reciprocal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

reciprocal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"reciprocal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 21 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
reciprocal s. karşılıklı
General
reciprocal s. iki taraflı
reciprocal s. resiprokal
reciprocal s. karşıt
reciprocal s. çift taraflı
reciprocal s. evrik
reciprocal s. ters
Trade/Economic
reciprocal mütekabil
Law
reciprocal mütekabil
reciprocal müşterek
reciprocal karşılıklı
Technical
reciprocal iki taraflı
Computer
reciprocal karşılıklı
Construction
reciprocal ters
reciprocal karşıt
Medical
reciprocal resiprok
Math
reciprocal sayının çarpmaya göre tersi
reciprocal sayının tersi
reciprocal ters
Biochemistry
reciprocal tersi
Linguistics
reciprocal işteş

"reciprocal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 94 sonuç

İngilizce Türkçe
General
reciprocal approval i. karşılıklı onay
reciprocal demand i. karşılıklı talep
reciprocal dependence i. karşılıklı bağımlılık
reciprocal influence i. karşılıklı etki
Trade/Economic
contract of reciprocal promises tam karşılıklı sözleşme
law of reciprocal demand karşılıklı talep kanunu
reciprocal accounts karşılıklı işleyen hesaplar
reciprocal accounts karşılıklı hesaplar
reciprocal agreement ikili anlaşma
reciprocal agreements karşılıklı ticari anlaşmalar
reciprocal aid karşılıklı yardım
reciprocal demand karşılıklı talep
reciprocal insurance karşılıklı sigorta
reciprocal interest karşılıklı çıkar
reciprocal law of demand karşılıklı talep kanunu
reciprocal promotion and protection of investments yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması
reciprocal share holding karşılıklı iştirak
reciprocal shareholding karşılıklı iştirak
reciprocal tariff reduction karşılıklı gümrük indirimi
reciprocal trade karşılıklı ticaret
reciprocal trade mütekabiliyet esasına dayalı ticaret
reciprocal trade karşılıklılık esasına dayalı ticaret
reciprocal trade agreement karşılıklılık esasına dayah ticaret anlaşması
reciprocal trade agreement karşılıklı ticaret sözleşmesi
reciprocal trade agreement karşılıklı ticaret anlaşması
reciprocal trade agreements karşılıklı ticaret anlaşması
reciprocal visits karşılıklı ziyaretler
Law
reciprocal accusation karşılıklı itham
reciprocal agreement karşılıklı akit
reciprocal agreement mütekabil uzlaşma
reciprocal contract iki taraflı akit
reciprocal contract mukabil sözleşme
reciprocal contract iki taraflı sözleşme
reciprocal contract karşılıklı sözleşme
reciprocal contract iki taraflı kontrat
reciprocal contract karşılıklı kontrat
reciprocal guarantee rücua kefil
reciprocal guarantee mukabil garanti
reciprocal guarantee mukabil teminat
reciprocal obligations karşılıklı yükümlülükler
reciprocal rights karşılıklı haklar
Politics
on a reciprocal basis mütekabiliyet esasına dayanarak
on a reciprocal basis karşılıklılık temelinde
reciprocal commitment karşılıklı taahhüt
reciprocal condition karşılıklı şartlar
reciprocal conditions karşılıklı şartlar
reciprocal obligation karşılıklı yükümlülük
Insurance
reciprocal insurance karşılıklı sigorta
Technical
reciprocal lattice ters kafes
reciprocal lattice ters örgü
reciprocal ohm evrik ohm
reciprocal ohm ters ohm
reciprocal polygon karşıt poligon
reciprocal space ters uzay
reciprocal system ters dizge
reciprocal translocation karşıtlaşım
reciprocal two port network karşılıklı iki kapılı devre
Computer
reciprocal two port network karşılıklı iki kapılı devre
Informatics
reciprocal authentication çift yönlü kimlik doğrulama
Telecom
reciprocal compensation karşılıklı telafi
reciprocal two-port network karşılıklı iki kapılı devre
Aeronautic
reciprocal flight karşılıklı uçuş
Psychology
reciprocal altruism karşılıklı özgecilik
reciprocal assimilation karşılıklı asimilasyon
reciprocal determinism karşılıklı belirlemecilik
reciprocal help karşılıklı yardım
reciprocal inhibition karşılıklı ketleme
reciprocal innervation karşılıklı inervasyon
reciprocal punishment karşılıklı ceza
Math
multiplicative reciprocal çarpımsal ters
reciprocal curve ters eğri
reciprocal equation ters denklem
reciprocal function ters işlev
reciprocal matrix ters dizey
reciprocal relation ters bağıntı
reciprocal sets ters kümeler
take the reciprocal tersini almak
Statistics
reciprocal scaling ters ölçekleme
Education
reciprocal student and academic member exchange karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi
Linguistics
reciprocal assimilation karşılıklı benzeşme
reciprocal middle işteş çatı
reciprocal pronoun işteş adıl
reciprocal pronouns ortaklık zamirleri
reciprocal reflexive ikil dönüşlü
reciprocal suppression ikil dönüşlü gizil
reciprocal verb işteş eylem
reciprocal verb işteş fiil
reciprocal verbs işteş fiiller
reciprocal voice işteş çatı
Military
reciprocal cipher alphabet karşılıklı şifre alfabe
reciprocal freeing of prisoners esirlerin karşılıklı salıverilmesi
reciprocal jurisdiction karşılıklı yargılama yetkisi
reciprocal laying paralel kılma
reciprocal training karşılıklı eğitim