discrimination - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

discrimination

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "discrimination" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 33 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
discrimination n. fark gözetme
discrimination n. ayrım
General
discrimination n. ayrım (ırk, cinsiyet vb)
discrimination n. takt
discrimination n. ayırt etme
discrimination n. ayırım yapma
discrimination n. temyiz
discrimination n. ayırım
discrimination n. tefrik
discrimination n. güzeli çirkinden ayırabilme yetisi
discrimination n. zevk
discrimination n. ayrımcılık
discrimination n. beğeni
discrimination n. ayrıcalık yapma
discrimination n. ayırma
discrimination n. fark
discrimination n. ayrımsama
discrimination n. ince farkları görebilme
discrimination n. ayırıcı
discrimination n. ayırma yetkisi
Trade/Economic
discrimination ayırım gözetme
discrimination işlemde eşitsizlik yapma
discrimination ayırımcılık
discrimination ayırımcılık yapma
discrimination ayrım
discrimination tefrik
discrimination fark gözetme
discrimination farklı tarife uygulama
Law
discrimination ayrımcılık yapma
Politics
discrimination ayrımcılık
discrimination ayırım
Computer
discrimination ayrımsama gücü
Linguistics
discrimination ayırıcılık

Sens de "discrimination" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 146 résultat(s)

