manual - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

manual

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "manual" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 38 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
manual adj. elle yapılan
General
manual n. el kılavuzu
manual n. elişi
manual n. kitapçık
manual n. el kitabı
manual n. elkitabı
manual adj. manüel
manual adj. ele ait
manual adj. elle ilgili
manual adj. el ile
manual adj. elle
manual adj. elcil
manual adj. elle yapılan
Trade/Economic
manual kılavuz
manual rehber
manual otomatik olmayan
manual el ile çalışan
manual el ile yapılan
Technical
manual manuel
manual kullanım kılavuzu
manual elle kumanda edilen
manual el
manual elle yapılan
manual elkitabı
manual el kitabı
manual elle
manual kılavuz
manual elle yürütülen
Computer
manual kullanıcı tarafından
Mechanic
manual elle çalıştırılan
manual elle işleyen
Textile
manual elle yapılan
Automotive
manual manuel
manual el kitabı
Biochemistry
manual el
Military
manual tarifname
Music
manual orgda dokunç düzeni
manual klavye (orgda)

Sens de "manual" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 362 résultat(s)

Anglais Turc
General
memorize the manual v. kullanma kılavuzunu ezberlemek
refer to manual v. kılavuza bakmak
refer to manual v. kılavuza başvurmak
inspection manual n. denetim rehberi
manual advance n. el avansı
manual labor n. el emeği
reference manual n. başvuru kitabı
manual issue n. el yazısı nüshası
manual method n. manuel yöntem
manual labour n. el işi
manual word unit n. elle sözcük birimi
training manual n. eğitim kılavuzu
manual labor n. ağır iş
operating manual n. kullanım kılavuzu
manual issue n. bilgisayar çıktısından alınan değil de elle yazılan dokümanlar için kullanılan ifade
manual track n. manuel tarama
operating manual n. kullanıcı kılavuzu
manual acquisition n. manuel yakalama
manual training n. el işi eğitimi
manual worker n. beden işçisi
manual labor n. el işi
manual labor n. amelelik
manual skill n. elbecerisi
manual laborer n. ağır işçi
manual frequency selection n. manuel frekans seçimi
training manual n. eğitim kitapçığı
user manual n. kullanıcı el kitabı
manual operation n. elle işletme
operating manual n. kullanma kılavuzu
operator manual n. işletmenin el kitabı
operations manual n. işletim elkitabı
instruction manual n. kullanım kitapçığı
instruction manual n. kullanım talimatı
user manual n. kullanım kitapçığı
user manual n. kullanım talimatı
manual operation n. elle çalıştırma
microanalitic procedure manual n. mikro analitik izlek el kitabı
user's manual n. kullanıcı el kitabı
operational manual n. işletim kılavuzu
manual dexterity n. el becerisi
sign manual n. kralın imzası
manual alphabet n. sağır/dilsiz alfabesi
manual dexterity n. el ustalığı/becerikliliği
user manual n. kullanım kılavuzu
manual device n. el aleti
manual tool n. el aleti
Trade/Economic
accounting manual muhasebe el kitabı
user's manual kullanım kılavuzu
accounting manual muhasebe talimatı
coupon manual kuponlar kitabı
manual sign paraf
business conduct manual iş davranış el kitabı
quality manual kalite el kitabı
manual labour el işçiliği
operating manual işletme el kitabı
manual labour amelelik
manual rate standart prim nispeti
manual of accounting muhasebe el kitabı
manual delivery elden teslim
manual training el işi eğitimi
manual seal el mührü
accounting manual muhasebe rehberi
manual labour elle yapılan iş
manual laborer beden işçisi
manual labour ağır iş
manual skill el becerisi
sign manual imza makamı yerine geçecek mühür
manual of accounting muhasebe kılavuzu
catalog supply manual ikmal kataloğu
audit manual denetim el kitabı
manual table kadro cetveli
manual workers mavi yakalılar
manual labor amelelik
employee/staff manual/guide/handbook çalışan el kitabı
manual work (el ile yapılan) bedensel iş
manual labor (el ile yapılan) bedensel iş
manual labour (el ile yapılan) bedensel iş
audit manual denetim elkitabı
Politics
sirene manual committee sirene el kitabı komitesi
Insurance
manual rate standart prim oranı
Tourism
