read - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

read

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "read" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 28 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
read v. okumak
Irregular Verb
read v. read (sounds like "red") - read (sounds like "red")
General
read v. çözmek
read v. kaydetmek
read v. okumak
read v. eğitimi görmek
read v. okunmak
read v. eğitimini görmek
read v. okuluna gitmek
read v. yorumlamak
read v. bakıp anlamak
read v. kıraat etmek
read v. çıkarmak
read v. anlamak
read v. anlamına gelmek
read v. sökmek
read v. sonuç çıkarmak
read v. -de yazılı olmak
read v. göstermek
read adj. okunan
read adj. okumuş
read adj. okunmuş
read adj. bilgili
read adj. aydın
Technical
read işaret etmek
Computer
read nesnesini oku
read oku
Ottoman Turkish
read muttali

Sens de "read" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
Irregular Verb
sight-read v. sight-read - sight-read
lip-read v. lip-read - lip-read
General
read something through v. bir şeyin tamamını okumak
read aloud v. sesli okumak
read over v. baştan başa okumak
read one's mind v. aklını okumak
be able to read v. sökmek (okumayı)
read someone's mind v. birinin ne düşündüğünü yüzünden okumak
read out v. sesli okumak
read someone's thoughts v. birinin düşüncesini okumak
read between the lines v. kapalı anlamını keşfetmek
be able to read v. sökmek
read over v. tekrar okumak
read to oneself v. içinden okumak
read someone to sleep v. kitap okuyarak birini uyutmak
read aloud v. yüksek sesle okumak
read the riot act to v. çıkışmak
read between the lines v. bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek
read from cover to cover v. baştan başa okumak
read carefully v. dikkatli okumak
read a magazine v. dergi okumak
read and review v. okuyup incelemek
read out the result v. sonuçları okumak
read out the result v. sonucu bildirmek
learn how to read and write v. okuma yazma öğrenmek
learn how to read v. okumayı öğrenmek
learn to read v. okumayı öğrenmek
read carelessly v. dikkatsizce okumak
teach someone how to read and write v. okuma yazma öğretmek
teach someone how to read v. okumayı öğretmek
know to read and write v. okuma yazma bilmek
know how to read and write v. okuma yazma bilmek
read out the decision v. karar okumak
read the decision v. karar okumak
read a book v. kitap okumak
read book v. kitap okumak
read one's mind v. aklından geçeni okumak
read out the verdict v. kararı tefhim etmek
read mind v. akıl okumak
lip-read v. dudak okumak
sight-read v. bakarak söylemek
sight-read v. bakarak çalmak
read into v. anlam çıkarmaya çalışmak
read the gas meter v. sayaç okumak
read twice v. iki kere okumak
read twice v. iki defa okumak
read people v. insanları gözünden tanımak
read off v. sesli okumak
read up v. okuyup bilgi edinmek
read backward v. tersten okumak
read a meter v. sayaç okumak
read the meter v. sayacı okumak
read up on v. araştırma yapmak
give it a quick read v. kitaba/dergiye hızlıca bir göz gezdirmek
read the homework v. ev ödevlerini okumak
know what she's giving the children to read v. çocuklara okumaları için verdiği şeyleri bilmek
read someone a story v. birine bir masal okumak
read a poem v. şiir okumak
read something about someone v. birinin hakkında bir şeyler okumak
sit on the beach and read a book v. plajda oturup kitap okumak
read someone's lips v. birinin dudaklarını okumak
read something aloud v. yüksek sesle okumak
read a homily v. (papaz) vaaz vermek
read one's mind v. zihnini okumak
read mind v. zihin okumak
read/teach a textbook v. ders kitabı okutmak
read quran v. kuran okumak
read silently v. sessizce okumak
read silently v. içinden okumak
to read the koran from start to finish (or from beginning to end) v. hatim indirmek
read the whole of the koran v. hatim indirmek
read a comic book v. çizgi roman okumak
read comics v. çizgi roman okumak
