drug - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

drug

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "drug" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 21 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
drug n. ilaç
General
drug v. uyuşturmak
drug v. ilaç vermek
drug v. uyuşturucu vermek
drug v. uyuşturucu ilaç katmak (yiyeceğe/içeceğe)
drug v. ilaçla uyutmak
drug v. içkisine ilaç katmak
drug v. ilaçla uyuşturmak
drug n. ecza
drug n. uyuşturucu madde
drug n. ilaç
drug n. yiyecek
drug n. hap
drug n. esrar
drug n. uyuşturucu
Law
drug uyuşturucu madde
Technical
drug herhangi birisinin içkisine veya yemeğine uyuşturucu koymak
drug zararlı madde koymak
Mechanic
drug alt derece
Medical
drug drog
drug ecza

Sens de "drug" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 479 résultat(s)

Anglais Turc
General
sell a drug over the counter v. ilacı reçetesiz satmak
kick the drug v. uyuşturucuyu bırakmak
drug one's drink v. içkisine ilaç katmak
mix drink with a drug v. içkisine ilaç katmak
sell drug v. ilaç satmak
take drug v. ilaç içmek
become a drug-addict v. uyuşturucu müptelası olmak
become a drug-addict v. uyuşturucu bağımlısı olmak
show (its) effect (drug etc) v. faydasını göstermek
have a drug problem v. uyuşturucu problemi olmak
have a drug problem v. uyuşturucu sorunu olmak
addict someone to a drug or alcohol v. birini uyuşturucuya veya alkole alıştırmak
break a drug addiction v. uyuşturucu kullanmayı bırakmak
break a drug addiction v. uyuşturucuyu bırakmak
expand one’s drug business v. uyuşturucu işini büyütmek
buy a drug in a drugstore without a prescription v. eczaneden reçetesiz ilaç almak
drug addict n. hapçı
drug treatment n. uyuşturucu bağımlılığı tedavisi
wonder drug n. mucize ilaç
drug dealing n. zehir tacirliği
drug addiction n. madde bağımlılığı
drug on the market n. satılmayan mal
drug possession n. uyuşturucu bulundurma
drug dealer n. zehir taciri
drug addict n. uyuşturucu maddelere düşkün
drug abuse n. ilacın kötüye kullanımı
drug smuggler n. zehir taciri
over the counter drug n. reçetesiz ilaç
drug use n. ilaç kullanımı
drug treatment n. ilaçla tedavi
drug management n. ilaç yönetimi
drug allergy n. ilaç allerjisi
drug catalogs n. ilaç katalogları
narcotic drug n. uyuşturucu ilaç
drug addiction n. ilaç alışkanlığı
drug habit n. uyuşturucu bağımlılığı
drug addict n. uyuşturucu bağımlısı
drug smuggler n. uyuşturucu kaçakçısı
drug in the market n. satılmayan mal
drug company n. ilaç şirketi
drug company n. ilaç firması
opiate drug n. uyuşturucu hap
drug treatment n. uyuşturucu tedavisi
drug use n. uyuşturucu kullanımı
chemical drug n. kimyasal ilaç
multi drug resistance n. çoklu ilaç direnci
drug addict n. uyuşturucu düşkünü
drug-store n. eczane
drug-related violence n. uyuşturucuyla bağlantılı şiddet
drug peddler n. uyuşturucu satıcısı
drug trafficker n. uyuşturucu satıcısı
drug dealer n. uyuşturucu satıcısı
drug trafficker n. uyuşturucu kaçakçısı
drug cartel n. uyuşturucu şebekesi
drug lord n. zehir taciri
drug baron n. zehir taciri
drug cartel n. zehir taciri
drug cartel n. uyuşturucu karteli
drug lord n. uyuşturucu baronu
drug baron n. uyuşturucu baronu
hard drug n. sert uyuşturucu
soft drug n. hafif uyuşturucu
hard drug n. ağır uyuşturucu
drug trafficking n. uyuşturucu kaçakçılığı
drug smuggling n. uyuşturucu kaçakçılığı
drug dog n. narkotik köpeği
drug user n. uyuşturucu madde kullanıcısı
food and drug control n. gıda ve ilaç denetimi
food and drug packaging n. gıda ve ilaç paketleme/ambalajlama
food and drug control n. gıda ve ilaç kontrolü
drug container n. ilaç kutusu
drug store n. eczane (abd)
a serious drug habit n. ciddi bir uyuşturucu alışkanlığı
drug courier n. uyuşturucu kuryesi
drug mule n. uyuşturucu kuryesi
