aid - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

aid

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "aid" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 26 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
aid v. yardım etmek
aid n. yardım
General
aid v. yardımcı olmak
aid v. yardim etmek
aid v. el uzatmak
aid v. maddi destekte bulunmak
aid v. para yardımı yapmak
aid n. medet
aid n. aygıt
aid n. çare
aid n. muavenet
aid n. alet
aid n. infak
aid n. yardımcı
aid n. iane
aid n. yardım
aid n. destek
aid n. imdat
aid n. yardım malzemesi
aid n. araç
aid n. gereç
Politics
aid yardım
Technical
aid yardımcı madde
Food Engineering
aid yardımcı
History
aid n. ortaçağ ingiltere'sinde tebaanın emirleri altında yaşadıkları derebeyine yaptıkları düzenli ödeme
Sport
aid n. (dağcılık) iniş destek ekipmanı

Sens de "aid" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 382 résultat(s)

Anglais Turc
General
call for aid v. yardım çağrısı yapmak
supply aid v. yardım sağlamak
come to somebody's aid v. yardımına koşmak
aid and abet v. yardakçılık etmek
aid and abet v. suça ortak olmak
aid and abet v. suç ortaklığı yapmak
receive aid v. yardım almak
aid financially v. maddi yardımda bulunmak
render first aid v. ilk yardım sağlamak
grant in aid v. garanti vermek
grant in aid v. muvafakat etmek
grant in aid v. (kredi) temin etmek
appeal for aid v. yardım dilemek
appeal for aid v. yardım istemek
appeal for aid v. yardım başvurusunda bulunmak
come to the aid of v. yardımına koşmak
aid someone in doing something v. birisine bir şeyde yardım etmek
do first aid v. ilk yardım yapmak
financial aid n. nakdi yardım
hearing aid n. işitme cihazı
monetary aid n. para yardımı
project aid n. proje yardımı
hearing aid n. işitme yardımı
aid station n. yardım istasyonu
first aid kit n. ilkyardım çantası
first aid in illness and injury n. hastalık ve yaralanmada ilkyardım
first aid kit n. ilk yardım çantası
mutual aid n. karşılıklı yardım
first aid station n. ilkyardım istasyonu
landing aid n. iniş yardımcısı
program aid n. program yardımı
material aid and spiritual support n. maddi ve manevi destek
financial aid n. finansal yardım
grant in aid n. yardım bağışı
hearing aid n. kulaklık
aid station n. yardım merkezi
foreign aid n. dış yardım
grant in aid n. parasal destek
grant aid n. hibe yardımı
aid giving nation n. yardım eden ülke
aid material n. yardım malzemesi
military aid n. askeri yardım
first aid n. ilkyardım
aid to the memory n. anımsatıcı not
aid to the memory n. hatırlatıcı not
student aid n. öğrenci yardımı
aid team n. yardım ekibi
official aid n. resmi yardım
visual aid n. görsel eğitim aracı
social aid n. sosyal yardımlaşma
computer aid n. bilgisayar desteği
aid committee n. yardım komitesi
social aid n. sosyal yardım
humanitarian aid n. insani yardım
first aid center n. ilk yardım merkezi
aid in kind n. ayni yardım
first aid cabinet n. ilk yardım dolabı
aid-assistance in case of death n. ölüm yardımı
band-aid n. yara bandı
band-aid n. plaster
band-aid n. bant
aid-de-camp n. emir subayı
aid-de-camp n. yaver
grant-in-aid n. ödenek
first-aid kit n. ilkyardım çantası
small first-aid cupboard n. ecza dolabı
technical aid n. teknik yardım
first aid crew n. ilk yardım ekibi
appeal for aid n. yardım başvurusu
first aid n. ilk yardım
interpreter in aid at disaster n. afette rehber çevirmen
immediate aid n. acil yardım
aid campaign n. yardım kampanyası
sleeping aid n. uyku ilacı
band-aid n. bir yara bandı markası
rinse aid n. parlatıcı (bulaşık makinesi)
radio aid n. radyoda bağış/yardım (kampanyası/yayını)
aid tent n. yardım çadırı
aid campaign n. yardım seferberliği
mobilization of aid n. yardım seferberliği
aid efforts n. yardım çalışmaları
band-aid n. geçici çözüm
deaf-aid n. işitme cihazı
deaf-aid n. kulaklık
first aid training n. ilk yardım eğitimi
aid agency n. yardım kuruluşu
aid worker n. yardım görevlisi
rinse aid n. bulaşık makinesi parlatıcısı
rinse aid n. bulaşık makinası parlatıcısı
basic first aid n. temel ilk yardım
band-aid baby n. sallantıdaki bir ilişkiyi düzeltmek için yapılan çocuk
band-aid adj. eğreti
band-aid adj. geçici
band-aid adj. yardımcı
band aid adj. geçici
band aid adj. eğreti
band aid adj. yardımcı
by the aid of adv. in yardımıyla
in aid of prep. yararına
in aid of prep. menfaatine
in aid of prep. -e yardım için
with the aid of prep. yardımı ile
Phrasals
aid someone in doing something birisine yardım etmek
Colloquial
in aid of yararına
Idioms
in aid of yararına
come to one's aid yardım eli uzatmak
come to someone's aid birinin yardımına koşmak
come to someone's aid birine el uzatmak
come to someone's aid birine yardımcı olmak
come to someone's aid yardım elini uzatmak
drink the kool-aid bir fikri sorgulamadan kabullenmek
drink the kool-aid bir fikre körü körüne inanmak
what's something in aid of? ne yararımıza?
