discrimination - Turkish English Dictionary
History

discrimination

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "discrimination" in Turkish English Dictionary : 44 result(s)

English Turkish
Common Usage
discrimination n. fark gözetme
discrimination n. ayrım
General
discrimination n. ayrım (ırk, cinsiyet vb)
discrimination n. takt
discrimination n. ayırt etme
discrimination n. ayırım yapma
discrimination n. temyiz
discrimination n. ayrıcalık yapma
discrimination n. tefrik
discrimination n. güzeli çirkinden ayırabilme yetisi
discrimination n. zevk
discrimination n. beğeni
discrimination n. ayırma
discrimination n. fark
discrimination n. ince farkları görebilme
discrimination n. ayırıcı
discrimination n. ayırma yetkisi
discrimination n. ayırımcılık
discrimination n. ayırımsama
discrimination n. eleştirel değerlendirme
discrimination n. eleştirisel yargılama
discrimination n. kategorik ayrım yapma
discrimination n. kişilerin ırkına veya dinine göre farklı muamele yapma
discrimination n. ayrımlama
Trade/Economic
discrimination n. ayırım gözetme
discrimination n. ayırımcılık
discrimination n. ayırımcılık yapma
discrimination n. ayrım
discrimination n. farklı tarife uygulama
discrimination n. fark gözetme
discrimination n. işlemde eşitsizlik yapma
discrimination n. tefrik
Law
discrimination n. ayrımcılık yapma
Politics
discrimination n. ayırım
discrimination n. ayrımcılık
Computer
discrimination n. ayrımsama gücü
Electric
discrimination n. ayırtaç aracılığıyla sinyalleri ayıklayarak belirli bir frekans, genlik veya fazdaki sinyali seçme
Transportation
discrimination n. nakliyecilerin gümrük vergisi gibi konularda taşınacak kişi, konum veya ürünlere göre ayrım gözetmesi
Psychology
discrimination n. farklı iki uyarıcıya farklı şekillerde yanıt verilmesi
discrimination n. ayrışma
Linguistics
discrimination n. ayırıcılık
Archaic
discrimination n. ayırt edici şey
discrimination n. ayıran şey
discrimination n. ayırt edici işaret

Meanings of "discrimination" with other terms in English Turkish Dictionary : 152 result(s)

