mine - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

mine

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "mine" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 32 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
mine n. maden
mine n. mayın
mine pron. benimki
General
mine v. tünel kazmak
mine v. sinsice bozmak
mine v. mayın döşemek
mine v. yeraltında kazmak
mine v. maden işletmek
mine v. kazmak
mine v. çıkarmak (maden)
mine v. araştırıp bulmak
mine v. maden çıkarmak
mine n. torpil
mine n. lağım
mine n. ocak
mine n. kaynak
mine n. memba
mine n. hazine
mine adj. mayınlı
mine pron. bana ait
mine pron. benim
mine pron. benimki
Trade/Economic
mine maden ocağı
Technical
mine maden ocağı
Mining
mine kazıp çıkarmak
mine maden çıkartmak
mine maden çıkarmak
mine maden ocağı
mine maden
Chemistry
mine maden
Military
mine mayınlamak
mine mayın dökmek

Sens de "mine" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 10 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
mine enamel n.
General
mine verbena n.
mine porcelain enamel n.
Technical
mine glaze
Dentistry
mine dentine
mine dentin
Botanic
mine sweet alison
mine sweet alyssum
mine verbena
mine mina

Sens de "mine" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 446 résultat(s)

Anglais Turc
General
extract from mine v. madenden çıkarmak
extract mine from the ground v. maden çıkarmak
lay mine v. mayın döşemek
plant mine v. mayın döşemek
remove the mine v. mayın temizlemek
search for mine v. mayın aramak
clear the mine v. mayın temizlemek
dispose of the mine v. mayın temizlemek
plant a mine v. mayın döşemek
silver mine n. gümüş madeni
mine warfare n. lağım savaşı
mine fire n. ocak yangını
mine shaft n. maden kuyusu
mine ventilation n. maden havalandırma
floating mine n. serseri mayın
opencast mine n. açık hava ocağı
magnetic mine n. manyetik mayın
mine pole n. maden direği
mine dragging n. mayın tarama
mine hoist n. ocak vinci
mine owner n. madenci
mine detector n. mayın dedektörü
salt mine n. kayatuzu çıkarılan tuzla
gold mine n. maden
mine sweeping n. mayın tarama
ottoman coal mine regulations n. dilaver paşa nizamnamesi
mine dedector n. mayın dedektörü
mine detector n. mayın detektörü
land mine n. kara mayını
mine car n. ocak arabası
salt mine n. tuz madeni
mine foreman n. başmadenci
strip mine n. açık kömür ocağı
mine expert n. madenci
coal mine n. kömür ocağı
mine locomotive n. maden lokomotifi
mine crater n. mayın çukuru
mine disposal n. mayını zararsız hale getirme
mine search n. maden araştırması
mine site n. maden sahası
mine of information n. ayaklı kütüphane
gold mine n. altın madeni
mine-sweeper n. mayın tarama gemisi
coal mine reserve n. kömür rezervi
canary in the mine n. madendeki kanarya
buried mine n. gömülü mayın
buried mine n. toprak altına gömülü mayın
mine accident n. mayın kazası
mine disaster n. maden faciası
mine disaster n. maden felaketi
a friend of mine n. bir arkadaşım
mine-free adj. mayınsız
me and mine pron. bana ve bizimkilere
me and mine pron. bana ve aileme
Phrasals
mine for something (maden) aramak/kazmak
Phrases
as a friend of mine bir arkadaşım olarak
Proverb
what's yours is mine her şey benim
what's mine is mine her şey benim
what's mine is yours benim malım senin malın
what's yours is mine, and what's mine is mine senin malin benim malim, benim malim benim malim
