filter - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

filter

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"filter" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 33 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
filter f. süzmek
filter i. süzgeç
filter i. filtre
General
filter f. süzerek ayırmak
filter f. süzülmek
filter f. sızmak
filter f. süzmek
filter f. süzgeçlemek
filter f. filtrelemek
filter f. filtreleme yapmak
filter f. filtreden süzmek
filter f. filtre etmek
filter f. filtreden geçirmek
filter f. sokulmak
filter f. ayırıp kenara koymak
filter f. elekten geçirmek
filter f. arasından seçmek
filter i. süzek
filter i. filtre
Technical
filter filtre
filter filtre etmek
filter filtreden geçirmek
filter filtrelemek
filter süzgeç
Computer
filter süzme
filter süz
Telecom
filter filtre
filter süzgeç
filter filtrele
Automotive
filter filtre
filter filtrelemek
Food Engineering
filter filtre
Statistics
filter süzme

"filter" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
filter out f. sızmak
filter on f. filtreden geçirmek
filter out f. süzmek
(daylight) filter through something f. (günışığı) içeri girmek
filter by means of suction f. emerek süzmek
filter by means of suction f. emerek filtre etmek
(light) filter f. ışık sızmak
filter light f. ışık sızdırmak
filter out f. arasından seçmek
filter out f. filtrelemek
filter out f. elekten geçirmek
filter out f. ayırıp kenara koymak
attach a filter f. filtre takmak
felt filter i. keçe filtre
low pass filter i. alçak geçirgen filtre
oil filter i. yağ süzgeci
filter tip i. filtreli sigara
fine filter i. ince filtre
mechanical filter i. mekanik filtre
interference filter i. parazit filtresi
filter paper i. süzücü kağıt
cigarette filter i. sigara filtresi
water filter i. su filtresi
color filter i. renk filtresi
noise filter i. gürültü filtresi
filter bed i. filtre havuzu
main fuel filter i. ana yakıt filtresi
filter tip i. filterli sigara
sand filter i. kum filtresi
filter tip i. sigara filtresi
coffee filter i. kahve filtresi
filter paper i. süzgeç kağıdı
electromechanical filter i. elektromekanik süzgeç
water filter i. tasfiye aygıtı
diesel particulate filter i. dizel partikül filtresi
cartridge filter i. kaset filtre
filter-tipped cigarette i. filtreli sigara
odour filter i. koku önleyici filtre
filter paper i. filtre kağıdı
pearl filter i. inci dolgusu
filter coffee i. filtre kahve
with a filter s. filtreli
having a filter s. filtreli
filter-tipped s. filtreli (sigara)
filter-tipped s. filtreli
Phrasals
filter down aşağıya doğru yayılmak
filter down (sıvı) alt bölümlere doğru yayılmak
Colloquial
ceiling filter tavan filtresi
Trade/Economic
filter test filtre testi
Technical
air filter i. havalı temizleyici
air filter i. hava temizleyici
air filter i. hava temizleyicisi
nominal filter i. belirlenen mikron boyutundan daha büyük katı parçacıkları elemeye yarayan filtre
brush filter fırçalı filtre
filter cleaning filtre temizliği
sleeve filter hortum filtre
air filter hava filtresi
filter area filtre alanı
filter retainer filtre tutucusu
dust filter toz filtresi
seismic filter sismik filtre
centrifugal filter santrifüj süzgeç
filter cloth filtre bezi
fuel oil filter yakıt filtresi
filter separation efficiency filtrenin süzme verimi
impact filter darbeli filtre
filter glass filtre camı
dry filter kuru hava filtresi
bank of filter süzgeç öbeği
fuel filter insert yakıt filtresi bacası
fuel filter kit yakıt filtresi kiti
filter cover filtre kapağı
high efficiency filter yüksek verimli filtre
spatial filter uzamsal süzgeç
filter capacitor süzgeç kondansatörü