English Turkish
General
sex discrimination n. cinsiyet ayırımı
sex discrimination against women n. kadınlara karşı cinsiyet ayrımı
sex discrimination in employment n. istihdamda cinsiyet ayrımı
sex discrimination in employment n. istihdamda cinsiyet ayrımcılığı
discrimination in employment n. istihdamda ayırım
direct discrimination n. doğrudan ayrımcılık
social discrimination n. sosyal ayırım
a victim of discrimination n. ayrımcılık kurbanı
job discrimination n. iş ayrımı
gender discrimination n. kadın erkek ayrımcılığı
sexual discrimination n. kadın erkek ayrımcılığı
genetic discrimination n. genetik kökenli ayrımcılık
genetic discrimination n. genetiğe dayalı ayrımcılık
discrimination against people with disabilities n. engellilere karşı ayrımcılık
non-discrimination n. ayırım yapmama
disability discrimination n. engellilere karşı ayrımcılık
non-discrimination n. ayrımsızlık
be exposed to discrimination v. ayrımcılığa uğramak
be subject to discrimination v. ayrımcılığa uğramak
without making discrimination adv. ayırt etmeksizin
without making discrimination adv. ayrım yapılmaksızın
without discrimination adv. ayrım gözetmeden
without discrimination adv. ayrım gözetmeksizin
Trade/Economic
non-discrimination n. ayırımcılık yapmama
first-degree price discrimination n. birinci derece fiyat farklılaştırması
resolution capability (discrimination) n. çözünürlük sığası (ayrımsama)
resolution capability (discrimination) n. eşik
non-discrimination n. eşit işlem yapma
labor market discrimination n. emek piyasasında ayrımcılık
price-discrimination n. fiyat farklılaştırması
price discrimination n. fiyat farklılaştırma
price discrimination n. fiyat farklılaştırması
price discrimination n. fiyat farklılaştırılması
price discrimination n. fiyat farklılaştırması
price discrimination n. fiyat farklılığı
price discrimination n. farklı fiyat politikası
non-discrimination n. fark gözetmeme
price discrimination n. farklı fiyat uygulaması
price discrimination n. fiyat farklılaşması
price discrimination n. fiyat ayırımcılığı
price discrimination n. fiyatta ayırımcılık yapma
genetic discrimination n. genetik ayrımcılık
race discrimination n. ırk ayrımı
workplace discrimination n. işyerinde ayrımcılık
employment discrimination n. işte ayrımcılık yapma
labor market discrimination n. işgücü piyasasında ayırımcılık
second-degree price discrimination n. ikinci derece fiyat farklılaştırması
statistical discrimination n. istatistiksel ayırımcılık
discrimination in the workplace n. işyerinde ayrımcılık
occupational discrimination n. meslek ayırımcılığı
non-discrimination principle n. ticarette ayırım yapmama ilkesi
wage discrimination n. ücret ayrımcılığı
third degree price discrimination n. üçüncü derece fiyat farklılaştırması
international price discrimination n. uluslararası fiyat farklılaştırması
wage discrimination n. ücret ayırımcılığı
Law
prohibition of discrimination n. ayrımcılık yasağı
unjust discrimination n. haksız ayrım
race discrimination n. ırk ayrımcılığı
reverse discrimination n. tersine ayrırımcılık
reverse discrimination n. ters ayrımcılık
Politics
anti-discrimination n. ayrımcılıkla mücadele
discrimination policy n. ayrım politikası
non discrimination principle n. ayrımcılık yapmama ilkesi
anti-discrimination n. ayrımcılığın önlenmesi
non-discrimination n. ayrımcılık yapmama
rule of non-discrimination n. ayrımcılık yapmama ilkesi
non-discrimination principle n. ayrımcılık yapmama ilkesi
sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities n. ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu
anti-discrimination commission n. ayrımcılıkla mücadele komisyonu
convention on the elimination of all forms of discrimination against women (cedaw) n. birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi
un committee on the elimination of racial discrimination n. birleşmiş milletler irk ayrımcılığının önlenmesi komitesi
committee on the elimination of discrimination against women n. birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi
convention on the elimination of all forms of discrimination against women (cedaw) n. birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi
the un convention on the elimination of all forms of discrimination against women n. birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi
the un convention on the elimination of all forms of discrimination against women n. birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi
gender discrimination n. cinsel ayrım
religious discrimination n. din ayırımcılığı
all forms of racial discrimination n. her türlü ırk ayrımcılığı
race discrimination n. ırk ayrımı
racial discrimination n. ırk ayrımı
racial discrimination n. ırk ayrımcılığı
positive discrimination n. olumlu ayrımcılık
reverse discrimination n. pozitif ayrımcılık
positive discrimination n. pozitif ayrımcılık
political discrimination n. politik ayrımcılık
social discrimination n. sosyal ayrım
Institutes
convention on the elimination of all forms of racial discrimination n. her türlü ırk ayrımcılığının tasfiyesine ilişkin uluslararası sözleşme
convention on the elimination of all forms of discrimination against women n. kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi
Technical
discrimination threshold n. ayrımsanır eşik değeri
discrimination instruction n. ayırma komutu
signalling message discrimination n. imleşim iletisi sınıflaması
filter discrimination constant n. süzgeç diskriminasyon sabiti
filter discrimination n. süzgeç diskriminasyonu
Computer
discrimination threshold n. ayrımsanır eşik değeri
discrimination threshold n. ayrımsama eşik değeri
discrimination instruction n. ayırma komutu
signalling message discrimination n. imleşim ileti sınıflaması
filter discrimination n. süzgecin seçiciliği
Informatics
signaling message discrimination n. imleşim mesaj sınıflaması
Telecom
cross-polar discrimination n. çapraz kutuplu ayrıştırma
antenna cross-polar discrimination n. çapraz kutuplu anten ayrımı
call discrimination n. çağrı ayrıştırma
Electric
filter discrimination constant n. süzgeç diskriminasyon sabiti
filter discrimination n. süzgecin seçiciliği
filter discrimination n. süzgeç diskriminasyonu
Medical
self-nonself discrimination n. bağışıklık sisteminin vücuda yabancı olan bir şeyi ya da durumu kendiliğinden algılaması
two point discrimination test n. iki nokta ayrım testi
self-nonself discrimination n. kendini yabancıdan ayırt etme
speech discrimination n. konuşmayı ayırt etme
speech discrimination level n. konuşmayı ayırt etme seviyesi
Psychology
sexual discrimination n. cinsel ayrımcılık
sex discrimination n. cinsiyet ayrımı
sensory discrimination n. duyusal ayırt etme
sensory discrimination n. duyum keskinliği
sex discrimination in education n. eğitimde cinsiyet ayrımı
figure-ground discrimination n. figür-zemin ayırt etme
visual discrimination n. görsel ayırt etme
auditory discrimination n. işitsel ayırt etme
sex discrimination in employment n. istihdamda cinsiyet ayrımı
sex discrimination against women n. kadınlara karşı cinsiyet ayrımı
pattern discrimination n. şekil ayırt etme
tactile discrimination n. temas ayırt etme
response discrimination n. tepki ayırt etme
stimulus discrimination n. uyaranlar arasındaki farkı ayırtetme
age discrimination n. yaş ayrımcılığı
discrimination learning n. canlının farklı uyarıcılara farklı yanıt vermeyi öğrenme süreci
Optics
visual discrimination n. görsel ayırım
Food Engineering
discrimination tests n. ayırma testleri
discrimination tests n. farklılık testleri
Statistics
minimum discrimination information statistics n. en küçük ayrım bilgi istatistiği
simultaneous discrimination intervals n. eş-zamanlı ayırma aralıkları
Social Sciences
mental health discrimination n. akıl sağlığını baz alarak yapılan ayrımcılık
disability discrimination n. engellilere yönelik ayrımcılık
disability discrimination n. engelli ayrımcılığı
disability discrimination n. fiziksel engelli insanlara yapılan ayrımcılık
disability discrimination n. fiziksel engellilik ayrımcılığı
caste-based discrimination n. kasta dayalı ayrımcılık
class discrimination n. sınıf ayrımı
indirect discrimination n. dolaylı ayrımcılık
negative discrimination n. negatif ayrımcılık
Education
discrimination in education n. eğitimde ayırım
sex discrimination in education n. eğitimde cinsiyet ayrımı
Linguistics
discrimination index n. ayırıcılık göstergesi
sound discrimination n. anlamlı ayrıştırma
auditory discrimination n. duyumsal ayrımsama
item discrimination n. madde ayırıcılığı
sound discrimination n. sağlıklı ayrıştırma
Geography
racial discrimination n. ırk ayrımı
Geology
linear discrimination function analysis n. doğrusal ayrım fonksiyonu analizi
Military
alarm discrimination n. alarm ayırt ediciliği
target discrimination n. hedef ayırma yeteneği
radar discrimination n. radar ayırma kabiliyeti