launches - Turkish English Dictionary
History

launchesMeanings of "launches" in Turkish English Dictionary : 53 result(s)

English Turkish
Common Usage
launch v. başlatmak (yeni işi)
launch v. piyasaya sürmek
launch v. fırlatmak
launch v. (roket/uzay mekiği) fırlatmak
launch v. (gemi) denize indirmek
General
launch v. mızrak gibi atmak
launch v. başlamak
launch v. suya indirmek
launch v. fırlatmak (roket vb)
launch v. kızaktan suya indirmek (gemiyi)
launch v. denize indirmek
launch v. girişmek
launch v. fırlatmak (roket)
launch v. çıkmak
launch v. lanse etmek
launch v. faaliyete geçirmek
launch v. fırlatmak (füze)
launch v. öncelemek
launch v. satışa sunmak
launch v. bindirmek (alt yazı)
launch n. savaş gemisi filikası
launch n. çatana
launch n. kızaktan suya indirme (gemiyi)
launch n. yolcu gemisi
launch n. istimbot
launch n. uzaya fırlatma (roketi)
launch n. (gemiyi) denize indirme
launch n. fırlatma
launch n. piyasaya sürme
launch n. açılış
Trade/Economic
launch gemiyi kızaktan suya indirmek
launch atmak
launch (gemi) suya indirmek
Advertising
launch lansman
Technical
launch yeni iş kurmak
launch uçağı uçuş için bırakma
launch başlatma
launch yeni iş başlatmak
launch yarım güverteli bot
Computer
launch başlat
launch başlatmak
launch çalıştırmak
launch fırlatma
Automotive
launch kalkış
Marine
launch kik
launch işkampaviye
launch işkampavya
launch gemiyi denize indirme
launch bazen yolcuları gemiden karaya taşımakta kullanılan motorlu bot
launch denize çıkmak
launch işkanpaviye
launch gemiyi kızaktan suya indirme
launch gemiyi denize indirmek

Meanings of "launches" with other terms in English Turkish Dictionary : 153 result(s)

