısı
transportation and infrastructure ulaşım ve altyapı
infrastructure leakage index altyapı sistemi kayıp-kaçak endeksi (ili)
Military
national information infrastructure i. ulusal bilgi altyapısı
national information infrastructure i. ülke çapındaki iletişim ağları ve veritabanlarının birleşiminden oluşan bilgi altyapısı
national infrastructure milli enfrastrüktür
national infrastructure milli alt yapı
national information infrastructure milli bilgi alt yapısı
common infrastructure müşterek alt yapı
defence information infrastructure savunma bilgi alt yapısı
defence industrial infrastructure savunma sanayii altyapısı
global information infrastructure küresel bilgi alt yapısı
Sport
club infrastructure kulüp altyapısı