drug - Turco Inglés Diccionario
Historia

drug

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "drug" en diccionario turco inglés : 21 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
drug n. ilaç
General
drug v. uyuşturmak
drug v. ilaç vermek
drug v. uyuşturucu vermek
drug v. uyuşturucu ilaç katmak (yiyeceğe/içeceğe)
drug v. ilaçla uyutmak
drug v. içkisine ilaç katmak
drug v. ilaçla uyuşturmak
drug n. uyuşturucu
drug n. ecza
drug n. uyuşturucu madde
drug n. ilaç
drug n. yiyecek
drug n. esrar
drug n. hap
Law
drug uyuşturucu madde
Technical
drug herhangi birisinin içkisine veya yemeğine uyuşturucu koymak
drug zararlı madde koymak
Mechanic
drug alt derece
Medical
drug ecza
drug drog

Significados de "drug" con otros términos en diccionario inglés turco: 471 resultado(s)

Inglés Turco
General
addict someone to a drug or alcohol v. birini uyuşturucuya veya alkole alıştırmak
become a drug-addict v. uyuşturucu bağımlısı olmak
become a drug-addict v. uyuşturucu müptelası olmak
break a drug addiction v. uyuşturucuyu bırakmak
break a drug addiction v. uyuşturucu kullanmayı bırakmak
buy a drug in a drugstore without a prescription v. eczaneden reçetesiz ilaç almak
drug one's drink v. içkisine ilaç katmak
expand one’s drug business v. uyuşturucu işini büyütmek
have a drug problem v. uyuşturucu problemi olmak
have a drug problem v. uyuşturucu sorunu olmak
kick the drug v. uyuşturucuyu bırakmak
mix drink with a drug v. içkisine ilaç katmak
sell a drug over the counter v. ilacı reçetesiz satmak
sell drug v. ilaç satmak
show (its) effect (drug etc) v. faydasını göstermek
take drug v. ilaç içmek
a recreational drug user n. eğlence amacıyla arada sırada uyuşturucu kullanan kimse
a rise in drug-related crime n. uyuşturucu ile ilgili suçlarda artış
a serious drug habit n. ciddi bir uyuşturucu alışkanlığı
addictive drug n. bağımlılık yapan ilaç
chemical drug n. kimyasal ilaç
drug abuse n. ilacın kötüye kullanımı
drug abuse n. madde bağımlılığı
drug addict n. uyuşturucu maddelere düşkün
drug addict n. uyuşturucu düşkünü
drug addict n. uyuşturucu bağımlısı
drug addict n. hapçı
drug addiction n. ilaç alışkanlığı
drug addiction n. madde bağımlılığı
drug allergy n. ilaç allerjisi
drug baron n. zehir taciri
drug baron n. uyuşturucu baronu
drug cartel n. zehir taciri
drug cartel n. uyuşturucu şebekesi
drug cartel n. uyuşturucu karteli
drug catalogs n. ilaç katalogları
drug company n. ilaç firması
drug company n. ilaç şirketi
drug container n. ilaç kutusu
drug courier n. uyuşturucu kuryesi
drug czar n. uyuşturucu baronu
drug czar n. uyuşturucu çarı
drug dealer n. zehir taciri
drug dealer n. uyuşturucu satıcısı
drug dealing n. zehir tacirliği
drug dog n. narkotik köpeği
drug driving n. uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanma
drug habit n. uyuşturucu bağımlılığı
drug in the market n. satılmayan mal
drug information association n. ilaç bilgi derneği
drug king n. uyuşturucu kralı
drug lord n. zehir taciri
drug lord n. uyuşturucu baronu
drug management n. ilaç yönetimi
drug mule n. uyuşturucu kuryesi
drug on the market n. satılmayan mal
drug peddler n. uyuşturucu satıcısı
drug possession n. uyuşturucu bulundurma
drug pusher n. uyuşturucu satıcısı
drug smuggler n. uyuşturucu kaçakçısı
drug smuggler n. zehir taciri
drug smuggling n. uyuşturucu kaçakçılığı
drug store n. eczane (abd)
drug trafficker n. uyuşturucu satıcısı
drug trafficker n. uyuşturucu kaçakçısı
drug trafficking n. uyuşturucu kaçakçılığı
drug treatment n. ilaçla tedavi
drug treatment n. uyuşturucu bağımlılığı tedavisi
drug treatment n. uyuşturucu tedavisi
drug usage instructions n. ilaç kullanım talimatları
drug use n. ilaç kullanımı
