emlak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

emlak"emlak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 12 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
emlak real estate i.
emlak property i.
General
emlak real estate property i.
emlak land i.
emlak estate i.
emlak premises i.
emlak demesne i.
Trade/Economic
emlak property
emlak premises
emlak realty
emlak landed property
emlak estate

"emlak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 130 sonuç

Türkçe İngilizce
General
emlak satın almak buy property f.
emlak bankası land bank i.
emlak ve arazi sahipleri landowners i.
emlak alım vergisi real estate purchase tax i.
emlak ve arazi sahibi landowner i.
emlak firması real estate firm i.
emlak vergisi rate i.
emlak komisyoncusu estate agent i.
emlak vergisi oranı rate i.
emlak ofisi real estate agency i.
emlak satışı sale of property i.
hisseler, emlak, mülk, mallar (bir kimsenin veya bir kuruluşun sahip olduğu) holding i.
emlak komisyoncusu realtor i.
projesi bitmemiş emlak off plan property i.
proje aşamasında olan emlak off plan property i.
emlak ofisi estate agency i.
emlak satışı estate sale i.
emlak piyasası real estate market i.
emlak piyasası property market i.
emlak firması real-estate firm i.
emlak sahibi landlord i.
emlak danışmanı real estate consultant i.
emlak danışmanlığı real estate consulting i.
emlak şirketi real estate company i.
ev ve emlak komisyoncusu house agent i.
emlak bağlantıları property contacts i.
emlak kralı real estate magnate i.
Trade/Economic
emlak vergisi property tax
emlak komisyoncusu land agent
emlak bankası mortgage bank
emlak fonu real estate fund
emlak vergisi estate tax
emlak kredisi credit on mortgage
emlak komisyoncusu real estator
emlak vergisi real estate tax
mahalli emlak vergisi gelirlerindeki eşitsizlikleri azaltmak için merkezi hükümetin az gelirli mahalli idarelere yaptığı yıllık yardım equalisation grant
emlak vergisi house tax
emlak vergisi immovable property tax
emlak sahibi landlord
emlak takdiri cadastral valuation
emlak komisyonculuğu real estate brokerage
emlak komisyoncusu real estate agent
emlak sahibi land holder
emlak kredisi territorial credit
emlak simsarı estate agent
emlak değeri value of property
emlak spekülasyonu land jobbing
emlak spekülatörü land jobber
emlak bankası land bank
emlak komisyoncusu estate agent
emlak piyasası property market
emlak vergisi real property tax
emlak geliri property income
genel emlak vergisi general property tax
mahalli emlak vergisi local property tax
emlak işleri müdürü director of real estate services
sözleşme ile kiralanmış emlak leasehold
emlak satışı sale of property
umumi emlak vergisi general property tax
emlak komisyoncusu real estate broker
emlak acentesi house agent
emlak acentesi real estate agent
emlak simsarı land agent
emlak acentesi land broker
emlak simsarı realtor
emlak acentesi real estate broker
emlak komisyoncusu house agent
emlak simsarı land broker
emlak acentesi realtor
emlak acentesi land agent
emlak komisyoncusu realtor
emlak simsarı real estate broker
emlak komisyoncusu land broker
emlak simsarı house agent
emlak simsarı real estate agent
emlak acentesi estate agent
tahakkuk etmiş emlak vergisi accrued property taxes
emlak vergisi land tax
emlak komisyoncusu real estate agency
emlak komisyoncusu real estate dealer
emlak danışmanlığı property consultancy
sabit sermayeli emlak fixed capital property
emlak işleri real estate businesses
emlak komisyonculuğu hizmetleri real estate agent services
emlak alım satımı real estate purchase and sale(s)
emlak vergisi ödemesi real estate tax payment
emlak vergisi ödeme real estate tax payment
emlak yönetimi property management
emlak danışmanlığı real estate consultancy
emlak vergisi kanunu real estate tax law
milli emlak national estate
emlak müteahhidi real estate developer
tek tarife işletme emlak vergisi uniform business rate
emlak ofisi estate agent
emlak geliştirme real estate development
emlak geliştirme kuruluşu property development agency
gayri menkul ve emlak geliştirme danışmanı real estate and property development consultant
emlak geliştirme property development
emlak balonu property bubble
emlak balonu housing bubble
emlak balonu real estate bubble
emlak vergisi property tax
emlak sektörü real estate industry
emlak avukatı real estate attorney
Law
emlak vergisi real estate tax
emlak vergisi property tax
emlak bankası mortgage bank
emlak bankası land bank
emlak kredisi territorial credit
emlak vergisi property tax
emlak yasa tasarısı housing bill
Institutes
milli emlak genel müdürlüğü general directorate of national estate
milli emlak müdürlüğü general directorate of national real estate
inşaat emlak ve nato güvenlik yatırımları dairesi department of construction real estate and nato security investments
yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve emlak genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for turkish citizens abroad and property
milli emlak genel müdürlüğü directorate general of national property
inşaat ve emlak dairesi başkanlığı directorate for construction and real estate
coğrafi bilgi sistemleri ve emlak daire başkanlığı department for geographic information systems and real estate
emlak grup başkanlığı department of real estate
emlak işlem yönetim şubesi müdürlüğü section of real estate management
inşaat ve emlak grubu directorate for construction and real estate
emlak dairesi başkanlığı department of real estate
Construction
emlak vergisi land tax
emlak beyan değeri real estate value statement
emlak vergisi property tax
emlak alım-satım vergisi real estate transaction tax
emlak komisyonculuğu real estate agency
meskun mahalde bulunan emlak residential property
meskun emlak residential property
History
roma impratorluğu döneminde 15 yılda bir yapılan emlak takdiri/tayini indiction