English Turkish
General
launch into v. başlamak
launch out v. başlamak
launch out v. har vurup harman savurmak
launch somebody into eternity v. sonsuzluğa uğurlamak
launch out v. geliştirmek
launch forth v. konuşmaya başlamak
launch a cruel smear campaign against v. insafsız karalamalar yapmak
launch out v. çıkmak
launch a rocket v. roket atmak
launch out into v. başlamak
launch out into v. atılmak
launch out v. koyulmak
launch forth v. yola koyulmak
launch a campaign v. kampanya başlatmak
launch one's career v. kariyerine başlamak
launch the project v. projeyi başlatmak
launch a project v. proje başlatmak
launch an expedition v. sefer düzenlemek
launch an operation v. operasyon başlatmak
launch an operation v. operasyon düzenlemek
launch an assault v. operasyon gerçekleştirmek
launch an investigation v. inceleme başlatmak
launch fort v. işe veya söze başlamak
launch out v. işe başlamak
launch out v. işe atılmak
launch the operation v. operasyonu başlatmak
launch the operation v. harekatı başlatmak
launch to the market v. piyasaya sürmek
launch/open a formal/official investigation v. resmi soruşturma açmak
launch/open a formal/official investigation v. resmi soruşturma başlatmak
launch an initiative v. girişim başlatmak
launch a spacecraft v. uzaya mekik fırlatmak
launch a thorough investigation v. kapsamlı inceleme başlatmak
launch an extensive investigation v. kapsamlı soruşturma başlatmak
launch an extensive investigation v. kapsamlı inceleme başlatmak
launch a thorough investigation v. kapsamlı soruşturma başlatmak
launch a comprehensive investigation v. kapsamlı soruşturma başlatmak
launch a comprehensive investigation v. kapsamlı inceleme başlatmak
launch a fund v. bir fon kurmak
launch an attack against someone v. birine karşı bir saldırı başlatmak
launch raid v. baskın düzenlemek
launch under the brand name v. ..markası ile piyasaya sürmek
launch a company v. şirket açmak/kurmak
motor launch n. motorlu sandal
motor launch n. motorbot
motor launch n. motor
launch pad n. atış rampası
launch area n. hedef alanı
book launch n. kitap tanıtımı
launch rod n. fırlatma çubuğu
Phrasals
launch into istekle girişmek
launch into şevkle başlamak
launch into something bir şeye girişmek
launch out on bir şeye (seyahat/yolculuk) başlamak
Idioms
launch forth on something (konuşmaya/yolculuğa) başlamak
launch forth upon something (konuşmaya/yolculuğa) başlamak
launch into somebody birini eleştirmek
Slang
launch one's lunch kusmak
Trade/Economic
product launch malın ilk kez piyasaya çıkma aşaması
commercial launch ticari lansman
pre-launch ön lansman
product launch ürün lansmanı
launch of the new product yeni ürünün lansmanı
official launch resmi lansman
official launch date resmi açılış tarihi
official launch resmi açılış
official launch date resmi lansman tarihi
press launch of the project projenin basın lansmanı
project launch proje lansmanı
project launch manager proje lansman müdürü
launch a product bir ürünü/eşyayı/malı piyasaya sürmek
launch a product ürün çıkarmak
launch a product bir ürünü piyasaya sürmek
new product launch started yeni ürünün lansmanı başladı
Law
launch a legal action yasal işlem başlatmak
Politics
launch a negotiation bir müzakereyi başlatmak
Institutes
united launch alliance birleşik devletler uydu fırlatma birliği
Insurance
launch insurance bilimsel
launch insurance haberleşme ve ticari amaçlarla uzaya gönderilen roket
launch insurance uzaya fırlatılma aşamasında meydana gelebilecek veya programlanan fonksiyonlarını yerine getirememelerinden kaynaklanan maddi hasarları temin eden kapsamlı poliçe
launch insurance uzay mekiği gibi araçların
Tourism
motor launch gezi motoru
Technical
launch control hedefleme kontrolü
launch pad fırlatma rampası
launch type motion fırlatma
motor launch motorbot
motor launch motorlu sandal
Computer
quick launch hızlı başlatma
allow launch başlatmaya izin ver
deny launch başlatmayı reddet
hit launch ramp kalkış pisti vur
launch ball topu fırlat
launch training fırlatma eğitimi
launch experts uzmanları başlat
launch debugger hata ayıklayıcısını başlat
launch mail postayı başlat
launch mars mars'ı başlat
unable to launch the application uygulama başlatılamıyor
quick launch hızlı başlat
Telecom
launch vehicle compatibility fırlatma aracı uyumluluğu
launch campaign fırlatma kampanyası
launch vehicle fırlatma aracı
Automotive
launch control kalkış kontrolü
Aeronautic
ground launch yerden fırlatma
air launch havadan fırlatmak
launch escape tower fırlatma kurtarma kulesi
Marine
motor launch motor yardımıyla suya indirme
harbor launch gemilerin kızaktan indirildiği yer
survey launch araştırma sandalı
harbor launch çekek yeri
launch to denize indirmek
boat launch gemi kızağı
Military
augmented launch station takviyeli füze fırlatma istasyonu
launch a campaign of terrorism terör seferberliği başlatmak
vertical launch dikine fırlatma
launch a wide range air supported operation in the region bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatmak
multiple-launch rocket system çok namlulu roketatar sistemi
vertical launch dikine atış
launch under attack taarruz altında fırlatma
standard launch vehicle standart fırlatma aracı
multiple launch rocket system çoklu roketatar sistemi
multiple launch rocket system çok namlulu roket sistemi
launch enable system fırlatma emniyeti düzeni
launch crew fırlatma mürettebatı
launch equipment building fırlatıcı donanım binası
launch site fırlatma tesisi
launch and service facility fırlatma ve bakım tesisi
launch tube fırlatma bölümü
launch pad füze fırlatma platformu
pre-launch tests fırlatma öncesi denemeler
pre-launch survivability fırlatma öncesi düşman saldırısından kurtulma olasılığı
launch facility fırlatma tesisi
launch stand fırlatma desteği
launch position fırlatma mevzii
launch pad füze fırlatma yastığı
pre-launch survivability fırlatma öncesi bekası
launch site fırlatma mevzii
launch control centre fırlatma ve kontrol merkezi
launch base area fırlatma üs bölgesi
launch station fırlatma istasyonu
launch control facility fırlatma kontrol tesisi
launch vehicle fırlatma aracı
launch time fırlatma zamanı
precautionary launch ihtiyat kabilinden fırlatma
launch a wide-scale operation geniş çaplı operasyon başlatmak
launch helo helikopter kaldırmak
launch a counter attack karşı taarruz başlatmak
launch ground incursion into kara harekatı düzenlemek
launch into a land assault kara harekatı düzenlemek
launch ground operation kara harekatı düzenlemek
launch into a land assault kara harekatı yapmak
launch time atış zamanı
vertical launch system (vls) dikey atış sistemi