müdür - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

müdürSens de "müdür" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 35 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
müdür director n.
müdür manager n.
General
müdür head n.
müdür guv n.
müdür director n.
müdür provost n.
müdür managing director n.
müdür headmaster n.
müdür guvnor n.
müdür mgr n.
müdür superintendent n.
müdür gaffer n.
müdür custodian n.
müdür administrator n.
müdür supervisor n.
müdür clerk n.
müdür intendant n.
müdür warden n.
müdür principal n.
müdür conductor n.
müdür commissioner n.
müdür curator n.
müdür manager n.
müdür business manager n.
müdür gerent n.
müdür master n.
müdür overseer n.
Trade/Economic
müdür manager
müdür business manager
müdür administrator
müdür master
müdür director
Law
müdür custodian
Politics
müdür intendant
Abbreviation
müdür m.d

Sens de "müdür" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 189 résultat(s)

Turc Anglais
General
müdür vekili assistant manager n.
mesul müdür responsible manager n.
ikinci müdür subhead n.
müdür (kütüphane, müze vb) curator n.
genel müdür president n.
müdür muavini deputy manager n.
müdür vekili acting director n.
genel müdür yardımcısı deputy director general n.
müdür yardımcısı deputy manager n.
genel müdür general director n.
temsilci müdür nominee director n.
müdür yardımcısı assistant manager n.
mesul müdür mandate manager n.
genel müdür general manager n.
müdür (banka, hapishane vb) governor n.
müdür yardımcısı submanager n.
yardımcı müdür vice director n.
yardımcı müdür vice principal n.
sayman müdür comptroller n.
yedek müdür floating manager n.
idari müdür administrative manager n.
genel müdür director-general n.
müdür muavini vice manager n.
sözde müdür figurehead n.
kadın müdür directrice n.
kadın müdür directress n.
yabancı müdür/direktör/yönetici foreign manager n.
genel müdür chief executive of company n.
müdür muavini assistant director n.
çalışmalardan sorumlu müdür director of studies n.
eski müdür former manager n.
müdür odası manager room n.
(okulda) müdür yardımcısı deputy head teacher n.
(okulda) müdür yardımcısı deputy headmistress n.
(okulda) müdür yardımcısı deputy headmaster n.
genel müdür yardımcısı assistant general manager n.
genel müdür yardımcısı vice president n.
halkla ilişkiler müdür yardımcısı public relations assistant manager n.
eski genel müdür former general manager n.
vekil müdür acting manager n.
Idioms
(alay yollu) cömert/yüce gönüllü patron/müdür benevolent overlord n.
(amir/şef/müdür vb'nin alt kademedeki çalışanlara karşı uyguladığı) güç gösterisinde bulunma power trip
Trade/Economic
üretim müdür yardımcısı deputy production manager
eğitim satış müdür yardımcısı education sales assistant manager
yazılım projeleri birimi müdür yardımcısı software projects assistant unit manager
müdür muavini associate director
idari takip müdür yardımcısı collection assistant manager
şube müdür yardımcısı assistant branch manager
ingilizce eğitim müdür yardımcısı english assistant manager
yazılım geliştirme müdür yardımcısı software development assistant manager
pazarlama müdür yardımcısı marketing assistant manager
yetkili müdür executive director
ms office eğitim müdür yardımcısı ms office assistant manager
insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı corporate senior vice president of human resources
genel müdür director general
finans ve hazine müdür yardımcısı deputy finance and treasury manager
kıdemli genel müdür senior managing director
dijital tasarım birimi eğitim müdür yardımcısı digital design assistant manager
sistem ve network eğitim müdür yardımcısı systems and network assistant manager
muhasebe müdür yardımcısı accounting assistant manager
teknik müdür technical manager
müdür muavini assistant manager
genel müdür muavini assistant general manager
genel müdür general manager
genel müdür president
ikinci müdür submanager
sorumlu müdür engagement manager
müdür ayrıcalığı managerial prerogative
müdür yetkisi managerial prerogative
genel müdür yardımcısı vice general director
kıdemli genel müdür senior general manager
yardımcı müdür undermanager
umum müdür general manager
genel müdür general director
müdür muavini undermanager
ikinci müdür undermanager
genel müdür managing director
orta kademe müdür mid level manager
orta kademe müdür mid level director
müdür yardımcısı assistant manager
nöbetçi müdür duty manager
nöbetçi müdür manager on duty
yetkili müdür executive manager
idari müdür executive manager
teknik müdür yardımcısı deputy technical manager
yönetici müdür executive director
sorumlu müdür managing director
mesul müdür managing director
idari müdür managing director (md)
idari müdür md
temsilci müdür alternate director
ikinci müdür sub-manager
ürün müdür yardımcısı deputy product manager
genel müdür sekreteri secretary to general manager
genel müdür sekreteri general manager secretary
genel müdür yardımcısı deputy general manager
genel müdür chief executive officer
önceki müdür former manager
genel müdür yardımcısı vice general manager
üst düzey müdür top manager
üst düzey müdür top-level manager
satıştan sorumlu müdür yardımcısı executive assistant manager in charge of sales
genel müdür asistanı general manager assistant
genel müdür asistanı assistant to the general manager
pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı vice president of marketing
geçici müdür temporary manager
müdür pozisyonu manager position
vekaleten atanmış müdür/yönetici alternate director
uygulayıcı genel müdür chief operating officer (coo)
satış müdür yardımcısı executive assistant manager in charge of sales
satış müdür yardımcısı sales manager deputy
proje müdür yardımcısı deputy project manager
kurucu müdür founding manager
satın almadan sorumlu genel müdür yardımcısı vice president of purchasing