read from beginning to end v. hatmetmek
read from cover to cover v. hatmetmek
read a newspaper v. gazete okumak
read carefully v. dikkatlice okumak
nondestructive read n. bozucu olmayan okuma
read newspaper n. gazete okumak
well-read person n. ayaklı kütüphane
read write cycle n. okuma yazma çevrimi
read time n. okuma süresi
books to read n. okunacak kitaplar
a must read book n. okunması gereken bir kitap
read the text on page 6 n. 6. sayfadaki metni okuyun
well read adj. iyi okunmuş
well read adj. çok bilgili
well read adj. çok okumuş
half-read adj. yarım okunmuş
half-read adj. yüzeysel
well-read adj. çok okumuş ve bilgili
well-read adj. bilgili (çeşitli konularda çok kitap okuduğu için)
well-read adj. aydın
well-read adj. okumuş
well-read adj. kültürlü
well-read adj. çok okumuş
well-read adj. bilgili
deeply read adj. çok okumuş
deep-read adj. çok bilgili
deep-read adj. çok okumuş
well-read adj. çok kültürlü
widely read adj. çokça okunan
widely read adj. çok okunan
worth to be read adj. okunmaya değer
worth to be read adj. okunası
Phrasals
read someone out of something (birini) (bir örgütten vb) ihraç etmek
read (something) to someone birine bir şey okumak
read something back (to someone) bir şeyi birine tekrar okumak
read about someone (gazetede vb) birinin hakkında bir şeyler okumak
read from -den okumak
read for something (hata/yazım yanlışları için/açısından) okumak
read something in something bir yerde/bir şeyin içinde (dergi/gazete) bir şey okumak
read of someone or something (somewhere) biri hakkında bir yerde (gazete/dergi) bir şey (haber vb) okumak
read on okumaya devam etmek
read something out bir şeyi yüksek sesle okumak
read up on something (kütüphanede/okuyarak) bir şey hakkında bilgi toplamak
read someone as something birini ... olarak değerlendirmek
read something into something (yeni/farklı) yorum getirmek
read something into something farklı anlam yüklemek
read someone out birine ağzına geleni söylemek
read over tamamen okumak
read out yüksek sesle okumak
read out dışından okumak
Phrases
cash register must be z read kasadan z raporu alınmalıdır
too long, didn't read it çok uzun, okumadım
Colloquial
read between the lines kapalı anlamı bulmak
read between the lines satır aralarını okumak
read between the lines saklı anlamı bulmak
read between the lines denilmek isteneni anlamak
read between the lines altındaki anlamı çıkarmak
read the instructions talimatı okuyun
read off names isimleri okumak
read it out loud yüksek sesle oku
read your book kitabını oku
read something wrong bir şeyi yanlış sezmek/yorumlamak
have one's head read akıl sağlığına baktırmak
sorry dude too long didn't read it (tldr) okumadım kardeş durumumuz yoktu
sorry dude too long didn't read it (tldr) çok uzundu okumadım dostum
Idioms
read someone like a book birinin ciğerini okumak
read between the lines satır aralarını okumak
read someone the riot act birine verip veriştirmek
read like a book kitap gibi okumak
read like a book davranışlarını çok iyi tahlil etmek
read like a book çok iyi anlamak
read like a book çok iyi tanımak
read between the lines altında yatan anlamı anlamak
read between the lines altındaki anlamı çıkarmak
read between the lines denmek isteneni anlamak
read between the lines ima edileni anlamak
read between the lines gizli anlamı çıkarmak
read between the lines söylenmek isteneni anlamak
read the fine print ayrıntısıyla okumak
read the fine print bir belgeyi en ince ayrıntısına kadar incelemek
read the small print satır aralarını okumak
read the small print bir belgeyi en ince ayrıntısına kadar incelemek
read the small print ayrıntısıyla okumak
read the fine print satır aralarını okumak
read the handwriting on the wall tehlikeyi sezmek
read the handwriting on the wall gelecekte olacak can sıkıcı bir olayı görmek
read from the same page aynı telden çalmak
read my lips! beni iyi dinle!
