dizin - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dizin"dizin" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 16 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
dizin index i.
General
dizin indexical s.
Trade/Economic
dizin list
Technical
dizin list
Computer
dizin dirs
dizin array
dizin dir
dizin directories
dizin directory
dizin folder
dizin index
dizin indexed
Food Engineering
dizin rank
dizin sequence
Linguistics
dizin index
dizin indice

"dizin" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 202 sonuç

Türkçe İngilizce
General
noktalı dizin dotted pattern i.
abecesel dizin alphabetical index i.
kitabın başında bulunan ve alfabetik dizin olmayan içindekiler table of contents i.
dizin konulduğu yer (masa altı vb) kneehole i.
zaman dizin chronology i.
dizin üzerinde aknee zf.
Technical
yürürlükteki dizin çalışma working directory
ana dizin ağacı master directory tree
devingen dizin dynamic directory
salınım dizin sayacı cycle index counter
ortak dizin sık kullanılanları public folder favorites
dizin işareti index marker
çevrim dizin sayacı cycle index counter
dizin kelimesi index word
temel dizin gross index
çapraz dizin cross index
internet dizin hizmetleri internet directory services
sanal dizin virtual directory
kök dizin root directory
ana dizin gross index
dizin çevrimi index cycle
paylaşımlı dizin shared directory
nt dizin hizmeti nt directory service
dizin sözcüğü index word
toplantı dizin sunucusu conferencing directory server
dizin konumları index positions
ince dizin fine index
paylaşımlı dizin shared folder
dizin sözcüğü yazmacı index word register
kaba dizin coarse table
ortak dizin kısayolu public folder shortcut
dizin boyutu folder size
abecesel dizin alphabetical index
ortak işlem-dizin shared procedure
ön-dizin pre-index
hafif dizin erişimi iletişim kuralı lightweight directory access protocol
yürürlükteki dizin working directory
Computer
dizin belirle set directory
dizin oluşturucusu günlüğü show indexer log
dizin belirleyin specify directory
belirtilen dizin the specified directory
hedef dizin target directory
dizin güncelleştir update index
ağaç ve dizin tree and directory
benzersiz dizin unique index
yürürlükteki dizin çalışma rehberi working directory
dizin kökü root
kaydedilmiş dizin sayısı saved indexes
hedef dizin directory
kök dizin root folder
gideceği dizin directory
dizin ağacı taranıyor searching directory tree
köken dizin root directory
dizin dosyaları seç select index files
dizin ekle add directory
otomatik metin dizin öğeleri automark index entries
dizin değiştirme change directory
bir dizin yarat create an index
dizin yarat create index
geçerli dizin current directory
dizin yarat create directory
dizin yaratır creates a directory
yükleyici dizin dosyası yarat create installer directory file
yürürlükteki dizin current directory
dizin silme onayı confirm directory delete
dizin oluştur create index
dizin oluştur create an index
rehber dizin directory
dizin gözatıcısı directory browser
dizin dosyası directory file
silinecek dizin delete directory
dizin sorgusu directory query
dizin sil delete index
varsayılan dizin default directory
dizin sayısı directories
dizin kümesi directory cluster
dizin sunucuları directory servers
dizin adı directory name
dizin yeri directory location
dizin içerik listesi directory listing
mevcut dizin default directory
dizin ağacı directory tree
yalnız dizin directory only
dizin yapısı directory structure
dizin türü directory type
dizin listesi directory list
dizin görüntüleyici directory browser
yürürlükteki dizin varsayılan dizin default directory
dizin dolu directory full
dizin silme directory delete
dizin düzenle edit directory
dizin okuma hatası error reading directory
dizin oluşturma hatası failed to index
dizin yolunu al get dir path
ana dizin home directory
dizin oluşturma indexing
yerel dizin index locale
dizin işlemi index operation
dizin başlıkçubuğu index titlebar
dizin öğesi index entry
dizin yazmacı index register
dizin sil index delete
dizin oluşturuldu indexed
dizin boyutu index size
dizin oluşturucu index maker
başlangıç dizin initdir
dizin tabanı index base
dizin sıralı yöntem indexed sequential method
dizin alanı index field
dizin özellikleri index properties
dizin kütüğü indexed file
dizin başlığı index heading
dizin kütüğü index file
dizin sıralı erişim indexed sequential access
dizin durumu index status
dizin oluşturma indexed
dizin giriş kodları index entry codes
dizin güncelleştir index update
dizin sıralı kütük indexed sequential file
dizin kartı index card
dizin girdisi index entry
dizin adı index name
dizin ve tablolar index and tables
dizin dosyası index file
dizin konumu index location
dizin oluşturuluyor indexing
alana göre dizin yarat index on field
dizin bilgisi index information
dizin sunucusu index server
dizin konumlandır locate directory
ana dizin main index
dizin öğesi imle mark index entry
microsoft network dizin hizmeti düğüm düzenleyicisi microsoft network directory service node editor
microsoft network dizin hizmeti kılavuzu microsoft network directory service navigator
üst dizin parent directory
kısmi dizin partial index
dizin yolu çok uzun path too long
dizin oluşturmayı duraklat pause indexing
ana dizin parent directory
farklı dizin other directory
dizin otomatik im dosyası aç open index automark file
işlenen dizin processing dir
outfile (dizin) outfile (index)
aktif dizin active directory
abecesel dizin alphabetical index
ana dizin gross index
temel dizin gross index
hedef dizin target index
salınım dizin sayacı cycle index counter
çevrim dizin sayacı cycle index counter
ince dizin fine index
dizin sunucu index server
dizin çevrimi index cycle
dizin kelimesi index word
dizin konumları index positions
dizin işareti index marker
dizin sözcüğü yazmacı index word register
dizin sözcüğü index word
yürürlükteki dizin working directory
kök dizin root directory
çapraz-dizin crossindex
çapraz dizin cross-index
yan yana dizin biçimi run-in index
ön’-dizin pre-index
alt dizin sub-directory
açık dizin hatası open directory error
ortak dizin common directory
dizin motoru directory engine
kök dizin root
dizin ekle add index
Informatics
alt dizin child directory
dizin içerik listesi directory listing
dizin ağacı directory tree
yürürlükteki dizin current directory
dizin yeri directory location
ana dizin home directory
kök dizin root directory
kişisel dizin home directory
hedef dizin target directory
paylaşımlı dizin shared directory
dizin yazmacı index register
yürürlükteki dizin çalışma working directory
kişiye özel dizin private folder
dizin-sıralı kütük indexed sequential file
dizin kütüğü index file
dizin dosyası index file
yürürlükteki dizin working directory
dizin kümesi index set
kümelenmemiş dizin non-clustered index
Telecom
dizin tabanı index base
dizin çevrimi index cycle
dereceli dizin graded index
dizin ağacı directory tree
dizin durumu index status
hafif dizin erişim protokolü lightweight directory access protocol
Medical
dizin içeri bükülmesini sağlayan kas sartorius
her iki dizin ön çapraz bağları anterior cruciate ligaments of two knees
Biochemistry
sağaltıcı dizin therapeutic
sağaltıcı dizin therapeutic index
Linguistics
tanıklı dizin concordance
bağlamlı dizin concordance
Environment
dizin gözlem array observation