a rise in drug-related crime n. uyuşturucu ile ilgili suçlarda artış
drug driving n. uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanma
drug information association n. ilaç bilgi derneği
a recreational drug user n. eğlence amacıyla arada sırada uyuşturucu kullanan kimse
drug king n. uyuşturucu kralı
narcotic drug n. uyuşturucu madde
drug-free treatment n. ilaçsız tedavi
addictive drug n. bağımlılık yapan ilaç
drug pusher n. uyuşturucu satıcısı
drug warehouse n. ecza deposu
drug czar n. uyuşturucu çarı
drug czar n. uyuşturucu baronu
drug abuse n. madde bağımlılığı
drug usage instructions n. ilaç kullanım talimatları
mexican drug cartel n. meksikalı uyuşturucu karteli
drug warehouse n. ilaç deposu
drug paraphernalia n. narkotik madde kullanım amaçlı araç gereçler
recreational drug n. keyif için alınan, bağımlılık yapmayan uyuşturucu
drug addicted adj. uyuşturucu bağımlısı
drug addicted adj. madde bağımlısı
drug-infested adj. uyuşturucunun yoğun olduğu (bölge)
drug-free adj. ilaçsız
drug-naive adj. (bellirli bir hastalık için) hiç bir tedavi görmemiş
drug-naive adj. (bellirli bir hastalık için) hiç bir tedavi almamış
drug-naive adj. (aids/hepatit vb) tedavisi olmamış
drug-naive adj. (aids/hepatit vb) tedavisi görmemiş
drug-naive adj. (aids/hepatit vb) tedavisi almamış
drug-proof adj. ilaç etki etmez
drug-proof adj. ilaca dayanıklı
Colloquial
become a drug-addict uyuşturucuya düşmek
a drug addict uyuşturucu bağımlısı
Idioms
drug on the market elde kalan mal
be a drug on the market piyasada bol miktarda bulunmak
under the influence of drug uyuşturucu etkisi altında
Speaking
i think you have a fucking drug problem bence senin uyuşturucu sorunun var
Slang
drug dealing torbacılık
a recreational drug user eğlencelik uyuşturucu kullanıcısı
drug dealer torbacı
a drug runner uyuşturucu kuryesi
Trade/Economic
drug traffic uyuşturucu madde ticareti
drug in the market satılamayan mal
drug in the market kolay sürülemeyen mal
food drug and cosmetic industry gıda ilaç ve kozmetik sanayii
food drug and cosmetic industry gıda ilaç ve kozmetik endüstrisi
drug and cosmetic industry ilaç ve kozmetik sanayii
drug offender uyuşturucu suçlusu
Law
drug traffic uyuşturucu ticareti
drug addiction hap müptelalığı
abortion-inducing drug çocuk düşürme ilacı
drug dealer uyuşturucu satıcısı
drug trafficker uyuşturucu satıcısı
under drug influence uyuşturucu maddenin etkisi altında
under the influence of drug(s) uyuşturucu maddenin etkisi altında
illegal drug trade yasadışı uyuşturucu ticareti
illegal drug trafficking yasadışı uyuşturucu ticareti
drug case uyuşturucu davası
drug enforcement administration (dea) uyuşturucuyla mücadele dairesi
drug pushing uyuşturucu satma
drug enforcement agency (dea) uyuşturucuyla mücadele dairesi
synthetic drug sentetik uyuşturucu
drug czar (abd) uyuşturucularla mücadelenin başı olan kimse
drug czar (abd) uyuşturucu çarı
illegal drug trade uyuşturucu ticareti
drug trafficking uyuşturucu ticareti
drug gang leader uyuşturucu çetesi lideri
drug dealing uyuşturucu tacirliği
drug offence uyuşturucu suçu
drug offense uyuşturucu suçu
Politics
drug trafficking uyuşturucu trafiği
un drug control programme bm uyuşturucu kontrol programı
un office for drug control and crime prevention bm uyuşturucu denetimi ve suç önleme ofisi
committee on drug precursors uyuşturucu hammaddeleri komitesi
european monitoring centre for drugs and drug addiction (emcdda) avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığını izleme merkezi
drug prevention and information uyuşturucunun önlenmesi ve bilgilendirme
drug trafficking uyuşturucu kaçakçılığı
the cooperation group to combat drug abuse and illicit trafficking in drug uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele işbirliği grubu