read someone the riot act birini azarlamak
read from the same page aynı fikirde olmak
read from the same page hemfikir olmak
read the runes eldeki verilerden hareketle geleceğe dönük çıkarsamalar/tahminler yapmak
read the runes falcılık yapmak
read the runes bugüne bakarak geleceği öngörmeye çalışmak
read the runes kehanette bulunmak
read oneself to sleep uyumak/uykuya dalmak için birşey okumak
read oneself to sleep kitapla/okuyarak uyumak
read like an open book yüzünden/gözlerinden okumak/anlamak
read like an open book niyetini/içinden geçeni anlamak/bilmek
read like an open book ciğerini okumak
read like an open book içinden/kafasından geçeni görmek / bilmek
read like an open book zihnini okumak
read like an open book içini/kalbini/düşüncesini okumak
read like an open book iç yüzünü/içini görmek
read a lecture/lesson fırça çekmek
read a lecture/lesson fırça atmak
read something (from) cover to cover baştan sona okumak
read someone's mind birinin aklını okumak
read one one's rights birine haklarını okumak
read somebody the riot act birini ağır biçimde uyarmak
read the riot act to somebody birinin kulağını çekmek
read the riot act to somebody birini ağır biçimde uyarmak
read somebody the riot act birinin kulağını çekmek
take it as read (herhangi bir sorgulama yapmadan) doğru kabul etmek
take it as read olduğu gibi kabul etmek
read it and weep oku ve ağla
read the table masadakilere bakmak
read the table masadakilere göz atmak
read the room etrafına bakmak
read the room odaya bakmak
read someone the riot act birinin canına okumak
(do) you read me? anladın mı?
(do) you read me? anladınız mı?
(do) you read me? anlaşıldı mı?
Speaking
do you read me duyuyor musun
do you read me orada mısın
i read the book kitabı okudum
i read that book o kitabı okudum
I have read and understand okudum ve anladım
what kind of books do you read? ne tür kitaplar okursun?
what kind of books do you read? ne tür kitaplar okursunuz?
I read you loud and clear seni anlıyorum
I read you loud and clear seni net duyuyorum
do you read the bible? incil okur musun?
will you read to me? bana kitap okuyacak mısın?
this is the book she is making us read bize okutturduğu kitap bu
is that the book that i told you not to read? o sana okumamanı söylediğim kitap mı?
it's time you learned to read okumayı öğrenme zamanın geldi
i have carefully read and agree to the terms and conditions şartları dikkatlice okudum ve kabul ettim
can i read it to you? sana okuyabilir miyim?
i know how much you love to read okumayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum
can i read something from my diary? günlüğümden bir şey okuyabilir miyim?
don't bother to write no one would read boşuna yazma kimse okumaz
the last book i read okuduğum son kitap
the latest book i read okuduğum son kitap
when did you learn to read? okumayı ne zaman öğrendin?
when did you learn to read and write? okuma yazmayı ne zaman öğrendin?
did you have a chance to read the book? kitabı okuma şansın oldu mu?
i read your file dosyanı okudum
i read that somewhere bunu bir yerde okumuştum
i read that once bunu bir keresinde okumuştum
nobody can read my handwriting kimse benim el yazımı okuyamaz
they're still making kids read this book in the school hala çocuklara okulda bu kitabı okutuyorlar
the last book you read en son okuduğun kitap
the last book you read en son okuduğunuz kitap
what was the last book you read en son hangi kitabı okudun?
what was the last book you read en son okuduğunuz kitap nedir?
what's the last book you read? en son hangi kitabı okudun?
what was the last book you read en son okuduğunuz kitap hangisi?
what was the last book you read en son okuduğun kitap hangisi?
what was the last book you read en son okuduğun kitap hangisidir?
what's the last book you read? en son okuduğun kitap nedir?
what was the last book you read en son hangi kitabı okudunuz?
what's the last book you read? en son okuduğun kitap hangisi?
what's the last book you read? en son okuduğunuz kitap hangisidir?
what's the last book you read? en son okuduğunuz kitap hangisi?
what's the last book you read? en son hangi kitabı okudunuz?
what's the last book you read? en son okuduğun kitap hangisidir?
what was the last book you read en son okuduğun kitap nedir?
what was the last book you read en son okuduğunuz kitap hangisidir?
the last book I read en son okuduğum kitap
what's the last book you read? en son okuduğunuz kitap nedir?
how many pages do you read in an hour? bir saatte kaç sayfa okursun?
what's the last book you read? neydi en son okuduğun kitap?
i've never seen you read a book in my life hayatımda bir kez olsun senin kitap okuduğunu görmedim
what's the last book you read? en son okuduğun kitap neydi?
how many books did you read? kaç tane kitap okudun?
how many books did you read? kaç kitap okudun?
did you have a chance to read the book? kitabı okuma şansın oldu mu?
did you have a chance to read the book? kitabı okuma fırsatın oldu mu?
let me read bırak okuyayım
let me read bir okuyayım
did you have a chance to read the book? kitabı okumaya fırsatın oldu mu?
you read my mind aklımdan geçeni okudun
you read my mind aklımı okudun
I read books in my free time boş zamanımda kitap okurum
I read books in my spare time boş zamanlarımda kitap okurum
I read books in my spare time boş zamanımda kitap okurum
I read books in my free time boş zamanlarımda kitap okurum
I read a book kitap okudum
we read a book kitap okuduk
I used to read book with my sister for hours ablamla saatlerce kitap okurduk
I used to read book with my sister for hours ablamla saatlerce kitap okurdum
who wants to read? kim okumak ister?