drug use n. uyuşturucu kullanımı
drug user n. uyuşturucu madde kullanıcısı
drug warehouse n. ilaç deposu
drug warehouse n. ecza deposu
drug-free treatment n. ilaçsız tedavi
drug-related violence n. uyuşturucuyla bağlantılı şiddet
drug-store n. eczane
food and drug control n. gıda ve ilaç denetimi
food and drug control n. gıda ve ilaç kontrolü
food and drug packaging n. gıda ve ilaç paketleme/ambalajlama
hard drug n. ağır uyuşturucu
hard drug n. sert uyuşturucu
mexican drug cartel n. meksikalı uyuşturucu karteli
multi drug resistance n. çoklu ilaç direnci
narcotic drug n. uyuşturucu madde
narcotic drug n. uyuşturucu ilaç
opiate drug n. uyuşturucu hap
over the counter drug n. reçetesiz ilaç
soft drug n. hafif uyuşturucu
wonder drug n. mucize ilaç
drug addicted adj. uyuşturucu bağımlısı
drug addicted adj. madde bağımlısı
drug-free adj. ilaçsız
drug-infested adj. uyuşturucunun yoğun olduğu (bölge)
drug-naive adj. (bellirli bir hastalık için) hiç bir tedavi görmemiş
drug-naive adj. (aids/hepatit vb) tedavisi görmemiş
drug-naive adj. (aids/hepatit vb) tedavisi almamış
drug-naive adj. (aids/hepatit vb) tedavisi olmamış
drug-naive adj. (bellirli bir hastalık için) hiç bir tedavi almamış
drug-proof adj. ilaç etki etmez
drug-proof adj. ilaca dayanıklı
Colloquial
a drug addict uyuşturucu bağımlısı
become a drug-addict uyuşturucuya düşmek
Idioms
be a drug on the market piyasada bol miktarda bulunmak
drug on the market elde kalan mal
under the influence of drug uyuşturucu etkisi altında
Speaking
i think you have a fucking drug problem bence senin uyuşturucu sorunun var
Slang
a drug runner uyuşturucu kuryesi
a recreational drug user eğlencelik uyuşturucu kullanıcısı
drug dealer torbacı
drug dealing torbacılık
Trade/Economic
drug and cosmetic industry ilaç ve kozmetik sanayii
drug in the market kolay sürülemeyen mal
drug in the market satılamayan mal
drug offender uyuşturucu suçlusu
drug traffic uyuşturucu madde ticareti
food drug and cosmetic industry gıda ilaç ve kozmetik endüstrisi
food drug and cosmetic industry gıda ilaç ve kozmetik sanayii
Law
abortion-inducing drug çocuk düşürme ilacı
drug addiction hap müptelalığı
drug case uyuşturucu davası
drug czar (abd) uyuşturucularla mücadelenin başı olan kimse
drug czar (abd) uyuşturucu çarı
drug dealer uyuşturucu satıcısı
drug dealing uyuşturucu tacirliği
drug enforcement administration (dea) uyuşturucuyla mücadele dairesi
drug enforcement agency (dea) uyuşturucuyla mücadele dairesi
drug gang leader uyuşturucu çetesi lideri
drug offence uyuşturucu suçu
drug offense uyuşturucu suçu
drug pushing uyuşturucu satma
drug traffic uyuşturucu ticareti
drug trafficker uyuşturucu satıcısı
drug trafficking uyuşturucu ticareti
illegal drug trade yasadışı uyuşturucu ticareti
illegal drug trade uyuşturucu ticareti
illegal drug trafficking yasadışı uyuşturucu ticareti
synthetic drug sentetik uyuşturucu
under drug influence uyuşturucu maddenin etkisi altında
under the influence of drug(s) uyuşturucu maddenin etkisi altında
Politics
committee on drug precursors uyuşturucu hammaddeleri komitesi
drug prevention and information uyuşturucunun önlenmesi ve bilgilendirme
drug trafficking uyuşturucu trafiği
drug trafficking uyuşturucu kaçakçılığı
european monitoring centre for drugs and drug addiction (emcdda) avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığını izleme merkezi
the cooperation group to combat drug abuse and illicit trafficking in drug uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele işbirliği grubu
un drug control programme bm uyuşturucu kontrol programı
un office for drug control and crime prevention bm uyuşturucu denetimi ve suç önleme ofisi
Institutes
drug administration ilaç kurumu