Institutes
drug administration ilaç kurumu
the european information network on drugs and drug addiction avrupa uyuşturucu bağımlılığı enformasyon ağı
european monitoring centre for drugs and drug addiction avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığını izleme merkezi
food and drug administration amerikan gıda ve ilaç kurumu
united nations international drug control programme birleşmiş milletler uluslararası uyuşturucu kontrol programı
Technical
drug trafficking uyuşturucu kaçakçılığı
off-label drug use ruhsat dışı ilaç kullanımı
drug traffic uyuşturucu ticareti yapmak
Medical
adrenergic drug n. adrenerjik ilaç
drug dependens farmakodependans
nonsteroidal anti inflammatory drug nonsteroidal antiinflamatuar ilaç
drug resistance ilaca direnç
drug investigation ilaç araştırması
immunosuppressive drug bağışıklık sistemini koruyucu ilaç
drug therapy ilaç tedavisi
drug and narcotic control ilaç ve narkotik kontrol
investigational new drug application yeni araştırma ürünü ilaç başvurusu
drug registration form ilaç ruhsatlandırma formu
drug delivery systems ilaç dağıtım sistemleri
drug dependence ilaç bağımlılığı
new drug application yeni ilaç başvurusu
services for drug users uyuşturucu kullananlar için servisler
drug evaluation ilacın değerlendirilmesi
orphan drug yetim ilaç
tolerate the drug ilacı kaldırmak (bünye vb)
investigational new drug yeni keşfedilmiş ilaç
drug allergy ilaç alerjisi
drug contamination ilaç kontaminasyonu
drug concentration measurement ilaç konsantrasyon ölçümü
astringent drug damar sıkıştırıcı ilaç
parent drug ana ilaç
new drug application yeni ürün başvurusu
drug hypersensitivity ilaç aşırı duyarlılığı
formulated drug products formüle edilmiş müstahzarlar
rational drug use akılcı ilaç kullanımı
drug information services ilaç enformasyon hizmetleri
drug prescriptions ilaç reçeteleri
drug stability ilaç stabilitesi
drug toxicity ilaç zehirlenmesi
natural origin drug doğal kaynaklı ilaç
drug dependency ilaç bağımlılığı
cyanohydrin forming drug siyanohidrin oluşturan ilaç
drug legislation ilaç yasaları
adverse drug reaction advers ilaç reaksiyonu
drug exposure ilaca maruziyet
addictive drug bağımlılık yapan madde
drug interaction ilaç etkileşimi
antiviral drug antiviral ilaç
prescription drug reçeteli ilaç
prototip drug prototip ilaç
drug screening ilaç taraması
pharmacodynamic drug interactions farmakodinamik ilaç etkileşimleri
side effect of the drug ilaca bağlı yan etki
tolerate the drug vücudun ilacı kaldırması
drug receptors ilaç reseptörleri
drug abuse ilaç suistimali
investigational new drug araştırma aşamasında yeni ilaç
drug development ilaç geliştirme
drug industry ilaç endüstrisi
therapeutic drug monitoring terapötik ilaç izlenmesi
drug release ilaç salımı
drug metabolism ilaç metabolizması
drug carriers ilaç taşıyıcıları
microbial drug resistance mikrobun ilaca direnci
animal drug veteriner ilacı
drug resistance ilaç rezistansı
orphan drug öksüz ilaç
collaboration agreement between drug regulatory authorities in european union associated countries avrupa birliği ortak ülkelerin ilaç ruhsatlandırma yetkilileri arasında işbirliği anlaşması
drug advisory service uyuşturucu danışma servisi
drug administration routes ilaç uygulama yolları
drug utilization ilaç kullanımı
orphan drug kısıtlı bir hedef nüfusu olan veya nadir bir hastalığı tedavi eden ilaçlar
magistral drug majistral ilaç
drug master file ilaç ana dosyası
herbal drug bitkisel ilaç
drug implants ilaç implantları
drug substance etkin madde
drug hypersensitivity aşırı ilaç duyarlılığı
drug prescription ilaç reçetesi
drug-induced abnormalities ilaca bağlı anomaliler
cyanohydrin-forming drug siyanohidrin oluşturan ilaç
drug dose-response relationship ilaç doz-etki ilişkisi
