matching - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

matching

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "matching" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 26 résultat(s)

Anglais Turc
General
matching n. uyarlama
matching n. uyuşturma
matching n. eşleştirme
matching n. karşılaştırma
matching n. uydurma
matching n. eşleme
matching adj. eşleşen
matching adj. denk
matching adj. uygun
matching adj. uyumlu
matching adj.
matching adj. eşleyen
Trade/Economic
matching eşleştirme
matching uydurmak
matching yarıştırmak
matching eşleştirmek
matching karşılaştırma
matching denkleştirmek
matching bir hesap dönemine ait gelir ve giderleri tahakkuk ettirmek ilkesi
Technical
matching uydurma
matching denk
matching denk getirme
matching uyuşumlu
matching uyumlama eşleme
matching uyumlu
Statistics
matching eşleme

Sens de "matching" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 97 résultat(s)

Anglais Turc
General
book matching n. bir kitabı ortadan açtığımızda birbirine bakan sayfaları biri diğerinin aynadaki yansıması olarak düşünülerek ortaya çıkarılan estetik görüntü tekniği
colour matching n. renk uyuşumu
edge matching n. kenar uyumu
matching activities n. eşleştirme aktiviteleri
matching theory n. eşleştirme teorisi
matching transformer n. empedans uyuşum transformatörü
template matching n. şablon eşleme
matching the criteria adj. kriterlere uygun
matching the criteria adj. kriterleri karşılayan
Trade/Economic
matching grants karşılık yardımlar
matching of cost with revenues gelirlerin maliyetlerle karşılaştırılması
matching of cost with revenues gelirlerin maliyetlerle eşleştirilmesi
matching principle karşılaştırma ilkesi
matching principle dönemsellik ilkesi
Politics
employee matching gift personel eş bağışı
fund matching fon eşleştirme
matching support örtüşen destek
Technical
automatic image matching otomatik görüntü eşleme
color matching renk eşlemesi
colour matching renk uyuşumu
electrical matching values elektriksel uyumlama değerleri
impedance matching empedans uyumu
impedance matching empedans uyumlama
impedance-matching transformer empedans uyum transformatörü
inter connections and matching valves ara bağlantılar ve uyumlandırma değerleri
load matching yük uydurma
matching circuit alıştırma devresi
matching diaphragm uydurma diyaframı
matching impedance uydurulan empedans
matching machine oluk planyası
matching machine kiniş planyası
matching network uyumlama devresi
matching score eşleşme çizgisi
matching surface uyarlı yüz
matching surface eş yüz
matching transformer empedans çevirici
matching words eşleşen sözcükler
pattern matching örüntü eşleme
picture matching resim uyuşumu
signal quality matching işaret kalite uyumlaması
string matching dizgi eşleme
template matching şablon eşleme
Computer
answer matching yanıt eşleştirme
call matching arama eşleştirme
color matching renk eşleme
degree of matching uyum derecesi
image color matching görüntü rengi eşleştirme
image color matching component görüntü rengi eşleştirme bileşeni
image color matching method görüntü rengi eşleştirme yöntemi
impedance matching empedans uyumlama
impedance matching çeli uyumlama
map matching harita eşleştirme
matching data veri eşleştiriliyor
matching devid eşleşen sürücü kimliği
matching intent eşleme amacı
matching names eşleşen adlar
matching network uyumlama devresi
matching screen fonts installed eşleşen ekran yazıtipleri yüklendi
matching transformer uyumlama trafosu
pattern matching örüntü eşleme
template matching şablon eşleştirme
use pattern matching desen eşleştirmesini kullan
use pattern matching desen eşleşmesi kullan
Informatics
approximate string matching yakınsak/yaklaşık dizgi eşleştirme
pattern matching örüntü eşleme
string matching dizgi eşleme
template matching şablon eşleştirme
Telecom
cell matching hücre eşleme
Electric
delta-matching transformer delta uygulama transformatörü
impedance’-matching transformer empedans uyum transformatörü
load matching yük uydurma
matching diaphragm uydurma diyaframı
matching impedance uydurulan empedans
matching transformer empedans çevirici
matching transformer empedans uyuşum transformatörü
matching transformer uydurma transformatörü
matching transformer uyumlama trafosu
Television
picture matching resim uyuşumu
Lighting
colour matching renk eşleme
colour-matching functions renkölçümsel fonksiyonlar
interconnections and matching values ara bağlantılar ve uyumlandırma değerleri
Woodworking
book matching ayna tersi simetrik uyum
Automotive
colour matching renk alıştırma
colour matching renk uyumu
Aeronautic
free-matching alloy otomat alaşımı
Medical
cross matching çapraz karşılaştırm
Psychology
frequency matching frekans eşleme
matching hypothesis eşleme hipotezi
matching law eşleme yasası
matching to sample örnekleme eşleme
prototype-matching theory prototip eşleme teorisi
Statistics
matching coefficient eşleme katsayısı
matching distribution eşleme dağılımı
Military
aided matching mekanik intikal sistemi
pip matching pip uydurması
stellar map matching yıldız haritasıyla yönetme
terrain contour matching (tercom) arazi kontur eşleştirme