a band-aid geçici çözüm
bring something to someone's aid yardımına götürmek
drink the same kool-aid aynı çanaktan içmek
band-aid solution geçici çözüm
Trade/Economic
visual aid görsel malzeme paketi
financial aid finans yardımı
tied aid bağlı dış yardım
military aid askeri yardım
aid for families with dependent children küçük çocuklu ailelere yardım
aid for families with dependent children abd'de aile reisinin kadın olduğu, düşük gelirli ailelere yardımı öngören bir hükümet kuruluşu
financial aid mali yardım
grant in aid bağış hibe
us aid abd uluslararası kalkınma ajansı
sales aid satışa yardımcı
council for mutual economic aid karşılıklı ekonomik yardım konseyi
national financial aid coordinator ulusal mali yardım koordinatörlüğü
economic aid ekonomik yardım
multilateral aid çok taraflı yardim
municipal aid belediye yardımı
tied aid bağlı yardım
multilateral aid çok taraflı yardım
grant in aid devlet yardımı
mutual aid karşılıklı yardım
farm aid tarımsal yardım
international aid organization uluslararası yardım kuruluşu
grant-in-aid devlet yardımı
reciprocal aid karşılıklı yardım
financial aid parasal yardım
foreign aid dış yardım
interim aid geçici yardım
legal aid services hukuki konuları danışma hizmetleri
financial aid package mali yardım paketi
manufacturing aid package imalat sektörü yardım paketi
economic aid package ekonomik yardım paketi
aid income yardım geliri
aid for trade ticaret yardımı
credit aid kredi desteği
credit aid kredi yardımı
aid per capita kişi başına yapılan yardım
economic aid ekonomik/mali yardım
tourism aid turizm yardımı
fiscal aid mali yardım
international aid uluslararası yardım
Law
social aid and solidarity promotion fund sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonu
aid and abet suç ortaklığı yapmak
legal aid ücretsiz avukat sağlama
foreign aid dış yardım
legal aid müzaheret
legal aid adli müzaheret
aid and abet yardım ve yataklık etmek
aid and abet suç ortağı olmak
aid and abet suça iştirak etmek
legal aid adli yardım
legal aid hukuki yardım
aid and abet yardakçılık etmek
aid and abet suçun işlenmesine yardım ve yataklık etmek
legal aid office yasal yardım ofisi
grant-in-aid devlet yardımı
grant-in-aid yardım
grant-in-aid hibe
grant-in-aid bağış
legal aid adli yardım
aid and abet yardım ve yataklık etmek
aid prayer yardım talebi
Politics
development aid kalkınma yardımı
financial aid maddi yardım
state aid monitoring devlet yardımlarını izleme
public aid devlet yardımı
development aid gelişmeye yardım
programme of community aid to the merkezi ve doğu avrupa ülkelerine topluluk
aid monitoring yardımları izleme
aid policy yardım politikası
categories of aid yardım kategorileri
aid system yardım sistemi
state aid devlet yardımı
employment aid istihdam yardımı
programme of community aid to the countries of central and eastern europe (phare) orta ve doğu avrupa ülkelerine topluluk yardım programı
horizontal state aid yatay devlet yardımı
development aid committee kalkınmaya yardım komitesi
grant in aid devlet yardımı
national aid coordinator ulusal mali yardım izleme koordinatörü
aid recipient yardım alan kimse
aid for agricultural development tarımsal kalkınma yardımı
national aid ulusal yardım
external aid dış yardım
untied aid initiative bağımsız yardım girişimi
aid in kind ayni yardım
grant in aid yardım fonu
financial aid maddi destek
in-kind aid ayni yardım
provide non-repayable aid geri ödemesiz bir yardım sağlamak
pre-accession aid katılım öncesi yardım
provide non-repayable aid geri ödemesi olmayan yardım sağlamak
foreign aid, assistance dış yardım
emergency aid acil durum yardımı
mutual aid society hayır derneği
mutual aid society yardım derneği
mutual aid society yardımlaşma derneği
mutual aid society yardım cemiyeti
immigrant aid society mültecilere yardım derneği
coal aid kömür yardımı
foreign aid dış yardım
donation and aid bağış ve yardım
aid society yardımlaşma cemiyeti
regional investment aid bölgesel yatırım yardımı
aid committee yardım komitesi
