accommodation - Turco Inglés Diccionario
Historia

accommodation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "accommodation" en diccionario turco inglés : 61 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
accommodation n. konaklama
accommodation n. kalacak yer
General
accommodation n. konfor
accommodation n. sağlama
accommodation n. yatacak yer
accommodation n. alma
accommodation n. bir iyilik yapma
accommodation n. uzlaştırma
accommodation n. bağdaştırma
accommodation n. kalacak yer
accommodation n. düzen
accommodation n. kolaylık
accommodation n. yerleşme
accommodation n. uyma
accommodation n. yatakhane
accommodation n. tatbik
accommodation n. ödünç para
accommodation n. para vb bulma
accommodation n. pansiyon
accommodation n. intibak
accommodation n. bağdaşma
accommodation n. destekleme
accommodation n. uzlaşma
accommodation n. barındırma
accommodation n. yardım etme
accommodation n. ödünç
accommodation n. uyuşma
accommodation n. borç
accommodation n. uydurma
accommodation n. uyum
accommodation n. yaşam mahali
accommodation n. uygunluk
accommodation n. anlaşma
accommodation n. ağırlama
accommodation n. ağırlanma
accommodation n. borç para
accommodation n. ikraz
accommodation n. göz merceğinin mesafeye göre kendi kendini ayarlaması
accommodation n. yardım etmeye hazır olma
Colloquial
accommodation ibade
Trade/Economic
accommodation n. bankanın müşteriye kullandırdığı ön kredi
accommodation kalacak yer
accommodation uyumlaştırma
accommodation kısa vadeli kredi
Law
accommodation hatır için yapılan anlaşma
accommodation hatır
accommodation karşılıksız olarak üstlenilen vecibe
accommodation hatır işi
Tourism
accommodation konaklama
Technical
accommodation geçit
accommodation yerleştirme
accommodation kalacak yer
Lighting
accommodation uyum
Marine
accommodation yatacak ve kalacak yer
accommodation yaşam mahali
Medical
accommodation akomodasyon
Psychology
accommodation akomodasyon
Optics
accommodation göz merceği uyumu
Marine Biology
accommodation barındırma
Education
accommodation uyumsama
Linguistics
accommodation tikel uyum

Significados de "accommodation" con otros términos en diccionario inglés turco: 121 resultado(s)

