collapse - Turco Inglés Diccionario
Historia

collapse

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "collapse" en diccionario turco inglés : 69 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
collapse v. yığılmak
collapse v. çökmek
collapse n. çöküş
collapse n. çöküntü
General
collapse v. açılır kapanır olmak (iskemle/masa)
collapse v. cesaretini yitirmek
collapse v. çökertmek
collapse v. cesaretini kaybetmek
collapse v. göçürmek
collapse v. suya düşmek (proje/plan)
collapse v. yıkmak
collapse v. göçmek
collapse v. sönmek (balon)
collapse v. bozulmak
collapse v. göçertmek
collapse v. bir sonuca bağlanmadan dağılmak
collapse v. portatif olmak
collapse v. suya düşmek
collapse v. başarısız olmak
collapse v. düşmek
collapse v. yıkılmak
collapse v. çöktürmek
collapse v. katlamak
collapse v. katlanmak
collapse v. güçten düşmek
collapse v. sinirsel çöküntü yaşamak
collapse v. sinir krizi geçirmek
collapse v. yere yığılmak
collapse n. bunalım
collapse n. suya düşme
collapse n. düşüş
collapse n. izmihlal
collapse n. kollaps
collapse n. yığılma
collapse n. çökkünlük
collapse n. başarısızlık
collapse n. yıkılış
collapse n. yığma
collapse n. çökme
collapse n. göçme
collapse n. yıkılma
collapse n. kolaps
Trade/Economic
collapse v. büyük başarısızlığa uğramak
collapse v. birdenbire düşmek
collapse v. çökmek
Politics
collapse yıkılmak
Technical
collapse v. ani olarak bozulmak
collapse v. kapatmak
collapse n. arıza veya bozulma
collapse n. çökme
collapse n. göçme
collapse n. içe yıkılma
Computer
collapse v. daraltmak
collapse n. çökertme
collapse expr. daralt
collapse expr. seviye daralt
Informatics
collapse v. daraltmak
collapse v. katlamak
Construction
collapse n. çökme
Automotive
collapse yıkma
Medical
collapse n. göçme
collapse n. kollapsus
collapse yıkılma
Psychology
collapse n. çöküş
Food Engineering
collapse n. bayılma
collapse n. çökme
collapse yığılma
Marine Biology
collapse n. çökme göçme
collapse n. çöküm

Significados de "collapse" con otros términos en diccionario inglés turco: 76 resultado(s)

Inglés Turco
General
collapse from tiredness v. apışmak
collapse from exhaustion v. bitkin düşmek
cause to collapse v. çökertmek
not to collapse v. dimdik ayakta durmak
(someone's world) collapse around him/her v. dünyayı başına yıkmak
roof collapse v. çatı çökmek
collapse in a heap v. yığılıp kalmak
collapse like a paper castle v. kağıttan kale gibi çökmek
collapse in sobs v. hıçkırıklara boğulmak
percentage of total collapse n. toplam çökme oranı
business collapse n. şirketin batması
collapse period n. çöküş süreci
collapse of public order n. kamu düzeninin çökmesi
collapse of n. -in çökmesi
moral collapse n. ahlaki çöküş
collapse of law n. hukuğun çöküşü
Phrasals
collapse under someone or something v. birinin ya da bir şeyin etkisiyle çökmek
collapse under someone or something v. göçmek
collapse under someone or something v. inmek
collapse under someone or something v. yere yığılmak
collapse into v. içine yıkılmak
collapse into (bir şeyin içine) çökmek
collapse into (üzüntü vb gibi) bir şeyin içine düşmek
Idioms
collapse under the weight of (someone or something) v. (birinin ya da bir şeyin) altında kalmak
collapse under the weight of (someone or something) v. göçmek
collapse under the weight of (someone or something) v. çökmek
collapse around one's ears v. dünyası başına yıkılmak
collapse about one’s ears v. dünyası başına yıkılmak
collapse in laughter v. kahkahaya boğulmak
collapse in laughter v. kahkahadan kırılmak
Trade/Economic
economic collapse n. ekonomik çöküş
financial collapse n. finansal çöküş
financial collapse n. mali çöküş
Law
collapse of the underlying basis of the transaction (geschäftsgrundlage/frustration of contract doctrine) n. işlem temelinin çökmesi
collapse of the basis of the transaction (geschäftsgrundlage/frustration of contract doctrine) n. işlem temelinin çökmesi
Politics
collapse of an empire n. bir imparatorluğun çöküşü
collapse of government n. hükümetin çökmesi
collapse of the country ülkenin çöküşü
Technical
collapse earthquake n. çöküntü yersarsıntısı
collapse earthquake n. çöküntü depremi
collapse earthquake n. çöküntü yeroynaması
saturation collapse n. doygunluk çökmesi
saturation collapse n. doygunluktan dolayı çökme
collapse resistance n. göçme direnci
collapse slump yıkılış çökmesi
Computer
expand/collapse expr. genişlet/daralt
collapse items expr. öğeleri daralt
collapse all conversations expr. tüm iletişimleri daralt
collapse all expr. tümünü daralt
collapse parent üst öğeyi daralt
Informatics
collapse to v. daraltmak
Telecom
edge collapse n. ayrıt çökertme
congestion collapse n. tıkanıklıktan dolayı çökme
Electric
voltage collapse n. gerilim çökmesi
Construction
collapse failure n. göçme
Automotive
piston collapse n. piston çökmesi
piston collapse n. piston çökmesi
Aeronautic
full frontal collapse n. önden kapanma
Marine
collapse doline n. çöküntü dolini
Medical
sudden cardiovascular collapse n. ani kardiyovasküler kollaps
alveolar collapse n. alveollerin kapanması
lung collapse n. akciğer kollapsı
cardiovascular collapse n. kardiyovasküler kolaps
cardiovascular collapse n. kardiyovasküler kollaps
cardiovascular collapse and respiratory failure n. kardiyovasküler kollaps ve solunum yetersizliği
facial collapse yüz çökmesi
Physics
collapse of vacancies n. atom boşlukları çökmesi
Apiculture
colony collapse syndrome n. koloni çöküş sendromu
colony collapse disorder n. koloni çöküş sendromu
Environment
collapse of basin n. çöküntü havzası
bank collapse n. sedde yıkılması
collapse of volcanic edifice volkan tepesinin çökmesi
Geology
collapse potential n. çökme potansiyeli
internal structure collapse n. iç yapı çökmesi
Military
collapse depth n. ezilme derinliği
collapse of landing gear n. iniş takımının çökmesi