Colloquial
your guess is as good as mine senden fazlasını bilmiyorum
from a friend of mine bir arkadaşımdan
from a friend of mine arkadaşımın birinden
a close friend of mine yakın bir arkadaşım
a close friend of mine yakın bir dostum
Idioms
mine of information ayaklı kütüphane
your guess is as good as mine ben de senin kadar biliyorum
your guess is as good as mine senin bildiğini biliyorum
any friend of someone's is a friend of mine dostumun dostu dostumdur
a gold mine of information tam bir bilgi deposu
a gold mine of information tam bir bilgi hazinesi
be sitting on a gold mine çok değerli bir şeyin sahibi olmak
be sitting on a gold mine bir hazineye sahip olmak
mine of information bilgi hazinesi
a mine of information bilgi hazinesi
canary in the mine felaket habercisi
canary in a coal mine felaket habercisi
(that's) no concern of mine beni bağlamaz
a mine of information ayaklı kütüphane
your guess is as good as mine hiç bilmiyorum
try to find a black cat in a coal mine samanlıkta iğne aramak
Speaking
a friend of mine n. bir dostum
your guess is as good as mine aslında ikimiz de bir şey bilmiyoruz
this is mine bu benim
you can be mine benim olabilirsin
you are mine benimsin
your situation is worse than mine senin halin benimkinden beter
your situation is worse than mine senin halin benden beter
be mine benim ol
i can't see mine either ben de benimkini göremiyorum
you are mine sen benimsin
you are mine forever sonsuza dek benimsin
I'll scratch your back if you scratch mine sen beni kollarsan ben de seni kollarım
I'll scratch your back if you scratch mine seni beni kolla ben seni kollayayım
when's mine? benimki ne zaman?
(that's) no concern of mine beni ilgilendirmez
supposed to be a good friend of mine sözde o benim iyi bir dostumdu
i'm yours and you are mine ben seninim sen de benim
he took his road i took mine o kendi yoluna gitti ben kendi yoluma gittim
the wallet you stole is mine çaldığın cüzdan benim
shall we go to your place or mine? senin evine mi gidelim benimkine mi?
it's not mine benim değil
some friends of mine bazı arkadaşlarım
it's mine bana ait
it's mine benim
she's a very good friend of mine benim çok iyi dostumdur
he's a very good friend of mine benim çok iyi dostumdur
you do your job i do mine sen kendi işini yap ben kendiminkini
you die your way i'll die mine sen yoluna ben yoluma
you go your way i'll go mine sen yoluna ben yoluma
you go your way i'll go mine sen kendi yoluna ben kendi yoluma
you die your way i'll die mine sen kendi yoluna ben kendi yoluma
make mine lemon benimki limonlu olsun
your place or mine? sana mı gidelim bana mı?
he is a friend of mine (o benim) arkadaşımdır
he is a friend of mine (o benim) arkadaşım
she is a friend of mine (o benim) arkadaşım
she is a friend of mine (o benim) arkadaşımdır
the honour is mine o şeref bana ait
a former business associate of mine eski bir iş ortağım
it is mine bu benim
it is mine o benim
i think you've got something of mine sanırım sende bana ait bir şey var
i think you've got something of mine sanırım sende bana ait olan bir şey var
I borrowed some money from a friend of mine bir arkadaşımdan borç para aldım
I borrowed some money from a friend of mine bir arkadaşımdan ödünç para aldım
where's mine? hani bana?
where's mine? benimki nerede?
