acknowledgement - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

acknowledgement

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"acknowledgement" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 41 sonuç

İngilizce Türkçe
General
acknowledgement i. senet
acknowledgement i. ikrar
acknowledgement i. onaylama
acknowledgement i. teslim
acknowledgement i. tasdik
acknowledgement i. alındığını bildirme
acknowledgement i. onay
acknowledgement i. kabul etme
acknowledgement i. itiraf
acknowledgement i. teyid etme
acknowledgement i. tasdikname
acknowledgement i. alındılama
acknowledgement i. alındı
acknowledgement i. borcun kabulü
Trade/Economic
acknowledgement i. alındı
acknowledgement i. alındığını bildirme
acknowledgement i. borç ikrarı
acknowledgement i. bildirme
acknowledgement i. borcunu tanıma
acknowledgement i. borcun ikrarı
acknowledgement i. borcun tanınması
acknowledgement i. ikrar
acknowledgement i. itiraf
acknowledgement i. kabul
acknowledgement i. onaylama
acknowledgement i. onay
acknowledgement i. referans
acknowledgement i. tasdik
acknowledgement i. tanıma
acknowledgement i. teslim makbuzu
Law
acknowledgement i. borç ikrar etme
acknowledgement i. itiraf etme
acknowledgement i. ikrar
acknowledgement i. kabul
acknowledgement i. kabul etme
Computer
acknowledgement i. alındılama
acknowledgement i. alındı
acknowledgement i. alındı bildirimi
Informatics
acknowledgement i. alındı
Aeronautic
acknowledgement i. onaylama
Education
acknowledgement i. teşekkür

"acknowledgement" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 50 sonuç

İngilizce Türkçe
General
public acknowledgement i. açık teşekkür
written acknowledgement i. yazılı onay
negative acknowledgement i. olumsuz alındı
witness acknowledgement i. tanık ikrarı
witness acknowledgement i. tanık beyanı
witness acknowledgement i. tanığın ifadesi
Trade/Economic
acknowledgement of receipt i. alındığını bildirme
debt acknowledgement form i. borç tanıma formu
acknowledgement letter i. bilgilendirme mektubu
acknowledgement of debt i. borcu kabul etme
acknowledgement of debt i. borcun kabul edilmesi
debt acknowledgement i. borcun kabul edilmesi
debt acknowledgement i. borcun tanınması
acknowledgement of debt i. borç ikrarı
acknowledgement of debt i. borcun tanınması
letter of acknowledgement i. bilgilendirme mektubu
debt acknowledgement form i. borç ikrar formu
debt acknowledgement i. borç ikrarı
home office standard acknowledgement letter i. içişleri bakanlığı standart bilgi mektubu
acknowledgement of remittance i. ödemenin alındığının bildirilmesi
order acknowledgement i. sipariş onay bildirgesi
letter of acknowledgement i. teyit mektubu
acknowledgement letter i. teyit mektubu
acknowledgement the receipt of a letter i. ulaştığını bildiren mektup
Law
acknowledgement of debt i. borç ikrarı
acknowledgement of debt i. borcun tanınması
acknowledgement of debt i. borcu kabullenme
acknowledgement of child i. çocuğun kendinden olduğunun kabul edilmesi
acknowledgement of child i. çocuğun tanınması
certificate of acknowledgement i. onay belgesi
public acknowledgement i. resmen tanıma
abstract acknowledgement of debt i. soyut borç ikrarı
certificate of acknowledgement i. tasdik belgesi
witness acknowledgement i. tanığın ifadesi
witness acknowledgement i. tanık ifadesi
witness acknowledgement i. tanık beyanı
written acknowledgement of debt i. yazılı borç ikrarı
Technical
acknowledgement signal i. alındı sinyali
acknowledgement switch i. onay şalteri
negative acknowledgement i. olumsuz alındılama
Computer
acknowledgement of equipment i. donanım bilgileri
negative acknowledgement i. olumsuz alındı
Informatics
negative acknowledgement i. olumsuz alındı
selective acknowledgement i. seçici alındılama
Telecom
acknowledgement signal i. alındı işareti
acknowledgement delay period i. alındı bilgisi gecikme süresi
dynamic service add-acknowledgement i. dinamik hizmet ekleme-onayı
acknowledgement signal unit i. onay işaret birimi
local acknowledgement i. yerel onay
Aeronautic
acknowledgement message i. onay mesajı