european monitoring centre for drugs and drug addiction avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığını izleme merkezi
food and drug administration amerikan gıda ve ilaç kurumu
the european information network on drugs and drug addiction avrupa uyuşturucu bağımlılığı enformasyon ağı
united nations international drug control programme birleşmiş milletler uluslararası uyuşturucu kontrol programı
Technical
drug traffic uyuşturucu ticareti yapmak
drug trafficking uyuşturucu kaçakçılığı
off-label drug use ruhsat dışı ilaç kullanımı
Medical
abortion-inducing drug düşük ilacı
abortion-inducing drug düşük hapı
acute drug poisoning akut ilaç zehirlenmesi
addictive drug bağımlılık yapan madde
adverse drug reaction advers ilaç reaksiyonu
adverse drug reactions olumsuz ilaç reaksiyonları
alcohol or drug use disorders alkol veya madde kullanım bozuklukları
alcohol or sedative drug abuse alkol veya sedatif ilaç alımı
amount of drug ilaç miktarı
animal drug veteriner ilacı
anovulatory drug doğum kontrol hapı
anticancer drug kansere karşı ilaç
anticancer drug kanser ilacı
anti-cancer drug kanser ilacı
antiepileptic drug antiepileptik ilaç
antimalarial drug sıtma ilacı
antipsychotic drug treatment antipsikotik ilaç tedavisi
anti-rejection drug reddetmeyi engelleyici ilaç
antiretroviral drug regimens antiretroviral ilaç rejimleri
antituberculoid drug antitüberkülo ilaç
antituberculosis drug induced hepatitis antitüberküloz ilaçlara bağlı hepatit
antituberculosis drug induced hepatitis antitüberküloz ilaç kaynaklı hepatit
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity tüberküloz ilaçlarına bağlı gelişen hepatotoksisite
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity tüberküloz ilacının tetiklediği hepatotoksisite
antituberculosis drug-induced hepatotoxicity tüberküloz tedavisi sırasında gelişen hepatotoksisite
antiviral drug antiviral ilaç
association of food and drug officials of the united states birleşik devletler gıda ve ilaç yetkilileri birliği
astringent drug damar sıkıştırıcı ilaç
ataractic drug yatıştırıcı ilaç
ataractic drug sakinleştirici
ataractic drug sakinleştirici ilaç
cardiovascular protective drug kalp-damar sistemini koruyucu ilaç
cessation of drug ilacın kesilmesi
clot-busting drug pıhtı eritici ilaç
cocktail drug kokteyl ilaç
cocktail drug kokteyl hap
collaboration agreement between drug regulatory authorities in european union associated countries avrupa birliği ortak ülkelerin ilaç ruhsatlandırma yetkilileri arasında işbirliği anlaşması
combination drug kombine ilaç
computer-assisted evaluation of adverse drug events olumsuz ilaç reaksiyonlarının bilgisayar yardımlı değerlendirilmesi
culprit drug sorumlu ilaç
cyanohydrin forming drug siyanohidrin oluşturan ilaç
cyanohydrin-forming drug siyanohidrin oluşturan ilaç
designer drug modifiye ilaç
disease-modifying antirheumatic drug hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç
dopaminergic drug dopaminerjik ilaç
dose of the drug ilacın dozu
drug absorption ilaç emilimi
drug abuse madde suistimali
drug abuse ilacın kötüye kullanımı
drug abuse ilaç suistimali
drug accountability ilaç sorumluluğu
drug administration routes ilaç uygulama yolları
drug advisory service uyuşturucu danışma servisi
drug allergy ilaç alerjisi
drug and cosmetic excipients ilaç ve kozmetik yardımcı maddeleri
drug and narcotic control ilaç ve narkotik kontrol
drug and poison information center ilaç ve zehir danışma merkezi
drug applications ilaç uygulamaları
drug bio-equivalency trials ilaç biyoeşdeğerlik çalışmaları
drug carriers ilaç taşıyıcıları
drug companies ilaç firmaları
drug compliance ilaç uyumu
drug compounding ilaç bileşimleri