ready-made drug müstahzar
drug storage ilaç depolama
drug labeling ilaç etiketleme
drug compounding ilaç bileşimleri
drug interactions ilaç etkileşimleri
ataractic drug sakinleştirici
ataractic drug yatıştırıcı ilaç
ataractic drug sakinleştirici ilaç
off-label drug ruhsatsız ilaç
unlicensed drug ruhsatsız ilaç
drug and cosmetic excipients ilaç ve kozmetik yardımcı maddeleri
anovulatory drug doğum kontrol hapı
drug product müstahzar ( kullanıma hazır ürün )
neonatal drug withdrawal syndrome neonatal yoksunluk sendromu
drug licence ilaç ruhsatı
license a drug ilaç ruhsatlandırmak
license a drug ilaç lisanslamak
drug dyes ilaç boyaları
drug abuse ilacın kötüye kullanımı
drug level ilaç seviyesi
drug hypersensitivity syndrome ilaç hipersensitivite sendromu
drug hypersensitivity syndrome ilaç aşırı duyarlılık sendromu
immune suppressant drug bağışıklık sistemini koruyucu ilaç
drug control authority ilaç kontrol otoritesi
drug control authority ilaç kontrol birimi
drug delivery ilaç teslimi
drug delivery systems ilaç taşıyıcı sistemler
antimalarial drug sıtma ilacı
truth drug gerçeği söyleten ilaç
transdermal drug delivery deri içine ilaç verme
association of food and drug officials of the united states birleşik devletler gıda ve ilaç yetkilileri birliği
prescribe a drug ilaç yazmak
generic drug jenerik ilaç
generic drug eşdeğer ilaç
synthetic drug treatment sentetik ilaçlar ile tedavi
synthetic drug sentetik ilaç
drug eluting stent ilaç kaplı stent
drug reactions ilaç reaksiyonları
polymorphic genes encoding drug metabolizing enzymes ilaç metabolizmasındaki enzimleri kodlayan polimorfik genler
drug response ilaç yanıtı
drug toxicity ilaç toksisitesi
antipsychotic drug treatment antipsikotik ilaç tedavisi
drug-induced liver disorders ilaca bağlı karaciğer hastalıklarına
drug induced liver diseases ilaca bağlı karaciğer hastalıklarına
drug-induced phospholipidosis ilaca bağlı fosfolipidozis
drug-induced acute hepatitis ilaca bağlı karaciğer hasarı
drug companies ilaç firmaları
amount of drug ilaç miktarı
drug errors ilaç hataları
wrong drug yanlış ilaç
drug applications ilaç uygulamaları
antiretroviral drug regimens antiretroviral ilaç rejimleri
loss of drug efficacy ilaç etkinliğinin kaybı
nontoxic drug combinations toksik olmayan ilaç kombinasyonları
dose of the drug ilacın dozu
cardiovascular protective drug kalp-damar sistemini koruyucu ilaç
antiepileptic drug antiepileptik ilaç
disease-modifying antirheumatic drug hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç
statin drug lipit düşürücü ilaç
drug-induced delirium ilaca bağlı deliryum
adverse drug reactions olumsuz ilaç reaksiyonları
computer-assisted evaluation of adverse drug events olumsuz ilaç reaksiyonlarının bilgisayar yardımlı değerlendirilmesi
risk of prescription drug abuse reçetelendirilmiş ilacın kötüye kullanım riski
ethical drug reçeteli ilaç
prescription drug reçeteye tabi ilaç
ethical drug reçeteye tabi ilaç
drug sensitivity ilaç duyarlılığı
equivalent drug muadil ilaç
equivalent drug eşdeğer ilaç
generic drug muadil ilaç
insulin secretagogue drug insülin salgılatıcı ilaç
drug intoxication ilaç intoksikasyonu
cessation of drug ilacın kesilmesi
treatment of multi-drug resistant tuberculosis çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisi
drug-related deaths ilaca bağlı ölümler
drug and poison information center ilaç ve zehir danışma merkezi
drug pharmacokinetics and pharmacodynamics ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği
study drug çalışma ilacı
drug-related adverse effects ilaca bağlı yan etkiler
antituberculoid drug antitüberkülo ilaç
neuromuscular blocking drug nöromüsküler bloker
multiple drug allergy çoklu ilaç allerjisi
innovator drug öncü ilaç
