reciprocal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

reciprocal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"reciprocal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
reciprocal s. karşılıklı
General
reciprocal i. karşılıklı olan şey
reciprocal s. resiprokal
reciprocal s. çift taraflı
reciprocal s. evrik
reciprocal s. iki taraflı
reciprocal s. karşıt
reciprocal s. ters
Trade/Economic
reciprocal mütekabil
Law
reciprocal mütekabil
reciprocal müşterek
reciprocal karşılıklı
Technical
reciprocal iki taraflı
Computer
reciprocal karşılıklı
Construction
reciprocal ters
reciprocal karşıt
Marine
reciprocal i. resiprokal
reciprocal s. öncekiyle 180 derece farklı yönde olan (seyir, rota)
Medical
reciprocal resiprok
Physiology
reciprocal s. çift taraflı
reciprocal s. resiprokal
reciprocal s. birbiri yerine geçen
reciprocal s. bir grup kas uyarıldığında bir diğerinin inhibe olduğu nöromüsküler mekanizmaya ait
Math
reciprocal sayının tersi
reciprocal ters
reciprocal sayının çarpmaya göre tersi
Biochemistry
reciprocal tersi
Linguistics
reciprocal işteş

"reciprocal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 105 sonuç

İngilizce Türkçe
General
reciprocal demand i. karşılıklı talep
reciprocal influence i. karşılıklı etki
reciprocal approval i. karşılıklı onay
reciprocal dependence i. karşılıklı bağımlılık
Trade/Economic
reciprocal trade karşılıklılık esasına dayalı ticaret
reciprocal trade agreement karşılıklılık esasına dayah ticaret anlaşması
reciprocal agreements karşılıklı ticari anlaşmalar
reciprocal share holding karşılıklı iştirak
reciprocal trade mütekabiliyet esasına dayalı ticaret
law of reciprocal demand karşılıklı talep kanunu
reciprocal accounts karşılıklı işleyen hesaplar
reciprocal trade agreement karşılıklı ticaret anlaşması
reciprocal trade agreements karşılıklı ticaret anlaşması
reciprocal tariff reduction karşılıklı gümrük indirimi
reciprocal aid karşılıklı yardım
reciprocal agreement ikili anlaşma
reciprocal insurance karşılıklı sigorta
reciprocal shareholding karşılıklı iştirak
reciprocal trade karşılıklı ticaret
reciprocal law of demand karşılıklı talep kanunu
reciprocal accounts karşılıklı hesaplar
reciprocal demand karşılıklı talep
reciprocal trade agreement karşılıklı ticaret sözleşmesi
contract of reciprocal promises tam karşılıklı sözleşme
reciprocal visits karşılıklı ziyaretler
reciprocal interest karşılıklı çıkar
reciprocal promotion and protection of investments yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması
Law
reciprocal guarantee mukabil teminat
reciprocal guarantee mukabil garanti
reciprocal guarantee rücua kefil
reciprocal accusation karşılıklı itham
reciprocal agreement mütekabil uzlaşma
reciprocal agreement karşılıklı akit
reciprocal contract iki taraflı akit
reciprocal contract iki taraflı sözleşme
reciprocal contract mukabil sözleşme
reciprocal contract karşılıklı kontrat
reciprocal contract iki taraflı kontrat
reciprocal contract karşılıklı sözleşme
reciprocal obligations karşılıklı yükümlülükler
reciprocal rights karşılıklı haklar
Politics
reciprocal commitment karşılıklı taahhüt
on a reciprocal basis mütekabiliyet esasına dayanarak
reciprocal condition karşılıklı şartlar
reciprocal conditions karşılıklı şartlar
on a reciprocal basis karşılıklılık temelinde
reciprocal obligation karşılıklı yükümlülük
Insurance
reciprocal insurance karşılıklı sigorta
Technical
reciprocal ohm evrik ohm
reciprocal two port network karşılıklı iki kapılı devre
reciprocal polygon karşıt poligon
reciprocal lattice ters örgü
reciprocal lattice ters kafes
reciprocal ohm ters ohm
reciprocal system ters dizge
reciprocal space ters uzay
reciprocal translocation karşıtlaşım
Computer
reciprocal two port network karşılıklı iki kapılı devre
Informatics
reciprocal authentication çift yönlü kimlik doğrulama
Telecom
reciprocal compensation karşılıklı telafi
reciprocal two-port network karşılıklı iki kapılı devre
Automotive
reciprocal motion gidip-gelme hareketi
Aeronautic
reciprocal flight karşılıklı uçuş
Psychology
reciprocal-inhibition therapy i. karşılıklı ketleme terapisi
reciprocal assimilation karşılıklı asimilasyon
reciprocal inhibition karşılıklı ketleme
reciprocal innervation karşılıklı inervasyon
reciprocal help karşılıklı yardım
reciprocal altruism karşılıklı özgecilik
reciprocal punishment karşılıklı ceza
reciprocal determinism karşılıklı belirlemecilik
Math
reciprocal proportion i. ters orantı
reciprocal quantities i. çarpımları bir eden sayılar
reciprocal quantities i. birbirinin çarpmaya göre tersi olan sayılar
reciprocal ratio i. iki sayının çarpmaya göre terslerinin birbirine oranı
reciprocal relation ters bağıntı
reciprocal matrix ters dizey
reciprocal function ters işlev
reciprocal equation ters denklem
reciprocal sets ters kümeler
reciprocal curve ters eğri
multiplicative reciprocal çarpımsal ters
take the reciprocal tersini almak
Geometry
reciprocal figures i. maxwell'in ters simetrik şekilleri
reciprocal figures i. karşılıklı olarak paralel eşit sayıda çizgiden oluşan, şekillerden birindeki yakınsak kenarların diğerinde kapalı çokgen oluşturduğu ikili
Logic
reciprocal terms i. birbiri yerine kullanabilen mantık terimleri
Statistics
reciprocal scaling ters ölçekleme
Biology
reciprocal cross i. resiprokal çaprazlama
reciprocal cross i. genotipler sabit tutulup sadece eşeylerin değiştirildiği ikinci çaprazlama
Education
reciprocal student and academic member exchange karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi
Linguistics
reciprocal pronouns ortaklık zamirleri
reciprocal middle işteş çatı
reciprocal verb işteş eylem
reciprocal reflexive ikil dönüşlü
reciprocal suppression ikil dönüşlü gizil
reciprocal assimilation karşılıklı benzeşme
reciprocal pronoun işteş adıl
reciprocal voice işteş çatı
reciprocal verb işteş fiil
reciprocal verbs işteş fiiller
Military
reciprocal laying paralel kılma
reciprocal freeing of prisoners esirlerin karşılıklı salıverilmesi
reciprocal cipher alphabet karşılıklı şifre alfabe
reciprocal training karşılıklı eğitim
reciprocal jurisdiction karşılıklı yargılama yetkisi