dimension - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dimension

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"dimension" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 21 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
dimension i. boyut
General
dimension f. ölçülerini koymak
dimension f. boyutlarını ayarlamak
dimension i. uzanım
dimension i. oylum
dimension i. hacim
dimension i. ebat
dimension i. ölçü
dimension i. genişlik
dimension i. boyut
dimension i. çap
Technical
dimension ebatlandırmak
dimension boyutlandırmak
dimension boy
dimension boyut
Construction
dimension boyut
Medical
dimension dimansiyon
Food Engineering
dimension büyüklük
dimension ölçü
Math
dimension boyut
Ottoman Turkish
dimension buut

"dimension" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 108 sonuç

İngilizce Türkçe
General
add dimension f. boyut kazandırmak
add a new dimension f. yeni bir boyut katmak
add another dimension f. bir başka boyut katmak
add dimension f. boyut katmak
acquire dimension f. boyut kazanmak
take on dimension f. boyut kazanmak
reach dimension f. boyuta ulaşmak
bring a new dimension to f. yeni bir boyut getirmek
change dimension f. boyut değiştirmek
change in dimension i. deformasyon
technologic dimension i. teknolojik boyut
lattice dimension i. kafes boyutu
dimension lumber i. çaplı kereste
dimension stone i. kesme taş
fourth dimension i. dördüncü boyut
moral dimension i. ahlaki boyut
cultural dimension i. kültürel boyut
general dimension i. genel boyut
lower dimension i. alt boyut
legal dimension of the topic i. konunun yasal boyutu
sub-dimension i. alt boyut
time dimension i. zaman boyutu
human dimension i. insani boyut
third dimension i. üçüncü boyut
5th dimension 5.boyut
Trade/Economic
quantity dimension büyüklüğün boyutu
basic dimension belli başlı ebat
Law
legal dimension hukuki boyut
Technical
door dimension kapı boyutu
dimension lines ölçü çizgileri
door dimension kapı ölçüsü
permanent change in dimension kalıcı boyut değişikliği
door dimension kapı ebadı
overall dimension boydan boya uzunluk
nominal dimension nominal ebat
clear dimension temiz boyut
nominal dimension itibari ebat
internal dimension iç ölçü
clear dimension temiz ölçü
least dimension küçük boyut
dimension drawing ölçekli resim
nominal dimension nominal boyut
outside dimension dış ölçü
brick dimension tuğla boyutu
gate dimension kapak ebatları
lateral dimension yatay boyut
dimension line boyut çizgisi
dimension line ölçü çizgisi
dimension of a quantity büyüklüğün boyutu
dimension of a matrix matrisin boyutu
dimension stone kesme taş
dimension stone çaplı taş
dimension stone iri taş
inside dimension iç ölçü
nominal dimension sanal boyut
nominal dimension anma boyutu
nominal dimension itibari boyut
pitch dimension basamak genişliği
zero-dimension al sıfır boyutlu
superficial dimension yüzeysel ölçü
dimension tolerances boyut toleransları
internal dimension iç boyut
off-dimension boyut kayması
fractal dimension oransal kırılma boyutu
nominal dimension in millimeters milimetre olarak anma boyutu
permanent change in dimension of shaped products on heating şekillendirilmiş ürünlerin ısıtma ile boyutlarında meydana gelen kalıcı değişiklik
wheel hub attachment dimension tekerlek göbeği bağlantı boyutu
overall dimension uçtan uca boyut
examination of dimension and mass boyut ve kütle muayenesi
measurement of overall dimension dıştan dışa boyutun ölçülmesi
dimension series boyut serileri
sub-dimension alt boyut
time and relative dimension in space (tardis) uzay ve zamanda göreceli boyut
Computer
chart dimension grafik boyutu
dimension of a matrix matrisin boyutu
dimension of a quantity büyüklüğün boyutu
hide dimension boyut gizle
Informatics
dimension of a matrix matrisin boyutu
dimension of a quantity niceliğin boyutu
Telecom
y-dimension of recorded spot y boyutlu kaydedilmiş nokta
x-dimension of scanning spot x boyutlu tarama noktası
Construction
constructional dimension yapısal boyut
modular dimension modüler boyut
connecting dimension bağlantı boyutu
dimension and surface quality boyut ve yüzey kalitesi
transverse dimension enine boyut
Woodworking
dimension lumber biçilmiş kereste
dimension lumber çaplı kereste
dimension saws boyut testereleri
Automotive
tire dimension lastik boyutları
maximum authorized dimension in national and international traffic ulusal ve uluslararası trafikte izin verilen azami boyut
dimension accuracy boyutsal duyarlık
piston gap dimension piston boşluk boyutu
Medical
lattice dimension kafes boyutu
cyst dimension kist boyutu
clitoral dimension klitoris boyutu
penil dimension penis boyutu
Psychology
assimilation-accommodation dimension of adaptation adaptasyonun uyum boyutu
Math
dimension theory  boyut teorisi 
finite dimension sonlu boyut
probe dimension sonda boyutu
Statistics
dimension reduction boyut indirgeme
hausdorf dimension hausdorf boyutu
Physics
dimension theory boyut teorisi
lattice dimension örgü boyutu
lattice dimension kafes boyutu
Biology
fractal dimension fraktal boyut
Education
transnational dimension ülkeler arası boyut