drug concentration measurement ilaç konsantrasyon ölçümü
drug contamination ilaç kontaminasyonu
drug control authority ilaç kontrol otoritesi
drug control authority ilaç kontrol birimi
drug delivery ilaç teslimi
drug delivery system ilaç salım sistemi
drug delivery systems ilaç dağıtım sistemleri
drug delivery systems ilaç taşıyıcı sistemler
drug dependence ilaç bağımlılığı
drug dependency ilaç bağımlılığı
drug dependens farmakodependans
drug development ilaç geliştirme
drug distribution ilaç dağılımı
drug distribution ilaç dağıtımı
drug dose-response relationship ilaç doz-etki ilişkisi
drug dyes ilaç boyaları
drug eluting stent ilaç kaplı stent
drug errors ilaç hataları
drug evaluation ilacın değerlendirilmesi
drug exposure ilaca maruziyet
drug holiday ilaç tedavisine ara verme
drug holiday ilaca ara verme
drug holiday ilaç tatili
drug holiday ilaca ara verme
drug holiday ilaca ara verilmesi
drug hypersensitivity ilaç aşırı duyarlılığı
drug hypersensitivity aşırı ilaç duyarlılığı
drug hypersensitivity syndrome ilaç hipersensitivite sendromu
drug hypersensitivity syndrome ilaç aşırı duyarlılık sendromu
drug implants ilaç implantları
drug induced liver diseases ilaca bağlı karaciğer hastalıklarına
drug industry ilaç endüstrisi
drug information services ilaç enformasyon hizmetleri
drug intake ilaç alımı
drug interaction ilaç etkileşimi
drug interactions ilaç etkileşimleri
drug intoxication ilaç zehirlenmesi
drug intoxication ilaç intoksikasyonu
drug investigation ilaç araştırması
drug labeling ilaç etiketleme
drug legislation ilaç yasaları
drug level ilaç seviyesi
drug licence ilaç ruhsatı
drug master file ilaç ana dosyası
drug metabolism ilaç metabolizması
drug pharmacokinetics and pharmacodynamics ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği
drug poisoning ilaç zehirlenmesi
drug prescription ilaç reçetesi
drug prescriptions ilaç reçeteleri
drug product müstahzar ( kullanıma hazır ürün )
drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (dress) eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu
drug reactions ilaç reaksiyonları
drug receptors ilaç reseptörleri
drug registration form ilaç ruhsatlandırma formu
drug regulatory agency ilaç düzenleme kurumu
drug regulatory authorities İlaç düzenleyici kurumlar
drug regulatory authorities ilaç düzenleyici otoriteler
drug regulatory authorities ilaç ruhsatlandırma kurumları
drug release ilaç salımı
drug reservoir ilaç rezervuarı
drug resistance ilaca direnç
drug resistance ilaç rezistansı
drug resistant bacteria ilaca dirençli bakteriler
drug response ilaç yanıtı
drug screening ilaç taraması
drug sensitivity ilaç duyarlılığı
drug stability ilaç stabilitesi
drug storage ilaç depolama
drug substance etkin madde
drug test ilaç testi
drug test uyuşturucu testi
drug therapy ilaç tedavisi
drug therapy of depression depresyonun ilaçla tedavisi
drug toxicity ilaç toksisitesi
drug toxicity ilaç zehirlenmesi
drug trial ilaç denemesi
drug utilization ilaç kullanımı
drug vacation ilaç tedavisine ara verme
drug vacation ilaç tatili
drug vacation ilaca ara verme
drug vacation ilaca ara verilmesi
drug vacation ilaca ara verme
drug-eluting ilaç salınımlı
drug-eluting stent ilaç salınımlı stent
drug-eluting stent ilaç kaplı stent
drug-induced abnormalities ilaca bağlı anomaliler
drug-induced acute hepatitis ilaca bağlı karaciğer hasarı
drug-induced delirium ilaca bağlı deliryum
drug-induced liver disease ilaçlara bağlı karaciğer hastalığı
drug-induced liver disorders ilaca bağlı karaciğer hastalıklarına
drug-induced phospholipidosis ilaca bağlı fosfolipidozis
drug-induced psoriasis ilaçla uyarılan psoriyazis
drug-induced thrombocytopenic disorder ilaca bağlı oluşan trombositopeni