travel informatin manual seyahat danışma el kitabı
Technical
repair manual tamir el kitabı
manual input elle girdi
private manual exchange özel manuel santral
operator manual operatör el kitabı
workshop manual atölye el kitabı
manual fingerprint processing manüel parmak izi işleme sistemi
operation and maintenance manual işletme ve bakım talimatı
operator manual işletme el kitabı
manual valve lever position sensor el levyesi konum sensörü
service manual işletme el kitabı
manual sampling elle numune alma
manual word generator elle kelime üreticisi
users manual kullanıcı el kitabı
manual lever position el levyesi konumu
service manual bakım kılavuzu
manual exchange manuel telefon santralı
manual control manuel kontrol
manual override elle kumanda üstünlüğü
manual data processing elle bilgi işlem
the workshop manual onarım el kitabı
user manual kullanıcı elkitabı
operating manual işletme el kitabı
service manual servis el kitabı
manual control otomatik olmayan
manual doffer operation window takım değiştiricinin manüel çalıştırılması ekranı
technical manual teknik el kitabı
owner's manual kullanıcı el kitabı
manual page break istenen sayfa sonu
set instruction manual kullanma talimatı kitapları takımı
manual word generator elle sözcük üreteci
manual operation manuel işletme
manual controller temel işlevlerinin tümü elle yapılan kumanda cihazı
manual starter elle çalıştırılan çalıştırıcı
manual operation elle işlem
the workshop manual tamir kitabı
diagnostic manual tanılama elkitabı
diagnostic manual arıza kılavuzu
repair manual onarım elkitabı
manual gearbox mekanik şanzıman
manual metal-arc welding elle yapılan metal ark kaynağı
instruction manual kullanma el kitabı
manual patching elle bağlantılama
manual control elle kumanda
manual control manuel kumanda
quality manual kalite el kitabı
manual transmission mekanik vites kutusu
lever-operated manual switch levye kumandalı manüel anahtar
manual welding el kaynağı
manual operation manüel işletme
manual switch fişli santral
manual control manüel kontrol
manual operation elle kumanda
manual welding elle kaynaklama
manual metal-arc welding elle elektrik kaynağı yapma
manual backup elle yedekleme
manual control elle kontrol
manual control elle denetim
manual labour el emeği
manual hyphenation elle sözcük kesme
maintenance manual bakım el kitabı
manual data input elle veri girişi
manual labour el işi
manual work el işleri
manual operation elle yapma
operator manual işletmenin el kitabı
operations manual işletim elkıtabı
system manual bakım elkitabı
system manual sistem elkitabı
operation and maintenance manual işletme ve bakım kitapları
manual central office manüel santral merkezi
manual oxygen cutting manüel oksijen kesme
manual tooth setter el çaprazı
manual handling elle taşıma
manual handling elle yapılan taşıma
lever-operated manual switch levye ile çalışan el anahtarı
repair manual tamir kataloğu
shop manual tamir kataloğu
shop manual tamir el kitabı
manual welding elle kaynak
manual metal arc welding elle metal ark kaynağı
manual metal arc welding korunmalı metal ark kaynağı
crane driving manual vinç kullanma el kitabı
manual clamp elle çalışan kıskaç
manual arc welding elle ark kaynağı
quality manual nitelik el kitabı
manual alphapet el alfabesi
manual traning el işi eğitimi
spare parts manual yedek parça el kitabı
manual blowpipe el ile kullanılan hamlaç
manual glass cutting table manuel cam kesim masası
manual grinding el ile taşlama
manual loading and unloading elle yükleme ve boşaltma
manual arc welding of stainless and heat resisting steels paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin elle metal ark kaynağı
manual metal arc welding of non- alloy and fine grain steels alaşımsız ve ince daneli çeliklerin elle metal ark kaynağı
resistance against manual attack el darbelerine karşı dayanıklılık
manual ultrasonic examination el ile ultrasonik muayene
manual loading/unloading elle yükleme ve boşaltma
manual metal arc welding electrodes elle metal ark kaynağı elektrotları
manual gravimetric method manüel gravimetrik metot
manual shut-down elle ani kapama