piezoelectric filter piezoelektrik filtre
ripple filter kırışıklık süzgeci
filter kit filtre kiti
rotary filter döner filtre
filter retainer filtre taşıyıcısı
separable filter ayrışır süzgeç
aeration filter havalandırma filtresi
filter membrane filtre mebran
disposable filter atılabilir filtre
filter protection filtre koruması
coloured filter renkli filtre
cooling filter soğutma süzgeci
pressure filter basınç filtresi
filter insert filtre bacası
coolant filter soğutma suyu filtresi
protective filter koruyucu filtre
gravel filter çakıl filtre
oil filter yağ filtre elemanı
filter network süzgeç devre şebekesi
filter plant filtre tesisi
suction line filter emiş borusu filtresi
filter layer filtre tabakası
sinter filter gözenekli filtre
graded filter derecelenmiş filtre
absolute filter çok hassas hava filtresi
all pass filter tam geçirgen filtre
wave filter dalga süzgeci
filter unit filtre birimi
composite filter bileşik süzgeç
filter basin filtre havuzu
filter mat filtre keçesi
air filter housing hava filtresi yuvası
comb filter tarak süzgeç
cauchy filter cauchy süzgeci
paper filter kağıt süzgeç
oil bath filter yağ banyosu filtresi
sbp2 transport/protocol filter driver sbp2 taşıma/iletişim kuralı süzgeç sürücü
carrier filter taşıyıcı süzgeci
hydraulic fluid filter hidrolik sıvısı filtresi
bag type filter torba filtre
light filter ışık filtresi
air filter element hava filtre elemanı
dry filter kuru filtre
cooling water filter soğutma suyu filtresi
joint filter derz dolgu malzemesi
ideal filter ideal süzgeç
filter attenuation band süzgeç devre zayıflama bandı
audiofrequency filter ses frekans filtresi
microwave filter mikrodalga süzgeci
screen type filter perde filtre
particulate filter parçacık filtresi
filter bed filtre tabaka
progressive download source filter gelişimsel yükleme kaynak süzgeci
cellular filter hücreli filtre
oil filter yağ filtresi
prototype filter prototip süzgeç
cgm import filter cgm alma süzgeci
filter cap filtre başlığı
waveguide filter dalga kılavuzu süzgeci
vent filter hava filtresi
charcoal filter karbon filtre
balanced filter dengeli filtre
fluid and filter changing filtre değişimi
sludge filter çamur filtresi
electrostatic filter elektrostatik filtre
filter bed tabanı kum veya ince çakıl kaplı depo
filter medium filtre maddesi
filter chamber filtre odası
filter frame filtre kasası
dry layer filter kuru filtre
cab filter araç içi filtresi
filter tank filtre tankı
crystal filter kristal süzgeç
resonant mode filter çınlama kipli süzgeç
primary filter primer filtre
filter crystal unit süzgeç kristal birim
viscous filter viskoz filtre
digit filter sayı filtresi
filter transmission band süzgeç devre transmisyon bandı
metal filter metal filtre
magnetostrictive filter manyetostriktif süzgeç
iir filter sonsuz dürtü yanıtlı süzgeç
filter attenuation süzgeç devre zayıflaması
band stop filter bant söndüren süzgeç
filter sand filtre kumu
oil bath air filter yağlı hava filtresi
band elimination filter bant söndüren filtre
gabor filter gabor filtresi
continuous filter devamlı filtre
grease filter gres filtresi
electric wave filter elektrik dalga filtresi
oil filter with protective cover muhafazalı yağ filtresi
auxiliary filter yardımcı filtre
filter cartridge filtre kartuşu
band pass filter bant geçiren filtre
light filter ışın filtresi
carrier transfer filter taşıyıcı transfer filtresi
air filter kit hava filtresi kiti
filter dehydrator nem alıcı filtre
air filter hava süzgeci
magnetic filter manyetik filtre
water filter strainer su filtresi süzgeci
crystal bandpass filter kristal bant geçirici filtre
whitening filter beyazlatıcı süzgeç
