sharing - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

sharing

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "sharing" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 11 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
sharing n. paylaşım
General
sharing n. irtifak
sharing n. iştirak
sharing n. paylaşma
sharing adj. paylaşımcı
sharing adj. ebedi
sharing adj. paylaşımlı
Trade/Economic
sharing n. bölme
sharing n. iştirak
sharing n. katılım
Telecom
sharing n. paylaşım

Sens de "sharing" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 211 résultat(s)

Anglais Turc
General
open to sharing v. paylaşıma açmak
make sharing v. paylaşım sağlamak
enable sharing v. paylaşım sağlamak
sharing a common fate n. kader birliği
time sharing n. devre mülk
sharing out n. paylaştırma
time sharing n. devreli
task sharing n. görev paylaşımı
profit sharing n. kar dağıtımı
profit sharing certificate n. gelir ortaklığı senedi
burden sharing n. yük paylaşımı
job sharing n. meslek paylaşımı
a group sharing equal belief n. aynı inancı paylaşanlar grubu
income sharing n. gelir bölüşüm
profit sharing n. gelir paylaşımı
job sharing n. iş paylaşımı
orbit sharing n. yörünge paylaşımı
knowledge sharing n. bilgi paylaşımı
information sharing n. bilgi paylaşımı
sharing environment n. paylaşım ortamı
experience sharing n. deneyim paylaşımı
benefit-sharing n. fayda paylaşımı
expense-sharing n. masraf paylaşma
lift-sharing n. tasarruf amacıyla sırayla araba kullanma
profit-sharing n. kar'a iştirak
ride-sharing n. tasarruf amacıyla sırayla araba kullanma
property sharing n. mal paylaşımı
property sharing n. mülk paylaşımı
emotional sharing and intimacy n. duygusal paylaşım ve yakınlık
toothbrush sharing n. diş fırçası paylaşımı
sharing the pressure n. baskının paylaşılması
car-sharing n. ortaklaşa binme
lift-sharing n. aynı yere giden kişilerin her ay birinin aracını ortaklaşa kullanarak hem trafik sıkışıklığını hem de yakıt vb gibi masrafları azaltması
car-sharing n. otomobil ortak kullanımı
lift-sharing n. ortaklaşa binme
car-sharing n. aynı yere giden kişilerin her ay birinin aracını ortaklaşa kullanarak hem trafik sıkışıklığını hem de yakıt vb gibi masrafları azaltması
lift-sharing n. otomobil ortak kullanımı
ride-sharing n. otomobil ortak kullanımı
ride-sharing n. aynı yere giden kişilerin her ay birinin aracını ortaklaşa kullanarak hem trafik sıkışıklığını hem de yakıt vb gibi masrafları azaltması
ride-sharing n. ortaklaşa binme
spirit of sharing n. paylaşımcılık ruhu
photo sharing n. fotoğraf paylaşımı
importance of sharing n. paylaşmanın önemi
value of sharing n. paylaşmanın önemi
sense of sharing n. paylaşma duygusu
Phrases
sharing is caring expr. paylaşmak önemsemektir
love is sharing expr. sevgi paylaşmaktır
Speaking
teach the value of sharing expr. paylaşmanın önemini öğretmek
Trade/Economic
revenue sharing in return for land sale n. arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı
experience sharing meeting n. deneyim paylaşım toplantısı
sharing distribution n. dağıtım ortaklığı
sharing of experience n. deneyimin paylaşılması
deferred profit sharing plans n. ertelemeli kar paylaşım planları
deferred profit sharing plans n. ertelenmiş karı paylaşma planları
revenue sharing certificates n. gelir ortaklığı senedi
revenue sharing funds n. gelir paylaşım fonları
revenue sharing certificates n. gelir ortaklığı senetleri
income sharing certificate n. gelir ortaklığı senedi