manual operation el konumunda çalıştırma
manual operation manüel çalıştırma
manual control manüel reglaj
manual speed adjuster manüel hız ayar tertibatı
manual shaft turning device manüel döndürme düzeneği
manual method el ile uygulanan metot
manual separation method elle ayırma yöntemi
manual determination of mass concentration of particulate matter tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini
manual sampling methods for reduced pellets and lump ores indirgenmiş pelet ve parça cevherlerden elle numune alma metotları
manual cylinder valve elle çalışan silindir vana
operator's manual kullanım kılavuzu
the workshop manual tamir el kitabı
manual triggering el ile tetikleme
manual pulse generator manuel darbe üreticisi
manual pulse generator manuel darbe jeneratörü
manual precision tasks manuel hassasiyetli görevler
manual for use kullanım kılavuzu
Computer
manual/mbf el ile/mbf
manual/mbf elle/mbf
use manual advance el ile ilerlemeyi kullan
diagnostic manual tanılama elkitabı
diagnostic manual arıza kılavuzu
env manual feed zarf el ile besleme
envelope manual feed zarf el ile besle
installation manual kurma kılavuzu
installation manual kurma elkitabı
manual pagebreak istenen sayfa sonu
manual devices el ile çalışan aygıtlar
manual feed guide elle besleme kılavuzu
manual feed el ile besleme
manual advance el ile ilerle
manual control elle denetim
manual backup elle yedekleme
manual update el ile güncelleştirme
manual switch elcil anahtar
manual answer el ile yanıt
manual hyphenation el ile heceleme
manual envelope el ile zarf
manual page break el ile sayfa sonu
manual dial telefonla ara
manual settings el ayarları
manual line break el ile satır sonu
manual feeder el ile besleme
manual exposure el ile pozlandırma
manual link el ile bağlantı
manual hyphenation elle sözcük kesme
manual patching elle bağlantılama santral
manual advance el ile ilerleme
manual data input elle veri girişi
manual pagebreak el ile sayfa sonu
manual feed elle besleme
manual suspend el ile bekletme
manual cleaning el ile temizleme
manual switch fişli santral
manual duplex el ile çift yönlü
manual feed tray elle besleme kaseti
manual answer elle yanıt
manual dial el ile arama
manual feeder elle besleme
path for manual update el ile güncelleme için yol
operator manual işletmenin el kitabı
operator manual işletmen elkitabı
read the fucking manual kahrolası elkitabını oku
manual input elle girdi
manual word generator elle sözcük üreteci
manual word unit elle sözcük birimi
manual word generator elle kelime üreticisi
manual data processing elle bilgi işlem
administrator manual sistem yetkilisi kılavuzu
administrator manual yönetici kılavuzu
manual page el kitabı
Informatics
diagnostic manual tanı kılavuzu
manual feed elle besleme
manual pagebreak istenen sayfa sonu
manual switch el anahtarı
installation manual kurulum elkitabı
user manual kullanıcı elkitabı
manual data input elle veri girişi
manual reset elde yeniden kurma
manual control elle kumanda
manual hyphenation elle sözcük kesme
Telecom
private manual exchange özel manuel santral
manual data input elle veri girişi
manual calls elle yapılan çağrılar
telecommunications standards reference manual telekomünikasyon standartları referans el kitabı
Electric
manual starter elle çalıştırılan yol verici
manual starter starter
manual exchange manuel telefon santralı
Textile
manual sleeve setting machine kol takma makinesi
Construction
project procedures manual proje prosedürleri el kitabı
field manual şantiye el kitabı
field manual montaj kılavuzu
installation manual kurma kılavuzu
manual mortar flow table manuel harç yayılma tablası
manual test hammer beton test çekici
manual labour ağır işçilik
Automotive
manual steering manuel direksiyon
manual steering elle yönlendirme
manual transmission düz vites
manual transmission mekanik şanzıman
manual sanding elle taşlama
manual sanding elle kumlama
starter ring gear manual transmission marş volan dişlisi manuel transmisyon
manual transmission/transaxle subsystem manuel transmisyon/enine dingil tali sistemi
