qualified - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

qualified

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"qualified" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 37 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
qualified s. nitelikli
qualified s. vasıflı
qualified s. kalifiye
General
qualified s. yeterli
qualified s. nitelendirilmiş
qualified s. sınırlı
qualified s. kaliteli
qualified s. uygun
qualified s. kısıtlı
qualified s. belgeli
qualified s. ehil
qualified s. ehliyeti olan
qualified s. kalifiye
qualified s. belirtili
qualified s. diplomalı
qualified s. yetkili
qualified s. şartlı
qualified s. yeterlikli
qualified s. yetişmiş
qualified s. uzman
qualified s. ehliyetli
Trade/Economic
qualified ehliyetli
qualified kalifiye
Law
qualified şartlı
qualified vasıflı
qualified nitelikli
qualified ehliyetli
qualified yetkili
qualified yeterli
qualified şarta bağlı
qualified ehil
qualified sınırlı
qualified hukuki niteliklere sahip olan
Technical
qualified ehliyetli
qualified nitelikli
Informatics
qualified koşulları sağlayan
Military
qualified ehliyet dereceli

"qualified" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 104 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be qualified f. nitelendirilmek
think someone is qualified f. birisini bir iş için yeterli bulmak
be qualified f. bir işte yetkin/o işe uygun olmak
qualified workman i. kalfa
qualified majority i. nitelikli çoğunluk
qualified industrial zone i. sanayi bölgesi
qualified noun i. belirtili nesne
qualified man power i. yetişmiş insan gücü
qualified workman i. kalifiye işçi
qualified labour i. vasıflı işgücü
qualified person i. nitelikli insan
qualified operator i. kalifiye operatör
qualified employee i. kalifiye eleman
qualified personnel i. nitelikli personel
qualified to vote s. oy hakkına sahip
qualified (to do something) s. uygun nitelikte
highly qualified s. yüksek vasıflı
highly qualified s. son derece yetenekli
highly qualified s. son derece kalifiye
highly qualified s. son derece vasıflı
well-qualified s. son derece nitelikli
well-qualified s. son derece kaliteli
qualified (with) s. vasıflandırılmış
Trade/Economic
qualified pilot lisanslı pilot
qualified acceptance karşı teklif
qualified personnel kalifiye personel
qualified acceptance kısmi kabul
qualified worker vasıflı işçi
qualified or licensed ehliyete ya da ruhsata sahip
qualified endorsement şartlı ciro
qualified industrial zone nitelikli sanayi bölgesi
qualified certificate şartlı görüş bildiren denetim raporu
qualified endorsement bazı şartları taşıyan ciro
qualified report şartlı görüş bildiren denetim raporu
qualified report şartlı görüş bildiren denetleme raporu
qualified endorsement tahditli ciro
qualified work force nitelikli insan gücü
qualified endorsement kısıtlayıcı ciro
qualified report şartlı denetçi raporu
qualified project özellikli proje
qualified migration nitelikli göç
qualified labour force yetişmiş işgücü
qualified personnel nitelikli eleman
qualified workforce nitelikli işgücü
qualified personnel nitelikli personel
qualified manpower yetişmiş işgücü
qualified instructor usta öğretici
qualified employee vasıflı çalışan
qualified staff vasıflı eleman
qualified employee vasıflı eleman
qualified human resources kalifiye insan kaynakları
under-qualified az vasıflı
under-qualified eksik nitelikli
under-qualified az nitelikli
under-qualified eksik vasıflı
lack of qualified personnel kalifiye eleman sıkıntısı
qualified personnel shortage kalifiye eleman eksikliği
qualified personnel shortage vasıflı eleman sıkıntısı
lack of qualified personnel vasıflı eleman sıkıntısı
qualified personnel shortage vasıflı eleman eksikliği
qualified personnel shortage kalifiye eleman sıkıntısı
lack of qualified personnel vasıflı eleman eksikliği
lack of qualified personnel kalifiye eleman eksikliği
qualified individual nitelikli birey
qualified majority nitelikli çoğunluk
qualified share nitelikli pay
suitably qualified aranılan niteliklere sahip
suitably qualified uygun niteliklere sahip
qualified foreign institutional investor nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı
qualified foreign institutional investors nitelikli yabancı kurumsal yatırımcılar
qualified labor force yetişmiş insan gücü
qualified labour force yetişmiş insan gücü
qualified shareholder nitelikli paya sahip ortak
semi-qualified worker ara eleman
qualified opinion şartlı görüş
Law
person not qualified as expert bilirkişi olamayan kimse
qualified acceptance şartlı kabul
qualified indorsement şartlı ciro
qualified acceptance kısmi kabul
qualified privilege sınırlı dokunulmazlık
not qualified to write a will vasiyetname yapma yeterliğine sahip olmayan
not qualified to write a will vasiyetname yapacak durumda olmayan
qualified theft nitelikli hırsızlık
qualified robbery nitelikli yağma
qualified majority nitelikli çoğunluk
qualified one-way cost shifting koşullu olarak mahkeme masraflarını bir tarafa ödetme
Politics
qualified majority vote nitelikli oy çokluğu
Institutes
qualified majority voting nitelikli çoğunluk oylaması
Technical
qualified name nitelendirilmiş ad
fully qualified domain name tam nitelikli alan adı
Computer
fully qualified domain name tam tanımlanmış alan adı
qualified name nitelenmiş ad
qualified name nitelendirilmiş ad
qualified electronic signature nitelikli elektronik imza
Telecom
qualified name nitelikli ad
Automotive
federation of automotive qualified technicians otomotiv kalifiye teknisyenleri federasyonu
Medical
qualified impurities nitelenen safsızlıklar
qualified nurse kalifiye hemşire
Pharmaceutics
qualified person mesul müdür
Linguistics
qualified noun phrase belirtme grubu
Military
qualified personnel uzman personel
branch qualified officer sınıf ehliyetli subay
qualified martial law sıkıyönetim yasası
egress qualified personnel egres ihtisaslı personel