revenue sharing certificate n. gelir ortaklığı senedi
revenue sharing claim sales pledge agreement n. hasılat paylaşımlı alacak satış vaadi sözleşmesi
revenue sharing model n. hasılat paylaşımı modeli
revenue sharing n. hasılat paylaşımı
work-sharing n. işbölümü
job sharing n. işin bölüşümü
work sharing n. iş bölümü
work sharing n. iş paylaşımı
work-sharing n. iş paylaşması
profit sharing n. kar paylaşımı
profit sharing n. kar ortaklığı
profit-loss sharing account n. kar-zarar ortaklığı hesabı
profit sharing n. karın bölünmesi
profit sharing bond n. kara iştirak eden tahvil
profit sharing n. kara iştirak
profit sharing plans n. kar paylaşma planları
profit sharing n. karın çalışanlar arasında bölünmesi
profit-sharing n. kar ortaklığı
profit sharing certificates n. kar paylaşım sertifikaları
profit sharing agreement n. kar paylaşma sözleşmesi
profit and loss sharing certificate n. kar-zarar ortaklığı belgesi
profit-sharing yield n. kar payı getirisi
profit and loss sharing note n. kar-zarar ortaklığı belgesi
profit sharing n. kara katılım
profit and loss sharing certificate n. kar-zarar ortaklığı belgesi
profit sharing n. kar bölüşümü
gain sharing n. kazanç paylaşımı
cost sharing agreement n. masraf paylaşımı anlaşması
cost sharing formula n. masraf paylaşım formülü
sharing cost n. masraf paylaşması
cost-sharing n. maliyet paylaşımı
cost sharing contract n. maliyet paylaşılan sözleşme
burden-sharing n. külfet paylaşımı
cost sharing n. masraf paylaşması
burden-sharing n. masraf paylaşımı
pro rata sharing n. orantılı paylaşım
net income sharing n. net gelir paylaşımı
intraorganizational knowledge sharing n. örgüt içi bilgi paylaşımı
sharing the markets n. pazarları paylaşma
sharing economy n. paylaşım ekonomisi
market sharing n. piyasa paylaşımı
market-sharing cartel n. piyasaları bölüştürücü kartel
non-discretionary employee profit-sharing plan n. personel zorunlu kar paylaşım planı
tableset sharing n. tableset paylaşımı
gain sharing n. verimlilik primi
tax sharing n. vergi gelirinin çeşitli kurumlar tarafından paylaşılması
gain sharing n. üretim arttıkça işçilere prim verme
tax sharing n. vergi hissesi
gam sharing n. üretim arttıkça işçilere özendirme payı verilmesi
production sharing n. üretimden pay alma
tax sharing n. vergi paylaşımı
production sharing agreement n. üretim paylaşım anlaşması
non-discretionary employee profit- sharing plan n. zorunlu personel kar paylaşım planı
nondiscretionary employee profit-sharing plan n. zorunlu personel kar paylaşım planı
time-sharing n. zaman bölüşümü
profit sharing adj. gelir paylaşımlı
income sharing adj. gelir paylaşımlı
profit-sharing adj. kara iştirak
Law
revenue sharing in return for land sale n. arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı i̇şi
sharing profits and loses n. kar ve zarar paylaşımı
sharing profits n. kar paylaşımı
sharing of the inheritance n. mirasın bölünmesi
Politics
information sharing n. bilgi paylaşımı
information sharing n. bilgi paylaşımı
power sharing n. iktidar paylaşımı
power-sharing modality n. iktidar paylaşımı yöntemi
profit-and-loss sharing (pls) n. kar-zarar paylaşımı
burden sharing n. masraf paylaşımı
burden sharing n. külfet paylaşımı
data sharing n. veri paylaşma
revenue sharing n. vergi gelirlerinin paylaşılması
Insurance
profit sharing n. kar payı
risk sharing n. risk paylaşımı
Advertising
revenue sharing n. gelir paylaşımı
Technical
electron sharing n. elektron paylaşımı
work sharing n. iş paylaşması
sharing violation n. paylaşım ihlali