her grades are better than mine onun notları benimkilerden daha iyi
that pencil is mine o kalem benim
that pen is my mine o kalem benim
I wish it was mine keşke benim olsa
Trade/Economic
ex mine maden ocağında teslim
gold mine altın madeni
Institutes
eti mine works general directorate eti maden işletmeleri genel müdürlüğü
Technical
lignite mine linyit ocağı
coal mine kömür madeni
lignite mine linyit kömürü ocağı
acoustic mine akustik mayın
copper mine bakır madeni
lignite mine linyit kömürünün çıkarıldığı yer
mine field mayınlı alan
acoustic mine ask akustik mayın
mine air receiver maden hava alıcısı
run of mine ham cevher
run of mine tüvenan
land mine kara mayını
jet mine kara amber madeni
diamond mine elmas madeni
iron mine demir madeni
gold mine altın madeni
unexploded mine patlamamış mayın
Computer
accept all mine benimkilerin tümünü benimse
accept mine benimkini benimse
fastest mine sweepers en hızlı mayın tarayıcılar
data mine veri madeni
Construction
open-cast mine açık maden ocağı
Lighting
mine rescue luminaire kurtarıcı lambası
mine safety lamp alevli güvenlik lambası
mine luminaire maden ocağı ışıklığı
portable mine luminaire taşınır maden ocağı ışıklığı
Woodworking
wooden mine timber ağaç maden direği
Aeronautic
aerial mine hava mayını
Marine
mine search maden arama
sea mine deniz mayını
submarine mine deniz altı mayını
naval mine deniz mayını
Mining
mine shaft skinking maden kuyu kazısı
mine hoisting system maden ihraç sistemi
mine planning maden planlama
mine ventilation system maden havalandırma sistemi
mine coal kömür çıkarmak
mine equipment maden ocağı donanımı
lead mine kurşun madeni
mine pollution maden ocakları kirliliği
gold mine altın madeni
mine valuation elements maden değerlendirme ögeleri
mine haulage maden ocağında taşıma
opencast mine açık maden işletmesi
open mine yerüstü madeni
mine safety maden güvenliği
mine conveying maden nakliyatı
mine valuation maden değerlendirme
mine entrance maden ocağı girişi
small scale mine küçük ölçekli maden
gaseous mine grizulu ocak
gassy mine grizulu ocak
mine air ocak havası
mine car ocak arabası
mine hoist ocak vinci
mine timber maden direği
mine prop ocak direği
mine run tuvanön
mine timber ocak direği
mine fire ocak yangını
mine run işlenmemiş töz
mine foreman başmadenci
run-of-mine tüvenan
run-of-mine işlenmemiş töz
mine pole maden direği
mine locomotive maden lokomotifi
mine gas metan
mine gas maden gazı
mine gas grizu
captive mine kullanım haklarının tamamının işleten şirkette olduğu kömür madeni
mine owner madenci
mine tax maden vergileri
mine taxes maden vergileri
mine taxes maden resmi
process mine maden işlemek
flooded mine taşmaya maruz kalmış maden
blanket mine vein yatay maden damarı
underground coal mine yeraltı kömür ocağı
underground coal mine kapalı kömür ocağı
mine susceptible to firedamp grizuya duyarlı maden
mine ventilation maden havalandırma
mine ventilation maden havalandırması
deep-level mine conveyance system derin seviye maden taşıma sistemi
acid mine water asit maden suyu
acid mine drainage asit maden drenajı
acid mine wastewater asit maden atıksuyu
all- mine pig-irons maden çıktılarından pik demiri
diamond mine elmas madeni
mine prop maden direği
brucite mine brusit madeni
mine hoisting maden çıkarma
mine hoisting maden istihracı
mine air maden ocağı havası
run-of-mine coal tüvenan kömür
mine accident maden kazası
coal mine kömür madeni
mine locomotives maden lokomotifleri
stranded rope for mine shaft maden kuyusu için demetli halat
mine dumps maden atıkları
mine blast maden patlaması
mine tailing pond maden atığı barajı
Chemistry
chemical mine kimyasal mayın
bismuth mine bizmut madeni
Geology
open pit mine açık işletme