filter gravel filtre çakılı
chebyshev filter çebişev filtresi
return filter dönüş filtresi
filter gravel filtre çakışı
filter discrimination constant süzgeç diskriminasyon sabiti
reflection mode filter yansıma kipli süzgeç
colour filter renk filtresi
filter well filtre kuyusu
fine filter parazit giderici filtre
rectifier filter redresör filtresi
ventilation filter havalandırma filtresi
fabric filter bez filtre
gauze filter ince tel filtre
suppression filter parazit giderme filtresi
octave band filter oktav bantlı süzgeç
oil filter rear axle diferansiyel yağ filtresi
electronic air filter elektronik hava filtresi
frequency filter frekans süzgeci
coolant filter kit soğutma suyu filtresi kiti
clay type filter killi filtre
fuel filter resistance yakıt filtresi ikazı
rapid sand filter hızlı kum filtresi
filter medium filtre ortamı
exhaust air filter egzoz havası filtresi
filter basket filtre sepeti
filter discrimination süzgeç diskriminasyonu
oil filter housing yağ filtresi yuvası
waveguide filter dalga kılavuzlu süzgeç
sea water filter deniz sulu filtresi
coaxial filter koaksiyal süzgeç
filter paper süzgeç kağıdı
digit filter sayı süzgeci
bridged t filter köprülü t süzgeci
filter connection filtre bağlantısı
sintered filter gözenekli filtre
filter sand filtre kum
soot filter kurum filtresi
gas filter gaz filtresi
sand filter kum filtre
light filter ışın süzgeci
filter bag filtre torbası
inverted filter ters filtre
filter netting filtre ağı
fight filter ışık filtresi
filter washer filtre pulu
slow sand filter yavaş kum filtresi
filter material filtre malzemesi
filter housing filtre yuvası
water filter strainer su filtresi teli
roll filter makaralı filtre
filter bed tabanı kum kaplı tank
comb filter tarak süzgeci
bag filter torba filtre
centrifugal filter santrifüj filtre
filter trench filtre hendeği
directional filter yönlü süzgeç
fibrous filter fiber filtre
fuel filter housing yakıt filtresi yuvası
fuel oil filter yakıt süzgeci
air filter insert hava filtresi bacası
security filter güvenlik süzgeci
filter unit bakım birimi
steam filter buhar filtresi
duplex filter dupleks filtre
oil filter kit yağ filtresi kiti
acoustic filter akustik filtre
mixed media filter karışık ortamlı filtre
fuel filter yakıt filtresi
high rate filter yüksek hızlı filtre
grease filter yağ filtresi
loaded inverted filter ters filtre
tower filter kule filtre
harmonic filter harmonik süzgeci
active filter aktif filtre
cold filter plugging point soğuk filtre tıkanma noktası
amplitude filter genlik süzgeci
water filter kit su filtresi kiti
filter coefficient filtre katsayısı
low pass filter alçak iletimli filtre
odour filter koku önleyici filtre
regulator filter regülatör filtresi
filter paper filtre kağıdı
fine filter ince filtre
cloth filter kumaş filtre
adaptive filter uyarlanır süzgeç
pressure filter basınçlı filtre
suction filter emme filtresi
filter alteration filtre değişimi
air filter body toz çantası gövdesi
air filter body hava filtresi gövdesi
air filter joint filtre contası
air filter toz çantası
audio frequency filter ses frekans filtresi
band elimination filter bantsöndüren filtre
recursive filter özyinelemeli süzgeç
rejection filter söndürme süzgeci
carburettor fuel filter karbüratör benzin filtresi
centrifugal air filter santrifüj hava filtresi
cell filter hücreli filtre
compound filter birleşik süzgeç
coloured filter renk filtresi
color filter renk süzgeci
colour filter renk süzgeci
coloured filter renk süzgeci
decimation filter örnek seyreltme süzgeci
digital filter sayısal süzgeç
disk filter diskli filtre
disk filter ağırşaklı süzgeç