load sharing n. yük paylaşımı
time sharing system n. zaman paylaşımlı sistem
time sharing n. zaman bölüşümü
time sharing n. zaman paylaşımı
time sharing n. zaman dağılımı
time sharing n. zaman bölümü
Computer
time-sharing n. zaman paylaşımlı bilgisayar kullanımı
network file sharing n. ağ üzerinden dosya paylaşımı
core sharing n. bellek bölüşümü
peer-to-peer sharing n. denkler arası paylaşım
peer-to-peer sharing n. denkler arası (müzik/film) paylaşımı
file and print sharing n. dosya ve yazıcı paylaşımı
file sharing n. dosya paylaşma
file sharing n. dosya paylaşımı
file-sharing options for n. dosya paylaşma seçenekleri
identity sharing system n. kimlik paylaşım sistemi
file and printer sharing for microsoft networks n. microsoft ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı
time sharing n. ortak kullanım
file and printer sharing for netware networks n. netware ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı
sharing violation n. paylaşım hatası
sharing options n. paylaşma seçenekleri
thank you for sharing n. paylaşım için teşekkürler
sharing path n. paylaşım yolu
shell extensions for sharing n. paylaşım için kabuk uzantıları
file-sharing options n. paylaşma seçenekleri
sharing session n. paylaşılan oturum
rtc app sharing n. rtc uygulama paylaşımı
data sharing n. veri paylaşımı
video sharing site n. video paylaşım sitesi
app sharing n. uygulama paylaşımı
remote file sharing n. uzak dosya paylaşımı
application sharing n. uygulama paylaşımı
printer sharing n. yazıcı paylaşımı
time sharing n. zaman bölümü
time sharing system n. zaman paylaşımlı sistem
orbit sharing n. yörünge paylaşımı
time sharing n. zaman dağılımı
web sharing n. web paylaşımı
load sharing n. yük paylaşımı
time sharing n. zaman paylaşımı
time sharing n. zaman bölüşümü
file and print sharing for windows networks n. windows ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı
time sharing adj. devre mülk
disable file sharing expr. dosya paylaşımını devreden çıkar
disable file sharing controls expr. dosya paylaşım denetimlerini devreden çıkar
stop sharing folder expr. klasör paylaşımını durdur
problem with sharing expr. paylaşımda sorun
toggle sharing expr. paylaşımı değiştir
not sharing expr. paylaşmıyor
not sharing expr. paylaşım yok
enable sharing expr. paylaşıma izin ver
stop sharing expr. paylaşımı durdur
protect sharing expr. paylaşmayı koru
enable sharing expr. paylaştırmayı etkinleştir
disable print sharing expr. yazıcı paylaşımını devreden çıkar
Informatics
cloud based sensor sharing n. bulut tabanlı sensör paylaşımı
access sharing n. erişim paylaşımı
file sharing n. kütük paylaşım
resource sharing n. özkaynak paylaşımı
sharing violation n. paylaşım ihlali
time sharing n. zaman paylaşımı
load sharing n. yük paylaşımı olmalı
Telecom
access sharing n. erişim paylaşımı
revenue sharing n. gelir paylaşımı
revenue sharing fee n. gelir paylaşımlı ücret
market sharing n. piyasa paylaşımı
spectrum sharing n. spektrum paylaşımı
application sharing n. uygulama paylaşımı
time sharing option n. zaman paylaşım seçeneği
time sharing n. zaman paylaşımı
Automotive
component sharing n. aksam paylaşımı
automotive information sharing and analysis center n. otomotiv enformasyon paylaşım ve analiz merkezi
platform sharing n. platform paylaşımı
Aeronautic
code sharing n. havayolu şirketlerinin açıklanmış programlarında başka taşıyıcıların kodlarını kullanmaları
code sharing n. kod paylaşımı
Marine
air sharing n. hava paylaşımı