acid producing sulphidic mine tailings asit üreten sülfidik maden atıkları
mine and quarry blasts maden ve taş ocağı patlatmaları
Places
mine hill new jersey eyaletinde yerleşim yeri
Military
exercise mine tatbikat mayını
tank mine tank mayını
mine action tavik tesiri
exercise filled mine talim mayını
antitank mine tanksavar mayın
antisweeper mine taramaya mani olan mayın
disarmed mine tehlikesiz hale getirilmiş mayın
tank mine tanksavar mayını
delayed action mine tavikli mayın
influence mine temas dışı etki ile faaliyete geçen mayın
antitank mine tanksavar mayını
lateral mine system yan galeri sistemi
rising mine yükselen mayın
ground mine yer mayını
tilt rod activated mine uzatma çubuk fünyeli mayın
activated mine tuzaklı mayın
trap mine tuzak mayını
inert mine tesirsiz mayın
floating mine yüzer mayın
horizontal action mine yatay etkili mayın
mine contaminated area mayınla kirletilmiş alan
mine dump mayın yığını
mine sweeping mayın tarama
mine yawl mayın yolesi
mine casemate mayın kazamatı
mine countermeasures force south nato güney bölge mayın karşı harekat gücü
linear mine density mayın tarlası derinliği boyunca cephenin her bir metresine düşen mayın miktarı
mine warfare chart mayın harbi planı
intensity mine circuit mayın yoğunluk devresi
mine hunting mayın araştırma
mine disposal mayın imhası
mine dog mayın köpeği
mine dump mayın istifi
mine sweeping detector mayın arama detektörü
mobile mine mobil mayın
mine plough mayın temizleme pulluğu
mine density mayın yoğunluğu
mine flail tank mayın tahrip tankı
mine dragging mayın tarama
mine operation mayın harekatı
mine control system mayın ateşleme sistemi
mine row mayın sırası
mine crater mayın çukuru
mine laying system mayın döşeme sistemi
mine firing station mayın ateşleme istasyonu
mine cable mayın kablosu
mine action mayın tesiri
mine warfare mayın harbi
mine warfare forces mayın harbi kuvvetleri
mine plough mayın pulluğu
mine disposal mayını zararsız hale getirme
mine clearance mayın temizleme
mine scatter mayın döşeyici
allied mine warfare publication müttefik mayın harbi yayını
mine buoy mayın şamandırası
mine sweeper mayın tarayıcı
mine layer mayın gemisi
mine scatter mayın saçıcı
mine case mayın kabı
submarine mine planter mayın gemisi
mine laying mayın dökme
mine scatter mayın serici
mine layer mayın dökücü gemi
mine igniter mayın fünyesi
mine layer mayın dökme gemisi
mine watching mayın gözetlemesi
mine road block mayınla yol kapama
mine delivery system mayın atma sistemi
mine spotting mayın belirleme
mine neutralisation mayının zararsız hale getirilmesi
mine counter measures mayına karşı tedbirler
mine disposal equipment mayın nötralize cihazı
mine hunting mayın avlama
mine defence system mayınla savunma sistemi
mechanical mine planter mekanik mayın döşeyici
mine detecting mayın araştırma
mine detector mayın detektörü
mine layer mayın dökücü
mine layer mayın dökme
mine planter mayın gemisi
mine layer vessel mayın gemisi
mine hunter mayın avlama
mine hunting vessel mayın avlama gemisi
mine laying mayın döşeme
mine strip mayın kuşağı
mine defence mayınla savunma
mine disposal mayın tahrip
mine warfare group mayın harbi grubu
mine strip mayın şeridi
mine thrower mayın atar
mine counter measures mayın tedbirleri
mine neutralisation mayını zararsız hale getirme
charge of mine mayın yükleme
mine countermeasures force north nato kuzey bölge mayın karşı harekat gücü
contact mine müsademeli mayın
mine weapons mayın silahları
passive mine pasif mayın
selected mine selektörlü mayın
optical mine hunting optik mayın arama
propelled mine pervaneli mayın
explosive filled mine patlayıcı ihtiva eden mayın
mine clearing line charge roketle fırlatılan infilaklı fitille mayın tarlasından geçit açma sistemi
personnel mine personel mayını