aid committee yardım heyeti
give aid and comfort (düşmana) gizlice yardım etmek
government aid hükümet yardımı
government aid devlet yardımı
government aid hükümet desteği
government aid devlet desteği
state aid devlet desteği
directorate-general for humanitarian aid (echo) insani yardım genel müdürlüğü
europe aid (aidco) avrupa yardımı
humanitarian aid committee insani yardım komitesi
committee on legal aid in cross-border disputes in civil and commercial matters özel hukuk ve ticaret hukuku konularındaki sınır aşan uyuşmazlıklarda adli yardım komitesi
disbursement of aid yardım dağıtımı
aid effectiveness yardımların etkililiği
european agreement on the transmission of applications for legal aid adli yardım için başvuruların iletilmesine dair avrupa sözleşmesi
additional protocol to the european agreement on the transmission of applications for legal aid adli yardım taleplerinin iletilmesine ilişkin avrupa sözleşmesine dair ek protokol
arms aid silah yardımı
food aid gıda yardımı
international aid uluslararası yardım
dependence on foreign aid dış yardıma bağımlılık
humanitarian aid insani yardım
oecd development aid committee oecd kalkınmaya yardım komitesi
aid for trade ticaret için yardım
paris declaration on aid effectiveness yardım etkinliği hakkındaki paris deklarasyonu
aid effectiveness yardımın etkinliği
aid fragmentation yardımların parçalanması
Institutes
national aid coordinator ulusal mali yardım koordinatörü
development aid committee kalkınma yardımı komitesi
saving and aid fund biriktirme ve yardım sandığı başkanlığı
european aid office of the european commission avrupa toplulukları insani yardım bürosu
instrument for pre-accession aid katılım öncesi altyapı desteği
cultural and aid foundation of turkish veterans türkiye gaziler kültür ve yardımlaşma vakfı
interpreters in aid at disasters afette rehber çevirmen
aid foundation for weak and homeless people güçsüzler ve kimsesizlere yardım vakfı
section of military aid and sale affairs coordination askeri yardım ve satış işleri koordinasyon şube müdürlüğü
Technical
hearing aid işitme yardım cihazı
first aid kit ilk yardım kiti
first aid cushion ilk yardım yastığı
hill start aid yokuşta kalkış desteği
aid station yardım istasyonu
grouting aid enjeksiyona yardımcı katkı
injection aid enjeksiyona yardımcı katkı
starting aid yardımcı marş destek sistemi
ether starting aid cylinder marş destek eter tüpü
first aid ilk yardım
visual aid görsel eğitim aracı
self aid kendi kendine ilk yardım
hearing aid with bone vibrator output kemik titreştirici çıkışı kullanan işitme cihazı
air-conduction hearing aid hava iletimli işitme cihazı
hearing aid with induction pick-up coil input endüksiyon pikap bobini girişli işitme cihazı
focussing aid odaklama desteği
food aid gıda yardımı
transport of food aid gıda yardımının taşınması
first aid fixed installations ilk yardım sabit tesisatları
Computer
spell aid yazım yardımı
screen design aid ekran tasarımı yardımı
debugging aid routine hatadan arındırmaya yardımcı yordam
Informatics
diagnostic aid tanılama yardımcısı
spell aid yazım düzeltmeni
navigational aid yöngüdüm yardımcı araçları
Automotive
parking/reversing aid proximity sensors park etme/geri gitme yardımı yaklaşma sensörü
first aid kits ilk yardım kitleri
parking/reversing aid driver controls park etme/geri gitme yardımı sürücü kontrolleri
parking/reversing aid subsystems park etme/geri gitme yardımı tali sistemleri
parking/reversing aid audible indication park etme/geri gitme yardımı-işitsel gösterge
parking/reversing aid control module park etme/geri gitme yardımı kontrol modülü
first-aid kit ilk yardım seti
lane keeping aid şerit izleme yardımı
Aeronautic
deployment aid canopy açılma yardım kanopisi
landing aid iniş yardımı
aid to navigator seyrüsefere yardımcı cihaz
navigational aid seyrüsefer yardımcısı
Marine
navigational aid seyir yardımcısı
electronic plotting aid elektronik çizim yardımı
aid to navigation seyir yardımcısı
Medical