pressure filter basınç altında çalışan filtre
drum filter silindir gövdeli filtre
dry air filter kuru hava filtresi
electromechanical filter elektromekanik süzgeç
filter screen filtre eleği
filter tank filtre deposu
filter lid filtre kapağı
filter fabric filtre kumaşı
filter pipe filtre borusu
filter trench sızdırma hendeği
filter effluent ayırma atığı
filter efficiency ayırma etkinliği
final filter art süzgeç
filter cake filtre pastası
filter transfer function süzgecin aktarım işlevi
filter felt filtre keçesi
filter drum filtre tamburu
filter material filtre gereci
filter press presli filtre
filter plant süzme tesisatı
filter wheel filtre tekeri
filter gain süzgeç kazancı
felt filter keçe filtre
filter holder filtre taşıyıcı
filter well süzdürme kuyusu
filter velocity filtre hızı
filter cartridge filtre elemanı
filter gallery filtre galerisi
filter cell filtre hücresi
filter housing filtre kutusu
filter design süzgeç tasarımı
filter factor filtre katsayısı
filter specification süzgeç belirtimi
filter choke filtre bobini
filter press süzme cenderesi
final filter art ikincil filtre
final filter art nihai filtre
filter cloth filtre kumaşı
filter wheel süzgeç tekeri
filter element süzgeç peteği
filter velocity süzme hızı
filter cap süzgeç başlığı
filter factor süzgeç katsayısı
filter drum filtre silindiri
filter cloth süzme bezi
filter screen süzme eleği
filter cartridge süzgeç peteği
filter coefficient süzgeç katsayısı
filter effluent filtraj atığı
filter plant filtreleme tesisi
folded filter katlanmış filtre
fuel filter yakıt süzgeci
transmission screen and filter şanzıman filtre ve süzgeci
bridged t-filter köprülü t süzgeci
all-pass filter bütün frekansları geçiren filtre
gravel-filter well çakıl filtreli kuyu
comb-filter taraklı filtre
carrier-transfer filter taşıyıcı transfer filtresi
power-supply filter güç kaynağı filtresi
pre-filter ön filtre
self-cleaning filter otomatik temizlemeli süzgeç
high-pass filter yüksekgeçiren filtre
high pass filter yüksek geçiren süzgeç
hurdle filter mekanik filtre
mechanical filter mekanik filtre
ideal filter düşüncel süzgeç
hydraulic filter hidrolik filtre
pleat of filter element filtre kağıdı
restricted air filter tıkalı hava filtresi
housing and base of filter filtre gövdesi ve altlığı
filter clogging light filtre tıkalı lambası
filter cartridges süzgeç
filter cartridge kartuş filtre
filter head filtre tutucu ayak
hepa filter çok hassas hava filtresi
filter box filtre dolabı
filter unit filtre ünitesi
filter cartridges filtre elemanı
filter cell hücreli filtre
filter drier filtreli kurutucu
cellular air filter hücreli hava filtresi
carbon filter karbon filtre
cartridge filter kaset filtre
coarse filter yakıt devresi süzgeçi
kalman filter kalman filtresi
quartz filter kuvars filtre
quartz filter piezoelektrik filtre
light filter ışık süzgeci
water filter su filtresi
water filter su süzgeci
water filter strainer su filtresi (süzgeci)
matched filter uyumlu süzgeç
low pass filter alçak geçiren süzgeç
low-pass filter alçakgeçiren filtre
median filter ortanca süzgeci
noise filter parazit giderici filtre
non-recursive filter özyinesiz süzgeç
neutral filter nötr filtre
notch filter çentik süzgeci
neutral density filter nötr filtre
neutral filter gri filtre
neutral density filter yoğunluk süzgeci
neutral density filter gri filtre
neutral filter yoğunluk süzgeci
oil filter yağ süzgeci
rotary disk filter döner disk filtresi
rotary vacuum filter rotatif vakum filtresi
polarizing filter polarizasyon filtresi
suction filter emme süzgeci
sand filter kum filtresi
suction cell filter emme hücreli filtre