drug-related adverse effects ilaca bağlı yan etkiler
drug-related deaths ilaca bağlı ölümler
equivalent drug muadil ilaç
equivalent drug eşdeğer ilaç
ethical drug reçeteye tabi ilaç
ethical drug reçeteli ilaç
experimental drug test aşamasında olan yeni ilaç
experimental drug deneysel ilaç
extensive drug-resistant tuberculosis yaygın ilaç dirençli tüberkuloz
formulated drug products formüle edilmiş müstahzarlar
generic drug muadil ilaç
generic drug jenerik ilaç
generic drug eşdeğer ilaç
herbal drug bitkisel ilaç
immune suppressant drug bağışıklık sistemini koruyucu ilaç
immunosuppressive drug bağışıklık sistemini koruyucu ilaç
innovator drug müstahzar olarak dünyada ilk defa geliştirilen ve pazarlama hakkı ilgili resmi kuruluştan alınan ilaç
innovator drug öncü ilaç
insulin secretagogue drug insülin salgılatıcı ilaç
investigational new drug yeni keşfedilmiş ilaç
investigational new drug araştırma aşamasında yeni ilaç
investigational new drug application yeni araştırma ürünü ilaç başvurusu
license a drug ilaç ruhsatlandırmak
license a drug ilaç lisanslamak
loss of drug efficacy ilaç etkinliğinin kaybı
magistral drug majistral ilaç
microbial drug resistance mikrobun ilaca direnci
multi-drug resistant bacterial pathogens çoklu-ilaç dirençli bakteriyal patojenler
multiple drug allergy çoklu ilaç allerjisi
multiple drug intoxication çoklu ilaç zehirlenmesi
natural origin drug doğal kaynaklı ilaç
neonatal drug withdrawal syndrome neonatal yoksunluk sendromu
neuromuscular blocking drug nöromüsküler bloker
new drug application yeni ürün başvurusu
new drug application yeni ilaç başvurusu
nonsteroid anti-inflammatory drug nonsteroid antiinflamatuar ilaç
nonsteroidal anti inflammatory drug nonsteroidal antiinflamatuar ilaç
nonsteroidal anti-inflammatory drug nonsteroid antiinflamatuvar ilaç
nontoxic drug combinations toksik olmayan ilaç kombinasyonları
nsaid (non-steroidal anti-inflammatory drug) steroid olmayan antiinflamatuar ilaç
off-label drug ruhsatsız ilaç
on-steroidal anti-inflammatory drug nonsteroid antiinflamatuvar ilaç
orphan drug öksüz ilaç
orphan drug yetim ilaç
orphan drug kısıtlı bir hedef nüfusu olan veya nadir bir hastalığı tedavi eden ilaçlar
parent drug ana ilaç
pharmacodynamic drug interactions farmakodinamik ilaç etkileşimleri
polymorphic genes encoding drug metabolizing enzymes ilaç metabolizmasındaki enzimleri kodlayan polimorfik genler
prescribe a drug ilaç yazmak
prescription drug reçeteye tabi ilaç
prescription drug reçeteli ilaç
prescription drug reçeteli ilaca
prototip drug prototip ilaç
psychoactive drug psikoaktif ilaç
rational drug use akılcı ilaç kullanımı
ready-made drug müstahzar
rectal drug administration rektal yol ile ilaç verme
risk of prescription drug abuse reçetelendirilmiş ilacın kötüye kullanım riski
serum drug level serum ilaç düzeyi
services for drug users uyuşturucu kullananlar için servisler
side effect of the drug ilaca bağlı yan etki
slow drug release yavaş ilaç salınışı
statin drug lipit düşürücü ilaç
study drug çalışma ilacı
synthetic drug sentetik ilaç
synthetic drug treatment sentetik ilaçlar ile tedavi
targeted drug delivery system hedeflenen ilaç taşıyıcı sistem
therapeutic drug monitoring terapötik ilaç izlenmesi
tolerate the drug vücudun ilacı kaldırması
tolerate the drug ilacı kaldırmak (bünye vb)
transdermal drug delivery deri içine ilaç verme
treatment of multi-drug resistant tuberculosis çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisi
truth drug gerçeği söyleten ilaç
unlicensed drug ruhsatsız ilaç
wrong drug yanlış ilaç
Psychology
active drug aktif ilaç
addictive drug alışkanlık yapıcı madde
alcohol or drug dependency alkol veya madde bağımlılığı