Anglais Turc
General
be subject to discrimination v. ayrımcılığa uğramak
be exposed to discrimination v. ayrımcılığa uğramak
sex discrimination in employment n. istihdamda cinsiyet ayrımı
discrimination in employment n. istihdamda ayırım
sex discrimination against women n. kadınlara karşı cinsiyet ayrımı
sex discrimination n. cinsiyet ayırımı
sex discrimination in employment n. istihdamda cinsiyet ayrımcılığı
direct discrimination n. doğrudan ayrımcılık
social discrimination n. sosyal ayırım
a victim of discrimination n. ayrımcılık kurbanı
job discrimination n. iş ayrımı
gender discrimination n. kadın erkek ayrımcılığı
sexual discrimination n. kadın erkek ayrımcılığı
genetic discrimination n. genetik kökenli ayrımcılık
genetic discrimination n. genetiğe dayalı ayrımcılık
discrimination against people with disabilities n. engellilere karşı ayrımcılık
non-discrimination n. ayırım yapmama
without making discrimination adv. ayırt etmeksizin
without making discrimination adv. ayrım yapılmaksızın
without discrimination adv. ayrım gözetmeden
without discrimination adv. ayrım gözetmeksizin
disability discrimination engellilere karşı ayrımcılık
Trade/Economic
price discrimination fiyat farklılaştırılması
price discrimination fiyat farklılaştırma
occupational discrimination meslek ayırımcılığı
race discrimination ırk ayrımı
statistical discrimination istatistiksel ayırımcılık
labor market discrimination işgücü piyasasında ayırımcılık
price discrimination fiyatta ayırımcılık yapma
wage discrimination ücret ayırımcılığı
price discrimination fiyat farklılaştırması
employment discrimination işte ayrımcılık yapma
third degree price discrimination üçüncü derece fiyat farklılaştırması
price discrimination fiyat ayırımcılığı
price discrimination fiyat farklılaşması
international price discrimination uluslararası fiyat farklılaştırması
resolution capability (discrimination) çözünürlük sığası (ayrımsama)
resolution capability (discrimination) eşik
price discrimination fiyat farklılığı
first-degree price discrimination birinci derece fiyat farklılaştırması
price-discrimination fiyat farklılaştırması
second-degree price discrimination ikinci derece fiyat farklılaştırması
non-discrimination principle ticarette ayırım yapmama ilkesi
price discrimination farklı fiyat politikası
price discrimination farklı fiyat uygulaması
workplace discrimination işyerinde ayrımcılık
discrimination in the workplace işyerinde ayrımcılık
genetic discrimination genetik ayrımcılık
non-discrimination eşit işlem yapma
non-discrimination fark gözetmeme
non-discrimination ayırımcılık yapmama
labor market discrimination emek piyasasında ayrımcılık
price discrimination fiyat farklılaştırması
wage discrimination ücret ayrımcılığı
Law
race discrimination ırk ayrımcılığı
unjust discrimination haksız ayrım
prohibition of discrimination ayrımcılık yasağı
Politics
positive discrimination olumlu ayrımcılık
racial discrimination ırk ayrımı
gender discrimination cinsel ayrım
positive discrimination pozitif ayrımcılık
political discrimination politik ayrımcılık
anti-discrimination ayrımcılığın önlenmesi
anti-discrimination ayrımcılıkla mücadele
sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu
non-discrimination principle ayrımcılık yapmama ilkesi
non-discrimination ayrımcılık yapmama
rule of non-discrimination ayrımcılık yapmama ilkesi
all forms of racial discrimination her türlü ırk ayrımcılığı
social discrimination sosyal ayrım
race discrimination ırk ayrımı
religious discrimination din ayırımcılığı
anti-discrimination commission ayrımcılıkla mücadele komisyonu
reverse discrimination pozitif ayrımcılık
convention on the elimination of all forms of discrimination against women (cedaw) birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi
the un convention on the elimination of all forms of discrimination against women birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi
convention on the elimination of all forms of discrimination against women (cedaw) birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi
the un convention on the elimination of all forms of discrimination against women birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi
discrimination policy ayrım politikası
non discrimination principle ayrımcılık yapmama ilkesi
racial discrimination ırk ayrımcılığı
un committee on the elimination of racial discrimination birleşmiş milletler irk ayrımcılığının önlenmesi komitesi
committee on the elimination of discrimination against women birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi
Institutes
convention on the elimination of all forms of discrimination against women kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi
convention on the elimination of all forms of racial discrimination her türlü ırk ayrımcılığının tasfiyesine ilişkin uluslararası sözleşme
Technical
filter discrimination süzgeç diskriminasyonu
discrimination instruction ayırma komutu
filter discrimination constant süzgeç diskriminasyon sabiti
signalling message discrimination imleşim iletisi sınıflaması
discrimination threshold ayrımsanır eşik değeri
Computer
signalling message discrimination imleşim ileti sınıflaması
discrimination threshold ayrımsama eşik değeri
discrimination threshold ayrımsanır eşik değeri
filter discrimination süzgecin seçiciliği
discrimination instruction ayırma komutu
Informatics
signaling message discrimination imleşim mesaj sınıflaması
Telecom
call discrimination çağrı ayrıştırma
antenna cross-polar discrimination çapraz kutuplu anten ayrımı
cross-polar discrimination çapraz kutuplu ayrıştırma
Electric
filter discrimination constant süzgeç diskriminasyon sabiti
filter discrimination süzgeç diskriminasyonu
filter discrimination süzgecin seçiciliği
Medical
self-nonself discrimination kendini yabancıdan ayırt etme
self-nonself discrimination bağışıklık sisteminin vücuda yabancı olan bir şeyi ya da durumu kendiliğinden algılaması
speech discrimination level konuşmayı ayırt etme seviyesi
two point discrimination test iki nokta ayrım testi
speech discrimination konuşmayı ayırt etme
Psychology
auditory discrimination işitsel ayırt etme
sex discrimination cinsiyet ayrımı
response discrimination tepki ayırt etme
tactile discrimination temas ayırt etme
age discrimination yaş ayrımcılığı
visual discrimination görsel ayırt etme
sensory discrimination duyusal ayırt etme
pattern discrimination şekil ayırt etme
sexual discrimination cinsel ayrımcılık
sex discrimination in employment istihdamda cinsiyet ayrımı
sex discrimination against women kadınlara karşı cinsiyet ayrımı
sex discrimination in education eğitimde cinsiyet ayrımı
figure-ground discrimination figür-zemin ayırt etme
stimulus discrimination uyaranlar arasındaki farkı ayırtetme
sensory discrimination duyum keskinliği
Optics
visual discrimination görsel ayırım
Food Engineering
discrimination tests ayırma testleri
discrimination tests farklılık testleri
Statistics
simultaneous discrimination intervals eş-zamanlı ayırma aralıkları
minimum discrimination information statistics en küçük ayrım bilgi istatistiği
Social Sciences
mental health discrimination akıl sağlığını baz alarak yapılan ayrımcılık
class discrimination sınıf ayrımı
disability discrimination fiziksel engelli insanlara yapılan ayrımcılık
disability discrimination engellilere yönelik ayrımcılık
disability discrimination engelli ayrımcılığı
disability discrimination fiziksel engellilik ayrımcılığı
caste-based discrimination kasta dayalı ayrımcılık
Education
discrimination in education eğitimde ayırım
sex discrimination in education eğitimde cinsiyet ayrımı
Linguistics
auditory discrimination duyumsal ayrımsama
discrimination index ayırıcılık göstergesi
item discrimination madde ayırıcılığı
sound discrimination anlamlı ayrıştırma
sound discrimination sağlıklı ayrıştırma
Geography
racial discrimination ırk ayrımı
Geology
linear discrimination function analysis doğrusal ayrım fonksiyonu analizi
Military
radar discrimination radar ayırma kabiliyeti
target discrimination hedef ayırma yeteneği
alarm discrimination alarm ayırt ediciliği