first aid sıhhi imdat
medical aid tıbbi yardım
buddy aid arkadaş yardımı
first aid kit ilk yardım kutusu
first aid case ilkyardım çantası
hearing aid işitme cihazı
hearing aid işitme aleti
first aid case ilk yardım kutusu
first aid kit ilkyardım çantası
first-aid chest ecza dolabı
first-aid box sıhhi yardım malzemesi sandığı
first-aid organisation ilkyardım organizasyonu
first-aid ilkyardım
first-aid equipment ilkyardım tıbbi malzemeleri
first-aid room ilk yardım odası
self-aid kendi kendine yardım
first aid team ilk yardım ekibi
first aid squad ilk yardım ekibi
first aid ilk yardım
first aid certificate ilk yardım sertifikası
first aid supplies ilk yardım malzemeleri
first aid material ilk yardım malzemesi
first aid specialist ilk yardım uzmanı
hearing aid equipment not entirely worn on the listener kullanıcı tarafından kulağa tamamıyla takılmayan işitme ekipmanları
bone-conduction hearing aid kemik iletimli işitme cihazı
bone anchored hearing aid kemiğe implante edilen işitme cihazı
orthosis prosthesis hearing aid ortez protez işitme cihazı
Pharmaceutics
visual aid tıbbi ürün bilgilerini içeren basılı (kitapçık veya broşür) veya elektronik belgeler
sales aid tıbbi ürün bilgilerini içeren basılı (kitapçık veya broşür) veya elektronik belgeler
detail aid görsel destek malzemesi
visual aid görsel destek malzemesi
detail aid tıbbi ürün bilgilerini içeren basılı (kitapçık veya broşür) veya elektronik belgeler
sales aid görsel destek malzemesi
Optics
low vision aid az görenlere yardım
Food Engineering
filter aid filtre yardımcısı
Agriculture
production aid üretim yardımları
private storage aid psa özel depolama yardımı
Education
teaching aid n. ders anlatırken kullanılan yardımcı materyaller
teaching aid n. öğretim araçları
teaching aid n. öğretim gereci
traffic and first aid trafik ve ilk yardım
free application for federal student aid federal öğrenci yardımı için ücretsiz başvuru
study aid yardımcı kaynak
Linguistics
audiovisual aid görsel, işitsel araç
Military
aid-major n. alay emir subayı
aid station tıbbi yardım istasyonu
veterinary aid station veteriner sıhhi yardım istasyonu
american mission for aid to turkey türkiye'deki amerikan yardım kurulu
navigational aid seyir yardımcısı
aid man sıhhiye eri
aid man sıhhiye
civilian aid sivil halka yardım maddeleri
navigation aid seyrüsefer yardımcısı
medical aid man sıhhiye eri
natural disaster aid doğal afet yardımı
natural disaster aid plan doğal afet yardım planı
battalion aid station tabur sıhhi yardım istasyonu
company aid man bölük sıhhiye eri
military aid to civil authorities sivil makamlara askeri yardım
navigational aid deniz yardımı
training aid eğitim yardımcı malzemesi
gas casualty first aid kit gaz ilk yardım çantası
first aid ilk yardım
first aid kit ilk yardım kutusu
graphic training aid grafik eğitim yardımcı malzemesi
grant aid trainees hibe yardımı eğitim personeli
first aid treatment ilk yardım tedavisi
first aid station ilk yardım istasyonu
first aid packet harp paketi
first aid dressing ilk yardım malzemesi
first aid kit ilk yardım çantası
first aid packet ilk yardım paketi
department of the army graphic training aid kara kuvvetleri bakanlığı grafik eğitim yardımcı malzemesi
job aid iş yardımı
crypto-aid kripto yardımcı malzemesi
mutual aid karşılıklı yardım
short distance navigational aid kısa mesafe seyrüsefer yardımcısı
military assistance grant aid training askeri yardım programı bağış yardım eğitimi
military assistance programme grant aid askeri yardım programı bağış yardımı
military occupational specialty evaluation test aid askeri meslek ihtisası değerlendirme testi yardımcı el kitabı
buddy aid arkadaş ilk yardımı
military aid askeri yardım
military aid programme askeri yardım programı
graphic training aid basılı eğitim yardımcı malzemesi
grant aid trainees bağış yardımı eğitim personeli
Sport
aid climbing aletli tırmanma
band-aid yara bandı
Printery
retention aid retansiyon artırıcı madde
retention aid tutunum artırıcı madde