eşleme - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

eşleme"eşleme" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 19 sonuç

Türkçe İngilizce
General
eşleme pairing i.
eşleme matching i.
eşleme match i.
Trade/Economic
eşleme cross-reference i.
Technical
eşleme coupling i.
eşleme synchronous timing i.
Computer
eşleme mapping i.
Informatics
eşleme mapping i.
Telecom
eşleme pairing i.
Medical
eşleme replicate i.
Statistics
eşleme matching i.
Zoology
eşleme mating i.
eşleme pairing i.
Linguistics
eşleme apposition i.
eşleme biuniqueness i.
Military
eşleme mapping i.
Cinema
eşleme synchronisation i.
eşleme synchronization i.
eşleme picture and sound synchronization i.

"eşleme" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 85 sonuç

Türkçe İngilizce
General
şablon eşleme template matching i.
tam eşleme exact match i.
Trade/Economic
geniş eşleme düzenleyici broad match modifier i.
geniş eşleme broad match i.
Advertising
tam eşleme exact match
sıralı eşleme phrase match
Technical
bileşik eşleme sinyali composite synchronization signal i.
bileşik eşleme sinyalleri mixed sync signals i.
bileşik eşleme üreteci composite synchronization generator i.
dizgi eşleme string matching i.
düşey eşleme işareti vertical synchronizing pulse i.
eşleme sinyalleri synchronizing pulses i.
eşleme ayırıcı synchronizing separator i.
eşleme sinyalleri synchronizing signals i.
eşleme kaplini mating coupling i.
eşleme göstergeci synchronoscope i.
eşleme ayarı synchronization control i.
faz eşleme synchrophasing i.
satır eşleme sinyali line synchronizing pulse
satır eşleme ayarı horizontal picture hold
resim eşleme işareti frame synchronizing pulse
satır eşleme sinyali line synchronization signal
uyumlama eşleme matching
şablon eşleme template matching
satır eşleme sinyali horizontal synchronizing pulse
örüntü eşleme pattern matching
otomatik görüntü eşleme automatic image matching
Computer
bellek eşleme memory mapping i.
dinamik eşleme dynamic mapping i.
eşleme bilgisi match information i.
eşleme karakterleri wildcard character i.
eşleme fonksiyonu mapping function i.
eşleme amacı matching intent i.
eşleme karakterleri mapping characters i.
ıod sürüm eşleme iod version map i.
statik eşleme static mapping
renk eşleme color matching
renk eşleme color map
yazıtipi eşleme font mapping
örüntü eşleme pattern matching
kayıt eşleme record mapping
Informatics
dizgi eşleme string matching i.
geniş eşleme broad match i.
örüntü eşleme pattern matching
nesne-ilişkisel eşleme object-relational mapping (o/rm)
nesne-ilişkisel eşleme object-relational mapping (o/r mapping)
nesne-ilişkisel eşleme object-relational mapping (orm)
sıralı eşleme phrase match
Telecom
hücre eşleme cell matching i.
Television
alan eşleme imi field synchronizing pulse i.
bileşik eşleme üreteci composite synchronization generator i.
bileşik eşleme sinyali composite synchronization signal i.
düşey eşleme işareti vertical synchronizing pulse i.
eşleme sinyalleri synchronizing signals i.
eşleme ayarı synchronization control i.
eşleme ayırıcı synchronizing separator i.
eşleme sinyalleri synchronizing pulses i.
satır eşleme ayarı horizontal picture hold
satır eşleme sinyali line synchronizing pulse
satır eşleme sinyali horizontal synchronizing pulse
resim eşleme işareti frame synchronizing pulse
Lighting
renk eşleme colour matching
Aeronautic
uçuş veri eşleme sistemi flight data processing system
Medical
ip eşleme testi corde coupltest i.
Psychology
analog eşleme analogical mapping i.
eşleme hipotezi matching hypothesis i.
eşleme yasası matching law i.
frekans eşleme frequency matching i.
örnekleme eşleme matching to sample
prototip eşleme teorisi prototype-matching theory
Math
birebir eşleme one to one correspondence i.
birebir eşleme one-to-one correspondence i.
örten eşleme onto mapping
Statistics
banach'ın eşleme problemi banach's match problem i.
eşleme dağılımı matching distribution i.
eşleme katsayısı matching coefficient i.
örtüşüm eşleme yöntemi method of overlapping maps
Cinema
eşleme işareti synchronising mark i.
eşleme masası multiple turntable i.
eşleme işareti clapper mark i.
eşleme işareti clap mark i.
eşleme sayısı code number i.
sonradan eşleme postseoring
sonradan eşleme postsynch
resim ve ses eşleme picture and sound synchronization