awareness - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

awareness

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"awareness" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 15 sonuç

İngilizce Türkçe
General
awareness i. farkındalık
awareness i. bilinçlenme
awareness i. farkında olma
awareness i. bilinirlik
awareness i. bilinç
awareness i. uyanıklık
awareness i. haberdar olma
awareness i. bilinçlilik
awareness i. haberdarlık
Trade/Economic
awareness bilinç
Politics
awareness farkındalık
Technical
awareness farkına varma
awareness varlığını farketme
Automotive
awareness farkında olma
Psychology
awareness ayrımsama

"awareness" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 118 sonuç

İngilizce Türkçe
General
raise the awareness of public f. toplumu bilinçlendirmek
raise the awareness of public f. halkı bilinçlendirmek
create awareness f. farkındalık yaratmak
raise awareness f. farkındalık yaratmak
raise awareness f. bilinçlendirmek
create awareness f. bilinç oluşturmak
raise awareness f. farkındalık sağlamak
heighten awareness of something f. bilinçlendirmek
raise awareness of something f. bilinçlendirmek
gain awareness f. duyarlılık kazanmak
show awareness f. duyarlılık göstermek
raise environmental awareness f. çevre bilinci oluşturmak
achieve an awareness f. bilince ulaşmak
acquire awareness f. bilinç kazanmak
gain awareness f. bilinç kazanmak
raise awareness f. bilinç uyandırmak
have no awareness of something f. bir şeyden haberdar olmamak
have no awareness of something f. bir şeyden bihaber olmak
provide awareness f. farkındalık sağlamak
create awareness f. farkındalık oluşturmak
bring forth awareness to f. bilinç kazandırmak
expand awareness f. farkındalığı artırmak
achieve an awareness f. bilince varmak
raise awareness f. bilinç kazandırmak
brand awareness i. marka bilinci
awareness raising i. bilinçlendirme
public awareness i. afet bilinçlenmesi
flood awareness i. sel bilinci
awareness level i. farkındalık seviyesi
awareness stage i. farkındalık durumu
social awareness i. toplumsal bilinç
social awareness i. toplumsal farkındalık
circle of awareness i. farkındalık topluluğu
circle of awareness i. bilinç grubu
circle of awareness i. farkındalık grubu
brand awareness and loyalty i. marka farkındalığı ve bağımlılığı
language awareness i. dil bilinci
awareness level i. bilinirlik oranı
awareness of citizenship i. yurttaşlık bilinci
risk awareness i. risk bilinci
historical awareness i. tarih bilinci
environmental awareness i. çevre duyarlılığı
awareness-raising campaign i. farkındalık yaratma kampanyası
self-awareness i. özfarkındalık
range of awareness i. bilinç düzlemi
team awareness i. ekip bilinci
team awareness i. takım bilinci
environmental awareness i. çevreye duyarlılık
full awareness i. tam farkındalık
cross-cultural awareness i. kültürler arası farkındalık
social awareness i. sosyal duyarlılık
self-awareness i. kendinin farkında olma
awareness of teacher i. öğretmen farkındalığı
basic disaster awareness i. temel afet bilinci
healthy eating awareness i. sağlıklı beslenme bilinci
heightened awareness i. farkındalık seviyesi yükseltilmiş
heightened awareness i. yüksek farkındalık
visual awareness i. görsel farkındalık
european awareness i. avrupalılık bilinci
conscious awareness i. bilinçli farkındalık
without awareness zf. şuursuzca
Phrases
with the awareness that bilinciyle
Trade/Economic
renovation awareness yenileşme bilinci
consumer awareness tüketici bilinci
brand awareness marka bilinirliği
raise the awareness of the consumers tüketiciyi bilinçlendirmek
quality awareness kalite bilinci
quality awareness kalite farkındalığı
market awareness pazar haberdarlığı
Politics
political awareness siyasi duyarlılık
public awareness kamu bilinci
raise awareness bilinçlendirmek (toplumu vb)
awareness raising farkındalık yaratma
public awareness toplumsal farkındalık
public awareness toplum bilinci
public awareness halk bilinci
civil society awareness sivil toplum bilinci
common life awareness ortak yaşam bilinci
cultural awareness kültürel duyarlılık
Advertising
brand awareness marka farkındalığı
Technical
content awareness içerik hakkında bilgili olma
Telecom
public awareness kamu bilinci
consumer awareness tüketici bilinci
Aeronautic
situational awareness durumun farkında olmak
situational awareness durumsal farkındalık
Medical
intraoperative awareness intraoperatif farkında olma
intraoperative awareness intraoperatif uyanıklık
fertility awareness method doğurganlık bilinci yöntemi
fertility awareness doğurganlık bilinci
anesthesia awareness anestezik farkındalık
anesthesia awareness anestezi farkındalığı
unintended intra-operative awareness anestezik farkındalık
unintended intra-operative awareness anestezi farkındalığı
anesthetic awareness anestezik farkındalık
anesthetic awareness anestezi farkındalığı
world antibiotic awareness week dünya antibiyotik farkındalık haftası
Psychology
sensory awareness procedures duyusal ayrımsama yöntemleri
awareness training ayrımsama eğitimi
sensory awareness groups duyusal ayrımsama grupları
awareness deficit ayrımsama özürü
sensory awareness duyusal ayrımsama
awareness level ayrımsama düzeyi
awareness of contingencies olumsallıkları ayrımsama
self-awareness öz-ayrımsama
self-awareness theory öz-ayrımsama teorisi
mindful attention awareness scale bilinçli farkındalık ölçeği
choiceless awareness seçimsiz farkındalık
Social Sciences
public awareness toplum bilinci
social awareness sosyal bilinç
public awareness halk bilinci
total awareness toplam bilinç
overall awareness genel farkındalık
general awareness genel bilinç
total awareness toplam farkındalık
general awareness genel farkındalık
overall awareness genel bilinç
social awareness toplumsal farkındalık
Education
metacognitive awareness bilişüstü farkındalık