fixed/manual antenna sabit/manuel anten
manual transmission external controls subsystem manuel transmisyon harici kontroller tali sistemi
manual steering gear subsystem manuel direksiyon dişlisi tali sistemi
front seat springs, frame, tracks and mechanisms (manual) ön koltuk yayları, çerçevesi, rayları ve mekanizmaları (elle kumandalı)
manual transmission automatic shifting system manuel transmisyon otomatik vites tali sistemi
manual or automated manual transmission manuel veya otomatikleştirilmiş manuel transmisyon
manual control unit manuel kontrol ünitesi
manual choke control manuel jigle kontrolü
manual steering gear manuel direksiyon dişlisi
manual advance el avansı
manual transmission otomatik olmayan vites
manual transmission manuel şanzıman
speed manual ileri düz vites
manual mixture control manuel karıştırıcı kontrol
automated manual transmission yarı otomatik vites
clutchless manual transmission yarı otomatik vites
manual shift mode manuel değişim modu
manual bleeding manuel hava alma
manual choke manuel kumandalı jikle
manual transmission manuel şanzıman
manual version manuel şanzımanlı tip
manual valve manuel valf
manufacturer's service manual imalatçı servis kılavuzu
automated manual transmission otomatikleştirilmiş manuel şanzıman
maintenance manual bakım kılavuzu
electrohydraulic manual transmission elektrohidrolik manuel şanzıman
manual hydraulic brake system takviyesiz hidrolik fren düzeni
repair manual tamir kılavuzu
service manual bakım kılavuzu
flat rate manual götürü ücretlendirme listesi
Traffic
pedestrian-controlled manual truck yaya tarafından kumanda edilen el ile çalıştırılan araç
Aeronautic
aeroplane flight manual uçak uçuş el kitabı
training manual eğitim el kitabı
cabin crew manual kabin ekibi el kitabı
cabin crew training manual kabin eğitim el kitabı
ground operation manual yer hizmetleri el kitabı
aircraft maintenance manual uçak bakım el kitabı
manual release tool açılmayan oksijen maske kapaklarını açmak için kullanılan kanca ve iğne uçlu alet
Marine
manual windlass bocurgat
manual trip elle çalıştırılan trip
Medical
manual muscle strength test manuel kas gücü değerlendirmesi
manual hemocytometer count method manuel hemositometri yöntemi
Psychology
diagnostic and statistical manual teşhis ve İstatistik Kılavuzu
diagnostic and statistical manual of mental disorders ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı
Optics
focimeter with manual focusing elle odaklama yapılan fukometre
Chemistry
instruction manual talimat kitabı
instruction manual el kitabı
Agriculture
manual loading elle yükleme
manual mechanical food mincing equipment elle çalıştırılan mekanik gıda kesme ekipmanları
manual sieving elle eleme
Tobacco
manual splice bar manuel film ekleme kolu
manual foil knife manuel folyo bıçağı
Forestry
multiblade rip sawing machine with manual loading and unloading elle yüklemeli ve boşaltmalı çok bıçaklı dilme testere makinesi
Education
manual training el işi eğitimi
education manual öğretim kitabı
thesis manual tez yazım kılavuzu
Linguistics
language specifications manual dil belirtimleri el kitabı
test manual sınav elkitabı
Religious
a concise manual of Islamic faith, worship and ethics ilmihal
Environment
manual gravimetric method manuel gravimetrik metot
Military
chairman of the joint chiefs of staff manual n. askeri alımlar hariç belli görev prosedürlerini detaylı şekilde anlatan genelkurmay başkanlığı yönetmeliği
technical manual teknik talimname
field manual talimname
tactical manual taktik neşriyat
allied military security maintenance manual müttefik askeri güvenlik bakım talimatı
field manual sahra talimatnamesi
manual of arms silahları tutuş şekli
manual of arms silahların tutuluş şekli
field manual regulations sevk ve muharebe talimnameleri
field manual sahra talimnamesi
contracting manual standart sözleşme taslağı
training manual eğitim talimnamesi
training manual eğitim planı
manual tracking el çarkı ile hedef takibi
manual for court-martial askeri mahkemeler el kitabı
maintenance manual bakım talimnamesi
Hunting
manual fixing screw elle ayarlama vidası