innovator drug müstahzar olarak dünyada ilk defa geliştirilen ve pazarlama hakkı ilgili resmi kuruluştan alınan ilaç
alcohol or sedative drug abuse alkol veya sedatif ilaç alımı
antituberculosis drug induced hepatitis antitüberküloz ilaçlara bağlı hepatit
antituberculosis drug induced hepatitis antitüberküloz ilaç kaynaklı hepatit
drug trial ilaç denemesi
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity tüberküloz tedavisi sırasında gelişen hepatotoksisite
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity tüberküloz ilacının tetiklediği hepatotoksisite
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity tüberküloz ilaçlarına bağlı gelişen hepatotoksisite
nonsteroidal anti-inflammatory drug nonsteroid antiinflamatuvar ilaç
drug-induced thrombocytopenic disorder ilaca bağlı oluşan trombositopeni
alcohol or drug use disorders alkol veya madde kullanım bozuklukları
drug therapy of depression depresyonun ilaçla tedavisi
dopaminergic drug dopaminerjik ilaç
nonsteroid anti-inflammatory drug nonsteroid antiinflamatuar ilaç
drug intake ilaç alımı
on-steroidal anti-inflammatory drug nonsteroid antiinflamatuvar ilaç
prescription drug reçeteli ilaca
drug abuse madde suistimali
nsaid (non-steroidal anti-inflammatory drug) steroid olmayan antiinflamatuar ilaç
anti-rejection drug reddetmeyi engelleyici ilaç
slow drug release yavaş ilaç salınışı
anticancer drug kansere karşı ilaç
anticancer drug kanser ilacı
anti-cancer drug kanser ilacı
psychoactive drug psikoaktif ilaç
drug absorption ilaç emilimi
serum drug level serum ilaç düzeyi
acute drug poisoning akut ilaç zehirlenmesi
extensive drug-resistant tuberculosis yaygın ilaç dirençli tüberkuloz
drug-induced psoriasis ilaçla uyarılan psoriyazis
rectal drug administration rektal yol ile ilaç verme
drug accountability ilaç sorumluluğu
drug poisoning ilaç zehirlenmesi
drug vacation ilaç tedavisine ara verme
drug vacation ilaca ara verme
drug holiday ilaca ara verme
drug holiday ilaç tedavisine ara verme
drug test uyuşturucu testi
clot-busting drug pıhtı eritici ilaç
targeted drug delivery system hedeflenen ilaç taşıyıcı sistem
drug test ilaç testi
combination drug kombine ilaç
abortion-inducing drug düşük hapı
abortion-inducing drug düşük ilacı
multi-drug resistant bacterial pathogens çoklu-ilaç dirençli bakteriyal patojenler
multiple drug intoxication çoklu ilaç zehirlenmesi
drug resistant bacteria ilaca dirençli bakteriler
drug compliance ilaç uyumu
drug delivery system ilaç salım sistemi
drug-induced liver disease ilaçlara bağlı karaciğer hastalığı
experimental drug test aşamasında olan yeni ilaç
experimental drug deneysel ilaç
drug intoxication ilaç zehirlenmesi
drug bio-equivalency trials ilaç biyoeşdeğerlik çalışmaları
designer drug modifiye ilaç
drug reservoir ilaç rezervuarı
drug regulatory agency ilaç düzenleme kurumu
drug regulatory authorities İlaç düzenleyici kurumlar
drug regulatory authorities ilaç düzenleyici otoriteler
drug regulatory authorities ilaç ruhsatlandırma kurumları
drug-eluting stent ilaç kaplı stent
drug distribution ilaç dağılımı
drug distribution ilaç dağıtımı
drug cocktail kokteyl ilaç
cocktail drug kokteyl ilaç
cocktail drug kokteyl hap
drug cocktail kokteyl hap
culprit drug sorumlu ilaç
drug-eluting ilaç salınımlı
drug-eluting stent ilaç salınımlı stent
drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (dress) eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu
drug holiday ilaç tatili
drug holiday ilaca ara verme
drug holiday ilaca ara verilmesi
drug vacation ilaç tatili
drug vacation ilaca ara verme
drug vacation ilaca ara verilmesi
drug metabolism inhibitors ilaç metabolizma inhibitörleri
Psychology
active drug aktif ilaç
drug activity ilaç etkinliği
addictive drug alışkanlık yapıcı madde
drug tolerance ilaç toleransı