scratch filter hışırtı süzgeci
scratch filter parazit süzgeci
thoraeus filter thoraeus süzgeci
trichromatic filter trikromatik filtre
vacuum filter vakum filtresi
viscous filter yapışkan filtre
sorption filter emiş filtresi
intake filter giriş filtresi
mechanical filter mekanik süzgeç
nominal filter nominal filtre
micronic filter mikron süzgeç
micronic filter mikron filtre
absolute filter mutlak filtre
filter centre süzme merkezi
filter area süzme bölgesi
filter board süzme grafiği
filter funnel süzme hunisi
air filter oil hava filtresi yağı
pre-coat filter ön kaplamalı filte
particle filter partikül filtresi
draw resistance of cigarettes and filter rods sigaraların ve filtrelerinin nefes çekme direnci
ground filter zemin filtresi
welding filter kaynak filtresi
surface acoustic wave filter yüzey akustik dalga süzgeci
piezoelectric filter piezoelektrik süzgeç
wet filter pump ıslak filtre pompası
earth filter toprak filtre
fractional-octave-band filter kesirli oktav bant süzgeci
passive radio frequency suppression filter pasif radyo girişim bastırma süzgeci
filter self-rescuer filtreli ferdi kurtarıcı
panel-type air filter panel tip hava filtresi
water sediment filter (su) tortu filtre
water sediment filter su tortu filtresi
dripping filter damlama filtresi
air dryer filter hava kurutucu filtresi
filter sampling filtre vasıtasıyla numune alma
optical filter ışık süzgeci
radiation filter ışınım süzgeci
deepbed filter incesüzgeç
heat filter ısı süzgeci
gelatine filter jelatin süzgeci
top-hat filter kafa şapkası süzgeci
in-line vacuum bag filter üretimde vakumlu torbalı süzgeç
dust filter toz süzgeci
polarizing filter ucaylayıcı süzgeç
spatial filter uzaysal süzgeç
bag filter torbalı süzgeç
bag filter torba süzgeç
vacuum filter drums vakumlu süzgeçli tamburlar
wien filter wien süzgeci
filter drum tamburlu süzgeç
vacuum filter vakumlu süzgeç
color sensitive filter renge duyarlı süzgeç
drum filter tambur süzgeç
light filter renk süzgeci
glass filter cam süzgeç
fabric filter bag bez süzgeç torbası
fabric filter bez süzgeç
filter types filtre tipleri/türleri
filter cloth süzgeç bezi
gatan imaging filter gatan görüntüleme süzgeci
in-column energy filter sütun içi erke süzgeci
filter tray süzgeç tepsisi
filter dust süzgeç tozu
image filter görüntü süzgeci
filter slider süzgeç kaydırıcı
filter cake süzgeç sıvışığı
filter wheel süzgeç çarkı
electrical filter elektrikli süzgeç
ladder filter basamaklı süzgeç
electronic filter elektronik süzgeç
in-column energy filter dikeç içi erke süzgeci
infrared filter kızılötesi süzgeç
immersion filter daldırma süzgeçi
post-column energy filter dikeç arkası erke süzgeci
convergent filter yakınsak süzgeç
neutral-density filter yansız yoğunluk süzgeci
filter drum yuvgu süzgeç
x-ray filter x-ışınları süzgeci
surface acoustic wave filter yüzeysel ses dalgası süzgeci
neutral filter yansız süzgeç
filter press baskı süzgeç
pressure filter basınçlı süzgeç
gas filter gaz süzgeci
american filter american süzgeci
fluorescence filter flüorışıma süzgeci
energy filter enerji süzgeci
sand filter kum süzgeç
edge filter sınır üstü süzgeci
dewaterred filter cake suyu alınmış süzgeç keki
orthochromatic filter ortokromatik süzgeç
cold filter plugging point soğuk filtre tıkanma noktasını
bayer filter bayer süzgeci
notch filter dar dalga boyu aralıklı süzgeç (ışık)
barrier filter engelleme süzgeci
turnable filter ayarlanabilir süzgeç
ultraviolet filter morötesi süzgeci
moore filter moore süzgeci
oliver filter oliver süzgeci
merill filter merill süzgeci
omega filter omega süzgeci
mandolin energy filter mandolin biçimli erk süzgeçi