makale - Turkish English Dictionary
History

makaleMeanings of "makale" in English Turkish Dictionary : 14 result(s)

Turkish English
Common Usage
makale article n.
General
makale discourse n.
makale contribution n.
makale story n.
makale essay n.
makale paragraph n.
makale writing n.
makale article n.
makale feature n.
makale write-up n.
makale position paper n.
makale column n.
makale piece n.
Education
makale paper

Meanings of "makale" with other terms in English Turkish Dictionary : 51 result(s)

Turkish English
General
birini/bir olayı makale konusu yapmak write something up v.
makale yazmak write an article v.
makale yayınlamak publish an article v.
makale çevirisi yapmak do article translation v.
makale (özellikle din/siyaset konusunda bir) tract n.
makale özeti abstract of article n.
gazetelere makale ve haber satan ajans syndicate n.
uzun makale feature n.
kirli çamaşırları açıklayan makale expose n.
gizli işleri açığa vuran makale exposé n.
makale satırı dateline n.
gazetenin görüşünü yansıtan makale leader n.
makale gönderen kimse contributor n.
makale yazarı author n.
makale yazarı article author n.
makale sunumu article presentation n.
bilimsel makale scientific article n.
bilimsel makale scientific paper n.
makale yazarı feature writer n.
ilginç makale interesting article n.
baş makale lead article n.
baş makale feature article n.
ana makale feature article n.
ana makale feature n.
baş makale feature n.
ödev sitesi veya bedava veya ücretle makale-kitap sağlayan internet sitesi paper mills n.
bilimsel makale scientific article n.
gayri resmi dille yazılmış deneme ya da kısa makale causerie n.
Trade/Economic
onaylanmamış ön makale working paper
ön makale working paper
makale yazarı feature writer
Media
baş makale editorial
Technical
eğitmence yazılmış makale tutorial paper
kaynak makale reference paper
uluslararası yayınlanmış makale internationally published article
Computer
düzenlenmiş makale listesi digest
kaynak makale reference paper
iki sayfalık makale double-page spread
yeni makale ekle add new article
baskı öncesi online olarak sunulan makale epub ahead of print
bu makale indirildi this article was downloaded
Informatics
yazı/makale izleme sisemi manuscript tracking system
Education
bilimsel makale vb. değerlendirme süreci peer reviewing
bilimsel makale vb. değerlendirme süreci peer reviewing process
bilimsel makale vb. değerlendirme süreci refereeing
bilimsel makale vb değerlendirme süreci peer review
bilimsel makale vb değerlendirme süreci peer reviewing process
bilimsel makale vb değerlendirme süreci refereeing
makale araştırması article research
Literature
hakem (makale, dergi) reader n.
rahat ve esprili bir dille yazılan makale casual n.