Chat Usage
too long didn't read (tldr) (çok uzun) özet geç (internet argosu)
Slang
do you read me duyuyor musun
Law
evidence to be read in trial duruşmada okunacak deliller
Technical
electronically erasable programmable read only memory elektronik olarak silinebilir programlanabilir rom
destructive read bozucu okuma
late read geç okuma
programmable read only memory programlanabilir rom
read while writing yazarken okuma
programmable read only memory programlanır salt oku bellek
read/write head okuma/yazma kafası
erasable programmable read only memory silinebilir programlanabilir rom
read lead kırmızı kurşun oksit
read head okuma kafası
scatter read dağıtarak okuma
read rate okuma hızı
read time okuma zamanı
read/write channel okuma/yazma kanalı
read/write check indicator okuma yazma denetim göstericisi
read rate okuma oranı
scatter read yayarak okuma
destructive read silerek okuma
fusable read-only memory sigortalı salt okunur bellek
erasable programmable read-only memory silinip programlanabilir salt okunur bellek
magnetic read-write head manyetik okuma’-yazma kafası
erasable programmable read-only memory silinir programlanır salt oku bellek
erasable programmable read-only memory silinebilir programlanabilir salt okunur bellek
compact disk read-only memory salt okunur yoğunteker
terminal programmable read-only memory programlanabilir salt okunur bellek
read-only storage salt okunur bellek
read-punch unit okur-delgiler birim
read-back check geriye okuma denetimi
read-around ratio kalım oranı
read-only memory sadece okunabilir hafıza
pre-read head ön-okuma kafası
read-around ratio yakın bitlere zarar vermeden okuma sayısı
write-once-read-many bir defa yaz çok defa oku
read back tekrar okumak
position read out konum okuma
read-write magnetic track okuma yazma manyetik kanalı
frank-read source frank-read kaynağı
read-only magnetic recording salt okunur manyetik kayıt
read-only magnetic tracks salt okunur manyetik izler
write once read many bir kere yazılır bellek
read-out error okuma hatası
Computer
set read state okuma durumunu belirle
time read delay zaman okuma gecikmesi
read/write oku/yaz
i/o read bytes g/ç okuma baytı
text to read okunacak metin
bytes read/second okunan bayt/saniye
data read/sec okunan veri/sn
read bytes/sec okunan bayt/sn
read aheads/sec ileriye okuma/sn
toggle read only salt okunur durumunu değiştirir
read/write okuma/yazma
exec read/write çalıştırılabilir okuma/yazma
bytes read/sec okunan bayt/san
uncommitted read sql kesinleşmemiş okuma
uncommitted read kesinleşmemiş okuma
write + read yazma + okuma
you read okuduğunuz
write+read yaz+oku
read clipboard pano oku
read attributes okuma öznitelikleri
read me beni oku
read fault error okuma hatası
read only mode salt okunur modu
read error okumada hata
read and link oku ve bağlan
read me documents beni oku belgeleri
read all items tüm öğeleri oku
read error okuma hatası
read files dosyaları oku
add read ekle oku
cannot read okunamıyor
bytes read okunan bayt
cannot be read okunamıyor
byte read count bayt okuma sayısı
cannot read okunamadı
bad read hatalı okuma
data that's currently being read şu anda okunan veri
destructive read silerek okuma
destructive read silici okuma
disk read fault disk okuma hatası
edit read page okuma sayfası düzenle
error on read! on read! hatası
exec read only çalıştırılabilir salt okunur
file read dosya oku
file read error dosya okuma hatası
generic read genel okuma
key read anahtar okuma
mark all read tümünü okundu olarak imle
mark as read okundu olarak işaretle
mark read okundu olarak işaretle
mark it as read okundu olarak işaretle
mark read okundu olarak imle
mark message as read iletileri okunmuş olarak imle
mark conversation read iletişimi okundu olarak imle
mark as read okundu olarak imle
mark conversation as read iletişimleri okunmuş olarak imle
mdl read hits mdl okuma isabeti
max loader read okunan en çok yükleyici
not read okunmamış
not read okuma
not read okunmadı
pin read hits sabitlenen okuma isabeti
please read lütfen okuyun
position read out konum okuma
open as read only salt okunur olarak aç
open read only salt okunur aç
read warning okuma uyarısı
read failure okuma hatası
read design tasarım okuma
read this first önce bunu okuyun