drug dependence uyuşturucu bağımlılığı
drug antagonism ilaç antagonizmi
drug seeking behaviour ilaç arama davranışı
drug-seeking ilaç arama
drug user madde bağımlısı
alcohol or drug dependency alkol veya madde bağımlılığı
drunkenness and drug abuse sarhoşluk ve uyuşturucu bağımlılığı
Pathology
drug mania narkomani
drug-induced hypopituitarism ilaca bağlı hipopitüitarizm
drug-induced adrenocortical insufficiency ilaçlara bağlı adrenokortikal yetmezlik
drug photoallergic response ilaca fotoallerjik yanıt
drug-induced pemphigus ilaca bağlı pemfigus
drug-induced thyroiditis ilaçların neden olduğu tiroidit
drug-induced chorea ilaca bağlı kore
drug-induced myopathy ilaca bağlı miyopati
drug-induced cushing's syndrome ilaca bağlı cushing sendromu
lichenoid drug reaction likenoid ilaç reaksiyonu
drug-induced polyneuropathy ilaca bağlı polinöropati
drug-induced secondary parkinsonism ilaca bağlı sekonder parkinsonizm
drug-induced ilaca bağlı
drug-induced folate deficiency anaemia ilaca bağlı folat eksikliği anemisi
drug-induced dystonia ilaca bağlı distoni
drug-induced aplastic anaemia ilaca bağlı aplastik anemi
drug-induced tremor ilaca bağlı tremor
drug phototoxic response ilaca fototoksik yanıt
drug-induced obesity ilaçlara-bağlı obezite
drug-induced headache ilaca bağlı baş ağrısı
Pharmaceutics
cancer drug n. kanser ilacı
cancer drug n. kemoterapide kullanılan ilaç
drug kinetics and pharmacokinetics ilaç kinetiği ve farmakokinetik
drug and narcotic control ilaç ve narkotik kontrol
drug therapy ilaç tedavisi
topical drug administration topikal ilaç uygulanması
drug storage ilaç depolama
drug detoxication ilaç detoksikasyonu
drug habituation ilaç alışkanlığı
drug modeling ilaç modeli
drug tolerance ilaç toleransı
inhalation drug administration inhalasyon ilaç uygulanması
drug design ilaç tasarımı
oral drug administration ağızdan ilaç uygulanması
drug compounding ilaç bileşimleri
drug administration routes ilaç uygulama yolları
drug contamination ilaç kontaminasyonu
drug interactions ilaç etkileşimleri
drug evaluation ilacın değerlendirilmesi
drug carriers ilaç taşıyıcıları
drug labeling ilaç etiketleme
drug industry ilaç endüstrisi
drug hypersensitivity ilaç aşırı duyarlılığı
drug delivery systems ilaç dağıtım sistemleri
drug information services ilaç enformasyon hizmetleri
drug screening ilaç taraması
drug stability ilaç stabilitesi
drug utilization ilaç kullanımı
microbial drug resistance mikrobun ilaca direnci
drug catalogs ilaç katalogları
drug implants ilaç implantları
intranasal drug administration burun içi ilaç uygulanması
drug resistance ilaca direnç
drug receptors ilaç reseptörleri
cutaneous drug administration deri yoluyla ilaç uygulanması
non-prescription drug reçetesiz ilaç
self- microemulsifying drug delivery system (smedds) kendiliğinden mikroemülsifiye olabilen ilaç taşıyıcı sistem
biopharmaceutical drug disposition classification system biyofarmasötik ilaç dağılım sınıflandırma sistemi
biopharmaceutics drug classification system biyofarmasötik ilaç sınıflandırma sistemi
clinical drug metabolism klinik ilaç metabolizması
anti- tnf drug anti- tnf ilaç
Veterinary
veterinary drug residues veteriner ilaç artıkları
veterinary drug industry veteriner ilaç endüstrisi
Food Engineering
food and drug administration gıda ve ilaç yönetim
food & drug administration gıda ve ilaç dairesi
food and drug administration gıda ve ilaç dairesi
food and drug administration (amerikan) gıda ve ilaç dairesi
Chemistry
drug design ilaç tasarımı
sulfa drug sülfonamit
sulfa drug sulfa ilacı
drug and cosmetic excipients ilaç ve kozmetik yardımcı maddeleri
drug and cosmetic production ilaç ve kozmetik üretimi
Biology
multiple drug resistance çoklu ilaç direnci
Sport
doping drug doping hapı