scatterable mine serpme mayın
dead mine ölü mayın
dummy mine sahte mayın
oscillating type mine salınımlı mayın
acoustic mine ses mayını
free mine serseri mayın
independent mine serbest mayın
drifting mine serseri mayın
trailer-mounted mine clearing system römorka monteli mayın temizleme sistemi
defensive mine countermeasures savunma mayın karşı tedbirleri
bounding mine sıçrayan antipersonel mayın
phony mine sahte mayın
creeping mine sürünen mayın
submarine mine control system sualtı mayın ateşleme sistemi
ice mine buz mayını
submarine mine su altı mayını
booby-trapped mine bubi tuzaklı mayın
buoyant mine demirli mayın
double impulse mine çift başlatma hareketli mayın
moored mine demirli mayın
offensive mine counter measures taarruzi mayın karşı tedbirleri
anchored contact mine demirlenmiş müsademeli mayın
bouquet mine demet mayın
submarine mine sualtı mayını
bottom mine dip mayını
booby mine bubi mayını
ground mine dip mayını
submarine mine field su altı mayın engeli
submarine mine denizaltı mayını
moored contact mine demirlenmiş müsademeli mayın
improvised mine eldeki mevcutla yapılmış mayın
snagging mine engelli mayın
inert mine etkisiz mayın
practice mine eğitim mayını
actuated mine faaliyete geçirilmiş mayın
mine breaching geçit açmak
delayed action mine geciktirme mekanizmalı mayın
delayed action mine gecikmeli mayın
random mine laying gelişigüzel mayınlama
service mine hizmet mayını
observation mine gözetlemeli mayın
visual mine firing indicator görerek mayın ateşleme göstergesi
moving mine hareketli mayın
homing mine homing mayın
anti-hull mine gövde tahrip mayını
fitted mine harbe hazır mayın
mobile mine hareketli mayın
air mine hava mayını
aerial mine hava mayını
actual mine gerçek mayın
air-dropped mine havadan atılan mayın
bounding fragmentation mine havada paralanan parça etkili mayın
wide angle side penetrating mine system geniş açılı yana nüfuz eden mayın sistemi
watching mine görülen mayın
independent mine komutasız mayın
coarse mine kaba mayın
land mine kara mayını
conventional mine klasik mayın
chemical mine kimyasal mayın
land mine warfare kara mayın harbi
ski mine kayak mayını
command detonated mine komuta infilaklı mayın
controlled mine kontrollü mayın
combination influence mine kombinasyon etkili mayın
conventional mine konvansiyonel mayın
army mine planter service kara kuvvetleri mayın döşeme hizmeti
magnetic mine manyetik mayın
exercise mine manevra mayını
active mine kurulu mayın
schu-mine alman yapımı anti-personel mayını
magnetic mine hunting manyetik mayın avlaması
limpet mine disposal equipment limpet mayınını zararsız hale getirme cihazı
united states army mine planter abd kara kuvvetleri mayın gemisi
scatterable mine aceleyle serpilen deniz mayınları
poised mine ayarlı mayın
limpet mine limpet mayını
acoustic mine akustik mayın
personnel mine antipersonel mayın
jettisoned mine aceleyle serpilen deniz mayınları
antipersonnel mine antipersonel mayın
armed mine kurulu mayın
active mine aktif mayın
actuated mine kurulu mayın
antenna mine antenli mayın
teller mine alman mayını
fishbone mine system balık kılçığı galeri sistemi
pressure mine basınç uygulanmasıyla infilak eden mayın
independent mine bağımsız mayın
pressure mine circuit basınçla çalışan mayın ateşleme sistemi
pressure mine circuit basınçlı mayın devresi
pressure mine basınçla çalışan mayın
mine crater bomba çukuru
army mine planter service birinci sınıf astsubay
mine field mayınlı arazi
mine field mayın tarlası
mine cleaning mayın temizlenmesi
mrap (mine resistant ambush protected) mayına karşı korumalı
mine action mayın faaliyetleri
Archaic
mine and thine benim senin meselesi
mine and thine aidiyet
mine and thine başkalarına ait olan şeylere saygı duyulması