read messages okunmuş iletiler
read control denetimi oku
read security güvenliği oku
read mail posta oku
read message ileti oku
write/read okuma/yazma
read the fucking manual kahrolası elkitabını oku
read data veri okuma
read design tasarımı oku
read only salt okunur
read data veriyi oku
read timeout okuma zamanı aşıldı
read flags okundu bayrakları
read irps ırp'leri oku
read write okuma yazma
read only memory salt okunur bellek sob
read execute okuma yürütme
read items öğe oku
read control okuma denetimi
read screen ekranı oku
read receipt okundu bilgisi
read and write oku ve yaz
read news haber oku
read create okuma oluşturma
read property okuma özelliği
read execute okuma ve yürütme
read time okuma süresi
read only memory salt okunur bellek
read this first önce okuyun
read count okuma sayımı
read write cycle okuma yazma çevrimi
read file dosyayı oku
read database veritabanını oku
read authority okuma yetkisi
read only salt oku
read key anahtarı oku
read none hiçbirini okuma
read wordmail wordmail oku
late read geç okuma
nondestructive read bozmadan okuma
read/write channel okuma/yazma kanalı
read rate okuma oranı
read while writing yazarken okuma
read head okuma kafası
read time okuma zamanı
scatter read yayarak okuma
scatter read dağıtarak okuma
read rate okuma hızı
erasable programmable read-only memory silinir programlanır yalnızca okunur bellek
compact disc read-only memory salt okunur yoğunteker cd-rom
magnetic read-write head manyetik okuma-yazma kafası
compact disk-read only memory salt okunur yoğunteker cd-rom
read-only yalnızca okunur
this file is read-only bu dosya salt okunur
read-only memory salt oku bellek
programmable read-only memory programlanır yalnızca okunur bellek
read-around ratio okuma oranı
read-only salt-okunur
read-only access salt-okuma erişimi
read only salt-okunur
read-ahead ileriye oku
set read-only salt okunur olarak ayarla
position read-out konum göstergesi
read-only password salt okunur parolası
read only file salt-okunur dosya
pre-read head ön’-okuma kafası
read-write access oku-yaz erişimi
programmable read-only memory programlanır salt okunur bellek
read-only recommended salt okunur önerilir
programmable read-only memory programlanabilir salt okunur bellek
read-write oku-yaz
open as read-only salt-okunur aç
read-write okuma-yazma
read-only memory salt okunur bellek
read e-mail e-posta oku
open read-only salt okunur aç
read-only recommended salt okunur öner
read-punch unit okur’-delgiler birim
read-only access rights salt okunur erişim hakları
read-only salt okunur
write-once read-many bir kere yazılır bellek
hard-to-read okunması zor
write-once-read-many bir kere yazılır bellek
erasable programmable read only memory programlanabilir salt okunur bellek
electrically erasable programmable read only memory elektrikle silinebilir programlanabilir salt okunur bellek
compact disk read only memory kompakt disk salt okunabilir hafıza
read data veri okumak
read all rules tüm kuralları oku
the message has been read mesaj okundu
read more devamını oku
not read okunmuyor
Informatics
destructive read silici okuma
erasable programmable read-only memory silinir programlanır salt oku bellek
write-once-read-many bir yaz-çok oku
read-write channel okuma-yazma kanalı
read-out okuma
read-write protection okuma ve yazmaya karşı koruma
programmable read-only memory programlanır salt okunur bellek
read-out device karakter tabanlı ekran
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
read-write head okuma-yazma kafası
read-only salt oku
read-only salt-okunur
read-out okunan değer
read pulse okuma vurumu
paired-end read çift-sonlu okuma
Telecom
electrically  erasable programmable read only memory elektriksel silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
read only memory sadece okunabilir hafıza
read access memory okuma erişimli hafıza
read/write slot okuma/ yazma dilimi
read/write opening okuma/ yazma açılımı
read only salt okunur
read the source code kaynak kodu okuma
read-only storage sadece okunabilir hafıza
erasable programmable read only memory silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza
read only memory salt okunur bellek
read pulse okuma darbesi
programmable read only memory programlanabilir sadece okunabilir hafıza