çoğu - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

çoğu"çoğu" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 11 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çoğu the better part i.
çoğu most i.
çoğu the best part i.
çoğu many i.
çoğu predominantly zf.
çoğu in the main zf.
çoğu usually zf.
çoğu mostly zf.
çoğu most of zm.
Phrases
çoğu many of them
Technical
çoğu many

"çoğu" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 94 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bir konuda çoğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek be in the know f.
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularize f.
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularise f.
pazar günü (çoğu hristiyan için) the sabbath i.
safran örtü ile örtünen ve nefsine çoğu zaman ileri derecede zorluk çektiren hintli duacı sadhu i.
açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform bandstand i.
işin çoğu half the battle i.
çoğu zaman taşkına uğrayan düşük rakımlı topraklar marsh i.
araştırmacıların çoğu most of the researchers i.
araştırmacıların çoğu a vast majority of researchers i.
zamanının çoğu most of one's time i.
nın bir çoğu many of which i.
nın çoğu many of which i.
çoğu insan most people i.
londra'da çoğu ulusal gazetenin ofislerinin bulunduğu bölge fleet street i.
buradaki öğretmenlerin çoğu most of the teachers here i.
çoğu problemler most of the problems i.
-den çoğu more than s.
yarısından çoğu more than half of s.
-in çoğu bigger part of s.
-in çoğu greater part of s.
-in çoğu majority of s.
çoğu işini sağ eliyle yapan right-handed s.
-in çoğu most of s.
insanların çoğu most of the people s.
çoğu zaman ihmal edilen oft-neglected s.
çoğu kez frequently zf.
çoğu kez more often than not zf.
çoğu zaman most of the time zf.
çoğu kez oft zf.
çoğu kez most often zf.
çoğu kez often zf.
çoğu zaman usually zf.
çoğu zaman more often than not zf.
çoğu zaman mostly zf.
çoğu kez dozen of times zf.
çoğu kez mostly zf.
çoğu vakada in most cases zf.
çoğu kez many a time zf.
çoğu kez time after time zf.
çoğu kez time and again zf.
çoğu ülkede in most countries zf.
çoğu zaman frequently zf.
çoğu akşam most evenings zf.
yılın/senenin çoğu zamanı most of the year zf.
bir çoğu many zm.
çoğu kişi most zm.
onların çoğu most of them zm.
bunların çoğu most of these zm.
Phrases
çoğu(onların) a lot of them
çoğu zaman olduğu gibi as is often the case
haftanın her günü olmasa da çoğu günlerinde on most, if not all, days of the week
en iyi oyuncuların bir çoğu many of the best players
en iyi oyuncuların bir çoğu most of the best players
çoğu durumda in most instances
olsa olsa (en çoğu) even more so
azı karar, çoğu zarar less is more
Proverb
aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz enough is as good as a feast
azı karar çoğu zarar enough is as good as a feast
çoğu doğru söz vardır ki şakacıktan söylenmiştir there is many a true word spoken in jest
cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valour
cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valor
çoğu (bir çok kişi) çağrılır pek azı seçilir many are called but few are chosen
aza tamah etmeyen çoğu bulamaz every oak must be an acorn
Colloquial
çoğu zaman usually
çoğu kere usually
çoğu kez in the main
çoğu müşterim evlidir most of my clients are married
çoğu zaman quite often
iyi vakit geçiren çoğu misafir gibi like most guests having a good time
elde etmeye değer çoğu şey hiç de öyle kolay elde edilmiyor most things worth having never come easy
insanların çoğu ben de dahil most people myself included
çoğu defa more often than not
çoğu kere more often than not
Idioms
azı çalan çoğu da çalar he who will steal the eggs, will steal the hen.
görünüş çoğu zaman aldatıcıdır things are seldom what they seem
Speaking
çoğu kimse böyle düşünüyor most people think so
çoğu doğru most of it is true
çoğu yerli on iki kişi yaralandı mostly locals twelve people were injured
azı karar çoğu zarar too much of a good thing is bad
azı karar çoğu zarar too much of a good thing
insanların çoğu/çoğunluğu the majority of people
çoğu zaten faturalara gidiyor most of it goes towards paying the bills
Trade/Economic
çoğu örgütlerde rastlanan informal iletişim ağı grapevine
1930'lardan önce çoğu iktisatçılarca benimsenen makro ekonomik yaklaşım classical theory of employment
çoğu/azı armatör opsiyonunda more or less in owners option
Law
çoğu avrupa ülkesinde uygulanan hukuk continental law
Technical
kalıp ile kesilen veya şekil verilen bir parça çoğu zaman metal levha parçası die stamping
Automotive
çoğu el freni sisteminde kullanılan ve fren balatalı diskini saran bant brake band
Zoology
göğsün arkasında, karnın altında yüzgeçleri bulunan çoğu tatlı su ve deniz balığını kapsayan grup abdominales i.
Music
dinsel törende önce veya sonra organistin çoğu kez doğaçlama çaldığı parça voluntary
çoğu bölümleri halk müziğine yaslı yöresel opera ballad-opera
Latin
şeyler çoğu zaman göründükleri gibi değildir non semper ea sunt quae videntur
Archaic
çoğu kez oftentimes