Inglés Turco
General
arrange an accommodation v. konaklama ayarlamak
accommodation to n. ile arasında uyum sağlama
accommodation road n. yan yol
accommodation to n. bağdaştırma
accommodation unit n. ev
accommodation capacity n. konaklama kapasitesi
accommodation expense n. konaklama masrafı
accommodation road n. tali yol
accommodation address n. geçici ikametgah
accommodation structures n. geçit yapıları
accommodation capacity n. ağırlama kapasitesi
accommodation road n. bağlantı yolu
accommodation agency n. emlakçı
hotel accommodation n. otel konaklaması
accommodation unit n. yerleşim birimi
accommodation fee n. konaklama ücreti
traditional accommodation n. geleneksel konaklama
accommodation options n. konaklama seçenekleri
Trade/Economic
accommodation endorsement emre yazılı bir senedin devredilebilirliğini artırmak amacıyla üçüncü bir kimsenin ona imza koyması
accommodation note hatır bonosu
accommodation bill finansman bonosu
accommodation bill gerçek alış verişle ilgili olmayarak bir kimse lehine düzenlenen kısa vadeli bono
accommodation note hatır senedi
accommodation endorsement hatır cirosu
accommodation endorsement karşılıksız ciro
bank accommodation banka hatır senedi
banking accommodation banka hizmeti
monetary accommodation parasal uyumlaştırma
accommodation address geçici ikametgah
accommodation endorser hatır senedi cirantası
accommodation paper hatır senedi
accommodation bill hatır bonosu
accommodation bill hatır senedi
accommodation party hatır senedine taraf olan kişi
accommodation paper hatır bonosu
accommodation party hatır senedi ciro eden kimse
accommodation bill paper hatır bonosu
accommodation bill paper hatır senedi
accommodation note finansman senedi
accommodation party hatır senedi tanzim eden kimse
accommodation bill paper muvazaa senedi
accommodation payment hatır ödemesi
accommodation services konaklama hizmetleri
accommodation director geçici yönetim kurulu başkanı
accommodation director yönetim kurulu üyesi olmayan bir kişinin istekleri doğrultusunda oy kullanan ve hareket eden üye
travel and accommodation seyahat ve konaklama
accommodation costs konaklama masrafları
demand accommodation talep uygunluğu
demand accommodation talep uzlaşması
meal and accommodation expenses iaşe ve ibate masrafları
food and accommodation expenses iaşe ve ibate masrafları
meals and accommodation expenses beslenme ve barındırma masrafları
food and accommodation expenses yemek ve barındırma masrafları
meal and accommodation expenses beslenme ve barındırma masrafları
meals and accommodation expenses iaşe ve ibate masrafları
food and accommodation expenses beslenme ve barındırma masrafları
meal and accommodation expenses yemek ve barındırma masrafları
meals and accommodation expenses yemek ve barındırma masrafları
monetary accommodation parasal uyarlama
reasonable accommodation makul düzenleme
accommodation address geçici adres
reasonable accommodation makul uyumlaştırma
Law
accommodation bill hatır senedi
accommodation endorsement hatır cirosu
banking accommodation banka hizmeti
Politics
temporary homeless furnished accommodation evsizler için mobilyalı geçici yurt
accommodation facility konaklama imkanları
collective accommodation toplu yerleşim
breakdown by type of accommodation kalacak yerin türüne göre analiz
monetary accommodation parasal uyarlama
Tourism
accommodation listing and grading organisations konaklama listeleme ve derecelendirme kuruluşları
accommodation sector konaklama sektörü
complimentary accommodation ücretsiz konaklama
accommodation industry konaklama endüstrisi
accommodation grading scheme konaklama derecelendirme cetveli
special-needs accommodation engelli misafirlere göre tasarlanmış konaklama biçimi
special-needs accommodation özel ihtiyaç konaklaması
overnight accommodation gecelik konaklama
accommodation facilities konaklama tesisleri
transportation and accommodation ulaşım ve konaklama
transfer and accommodation ulaşım ve konaklama
types of tourism accommodation turizm konaklama çeşitleri
accommodation charge konaklama bedeli
accommodation establishment konaklama işletmesi
Technical
accommodation structures ulaşım yapıları
accommodation structures geçit yapıları
accommodation kinks uyma kıvrımı
accommodation factor uyma etmeni
accommodation stress uyma gerilimi
Automotive
accommodation road özel mülk yolu
Railway
accommodation crossing tarla hemzemin geçit
accommodation train her istasyonda duran tren
accommodation coach orta hızda seyreden ve her durakta duran tren
Marine
accommodation ladder geminin lumbar ağzına asılan merdiven
ladder accommodation borda iskelesi
ladder accommodation ana iskele
living accommodation yaşam düzeni
accommodation ladder borda iskelesi
accommodation ladder borda kamara iskelesi
accommodation berth gemi palamar yeri
accommodation berth palamar yeri
accommodation space yaşam mahali
Petrol
accommodation platform açık deniz platformu
accommodation platform kıyıdan uzak platform
Medical
pelvic accommodation pelvik uyum
accommodation reflex intibak refleksi
Psychology
absolute accommodation mutlak uyum
accommodation cue intibak ipucu
accommodation reflex intikam refleksi
identity accommodation kimlik uyumu
mental accommodation zihinsel uyum
assimilation-accommodation dimension of adaptation adaptasyonun uyum boyutu
Optics
range of accommodation n. gözün yakın ve uzak noktası arasındaki mesafe
accommodation lag uyum gecikmesi
negative relative accommodation negatif rölatif akomodasyon
Biology
histologic accommodation hücrelerin şeklinde olan değişiklik
Education
accommodation service öğrenci barınma hizmeti
accommodation service öğrenci konaklama hizmeti
Military
field accommodation sahrada konaklama
accommodation ladder komutan iskelesi
Photography
aniso-accommodation uyum eşitsizliği