satın almadan sorumlu genel müdür yardımcısı vp of purchasing
müdür çalışan iletişimi manager-employee communication
iş güvenliği, sağlık ortamı ve kalite güvencesinden sorumlu müdür sheq manager
dijital müdür chief digital officer (cdo)
dijital müdür chief digital information officer (cdio)
pazarlamadan sorumlu genel müdür chief marketing officer (cmo)
Law
hapishane müdür yardımcısı deputy warden
Politics
daire yazı işleri müdür vekili deputy section registrar
genel müdür general manager
geçici yetkili müdür interim commissioner
Institutes
agit, silahların kontrolü ve silahsızlanma genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of osce, arms control and disarmament
amerika genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for america
araştırma genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of research
avrupa birliği katılım süreci genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for european union accession process
avrupa birliği siyasi işler genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for european union political affairs
balkanlar ve orta avrupa genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for the balkans and central europe
batı afrika genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for western africa
avrupa birliği genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for european union
avrupa konseyi ve insan hakları genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for council of europe and human rights
çok taraflı ekonomik işler genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for multilateral economic affairs
denizcilik havacılık ve hudut genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for maritime affairs, aviation and borders
doğu avrupa genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for eastern europe
doğu afrika genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for eastern africa
doğu asya genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for eastern asia
ekonomik işler genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of economic affairs
enerji, su, çevre işleri genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of energy, water, environmental affairs
konsolosluk işleri genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for consular affairs
kuzey avrupa ve ballıklar genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for northern europe and the baltics
enformasyon genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of information
kuzeydoğu akdeniz genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for northeastern mediterranean
genel ve ikili ekonomik işler genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for general and bilateral economic affairs
kültür işleri genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for cultural affairs
kültürel diplomasi genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for cultural diplomacy
merkezi ve orta avrupa genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for central and middle europe
göç, iltica ve vize genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of immigration, asylum and visa
güney asya genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for southern asia
güneydoğu asya ve pasifik genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for southeastern asia and the pacific
güvenlik ve istihbarat genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for security and intelligence
ırak ile ilişkiler genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for relations with iraq
ikili ekonomik işler genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for bilateral economic affairs
nato ve avrupa atlantik güvenlik savunma işleri genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for nato and european-atlantic security affairs
orta asya ve kafkasya genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for central asia and caucasus
ortadoğu genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for middle east
protokol genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of protocol
siyaset planlama genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of policy planning
uluslararası hukuk genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for international law
uluslararası siyasi kuruluşlar genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for international political institutions
yurtdışı tanıtım genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of overseas promotion
yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve emlak genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for turkish citizens abroad and property
avrupa konseyi ve insan hakları genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for council of europe and human rights
denizcilik havacılık ve hudut genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for maritime and aviation
Tourism
sorumlu müdür director in charge
Furniture
müdür dolabı manager cabinet
Medical
yetişkin servisi müdür yardımcısı assistant director of adult services
kurucu müdür founding manager
Pharmaceutics
mesul müdür qualified person
Education
bilgi-işlem merkezi müdür director of computer center
(okul) müdür yardımcısı deputy principal
(okul) müdür muavini deputy principal
müdür muavini a vice-principal
müdür yardımcısı deputy principal
müdür muavini deputy principal
müdür yardımcısı assistant principal
müdür yardımcısı a vice-principal
müdür muavini assistant principal
okul müdür yardımcısı deputy principal
okul müdür vekili vice-principal
okul müdür vekili deputy principal
okul müdür muavini assistant principal
okul müdür muavini vice-principal
okul müdür yardımcısı assistant principal
okul müdür yardımcısı vice-principal
(okul) müdür odası headteacher's office
Art
idari müdür managing director
teknik müdür technical director