kar-zarar - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kar-zarar"kar-zarar" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Trade/Economic
kar-zarar gain or loss

"kar-zarar" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 55 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tek kademeli kar zarar tablosu single step income statement i.
General
kar zarar hesabı profit and loss account i.
kar/zarar gain/loss i.
Trade/Economic
(bilançoda) nihai kar-zarar hanesi bottom line
aktif olarak işlem gören bir hesap bakiyesinin bir kısmının diğer bir masraf hesabına veya kar-zarar hesabına devri write down
ana ortaklık dışı kar/zarar profit/loss from consolidated participations
ana ortaklık dışı kar-zarar uncontrollable profit or loss
bir aktif hesabın bakiyesinin bir kısmını masrafa veya kar zarar hesabına aktarmak writedown
borç bakiyesi veren kar zarar hesabı deficit account
bölümsel kar-zarar hesap cetveli divisional income statement
döviz kuru kar/kayıpları (döviz kuru farkından kaynaklanan kar/zarar) exchange rate gain loss
firma hakkında bilgi sağlama amacına yönelik olarak iki bilanço veya kar-zarar tablosunun karşılaştırılması financial ratio
geçici kar zarar hesabı nominal account
işletme kar zarar cetveli operating performance income statement
kapsamlı kar-zarar hesabı all-inclusive income statement
kar zarar profit and loss (p and l)
kar zarar analizi profit/loss analysis
kar zarar çizelgesi earnings report
kar zarar çizelgesi financial statement
kar zarar hesabı profit and loss account
kar zarar hesabı statement of loss and gains
kar zarar hesabı earning statement
kar zarar hesabı financial accounts
kar zarar ortaklığı yatırımı profit/loss participation investment
kar zarar tablosu profit and loss statement
kar zarar tablosu statement of profit and loss
kar/zarar gain/loss
kar/zarar analizi profit/loss analysis
kar/zarar indeksi profit/loss index
kar/zarar yüzde percent gain/loss
kar/zarar yüzdesi percent gain/loss
karşılaştırmalı kar zarar cetveli comparative income statement
kar-zarar bilançoları profit and loss accounts
kar-zarar bilançosu income statement
kar-zarar cetveli profit and loss table
kar-zarar hesabı income statement
kar-zarar hesabı profit and loss account
kar-zarar hesabı earning statement
kar-zarar kalemleri profit/loss items
kar-zarar ortaklığı belgesi profit and loss sharing certificate
kar-zarar ortaklığı belgesi profit and loss sharing certificate
kar-zarar ortaklığı belgesi profit and loss sharing note
kar-zarar ortaklığı hesabı profit-loss sharing account
kar-zarar tablosu profit-loss statement
kar-zarar tablosu financial statement
mukayeseli kar zarar hesabı comparative income statement
şirketin mali yılsonunda hisse senedi sahiplerine açıkladıkları bilanço ve kar-zarar tabloları annual report
vergi öncesi kar/zarar profit/loss before tax
yıllık % kar/zarar annual percent gain/loss
yıllık al/tut’ların kar/zarar yüzdesi annual buy hold gain/loss percentage
yüzdelerle beyan edilen kar zarar hesabı common size income statement
Law
kar-zarar durumu profit-loss account
kar-zarar durumu profit-loss statement
Politics
kar-zarar paylaşımı profit-and-loss sharing (pls)
Insurance
kar zarar hesabı profit and loss account