drug activity ilaç etkinliği
drug antagonism ilaç antagonizmi
drug dependence uyuşturucu bağımlılığı
drug seeking behaviour ilaç arama davranışı
drug tolerance ilaç toleransı
drug user madde bağımlısı
drug-seeking ilaç arama
drunkenness and drug abuse sarhoşluk ve uyuşturucu bağımlılığı
Pathology
drug mania narkomani
drug photoallergic response ilaca fotoallerjik yanıt
drug phototoxic response ilaca fototoksik yanıt
drug-induced ilaca bağlı
drug-induced adrenocortical insufficiency ilaçlara bağlı adrenokortikal yetmezlik
drug-induced aplastic anaemia ilaca bağlı aplastik anemi
drug-induced chorea ilaca bağlı kore
drug-induced cushing's syndrome ilaca bağlı cushing sendromu
drug-induced dystonia ilaca bağlı distoni
drug-induced folate deficiency anaemia ilaca bağlı folat eksikliği anemisi
drug-induced headache ilaca bağlı baş ağrısı
drug-induced hypopituitarism ilaca bağlı hipopitüitarizm
drug-induced myopathy ilaca bağlı miyopati
drug-induced obesity ilaçlara-bağlı obezite
drug-induced pemphigus ilaca bağlı pemfigus
drug-induced polyneuropathy ilaca bağlı polinöropati
drug-induced secondary parkinsonism ilaca bağlı sekonder parkinsonizm
drug-induced thyroiditis ilaçların neden olduğu tiroidit
drug-induced tremor ilaca bağlı tremor
lichenoid drug reaction likenoid ilaç reaksiyonu
Pharmaceutics
anti- tnf drug anti- tnf ilaç
biopharmaceutical drug disposition classification system biyofarmasötik ilaç dağılım sınıflandırma sistemi
biopharmaceutics drug classification system biyofarmasötik ilaç sınıflandırma sistemi
clinical drug metabolism klinik ilaç metabolizması
cutaneous drug administration deri yoluyla ilaç uygulanması
drug administration routes ilaç uygulama yolları
drug and narcotic control ilaç ve narkotik kontrol
drug carriers ilaç taşıyıcıları
drug catalogs ilaç katalogları
drug compounding ilaç bileşimleri
drug contamination ilaç kontaminasyonu
drug delivery systems ilaç dağıtım sistemleri
drug design ilaç tasarımı
drug detoxication ilaç detoksikasyonu
drug evaluation ilacın değerlendirilmesi
drug habituation ilaç alışkanlığı
drug hypersensitivity ilaç aşırı duyarlılığı
drug implants ilaç implantları
drug industry ilaç endüstrisi
drug information services ilaç enformasyon hizmetleri
drug interactions ilaç etkileşimleri
drug kinetics and pharmacokinetics ilaç kinetiği ve farmakokinetik
drug labeling ilaç etiketleme
drug modeling ilaç modeli
drug receptors ilaç reseptörleri
drug resistance ilaca direnç
drug screening ilaç taraması
drug stability ilaç stabilitesi
drug storage ilaç depolama
drug therapy ilaç tedavisi
drug tolerance ilaç toleransı
drug utilization ilaç kullanımı
inhalation drug administration inhalasyon ilaç uygulanması
intranasal drug administration burun içi ilaç uygulanması
microbial drug resistance mikrobun ilaca direnci
non-prescription drug reçetesiz ilaç
oral drug administration ağızdan ilaç uygulanması
self- microemulsifying drug delivery system (smedds) kendiliğinden mikroemülsifiye olabilen ilaç taşıyıcı sistem
topical drug administration topikal ilaç uygulanması
Veterinary
veterinary drug industry veteriner ilaç endüstrisi
veterinary drug residues veteriner ilaç artıkları
Food Engineering
food & drug administration gıda ve ilaç dairesi
food and drug administration gıda ve ilaç yönetim
food and drug administration (amerikan) gıda ve ilaç dairesi
food and drug administration gıda ve ilaç dairesi
Chemistry
drug and cosmetic excipients ilaç ve kozmetik yardımcı maddeleri
drug and cosmetic production ilaç ve kozmetik üretimi
drug design ilaç tasarımı
sulfa drug sülfonamit
sulfa drug sulfa ilacı
Biology
multiple drug resistance çoklu ilaç direnci
Sport
doping drug doping hapı